Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
wykonanie remontu ul. ZawodziePowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A


O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza II przetarg
nieograniczony „na wykonanie remontu ul. Zawodzie na odcinku 284 mb”.
Materiały do przetargu można odbierać w Urzędzie Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103 pok.nr.16, codziennie za wyj±tkiem sobót w godzinach od 8-ej do 14-tej.
Oferty należy składać do dnia 11.09.2003 r do godz. 9-tej
w sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2003 r
o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16


Burmistrz Miasta

mgr Roman TrojnarskiWywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.09.2003r
Zdjęto ...............................2003 r.

Data publikacji: 2003-09-05
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl