Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
REMONT DROGI "JONIKÓWKA - ŁAZISKA" W MIEJSCOWO¦CI KROSNA Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urz±d Gminy Laskowa , 34-602 Laskowa, -- 643 , woj. małopolskie, pow. limanowski, tel. 018 3333068, fax. 018 3333076, laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 00054039200000, oglasza przetarg nieograniczony na REMONT DROGI "JONIKÓWKA - ŁAZISKA" W MIEJSCOWO¦CI KROSNA . (PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: Krosna .

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
roboty budowlane

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.23.1

Termin realizacji (wymagany): 30 wrze¶nia 2003 r.

Termin realizacji (pozadany): 30 wrze¶nia 2003 r.

Wadium: 0,00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 11
- ----
- poczta elektroniczna: gmina@laskowa.iap.pl
- faksem: 018 3333076
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 0,00 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marek Greń, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 3333068, w godz.: 9:00-14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 1 - sekretariat.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-08-29 o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-08-29 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 5.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
okreslone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-08-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl