Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
¦wiadczenie usług tranportowych w zakresie dowozu dzieci z terenu Jaworek,Szlachtowej ,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w SzczawnicyPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza przetarg
nieograniczony „ na ¶wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci z terenu Jaworek, Szlachtowej, Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy w okresie od 01.09.2003 r. do 25.06.2004 roku.
Materiały do przetargu można odbierać w Urzędzie Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103 pok.nr.16, codziennie za wyj±tkiem
sobót w godzinach od 8-ej do 14-tej.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Anna Hurkała, pokój nr.17 tel. (018) 2622203 wew.37
Oferty należy składać do dnia 26.08.2003 r do godz. 9-tej
w sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2003 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16


Data publikacji: 2003-08-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl