Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
budowę kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Dolnej - etap IPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gmina Ochotnica Dolna, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 , woj. małopolskie, pow. nowotarski, tel. 18/2624616, fax. 18/2624691, www.ochotnica.pl, e-mail: gmina@ochotnica.pl, REGON: 000551438, oglasza przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Dolnej - etap I. (PKWiU: 45.33.2)

Miejsce realizacji: Ochotnica Dolna.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.33.2

Termin realizacji (wymagany): -

Termin realizacji (pozadany): -

Wadium: 30.000,00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -80 %
skrócenie terminu -10 %
okres gwarancji -10 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy
34-452 Ochotnica Dolna 160
p. nr 10
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 100,00

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Krzysztof Ligęza, tel.: 18/2624616 w.32,

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy
34-452 Ochotnica Dolna 160
p. nr 17.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-10-08 o godzinie 08:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-10-08 o godzinie 09,00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy
34-452 Ochotnica Dolna 160
p. nr 19.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
spełniaj±cy warunki zawarte w siwzp

Data wprowadzenia przetargu: 2003-09-26
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl