Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
¦wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do zespołu szkół w Laskowej i UjanowicachPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urz±d Gminy Laskowa , 34-602 Laskowa, --- 643 , woj. małopolskie, pow. limanowski, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 00054309200000, oglasza przetarg nieograniczony na ¦wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do zespołu szkół w Laskowej i Ujanowicach. (PKWiU: 60.23.1)

Miejsce realizacji: teren gminy Laskowa.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
usługi

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 60.23.1

Termin realizacji (wymagany): 01 wrze¶nia 2003 - 30.06.2004 r.

Termin realizacji (pozadany): 01 wrze¶nia 2003 - 30.06.2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 1
- ---
- poczta elektroniczna: gmina@laskowa.iap.pl
- faksem: 018 333-30-76
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 12,20 z z VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Bożena Chełmecka , e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-73, lok.: pok. nr 15, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 1.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-08-05 o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-08-05 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 5.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
okreslone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-07-28

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 3,45 zł brutto za 1 km
Cena najdrozszej: 4,25 zł brutto za 1 km


Wygrywajacy: KRAJOWY DROGOWY PRZEWÓZ OSÓB - JÓZEF STANISŁAWCZYK
Regon: 491897001
34-602 LASKOWA
Powiat LIMANOWSKI
Wojewodztwo MAŁOPOLSKIE
Telefon: 018 333-31-62
Cena oferty: 3,45 zl brutto za 1 km w tym VAT


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl