Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO w ilo¶ci ok. 200 Powrót

Adres przedmiotu przetargu
Gmina Kamienica - szkoły, budynki komunalne

Data ogłoszenia przetargu
2002-10-31

Zakres przetargu
dostawa

Rodzaj przetargu
nieograniczony z zachowaniem konkurencji

Termin składania ofert
2002-12-10

Termin otwarcia ofert
2002-12-10


Informacje o wadium
5 000zł ( pięć tysięcy złotych)

Uwagi
- Postępowanie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych - W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeniu na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust 7 ustawy o zamówieniach publicznych. - posiadaj± samochody dostawcze o pojemno¶ci od 5-17 ty¶. litrów - spełniaj± wymogi SIWZ NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERTY WARIANTOWEJ Termin realizacji: od 01.01.2003 do 31.01.2004 (13 miesięcy) Kryteria wyboru: Cena (koszt) - 100% Specyfikacja do pobrania w siedzibie lub za zaliczenim pocztowym - cena - 15 zł +VAT

Kontakt w sprawie przetargu
Informacji udziela prac. UG Marian Kulig w godz. 8:00-15:00 , tel. (018) 3323-004 wew. 23, fax. 3323-051, e-mai: lug_kmaienica420@pro.onet.pl
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl