Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
ODBUDOWA PO POWODZI MOSTKU DO OSIEDLA "STRYCZKÓWKA" W LASKOWEJPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


URZˇD GMINY , 34-602 LASKOWA, --- 643 /--, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. LIMANOWSKI, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 00540932000000, oglasza przetarg nieograniczony na ODBUDOWA PO POWODZI MOSTKU DO OSIEDLA "STRYCZKÓWKA" W LASKOWEJ. (PKWiU: 45.21.2)

Miejsce realizacji: Laskowa.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
roboty budowlane

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.21.2

Termin realizacji (wymagany): 30 listopada 2003r.

Termin realizacji (pozadany): 30 listopada 2003r.

Wadium: 0,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 11
- ---
- poczta elektroniczna: gmina@laskowa.iap.pl
- faksem: 018 333-30-76
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 24,40 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marek Greń, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 11, w godz.: 9:00-14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. ---.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-08-21 o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-08-21 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. ---.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-08-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl