Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont drogi gminnej ulica Słoneczna w BojszowachPowrót

Bojszowy 16.09.2003r.

Urząd Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony na: ”Remont drogi gminnej ulica Słoneczna w Bojszowach”

1.Zamówienie obejmuje wykonanie robót wg następującej technologii:

- korytowanie drogi plus wjazdy o głębokości 45 cm na powierzchni 1.032,5 m2 wraz z robotami towarzyszącymi

- odwóz ziemi na odległość 1,5 km

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku – grubość po zagęszczeniu 10 cm

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego warstwa dolna 25 cm

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego warstwa górna 10 cm

- regulacja studzienek kanalizacyjnych.

Zamawiający udostępnia kosztorys ślepy i do wglądu dokumentację projektową od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 I piętro pokój nr 8.


2.Termin wykonania zamówienia – 25 październik 2003r.

3.W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy:

- złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,

- udzielą gwarancji 36 miesięcy na wykonanie roboty,

- zaoferują termin płatności minimum 90 dni,

- posiadają doświadczenie w branży budowlanej i potencjał kadrowy, sprzętowy do wykonania zamówienia.

4.O wyborze oferty decyduje w 100% cena brutto za złożone zamówienie.

5.Oferta winna zawierać:

- cenę netto za wykonanie zamówienia plus należny podatek VAT,

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego,

- referencje z trzech wykonanych w ostatnich 2 latach prac drogowych,

- wykaz posiadanego sprzętu i liczbę zatrudnionych osób,

6.Oferta nie może zawierać dodatkowych bonusów, upustów itp. które winny być uwzględnione w oferowanej cenie brutto.

7.Uprawniony do kontaktów z oferentami – mgr inż. Wojciech Boruciński, tel. 218-93-66 w godzinach od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

8.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 08 października 2003r. do godz. 12.00.

9.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 października 2003r. godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego I piętro pokój nr 20.
Data publikacji: 2003-09-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 44.190,66 zł/ brutto
Cena najdrozszej: 64.453,18 zł/ brutto


Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryujne S.J.
ul. Kowola 11
43-220 Bojszowy Nowe

cena ofertowa: 44.190,66 zł/ brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl