Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
USŁUGI TRANSPORTOWE, ROBOTY ZIEMNE I OD¦NIEŻANIEPowrót

USŁUGI TRANSPORTOWE, ROBOTY ZIEMNE I OD¦NIEŻANIEDLA GMINY KAMIENICA W ROKU 2003

Adres przedmiotu przetargu
Gmina Kamienica 34-608 Kamienica

Data ogłoszenia przetargu
2002-11-26

Zakres przetargu
uslugi

Rodzaj przetargu
nieograniczony pisemny

Termin składania ofert
2002-12-20

Termin otwarcia ofert
2002-12-20


Informacje o wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: 500,00 zł. (pięćset złotych)

Uwagi
Przetarg nieograniczony poniżej 30 000 EURO W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniaj±cy następuj±ce warunki: 1.Posiadaj± minimum roczne do¶wiadczenie na rynku , odpowiadaj±ce przedmiotowi zamówienia,2. Wykonali w ci±gu ostatnich trzech lat – min. 1 usługę o podobnym charakterze i wielko¶ci (aby spełnić ten wymóg, prace, na które oferent powołuje się, musz± być udokumentowane referencjami) – zał±cznik nr 3, MINIMALNE WYMAGANIA POSIADANIA POJAZDÓW I SPRZĘTU: - samochód samowyładowczy 10-12 ton (w okresie zimowym 1 samochód musi być wyposażony w pług czołowy – od¶nieżanie) - conajmniej 2 szt. - 1własny i 1 wynajęty lub własny· - koparko-ładowarka - łyżka 0,20-0,50m conajmniej 2 szt. - mała - np. Ostrówek lub Białoru¶ - własna oraz duża -np. Waryński - wynajęta lub własna· - spycharka np. typu DT lub Staliniec - conajmniej 1 szt - własna lub wynajęta Postępowanie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. Termin realizacji zamówienia: od 01-01-2003 do 31-12-2003 Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: CENA - 100% Formularz specyfikacji można pobrać osobi¶cie lub za zaliczenim pocztowym - cena formularza 10 zł. + VAT Miejscse składania ofert: siedziba Zamawiaj±cego pok. nr 12 do dnia 2002-12-20 do godz. 11:00.

Kontakt w sprawie przetargu
Informacje i kontakt: w dni pracuj±ce Urzędu od 8:00 do 15:00 udziela: Władysław Bulanda pok. nr 19 tel. (018) 3323-004 wew. 35 lub Marian Kulig pok. nr 1 tel. (018) 3323-004 wew. 23, fax. (018) 3323-051, email: ug_kamienica420@pro.onet.pl
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl