Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 Euro na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 0216037 w m. Łuby.Powrót

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 Euro na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 0216037 w m. Łuby.

WÓJT GMINY

MIĘDZYRZEC PODLASKI


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EURO na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 0216037
w miejscowości Łuby :

długość drogi – 950 mb
roboty ziemne /nasypy/ - 1550 m3
przepusty drogowe – szt. 3szt. : 1x60 dł. 7,0 m. ze ściankami czołowymi , lub 1x60 dł. 8,0 bez ścianek czołowych / rury skośne /
przepusty zjazdowe nie wchodzą w zakres zamówienia


Oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta
Datę sporządzenia oferty
Kopię dokumentów stwierdzających przygotowanie zawodowe i uprawnienia
do wykonywania przedmiotu przetargu
Cenę /brutto/ wykonania przetargu
Pożądany termin wykonania do dnia 25 września 2003 r.
Projekt umowy
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych .

Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20 pok. Nr 9 /sekretariat/ w terminie do dnia 01 września 2003 r.
do godz. 9.00.

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2000 zł słownie : dwa tysiące. /BS Międzyrzec Podlaski numer konta: 80390006-443-3600-01/.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 wrześniaa 2003 r.o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 6 /sala konferencyjna/.

Kryteria oceny ofert – cena 100 %

Opis istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski pok. nr 12 lub tel. /083/ 371-24-96 w. 28

Cena kompletu wynosi 15,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski pok. nr 12 lub telefonicznie (083) 371-24-96 w. 28 /Pan Waldemar Sawczuk/.Data publikacji: 2003-08-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 49 799,94 zł
Cena najdrozszej: 58 850,00 zł


Wynik przetargu:

Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 01.09.2003 r na wykonanie robót ziemnych w miejscowości Łuby

- wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr II firmy MONT-SAN Mirosław Zalewski ul. Tuwima 25 21-400 Łuków .


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl