Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
wentylacja kuchniPowrót

Podaj treść przetargu...ZESPÓŁ SZKÓŁ
W JAŚWIŁACH
19-124 JAŚWIŁY
woj. PODLASKIE


O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej kuchni, przygotowalni, zmywalni i jadalni w budynku Zespołu Szkół w Jaświłach, polegający między innymi na zamontowaniu następujących urządzeń:
1) podwieszonej centrali wentylacyjnej o parametrach takich jak centrala VIS CLIMA z wymiennikiem krzyżowym typ CV-P-1-L/XS-266A/7-7/7-7, Część nawiewna: Filtr FK EU4; wymiennik krzyżowy CVP-1RC(sprawność 62%), nagrzewnica wodna CVP-1HW2 moc 11,86kW czynnik grzejny 80/65oC, wentylator CVP-1V. Ciśnienie dyspozycyjne 135Pa. Wydajność powietrza 1410m3/h. Silnik prąd. –1,36A moc –0,55kW. Część wywiewna: FiltrCV-1 PK EU4, wentylator CVP-1V, ciśnienie dyspozycyjne 340 Pa, wydajność powietrza 1700m3/h. Silnik prąd. – 1,36A moc –0,55kW. Automatyka: siłowniki przepustnicy typ DAI oraz DM1,1F; pretostat.
2) Wentylator dachowy szt. 2 o parametrach takich jak TFER 160 średnica 160mm, wydajność powietrza 380m3/h silnik o mocy 80W,
3) Samoczynny przewietrznik z termostatem szt. 3 o parametrach takich jak typ ATK 160 LGH Kanalflakt.

Termin wykonania zamówienia:
od 15 października 2003 r.
do 15 grudnia 2003 r.
Uprawnionymi do kontaktu z oferentami jest MIROSŁAW PYCZ – Dyrektor Zespołu Szkół w Jaświłach
tel. fax (0 prefiks 85) 7168-051.
E-mail: jaswily@promail.pl
Termin składania ofert do sekretariatu Zespołu Szkół w Jaświłach upływa 6 października 2003 r. do godz. 10oo .
Otwarcie ofert nastąpi 6 października 2003 r. o godz. 10 05 w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół w Jaświłach.
Kryterium wyboru ofert będzie cena wykonania przedmiotu zamówienia – 100 %,


Data publikacji: 2003-09-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl