Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zatorze przy ul.Krakowskiej, oznaczonej jako dz.122 w obrębie 4 w Zatorze, o powierzchni 0,0361 ha, objętej KW 40505, prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.Powrót

Burmistrz Miasta Zator

ogłasza I Przetarg nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zatorze przy ul.Krakowskiej, oznaczonej jako dz.122 w obrębie 4 w Zatorze, o powierzchni 0,0361 ha, objętej KW 40505, prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 1, nr telefonu 8412212.

Nieruchomość wg planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zator położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej. Posiada dostęp do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przez środek działki biegnie do sąsiadującej z nią nieruchomości przyłącz wodociągowy o średnicy 32 mm Koszty przełożenia przyłącza obciążają przyszłego nabywcę zbywanej nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 5415 zł /słownie: pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych/.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na wymienioną wyżej nieruchomość jest wpłacenie wadium w gotówce, w wysokości 600 zł najpóźniej w dniu 25 września 2003 r. w kasie Urzędu, pok. nr 3 lub na jego konto BS Zator, nr 81360000-1544-370-1 z dopiskiem: wadium dz.122.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny za wylicytowaną nieruchomość nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygniecia przetargu.

W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego osoby, która przetarg wygrała wadium przepada.

Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2003r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze.


Data publikacji: 2003-09-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl