Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony poniżej 30000 EURO na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 0216062 w miejscowości SitnoPowrót

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 Euro na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 0216062 w miejscowości Sitno

WÓJT GMINY

MIĘDZYRZEC PODLASKI

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EURO na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 0216062
w miejscowości Sitno :

łączna długość – 650 m
roboty ziemne /nasypy/ - 810 m3
przepusty drogowe – szt. 2szt. : 1x60 dł. 8,0 m. , 1x80 dł. 7,0 ze ściankami czołowymi
przepusty zjazdowe nie wchodzą w zakres zamówienia
Oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta
Datę sporządzenia oferty
Kopię dokumentów stwierdzających przygotowanie zawodowe i uprawnienia do wykonywania przedmiotu przetargu
Cenę /brutto/ wykonania przetargu
Pożądany termin wykonania do dnia 25 września 2003 r.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych .

Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20 pok. Nr 9 /sekretariat/ w terminie do dnia 01 września 2003 r. do godz. 9.00.

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1500 zł słownie : jeden tysiąc pięćset złotych. /BS Międzyrzec Podlaski numer konta: 80390006-443-3600-00/.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 wrześniaa 2003 r.o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 6 /sala konferencyjna/.

Kryteria oceny ofert – cena 100 %

Opis istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski pok. nr 12 lub tel. /083/ 371-24-96 w. 28

Cena kompletu wynosi 15,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski pok. nr 12 lub telefonicznie (083) 371-24-96 w. 28 /Pan Waldemar Sawczuk/.

Data publikacji: 2003-08-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 49 799,94 zł
Cena najdrozszej: 58 850.00


Wynik przetargu:

Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 01.09.2003 r na wykonanie robót ziemnych w miejscowości Łuby

- wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr II firmy MONT-SAN Mirosław Zalewski ul. Tuwima 25 21-400 Łuków


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 37 343,00 zł
Cena najdrozszej: 46 660,00 zł


Wynik przetargu:

Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 01.09.2003 r na wykonanie robót ziemnych w miejscowości Sitno

- wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr II firmy MONT-SAN Mirosław Zalewski ul. Tuwima 25 21-400 Łuków. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl