Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa zabezpieczenia osiedla Łęg i....Powrót

Odbudowa zabezpieczenia osiedla Łęg i oczyszczalni ¶cieków od strony potoku „Kamienica
PL01.12.03.01.028 („Projekt”)

Adres przedmiotu przetargu
Kamienica

Data ogłoszenia przetargu
2002-11-22

Zakres przetargu
budowa

Rodzaj przetargu
nieograniczony pisemny

Termin składania ofert
2002-12-09

Termin otwarcia ofert
2002-12-09


Informacje o wadium
12 000,00 zł ( słownie: dwana¶cie tysięcy złotych) – wpłata do dnia 9 grudnia 2002 roku godz. 11:00

Uwagi
W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniaj±cy następuj±ce warunki: - Wykonali w ci±gu ostatnich trzech lat minimum 3 roboty o charakterze i wielko¶ci odpowiadaj±cej przedmiotowi przetargu-proponuj± fakturowanie czę¶ciowe do 30% warto¶ci zadania z płatno¶ci± do 60 dn i- oferent zatrudnia na stanowiskach robotniczych min. 10 pracowników fizycznych i proponuje na stanowisko kierownika budowy osobę która ma min. 5 letnie do¶wiadczenie w kierowaniu robotami w tym min. przez okres 3 lat pełniła funkcję kierownik budowy. - kapitał obrotowy oferenta wynosi minimum 600 000,00zł.

Kontakt w sprawie przetargu
Polska Norma (lub norma ISO) 9001 lub 9002, PKWiU 45.24.1 Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych. Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych (finansowanie ¶rodków Unii Europejskiej – Phare Odbudowa 2001 – EDYCJA II) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: formularz można odebrać: - osobi¶cie w siedzibie zamawiaj±cego, nr pok. 1 lub za zaliczeniem pocztowym. cena formularza: 20 zł +VAT słownie: dwadzie¶cia złotych + VAT2) Osoba uprawniona do kontaktów: - Stanisław Magdziarczyk - tel. (018) 3323-004 wew. 35 - Marian Kulig, tel. (018) 3323-004 wew. 23, fax. 3323-051 - e-mail ug_kamienica420@pro.onet.pl
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl