Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
zapytanie o cenę 1 l. oleju opałowegoPowrót

Wójt Gminy Ja¶wiły zapytanie o cenę 1 l. dostawy oleju opałowego lekkiego (spełniaj±cego wymagania niemieckiej normy DIN 51 603, powszechnie stosowanej w krajach Unii Europejskiej) do kotłowni następuj±cych obiektów: Szkoły Podstawowej w Dolistowie, Zabielu i Mikicinie, Domu Nauczyciela w Bobrówce, Zespołu Szkół w Ja¶wiłach oraz Urzędu Gminy Ja¶wiły (ok. 25.000l.). Powyższa cena winna być cen± brutto, w któr± należy wliczyć wszelkie koszty zwi±zane między innymi z dostaw± i zatankowaniem oleju do zbiorników w w/w obiektach, a także podatek VAT i inne koszty. Wykonawca może zaproponować tylko jedn± cenę i nie może jej zmienić. Nie będ± prowadzone żadne negocjacje w sprawie ceny. Zamówienie należy wykonać do dnia 10 wrze¶nia 2003 r. Wypełnion± ofertę należy złożyć (lub przesłać) do Urzędu Gminy Ja¶wiły, 19-124 Ja¶wiły nr 7, pok. nr 1 do dnia 8 wrze¶nia 2003 r., do godz. 10.00. Szczególowych informacji udzielaj±: Jan Joka - Wójt Gminy Ja¶wiły lub Marek Jarosz - Zastępca Wójta. tel./fax (0-85) 7168001, 7168005, 7168010 lub 7168013. e-mail gmina@jaswily.iap.pl.

Data publikacji: 2003-09-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl