Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
remont chodnikaPowrót

Wójt Gminy Jaświły woj. podlaskie, pow. moniecki ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika w Dolistowie Starym gm. Jaświły w km. rob. 0+000 - 0+410 polegający między innymi na: 1) rozebraniu krawężników betonowych na podsypce piaskowej - 192mb, 2) ręcznym wykonaniu koryta pod krawężnik 401x03x018 - 33,7m3, 3)ustawieniu krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem- 401mb, 4) wykonaniu koryta pod chodnik 401x1,4x015- 84,5m3, 5) ustawieniu obrzeży betonowych 20x6x100 na podsypce piaskowej - 401mb, 6) wykonaniu chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 476m2, 7)wykonaniu zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm - szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 85,4m2. Termin wykonania zamówienia, od 17 września 2003 r. - do 31 października 2003 r. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Jan Joka - Wójt Gminy Jaświły tel.fax (0-85) 7168001, 7168005, 7168010 lub 7168013. Termin składania ofert do Urzędu Gminy Jaświły (pok. nr 1) upływa 9 września 2003 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 9 września 2003 r. o godz. 10.05 w Urzędzie Gminy Jaświły (pok. nr 1).Kryterium wyboru ofert będzie cena wykonania przedmiotu zamówienia - 100%. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 500zł w terminie do 9 września 2003 r. do godz. 10.00.

Data publikacji: 2003-08-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl