Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dzierżawa Parkingu w PieninachPowrót

Szczawnica , dnia 28.08.2003r
OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę od 01.01.2004r do 31.12.2006 r czę¶ci działki ewidencyjnej zmodernizowanej nr 528/26 o powierzchni 3060m 2 położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem pod działalno¶ć parkingow± .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 57.000,00 zł + 22 % VAT rocznie
Wysoko¶ć wadium - 7.000,00 zł
Post±pienie - 700,00 zł

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry za rok 2004 do dnia 30.11.2003r ,
za rok 2005 i 2006 odpowiednio do 30.09.2004r i 30.09.2005r
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2003r o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta – Rada Miasta . Wadium należy wpłacić do dnia 19.09.2003r na konto Urzędu Miasta nr PKO BP S.A. o/ Szczawnica nr 31 10203466 1104700292
Wadium zwraca się po przetargu .Wpłacone wadium przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie 7 dni od zakończenia przetargu wadium przepada na rzecz Wydzierżawiaj±cego .
Brak wpłaty czynszu dzierżawnego za rok 2004r spowoduje przepadek wadium na rzecz Wydzierżawiaj±cego .
Z warunkami przetargu oraz z projektem umowy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103 , pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel . (018) 2622203 .

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski
Data publikacji: 2003-08-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl