Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu przebudowy Ośrodka Zdrowia przy ul. Św. Jana 41 w Bojszowach.Powrót

Bojszowy, dnia 09.09.2002r.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Św. Jana 41, 43-220 Bojszowy, tel. 326 46 46

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu przebudowy Ośrodka Zdrowia przy ul. Św. Jana 41 w Bojszowach.


1.Zamówienie obejmuje:
-wyburzenia oraz zamurowania ścianek działowych,
-wykonanie nowych ścianek działowych,
- przebudowa węzłów sanitarnych,
-ułożenie płytek podłogowych i ściennych,
-roboty malarskie I etapu przebudowy,
-przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej dla I etapu przebudowy.

Zamawiający udostępnia kosztorys ślepy i do wglądu dokumentację projektową od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-12:00 – I piętro pokój administracji.


2.Termin wykonania zamówienia – 15 listopad 2003r.

3.W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy:
-złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
-udzielą gwarancji 36 miesięcy na wykonanie roboty,
-zaoferują termin płatności minimum 60 dni,
-posiadają doświadczenie w branży budowlanej i potencjał kadrowy, sprzętowy do wykonania zamówienia.

4.O wyborze oferty decyduje w 100% cena brutto za złożone zamówienie.

5.Oferta winna zawierać:
- cenę netto za wykonanie zamówienia + należny podatek VAT,
- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego,
- referencje z trzech wykonanych w ostatnich latach prac budowlanych,
- wykaz posiadanego sprzętu i liczbę zatrudnionych osób.

6.Oferta nie może zawierać dodatkowych bonusów, upustów itp. które winny być uwzględnione w oferowanej cenie brutto.

7.Uprawniona do kontaktów z oferentami – Małgorzata Pniok, tel. 326 46 46 w godzinach od 8:00-12:00 od poniedziałku do piątku.

8.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - I piętro pokój administracji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin składania ofert upływa 30 września 2003r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2003r. o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiającego, I piętro pokój administracji.
Data publikacji: 2003-09-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl