Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
DOSTAWA WĘGLA I KOKSU DLA SZKÓŁ I BUDYNKÓW KOMUNALPowrót

DOSTAWA WĘGLA I KOKSU DLA SZKÓŁ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KAMIENICA w zakresie - dostawa węgla kostki gat. I w ilo¶ci ok. 370 ton - dostawa koksu grubego w ilo¶ci ok. 50 ton.

Adres przedmiotu przetargu
Gmina Kamienica - szkoły, budynki komunalne, Urz±d Gminy

Data ogłoszenia przetargu
2002-11-04

Zakres przetargu
dostawa

Rodzaj przetargu
nieograniczony z zachowaniem konkurencji

Termin składania ofert
2002-12-12

Termin otwarcia ofert
2002-12-12


Informacje o wadium
4 000zł. (cztery tysi±ce złotych)

Uwagi
- Postępowanie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. - W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych. - s± uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. - posiadaj± niezbędn± wiedzę i do¶wiadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienai. Termin realizacji: sukcesywnie od 01.01.2003 do 31.01.2004 (13 miesięcy) Kryteria: cena (koszyt) - 100% NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERTY WARIANTOWEJ LUB CZʦCIOWEJ

Kontakt w sprawie przetargu
Specyfikacja w cenie: 15 zł +VAT (w siedzibie lub za zaliczeniem pocztowym) Kontakt, informacje: Marian Kulig - prac. UG w godz. 8:00 - 15:00 tel. (018) 3323-004 wew. 23 fax. 3323-051 e-mai; ug_kamienica420@pro.onet.pl
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl