Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetargi aktualne:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi zakonczone:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2014-11-14)
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244 (2013-05-15)
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ 004. (2013-05-15)
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa CPV 90511200-4 CPV 90513100-7 (2011-12-21)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa w miejscowości Ropa - Obręb nr 1. (2011-12-01)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. (2011-11-18)
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1498K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa w miejscowości Klimkówka. (2011-10-14)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2011-10-06)
Budowa budynku mieszkalnego na działce nr 1738/3 w miejscowości Tarnawa Dolna dla osoby poszkodowanej w wyniku powstałego osuwiska. (2011-09-08)
Odbudowa budynku Stanicy Wodnej w Klimkówce (2011-09-01)
Odbudowa bieżni wokół stadionu sportowego w Ropie (2011-09-01)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Klimkówka (2011-09-01)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : „Wójciki” w Tarnawie Dolnej i „Franiki” w Tarnawie Dolnej. (2011-08-30)
Roboty drogowe - Modernizacja drogi gminnej nr 3597 (Lipie) w miejscowości Ropa. (2011-08-24)
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2011/2012. (2011-08-12)
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROPA (2011-08-09)
c.d. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie. (2011-07-14)
c.d. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin ziemi gorlickiej. (2011-07-14)
c.d. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin ziemi gorlickiej. (2011-07-14)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin ziemi gorlickiej. (2011-07-14)
c.d. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie. (2011-07-14)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie. (2011-07-14)
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i autobusów – etap II. (2011-07-07)
Budowa budynku mieszkalnego na działkach nr 1223, 1224/1 w miejscowości Tarnawa Dolna dla osoby poszkodowanej w wyniku powstałego osuwiska. (2011-07-05)
Remont drogi gminnej Nosale w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku. (2011-06-21)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa. (2011-06-09)
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i autobusów - etap I. (2011-05-24)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Pindele w Marcówce, Zarąbki - Pilchówka w Zembrzycach i Nosale w Tarnawie Dolnej. (2011-05-19)
Przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu - roboty zewnętrzne (2011-05-04)
c.d. Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa - odbudowa dwóch przepustów typu TUBOSIDER w ciągu drogi gminnej Rokicie w miejscowości Ropa. (2011-04-22)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa - Odbudowa drogi gminnej nr 765/1 (Piaski) w miejscowości Łosie CPV 45233142-6 (2011-04-22)
Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa - odbudowa dwóch przepustów typu TUBOSIDER w ciągu drogi gminnej Rokicie w miejscowości Ropa. (2011-04-22)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa. CPV 45233142-6 (2011-04-22)
Usługi szkoleniowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn.: Aktywność - mój atut. (2011-03-16)
c.d. Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka - Łosie - Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie - budowa infrastruktury ... (2011-02-22)
Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka - Łosie - Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie - budowa infrastruktury ... (2011-02-22)
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa (2010-12-29)
c.d. Przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu (2010-12-07)
Przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu (2010-12-07)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. (2010-11-04)
Roboty drogowe - Odbudowa drogi gminnej nr 3464 (Listówki) w miejscowości Ropa (2010-11-12)
Remont drogi gminnej Pod Las w Tarnawie Górnej usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku. (2010-10-14)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. (2010-10-07)
Dodatkowe informacje do przetargó na usługę kredytów długoterminowych znak spraw ZPD 341/19/2010. ZPD 341/20/2010 (2010-09-24)
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w m. Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 tony i autobusów projekty i wykonanie. (2010-10-06)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa. (2010-09-24)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Roboty drogowe - odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa (2010-09-24)
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w m. Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 tony i autobusów projekty i wykonanie. (2010-09-17)
Modernizacja drogi gminnej nr 413/1 (Pod Kościołem) w miejscowości Klimkówka. (2010-09-02)
Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż (2010-08-30)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa. (2010-09-01)
Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2010-08-27)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa- w ramach projektu Radosna Szkoła. (2010-08-19)
Roboty drogowe Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa - ODBUDOWA KŁADKI PIESZEJ O KONSTRUKCJI STALOWEJ NA RZECE ROPA W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NR 3564 i 3557 W MIEJSCOWOSCI ROPA (2010-08-26)
uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2010/2011 (2010-08-19)
Budowa kanalizacji sanitarnej KRASZEWO-GACZUŁTY - KRASZEWO-PODBORNE (2010-08-23)
Remont mostu na rzece Skawie w miejscowości Zembrzyce - zaprojektuj i wybuduj. (2010-08-24)
Przetarg nieograniczony na "Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa" (2010-08-10)
c.d.Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu (2010-08-10)
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu (2010-08-10)
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Kraszewskie i Pólka - Raciąż (2010-08-05)
Remont drogi gminnej „Pod Sale” w Tarnawie Dolnej usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku. (2010-07-20)
c.d._3_Roboty budowlane: Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej w miejscowości Ropa (2010-07-20)
c.d._2_Roboty budowlane: Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej w miejscowości Ropa (2010-07-20)
c.d._1_Roboty budowlane: Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej w miejscowości Ropa (2010-07-20)
Roboty budowlane: Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej w miejscowości Ropa (2010-07-20)
Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż (2010-07-09)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Roboty drogowe - odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. CPV 661130 (2010-06-29)
Remont boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej przy Zespole Szkół nr 1 w m. Zembrzyce (2010-06-24)
Odnowa Centrum wsi Zembrzyce (2010-06-15)
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013) (2010-06-02)
Dostawa i montaż mebli w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce(projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013) (2010-06-02)
Dostawę sprzętu sportowego w ramach projektu "Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce" (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013) (2010-06-02)
c.d. Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa (2010-06-09)
c.d. Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa (2010-06-09)
Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa (2010-06-09)
Przebudowa drogi oznaczonej jako działka Nr 39 i 64 w miejscowości KRUSZENICA od km 0+000 do km 0+759,50 o dł. 759,50 mb (2010-06-09)
Przebudowa drogi gminnej Nr 301070W WITKOWO - KIEŁBOWO (2010-06-09)
Przebudowa drogi gminnej Nr 301008W KOZIEBRODY - MALEWO od km 1+080 do km 1+558,50 o dł. 478,50 mb (2010-06-09)
Przebudowa drogi: działka Nr 209/1, 250, 252, 210 we wsi KACZOROWY (2010-06-09)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2010r w Gminie Raciąż (2010-05-20)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Przydonica (Dział) - Zbęk nr 290665K (425 m) w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowej (2010-05-20)
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. OSP Śleszowice, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. (2010-05-07)
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNA (2010-05-06)
c. d. 2 Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. (2010-05-12)
c.d. Odbudowa infrastruktury drogowo- mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. (2010-05-12)
Odbudowa infrastruktury drogowo- mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. (2010-05-12)
Utworzenie nowoczesnego centrum kulturalno-rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę. Budowa sceny do występów artystycznych z zadaszeniem w Zembrzycach na terenie boiska sportowego. (2010-05-12)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Pod Sale w Tarnawie Dolnej i Do Jurkowskiej w Tarnawie Dolne (2010-04-29)
Rozbudowa systemu teleinformatycznego i sieci elektrycznej w Urzędzie Gminy w Czernicy, w ramach Projektu pt.: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin... (2010-04-27)
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Rzecznej na działkach nr 125, 126/4 w Nadolicach Wielkich gm. Czernica (2010-04-26)
Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowych (2010-04-26)
Nadzór inwestorski - boiska w Bartkowej Posadowej (2010-04-12)
DOSTAWA BETONOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH W 2010 ROKU (2010-04-12)
DOŻYWIANIE DZIECI W ZESPOLE SZKÓŁ W GRÓDKU NAD DUNAJCEM I ROŻNOWIE W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2010 ROKU (2010-04-08)
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim, Gmina Czernica. Etap I km 0+000 - 0+600 (2010-04-15)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-04-27)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-04-26)
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-04-26)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-04-26)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice (2010-04-27)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie (2010-03-30)
Dostawa betonu B-35 na potrzeby dróg związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego (2010-03-29)
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 roku (2010-03-26)
Zakup i dostawa skrapiarki do asfaltu z kolektorem spryskowym (listwą) i lancą (2010-03-24)
Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Wrocławskiej w Chrząstawie Wielkiej gm. Czernica (2010-03-18)
Dostawa mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica. (2010-03-09)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem - Nadolice Małe - Nadolice Wielkie - Chrząstawa Mała (2010-03-12)
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNA (2010-03-05)
Zakup i dostawa skrapiarki do asfaltu z kolektorem spryskowym (listwą) i lancą (2010-03-04)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości w obrębie Jeszkowice (2010-03-17)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice (2010-03-17)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-03-17)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-03-16)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-03-16)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-03-16)
Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy przy ulicy Wrocławskiej 78 z przystosowaniem na potrzeby GOPS Czernica (2010-02-26)
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojnowicach przy ulicy Głównej 41 - Etap I. (2010-02-24)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych - krawężników i obrzeży betonowych w 2010 roku (2010-02-09)
Przebudowa Lokalnego Systemu Transportowego ŁEMPINEK - ŁEMPINO - KIEŁBOWO - STROŻĘCIN (2010-02-22)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoruinwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa Lokalnego Systemu Transportowego ŁEMPINEK - ŁEMPINO - KIEŁBOWO - STROŻĘCIN (2010-02-22)
REMONT REMIZY W MIEJSCOWOŚCI KRAJKOWO (2010-02-11)
ciąg dalszy załączników do przetargu Remont Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (2010-02-10)
Remont Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (2010-02-10)
Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa (2010-02-12)
przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego (2010-02-03)
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (3 działki, usługi/przemysł) (2010-02-09)
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 489/2 o pow. 28m2 w obrębie Kamieniec Wrocławski (2010-02-08)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (4 działki, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2010-02-09)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (4 działki, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2010-02-09)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomościgruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (4 działki, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2010-02-08)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (5 działek, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2010-02-08)
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa (2009-12-23)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2009-12-28)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku (II przetarg) (2009-12-02)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2009-12-29)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2009-12-29)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (III przetarg) (2009-12-01)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych (2009-11-20)
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w Jeszkowicach, gmina Czernica (2009-12-01)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (2009-11-16)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2009-12-07)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2009-12-03)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2009-12-03)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (usługi, przemysł) (2009-12-03)
Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z rowów melioracyjnych do rzeki Skawy w km 39+905 przy budowie obwodnicy Zembrzyc (2009-10-27)
Remont po powodzi drogi gminnej Przydonica do Peciaka w km 0+000 do km 0+615 (2009-11-17)
Budowa budynku sanitarno – biurowo – gospodarczego do obsługi boiska sportowego w Tarnawie Dolnej. (2009-11-17)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (2009-11-04)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. (2009-10-23)
Budowa boiska sportowego w Koziebrodach - ETAP II i III (2009-10-26)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu FURGON w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica (2009-10-19)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615 (II przetarg) (2009-10-26)
Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Krajkowo (2009-10-26)
Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Koziebrody (2009-10-26)
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa; w miejscowości Łosie (2009-10-20)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 8 LAT W WYSOKOŚCI 2 800 000 ZŁ (2009-10-02)
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa; odbudowa drogi gminnej nr 3461 (Księże) w miejscowości Ropa (2009-10-08)
Instalacja oświetlenia boiska sportowego w Ropie; modernizacja boiska w ramach programu;Orlik plus; (2009-10-06)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615 (2009-10-05)
Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu: wywrotka 3-stronna (II przetarg) (2009-09-18)
Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla zaplecza sanitarno szatniowego boiska i sali sportowej w Ropie (2009-09-30)
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim, gmina Czernica. Etap I (2009-09-29)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2009-10-12)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice - szt. 5 (2009-10-12)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków (2009-10-13)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2009-10-13)
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2009/2010 (2009-09-16)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Trojanowska do Niemca w km 0+000 do 0+600 (2009-09-28)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Bartkowa - Bujne K 290648 km 0+580 do 1+000 (2009-09-28)
Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Chrząstawa Wielka i peronu autobusowego w miejscowości Nadolice Wielkie (2009-09-21)
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nadolicach Wielkich (2009-08-26)
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2009-09-04)
Ogłoszenie o zawraciu umowy na Remont drogi Ruski Grygle w Zembrzycach (2009-08-11)
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2009-09-03)
ogłoszenie o sprzedaży 5 działek budowlanych w Dobrzykowicach (2009-09-15)
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa (2009-08-18)
Remont placu postojowego i parkingu w miejscowości Czernica przy ulicy Kolejowej , na wysokości budynku Urzędu Gminy (2009-08-31)
WYTWARZANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU (2009-08-18)
Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej w Kamieńcu Wrocławskim, gmina Czernica, km 0+000-0+308km szer. 3,50m (2009-08-28)
Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernica (2009-08-27)
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2009/2010 (2009-08-14)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont drogi Pająki Górne w Tarnawie Dolnej. (2009-08-25)
Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2009 roku (2009-08-21)
Roboty remontowo budowlane - ogrodzenie budynku remizy OSP w Zembrzycach. (2009-08-19)
MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ JELNA - JELNA DZIAŁY, DZ. EW. NR 97 (2009-08-17)
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Czernica, w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 (2009-08-07)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice - tereny usług lub produkcji przemysłowej (2009-09-08)
Rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice (dz. nr 354/171) (2009-08-31)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2009-09-07)
Remont dróg gminnych we wsi Gajków na odcinku ulicy Poprzecznej ( km0+000 – 0+358) oraz we wsi Dobrzykowice na odcinku ulicy Szkolnej (km 0+015 – 0+295), gmina Czernica (2009-07-22)
Budowa szkolnego kompleksu sportowego w Krajkowie (2009-07-22)
Usługa cateringu w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.01-02-121/08 pt.” Utworzenie i wsparcie sieci przedszkoli na terenie Gminy Czernica” współfinansowanego przez UE ze środków EFS (2009-07-10)
Dostawa koparko - ładowarki (2009-07-20)
Usługa cateringu w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.01-02-121/08 pt.”Utworzenie i wsparcie sieci przedszkoli na terenie Gminy Czernica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2009-07-01)
Zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Koziebrodach (2009-07-07)
Remont przyziemia budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy przy ulicy Św. Brata A. Chmielowskiego 9 (2009-07-08)
Budowa oświetlenia drogowego we wsi Czernica przy ulicy Radosnej i Cichej, gmina Czernica (2009-06-24)
Przebudowa drogi gminnej Nr 301022W UNIECK - MARYŚKA od km 0+000 do km 2+121 o dł. 2121 mb (2009-06-16)
Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi STARE MLODOCHOWO od km 0 + 000 do km 0+580 o dł.580 mb (2009-06-16)
Przebudowa drogi gminnej Nr 301004W KOZIEBRODY - MAŁA WIEŚ od km 0+000 do km 0+862 o dł. 862 mb (2009-06-16)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2009r w Gminie Raciąż (2009-05-28)
Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, przy ulicy Głównej, gmina Czernica - I etap (2009-06-09)
Modernizacja ciągu dróg gminnych Lipie-Sienna o łącznej długości 2955 m (2009-06-09)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2009r w Gminie Raciąż (2009-05-15)
Przebudowa poddasza Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach, gmina Czernica (2009-05-28)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie wsi Dobrzykowice (8 działek) (2009-06-09)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie wsi Dobrzykowice (6 działek) (2009-06-09)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie wsi Gajków (2 działki) (2009-06-09)
STABILIZACJA OSUWISK NR 3, 5 W MIEJSCOWOŚCI TROPIE - ETAP I (2009-06-02)
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2009-05-19)
MODERNIZACJA CIĄGU DRÓG GMINNYCH LIPIE - SIENNA (2009-05-12)
DOSTAWA BETONU B-35 W ILOŚCI 1000 M3 NA POTRZEBY ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO (2009-04-29)
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE LETNIM 2009 (2009-04-28)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI PRZYDONICA - ZBĘK - DO SZCZECINY (DROGA NR 290666K) KM 0+000 DO KM 0+600 (2009-05-05)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2009 do 30.04.2012 (2009-04-20)
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1500 K Ropa- Brunary na odcinku od drogi powiatowe nr 1498 K w kierunku miejscowości Brunary (2009-04-29)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (6 działek) (2009-05-06)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (8 działek) (2009-05-06)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków (2009-05-06)
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 211/29 o pow. 721 m2 w obrębie Czernica (2009-04-28)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Bace w Zembrzycach i Do Gęsikowskiego w Tarnawie Dolnej (2009-04-15)
Przebudowa urządzeń energetycznych w ramach rewitalizacji centrum Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2009-03-30)
Przebudowa drogi gminnej Nr 301003W przez wieś DRUCHOWO o długości 2094 m (2009-03-30)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2009-04-03)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków (4 działki) (2009-03-31)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (7 działek) (2009-03-30)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2009-03-30)
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Czernica (2009-03-25)
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 211/29 o pow. 721 m2 w obrębie Czernica (2009-03-24)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzyków oraz części wsi Dobrzykowice,gmina Czernica (2009-03-16)
PRZEBUDOWA BUDYNKU W GRÓDKU NAD DUNAJCEM NA GABINET REHABILITACYJNY (2009-05-04)
WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PODOLU-GÓROWEJ (2009-03-12)
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie (2009-02-19)
Dostawa mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica (2009-02-09)
Przebudowa istniejącego mieszkania położonego na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Czernicy (2009-02-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Gajków szt. 4 (2009-02-24)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 3 (2009-02-24)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2009-02-24)
Sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Wrocławskiej 52 w miejscowości Ratowice na działce nr 285/6 (2009-02-23)
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej fi 225( PE, PEHD) w obrębie Łany, Kamieniec Wrocławski, Dobrzykowice, gmina Czernica (2009-02-10)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2009-02-06)
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 2 x 100 m3 dla potrzeb sieci wodociągowej w miejscowości Roztoka Brzeziny i Tropie (2009-02-05)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w miejscowościach : 1.Sosnowice przy drodze powiatowej 1788K w km 6+350 ÷ 7+150 2.Tłuczań przy drodze powiatowej 1768 K w km 3+400 ÷ 4+100 3.Nowe Dwory przy drodze powiatowej 1768K w km 0+100 ÷ 0+50 (2008-12-31)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Gajków szt. 4 (2009-01-19)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2009-01-20)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2009-01-20)
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa (2008-12-23)
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa (2008-12-18)
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tłuczani (2008-12-17)
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy energetycznych dzielnicy uzdrowiskowej w Gołdapi (2008-12-18)
Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Jaćwieskiej w Gołdapi na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (2008-12-15)
Odpowiedzi na zapytania, Modyfikacja treści SIWZ, Uzupełnienie SIWZ o załączniki, Przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na obsługę bankowa budżetu Gminy Zembrzyce (2008-12-12)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI (2008-12-10)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (2008-12-03)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2008-12-18)
Dostawa oleju opałowego lekkiego (2008-11-19)
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody oraz utrzymania czystości (2008-11-19)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2008-12-11)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.600.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2008 (2008-11-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2008-12-01)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2008-12-01)
Budowa modułowego, systemowego zaplecza boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 (2008-11-04)
Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu i ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Brzeźnica (2008-10-21)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Gajków szt. 4 (2008-11-17)
Sprzedaż akcji gminy Gołdap w spółce Piękna Góra SA (2008-11-12)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009 (2008-10-14)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. (2008-09-23)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2008-10-30)
Przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oświęcim (2008-10-21)
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2008/2009 i 2009/2010 (2008-09-30)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-10-27)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 3 (2008-10-27)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2008-10-27)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowości Ropa (2008-10-13)
Roboty drogowe - Odbudowa dróg na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie (2008-10-13)
Przetarg na remont dróg gminnych w Gminie Oświęcim (2008-10-03)
Dostawa opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2008/2009 (2008-09-08)
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2008/2009 (2008-09-08)
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1 (2008-08-29)
Opracowanie dokumentacji wymaganej przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa kanalizacji sanitarnej w 6 miejscowościach położonych w północnej części Gminy Czernica (2008-08-28)
Rokowania - sprzedaż działki nr 354/176 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica (2008-09-15)
Rokowania - sprzedaż działki nr 354/175 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica (2008-09-15)
Remont instalacji wodno kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Paszkówce (2008-09-01)
Wykonanie prac remontowo budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Łączanach (2008-09-01)
Nadbudowa budynku poprzez zmianę konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Marcyporębie (2008-08-29)
Budynek ośrodka zdrowia wraz z punktem aptecznym we wsi Gralewo (2008-08-27)
Odpowiedzi na zapytania, modyfikacja SIWZ do przetargu Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego przychodni zdrowia w Zembrzycach (2008-08-14)
Przebudowa drogi w miejscowości Paszkówka - Posmyków (2008-08-26)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastrukturydrogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. (2008-08-26)
Roboty drogowe - Modernizacja dróg na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Klimkówka. (2008-08-26)
Remont drogi gminnej w Bęczynie, Łysa Góra i remont przepustu na drodze gminnej nr 49 w Chrząstowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2008-08-22)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratownictwa technicznego typu lekkiego z zabudową kontenerową dla potrzeb OSP Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica (2008-08-13)
Przetarg na kontunuację budowy kanalizacji deszczowej w sołectwie Zaborze (2008-08-25)
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 (2008-08-22)
Przetarg nieograniczony na :Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa (2008-08-20)
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III - PONOWIENIE (2008-08-18)
Przetarg na opracowanie dokumentacji dla zadaniap przebudowa ul. Sportowej w Brzezince wraz z odwaodnieniem placu przy stadionie (2008-07-30)
Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego Przychodni Zdrowia w Zembrzycach. (2008-08-14)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIAWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową drogi krajowej nr 75 Branice – Brzesko - Muszynka – granica państwa na terenie Gminy Nawojowa (2008-07-29)
Budowa boisk sportowych w miejscowości Koziebrody - Etap I (2008-08-08)
Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2008/2009. (2008-07-28)
Wykonanie zadania pn. Oświetlenie infrastruktury drogowej w Nawojowej - Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Nawojowa -Popardowa Niżna na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 75 (koło Urzędu Gminy ) do skrzyżowania za Przedszko (2008-08-07)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz - Krynica-granica państwa na odcinku od potoku Bukowiec do potoku Homerka w Nawojowej oraz od potoku Homerka do Szkoły Podstawowej we Frycowej. (2008-08-04)
Remont dróg gminnych (2008-07-31)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowania terenu. (2008-07-21)
Przetarg na remont ul. Stary Trakt w Harmężach - etap I (2008-08-01)
Rokowania - sprzedaż działki nr 354/175 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica (2008-08-12)
Rokowania - sprzedaż działki nr 354/176 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica (2008-08-12)
Przetarg na wykonanie utwardzenia placów, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ogrodzenie przy budynku Domu Ludowego wraz z Remisą OSP w Harmężach (2008-07-25)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIAWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nawojowa. (2008-07-22)
Sprzedaż działek numer 312/4 i 354/65 we wsi Dobrzykowice pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (2008-09-02)
Sprzedaż działki numer 312/8 we wsi DObrzykowice pod budownictwo mieszkaniowe wilorodzinne (2008-09-02)
Przetarg na budowę kostnicy na cmentarzu komunalnym w Porębie Wielkiej - etap końcowy (2008-07-25)
przebudowa zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 (2008-07-17)
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III (2008-07-18)
Uzupełnienie do przetargu na kanalizację Kraszewo Falki (2008-06-26)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy (2008-06-30)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku remont dróg : Do Palecznych w Tarnawie Górnej i Mikołajki w Tarnawie Górnej. (2008-07-10)
Przetarg na remonty dróg gminnych - Gmina Oświęcim (2008-07-11)
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest (2008-06-24)
Budowa kanalizacji sanitarnej Kraszewo-Falki (2008-06-26)
Remont pokrycia dachowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy (2008-06-25)
Konserwacja, restauracja i roboty budowlane zabytkowej Orkanówki muzeum Władysława Orkana w Porębie Wielkiej (2008-06-26)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (2008-06-06)
Przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oświęcim (2008-06-20)
Przebudowa strefy wjesciowej budynku szkołu podstawoej w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1 (2008-06-19)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 351770,38 złotych (2008-06-10)
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 982.934 złotych (2008-06-10)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawojowa. (2008-07-25)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIADostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepą lekką. (2008-06-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-06-20)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-06-19)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-06-19)
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie Wielkiej (2008-06-28)
Przebudowa dróg wewnętrznych (osiedlowych) we wsi Dobrzykowice (2008-06-10)
Modernizacja i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 36 (2008-06-06)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nawojowa. (2008-05-26)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepą lekką. (2008-05-26)
Rozbudowa ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego Nawojowa. (2008-06-25)
Budiowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Fabrycznej, Przemysłowej, Warsztatowej we wsi Gajków, gm. Czernica (2008-06-05)
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wody oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do działek budowlanych przy ulicy Dobrej we wsi Gajków gm. Czernica (2008-06-03)
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nadolice Małe gm. Czernica (2008-06-03)
Konserwacja, restauracja i roboty budowlane budynku muzeum biograficznego zabytkowej Orkanówki Władysława Orkana w Porębie Wielkiej. (2008-05-30)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zaborzu (2008-06-12)
Budowa budynków socjalnych w Gajkowie przy ulicy Dobrej, gmina Czernica- I etap (2008-05-28)
Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy Strażackiej w Chrząstawie Wielkiej przy ulicy Wrocławskiej 36, gmina Czernica - I etap (2008-05-27)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - cysterny asenizacyjnej o pojemności 6000 litrów z opcją czyszczenia przykanalików w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica (2008-05-15)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepą lekką. (2008-05-09)
Przetarg na budowę sici kanalizacji sanitarnej w Harmężach (2008-05-21)
Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Nadolicach Wielkich przy ulicy Wrocławskiej 56, gmina Czernica (2008-05-21)
Odbudowa drogi do osiedla Przybytki w Koninie. (2008-05-20)
Remont drogi gminnej we wsi Ratowice, gmina Czernica, na odcinku ulicy Wrocławskiej (km 0+718-1+736) (2008-05-20)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa; odbudowa drogi gminnej nr 3511 (Jaworówka; Nowakówka) w miejscowości Ropa. (2008-05-19)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2008r w Gminie Raciąż (2008-05-05)
Remont ubezpieczeń skarpy drogowej w obrębie przepustu w ciągu drogi gminnej Nawojowa za kościołem - odcinek Horoskówka - Barnakówka w miejscowości Nawojowa. (2008-05-14)
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1630 Niedźwiedź-Konina, kontynuacja z roku 2007 na odcinku osiedle Pazyrówka Frączki- długości 555 m. (2008-05-14)
Odbudowa drogi do osiedla KORCE odcinek górny w Niedźwiedziu. (2008-05-14)
OCHRONA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA - PROJEKT SANITACJI GMINY ZEMBRZYCE ETAP II - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI TARNAWA DOLNA ETAP II - OSIEDLI: ZBYCIAKI, GRABECNI, KAPŁONY, FRANIKI (2008-05-14)
Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutków (2008-05-12)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2008-05-07)
Przebudowa drogi gminnej - ulica Jemiołowa we wsi Wojnowice, gmina Czernica (2008-05-06)
Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernica ( obręb: Krzyków, Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka ) (2008-05-06)
Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernica ( obręb: Łany, Gajków, Jeszkowice, Czernica, Kamieniec Wrocławski ) (2008-05-06)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2008-05-06)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-05-13)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-05-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-05-12)
Roboty drogowe - Wykonanie odwodnienia w obrębie działki nr 719/4 w miejscowości Łosie. (2008-05-05)
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap II - dla osiedli : Sadki, Paleczni i Kapłony (2008-05-06)
Roboty drogowe - Odbudowa drogi gminnej nr 401/2 w miejscowości Klimkówka. (2008-04-30)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2008-04-24)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (2008-04-24)
Usługi związane z wywozem z terenu Gminy Niedźwiedź nieczystości stałych (2008-04-11)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastrukturydrogowo - mostowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i Łosie (2008-04-23)
Remont budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach (2008-04-23)
przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2008-04-28)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2008-04-28)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2008-04-28)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2008-04-28)
Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Laskowej (2008-04-17)
Remont drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka - Poręba Mała (k.cmentarza). (2008-04-14)
Remont drogi gminnej Wiejskie-Kąciny w miejscowości Żeleźnikowa Wielka. (2008-04-14)
Informacja o wyniku postepowania Remont mostu do Skoczniów w miejscowości Żeleźnikowa Wielka. (2008-04-30)
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) - II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa -komponent A. (2008-04-14)
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) - II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa -komponent A. (2008-04-14)
Przebudowa dróg w Osiedlu k/Agronomówki w miejscowości Laskowa (2008-04-10)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2008-04-10)
Sprzedaż działki numer 32/16 w obrębie wsi Gajków (2008-04-22)
Przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - Wykonanie odwodnienia w obrębie działki nr 719/4 w miejscowości Łosie (2008-04-04)
Zakup wyrobów betonowych wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa. (2008-03-27)
Przebudowa drogi gminnej nr 301036W Krajkowo II od km 0+000 do km 1+900,68 długość odcinka 1900,68m (2008-03-27)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2008-03-27)
Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych (2008-03-17)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bączej KUninie (2008-03-27)
Dostawa klińca granitowego i mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica (2008-03-18)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2008-04-08)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.5 (2008-04-08)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2008-04-09)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (2008-03-18)
Przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim (2008-02-27)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie. (2008-02-28)
Przetarg na kontynuację modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem pobocza (2008-02-12)
Przetarg na remonty dróg gminnych - Gmina Oświęcim (2008-02-08)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie Wielkiej (2008-02-28)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2008-01-23)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Niedźwiedź (2008-01-18)
Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Nawojowej. (2008-01-14)
Koncepcja architektoniczno – budowlanej budowy Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-12-19)
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych i ośiedlowych (2008-01-02)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zaborzu (2008-01-24)
Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2008 (2008-01-07)
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa (2007-12-20)
Przetarg nieograniczony - Obsługa komunikacji zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy na 2008 rok (2007-12-11)
Przetarg na udzielenie kredytu (2007-12-13)
Otwarty konkurs ofert dot. pożytku publicznego (2008-01-08)
Przetarg na odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów (2007-12-07)
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku szkoły podstawowej w Ratowicach na budynek mieszkalno-biurowy (2007-11-29)
Przetarg na zakup i dostawę pięciu zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Oświęcim (2007-11-23)
Sprzedaż działki zabudowanej w obrębie Wojnowice (2007-12-14)
Wygłuszenie sali gimnastycznej w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Kolejowej 4 (2007-11-28)
Wymiana okien i parapetów okiennych w budynku Urzędu Gminy Nawojowa. (2007-11-21)
Przetrag na zakup i dostawę cyfrowej kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Gminy Oświęcim (2007-11-07)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2007-11-07)
Przetarg na remont ul. Świetlicowej w Pławach - ponowienie (2007-11-19)
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2007 (2007-11-06)
Wykonanie studni awaryjnej II a na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica (2007-11-16)
Wykonanie robót remontowych drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 75 do skrzyżowania z drogą Nawojowa-Cmentarz-Bukowiec (2007-11-14)
przetarg nieograniczony na :Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Piłsudskiego (2007-11-14)
Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej (2007-11-26)
Koncepcja architektoniczno – budowlanej budowy Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-12-19)
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego - Żuk A 15 (2007-11-06)
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego - samochód specjalny pożarniczy STAR 200 (2007-11-06)
WYKONANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA (2007-10-23)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Babicach, ul. Lipowa (2007-11-22)
Remont korpusu drogi Żeleźnikowa Mała - Moczurki Stajanie. (2007-11-02)
przetarg nieograniczony na "Budowę chodnika z kanalizacją deszczową w Wieliczce i Lednicy Górnej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w km 0 + 587 - 1 + 723" - 30-10-2007r. zmodyfikowano SIWZ (2007-10-31)
Sprzedaż działki numer 32/26 w obrębie wsi Gajków (2007-11-12)
Sprzedaż działki numer 32/22 w obrębie wsi Gajków (2007-11-12)
Sprzedaż działki numer 32/21 w obrębie wsi Gajków (2007-11-12)
Sprzedaż działki numer 32/16 w obrębie wsi Gajków (2007-11-12)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy. (2007-10-12)
KAROSACJA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GASNICZEGO NA PODWOZIU STAR 244 (2007-10-17)
Dostawa oleju opalowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon gr (2007-10-12)
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008 (2007-10-12)
przetarg nieograniczony na : Budowa oświetlenia zewnętrznego w ciagach ulic : ul. Zbożowa,Klonowa,Pasternik,Spadowa,Źródlana w Wieliczce (2007-10-24)
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - ponowienie (2007-10-23)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2007/2008. (2007-10-09)
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy budynku Urzędu Gminy (2007-10-11)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozpite w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Kamionka Mała-Rozdziele (Nagórze) w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa-Rozdziele (Lipniczka) w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Jaworzna-Mordarka w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Krosna-Żmiąca-Strzeszyce w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Dostawa opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008 (2007-10-08)
Odbudowa drogi Odrończa w miejscowości Laskowa (2007-10-12)
Remont drogi przed Szkołą w miejscowości Bącza-Kunina. (2007-10-15)
Remont drogi do Zarotyńskich i innych w miejscowości Frycowa. (2007-10-15)
Naprawa drogi gminnej Zawodzie do Wójtowiczów w miejscowości Frycowa. (2007-10-15)
Wykonanie nawierzchni drogi do Zaczyków, Homoncików i innych w miejscowości Frycowa. (2007-10-15)
Przetarg na kontynuację modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem pobocza (2007-10-12)
Remont budynku Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej. (2007-10-11)
Przetarg na remont dróg gminnych (2007-10-09)
Remont korpusu drogi Żeleźnikowa Mała – Moczurki Stajanie. (2007-10-10)
Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernica ( obręb: Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka ) (2007-10-09)
Wyjaśnienia-odpowiedzi na zapytania-protesty-modyfikacje SIWZ-Pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I. (2007-09-27)
Remont nawierzchni i odwodnienie drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Niżna. (2007-10-05)
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawojowa. (2007-10-05)
Nawojowa: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Remont chodnika z przebudową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice - Nowy Sącz - Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 71+747 do km 72+347 strona prawa oraz budow (2007-09-24)
Wyjaśnienia-odpowiedzi na zapytania-protesty-modyfikacje SIWZ-Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba-Projekt Sanitacji Gminy Zembrzyce etap II-Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I-główne kolekt (2007-09-26)
Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernica ( obręb: Łany, Gajków, Jeszkowice, Czernica, Ratowice,Wojnowice) (2007-10-03)
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu (2007-10-02)
Modernizacja i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 36 (2007-10-02)
Dostawa opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008 (2007-09-25)
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008 (2007-09-25)
przetarg nieograniczony na :"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Słowackiego, Powstania Warszawskiego Goliana,Legionów ,Sienkiewicza w Wieliczce" (2007-09-28)
przetarg nieograniczony na "Przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w Wieliczce" (2007-09-28)
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy budynku Urzędu Gminy (2007-09-19)
przetarg nieograniczony na budowę świetlicy środowiskowej w Lednicy Gornej (2007-09-28)
Przebudowę dróg gminnych (ulica Szmaragdowa i Jaspisowa) w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica (2007-09-28)
Dostawa używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Chrząstawa Wielka, gmina Czernica (2007-09-17)
przetarg nieograniczony na "Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie" (2007-09-28)
Pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I. (2007-09-27)
Przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowości Ropa; odbudowa drogi gminnej nr 3510 Nowakówka". (2007-09-26)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2007-10-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2007-10-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.5 (2007-10-11)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.5 (2007-10-11)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2007-10-10)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.5 (2007-10-10)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2007-10-09)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.5 (2007-10-09)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2007-10-09)
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I - główne kolektory (2007-09-26)
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 936.028 złotych (2007-09-13)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanych (2007-10-08)
przetarg nieograniczony na " Przebudowę drogi nr 59 w Pawlikowicach " - modyfikacja SIWZ (2007-10-02)
Remont i zabezpieczenie korpusu drogi gminnej Frycowa-Rybień. (2007-09-25)
BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO BOJSZOWY (2007-09-24)
Budowa linii kablowych nN zasilających oświetlenie uliczne w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica (2007-09-20)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na drogi gminne w Gminie Czernica (2007-09-20)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 754.747 zł. (2007-09-06)
przetarg nieograniczony na "Budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce" (2007-09-19)
Przebudowa dróg gminnych (ulica Łąkowa w Kamieńcu Wrocławskim, ulica Fabryczna w Gajkowie), gmina Czernica (2007-09-18)
Przebudowa dróg gminnych (ulica Widawska, Diamentowa, Topazowa) w miejscowości Dobrzykowice (2007-09-18)
Remont ściany szczytowej budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy przy ulicy Św. Brata Alberta 9 (2007-09-14)
Przebudowa drogi rolniczej Krawcówka - Ptaszkówka w miejscowości Laskowa (2007-09-06)
Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Uniecku (2007-09-14)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2007r w Gminie Raciąż (2007-08-28)
Przetarg nieograniczony na "Budowa basenu w Wieliczce" I etap inwestycji (2007-09-24)
WYJAśNIENIA - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA do przetargu pn.„Stabilizacja osuwiska „Cudziki” w Tarnawie Dolnej” (2007-08-30)
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) – II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa –komponent A. (2007-09-06)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2007-08-23)
Przetarg na budowę pompowni-tłoczni ścieków P2 i P3 na ciągu kanalizacyjnym wraz z ogrodzeniem i kompleksowym wyposażeniem w Harmężach (2007-09-05)
Stabilizacja osuwiska Cudziki w Tarnawie Dolnej (2007-08-30)
Modernizacja i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 36 (2007-08-31)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej w Jeżewie - Wesel (2007-09-14)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej w Bogucinie (2007-09-14)
Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej. (2007-08-17)
Przearg nieograniczony na "Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie" (2007-08-27)
Roboty drogowe - ” Modernizacja dróg na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie" (2007-08-24)
Roboty budowlane - ”Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ropie wraz z termomodernizacją" (2007-08-30)
udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 131.505 złotych na zadanie wykonanie chodnika przy drodze powiatowej k 1630 Niedźwiedź Konina (2007-08-10)
Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu (2007-08-20)
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Czernica w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 (2007-08-09)
Remont i zabezpieczenie korpusu drogi gminnej Frycowa-Rybień. (2007-08-17)
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul. Sikorskiego 9 w Wieliczce. (2007-07-30)
Odbudowa drogi Kubankówka w miejscowości Żmiąca (2007-08-16)
Odpowiedzi, modyfikacje SIWZ - rozbudowa oczyszczlani ścieków w Zembrzycach (2007-07-31)
przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Złotej w Wieliczce" (2007-08-14)
przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 140 w Podstolicach" (2007-08-14)
DOSTOSOWANIE BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KOZIEBRODACH DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW (roboty w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej) (2007-08-17)
„Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa” (2007-07-16)
Odbudowa przepustu wraz z nawierzchnią drogi gminnej Nawojowa-Podkamienne – Żeleźnikowa Wielka (boczna do Zaczyków i innych) w miejsce istniejącego uszkodzonego w czasie powodzi w czerwcu 2006 r. (2007-08-14)
Remont ubezpieczeń w obrębie mostu na potoku Żeleźnikowskim w ciągu drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka-Myślec. (2007-08-14)
przetarg nieograniczony na " Przebudowę ulicy Łąkowej w Wieliczce " (2007-08-14)
przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury (2007-08-13)
przetarg nieograniczony na : "Wymiana okien, remont i ocieplenie elewacji w budynkach ul. Dembowskiego 28-32 A w Wieliczce". (2007-08-09)
Odbudowa drogi do osiedla Starmachy w Porębie Wielkiej II etap (2007-08-10)
Odbudowa drogi do osiedli Domagały, Michalczewscy Bulasy w Koninie (2007-08-10)
Odbudowa drogi do osiedla Chryce w Porębie Wielkiej (2007-08-10)
Remont ubezpieczeń pot. Konina w km 0+550- 0+750 wraz z ujściowymi odcinkami pot. Domagałowy i pot. Maciejkowy w miejscowości Niedźwiedź (2007-08-08)
Przebudowa drogi gminnej Nr 705-20 UNIECK - BREGINIE od km 0+000 do km 2+260 dł. 2260 mb. (2007-08-08)
Przebudowa drogi gminnej Nr 722 - 61 Złotopole - Kraśniewo od km 0+000 do km 2+574 dł. 2574mb. (2007-08-08)
Przetarg na dostawę 1500 ton tłucznia granitowego i 1000 ton klińca granitowego dla potrzeb Gminy Czernica (2007-07-27)
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) – II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa –komponent A. ciag dalszy (2007-08-06)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2007r w Gminie Raciąż (2007-07-23)
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) – II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa –komponent A. (2007-08-06)
przetarg nieograniczony dot.remontu bud.przy ul.Klaśnieńskiej 29 w Wieliczce (2007-07-31)
przetargu nieograniczonym na:"Modernizację przestrzeni publicznej centrum miejscowości Podstolice - budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy (2007-07-31)
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śleszowice etap II (2007-07-30)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zembrzycach (2007-07-30)
wykonanie wewnętrznych instalacji: wod - kan, ciepłej wody, centralnego ogrzewania i technologicznej w kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koziebrodach (2007-07-27)
Opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej zagospodarowania działek ew. nr 271 i 272 położonych w miejscowości Strzeszyce (2007-10-31)
Opracowanie koncepcji architektoniczno- użytkowej zagospodarowania działki ew. nr 728 położonej w miejscowości Laskowa (2007-10-31)
Opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej zagospodarowania działek ew. nr 816 i 819 położonych w miejscowości Laskowa (2007-10-31)
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Jeszkowice-Wojnowice km 0 +000 - 1 + 470 (2007-07-26)
Budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni, przebudową zjazdów gospodarczych ciągu drogi powiatowej nr K - 1704 w na odc. 2+940,00 - 3+047,50, 3+174,00-3+437,50, 3+530,00-3+704,00 w Śleszowicach oraz budowa chodnika wraz z remontem (2007-07-26)
Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej (2007-07-16)
Przebudowa kuchni i jadalni szkolnej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy przy ulicy Św. Brata Alberta 9 (2007-07-20)
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 473.883,56 złotych (2007-07-05)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2007r w gminie Raciąż (2007-07-05)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: (2007-07-05)
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest (2007-07-18)
Remont sali gimnastycznej w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Kolejowej 4 (2007-07-16)
Przebudowa dróg gminnych ulica Ametystowa, Widawska, Brylantowa) w miejscowości Dobrzykowice (2007-07-12)
Przebudowa drogi gminnej (ulica Szafirowa - II odcinek) w miejscowości Dobrzykowice (2007-07-12)
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim (2007-07-12)
Przetarg na remonty i przebudowę dróg gminnych (2007-07-06)
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz.P. w Kamionce Małej (2007-07-11)
Stabilizacja osuwisk wraz z likwidacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Sechna i Żmiąca - II etap (2007-07-09)
Rozbiórka otwartych kanałów odpływowych ścieków w miejscowości Dobrzykowice (2007-07-09)
Budowa rurociągu przesyłowego ścieków sanitarnych w miejscowości Dobrzykowice oraz przebudowa pomopowni ścieków na działce numer 1/25 (2007-07-06)
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w Dobrzykowicach, w rejonie ulicy Widawskiej (2007-07-05)
Remont kominów i instalacji odgromowej, stopy fundamentowe pod kosze w Szkole Podstawowej w Kadczy (2007-06-15)
Ogrodzenie terenów sportowych w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej (2007-06-12)
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 35/3 o pow. 62 m2 w obrębie Krzyków (2007-07-03)
przetarg nieograniczony na "Budowa alejek i ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Wieliczce" (2007-06-27)
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śleszowice etap I (2007-06-26)
Przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaczorowach (2007-07-04)
Przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bogucinie (2007-07-04)
Kredyt na termomodernizację II (2007-06-01)
Obdudowa drogi do osiedla Halamy w Porębie Wielkiej (2007-06-01)
Odbudowa drogi do osiedla Misiury w Porębie Wielkiej (2007-06-01)
Odbudowa drogi do osiedla Gwałty w Porębie Wielkiej (2007-06-01)
Remont chodników wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice-Nowy Sącz-Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 72+267 do km 72+577 strona lewa oraz w km 72+346 do 72+970 strona prawa (2007-06-27)
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku gminnym Grojec, ul. Główna (2007-06-22)
przetarg nieograniczony na " REMONT ALEJEK NA CMENTARZU KOMUNALNYM W WIELICZCE " - 28.05.2007 r., zmodyfikowano SIWZ (2007-05-30)
przetarg nieograniczony na "Remont rowu melioracyjnego w Strumianch" (2007-05-30)
Wybór Banku na udzielenie kredytu w kwocie 299.638,62 zł. na zadanie;Wykonanie wzmocnienia fundamentów istniejacej Szkoły Podstawowej w Podobinie od strony dobudowy sali gimnastycznej . (2007-05-31)
przetarg nieograniczony na " "Przebudowę ulicy Świętej Barbary w Wieliczce " (2007-06-22)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz – Krynica na odcinku od potoku Bukowiec do wjazdu do Szkoły Podstawowej we Frycowej”. (2007-05-30)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Wykonanie chodnika wraz z miejscami postojowymi na samochody osobowe w ciągu drogi gminnej Nawojowa- Popardowa Niżna na odcinku od Urzędu Gminy do skrzyżowania z drogą Nawojowa za ogrodem (2007-05-30)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: (2007-05-30)
Przetarg nieograniczony na "Remont budynku przy ul. Słowackiego 16 w Wieliczce" (2007-05-30)
Przetarg na budowę budynku kostnicy na Cmentarzu Komunalnym w Porębie Wielkiej - kontynuacja (2007-06-05)
Wymiana stolarki okiennej w budynku Ośrodka Zdrowia w Koziebrodach (2007-05-30)
przetarg nieograniczony na"Przebudowa drogi osiedlowej wraz chodnikami oraz budową zatok postojowych na oś.Boża Wola w Wieliczce" (2007-05-25)
dostawę samochodu ciężarowego DMC 12 – 15 ton (2007-05-30)
Wykonanie remontu odcinka drogi rolniczej „Cabakówka” we wsi Homrzyska. (2007-05-24)
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 703-08 KOZIEBRODY – MALEWO (2007-05-24)
Pretarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka" (2007-05-21)
!!!nowa zmiana Przetarg nieograniczony na "Budowę basenu w Wieliczce" !!!nowa zmiana- komunikat z dnia 03.07.2007r. (2007-07-10)
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie strategii dla Gminy Wieliczka" (2007-05-21)
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wieliczce"-PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT !!! (2007-05-23)
Kredyt na termomodernizację 2007 (2007-05-18)
Przetarg nieograniczony na "Renowację boiska sportowego w Śledziejowicach, Gmina Wieliczka" (2007-05-21)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2007-06-06)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej (2007-06-13)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej (2007-06-06)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej (2007-06-13)
Przetarg na budowę Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowy (2007-06-05)
Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Gralewie (2007-06-27)
Przebudowa części poddasza wraz ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku szkoły w Librantowej (2007-06-19)
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz.P.w Kamionce Małej (2007-05-21)
Wymiana częściowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie (2007-05-16)
Przetarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka" (2007-05-09)
Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej (2007-05-29)
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (2007-05-08)
Opracowanie projektu budowlanego włączenia odwiertu St-01 w Popardowej do istniejącego układu wodociągu zbiorowego Nawojowa. (2007-05-08)
Odbudowa drogi "Kromolin" w miejscowości Sechna (2007-05-09)
Odbudowa drogi "Chałupiska k/Augustyna w miejscowości Jaworzna (2007-05-09)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn (2007-05-08)
Wykonanie robót na zadanie pn Budowa przepustu ramowego koło Pana Stanka i Pana Południaka w drodze gminnej Nawojowa za Kościołem – Cmentarz – Bukowiec (2007-05-07)
Wykonanie robót na zadanie pn Budowa przepustu ramowego koła Pana Ogórka w drodze gminnej Nawojowa-Popardowa Wyżna (2007-05-07)
Odbudowa drogi "Do Górnej Załpy k. Matląga od mostu" w miejscowości Laskowa (2007-05-09)
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa (2007-04-30)
Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i Klimkówka" (2007-04-27)
Przetarg nieogrniczony na "Remont pokrycia dachowego ul. Krakowska 35 w Wieliczce" (2007-04-26)
Ogłoszenie o wyborze ferty-Roboty dodatkowe budowa sali gimnastycznej w Podobinie (2007-04-16)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: (2007-04-26)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Wykonanie chodnika wraz z miejscami postojowymi na samochody osobowe w ciągu drogi gminnej Nawojowa- Popardowa Niżna na odcinku od Urzędu Gminy do skrzyżowania z drogą Nawojowa za ogrodem (2007-04-25)
Przetarg na dostawę i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach (2007-04-25)
przetarg nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na: " Remont Gimnazjum w Wieliczce - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" (2007-04-24)
Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej (2007-04-25)
Budowa mostu na potoku Konina, km 3+180 (dz.ew.wp 2577) w ciągu drogi gminnej do osiedla Trojaki (dz.ew.3902) w Koninie km 2+346,5 ( odbudowa po powodzi). (2007-05-17)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Słowackiego w Wieliczce II etap" - dnia 07.05.2007 r. zmodyfikowano specyfikację !!! (2007-05-15)
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz projektu przebudowy budynku Park Mickiewicza 1" oraz "Wykonanie projektu na przebudowę kanalizacji fekalnej i burzowejul. Dembowskiego 28-32 A" (2007-04-20)
Ocieplenie ścian budynku administracyjnego Urzędu Gminy Raciąż (2007-04-20)
Przetarg nieograniczony na remont stawu w Parku A.Mickiewicza w Wieliczce -II etap (2007-04-24)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz – Krynica na odcinku od potoku Bukowiec do wjazdu do Szkoły Podstawowej we Frycowej (2007-04-18)
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica (obręb: Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka) (2007-04-20)
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica (obręb: Czernica, Wojnowice, Ratowice) (2007-04-20)
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica (obręb: Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe) (2007-04-20)
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica (obręb: Łany, Kamieniec Wrocławski, Gajków, Jeszkowice) (2007-04-20)
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowych (2007-05-10)
Przetarg na remont rowu odwadniającego na terenie Osady Stawy Grojeckie - Etap II (2007-04-19)
Oddanie w najem na okres 10 lat niżej wymienionych lokali użytkowych nie stanowiącach własności odrębnych w budynku hali sportowej przy Gminnym Gimnazjum ul. Świętego Jana 33 w Bojszowach (2007-04-20)
Budowa mostu do osiedla "Pod Micyną" w Ujanowicach (2007-04-19)
przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej... (2007-04-16)
Przetarg na budowę Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowy (2007-04-30)
Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach (2007-04-10)
przetarg nieograniczony na "Remont chodnika na oś.Kościuszki przy budynkach nr 1 i 2 w Wieliczce" (2007-04-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Ratowice (część północna) (2007-04-11)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Ratowice (część południowa) (2007-04-11)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Wojnowice, gm. Czernica (2007-04-11)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Czernica, gm. Czernica (2007-04-11)
przetarg nieograniczony na "Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i budowy chodników, zatok, peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 964 na terenie Gminy Wieliczka" (2007-04-16)
Przetarg nieograniczony na "Zakup sprzętu informatycznego". (2007-04-03)
Wymiana częściowej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kiczni (2007-03-30)
Wymiana częściowej stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Szczereżu (2007-03-30)
Czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej (2007-04-25)
Remont cząstkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2007 (2007-03-30)
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Nawojowej. (2007-03-29)
przetarg nieograniczony na Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych (2007-04-20)
Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja wodociągu wiejskiego "Ujanowice - Kobyłczyna" (2007-03-30)
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego (2007-04-06)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 9 Mała Wieś - Strumiany" (2007-04-20)
Przetarg nieograniczony na przygotowanie kosztorysów inwestorskich - 5 zadań (2007-03-27)
Przebudowa ujęcia wody i umocowanie brzegu potoku w Porębie Wielkiej. (2007-04-19)
Przetarg nieograniczony na "Modernizacja pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce - wykonanie remontu zabytkowego balkonu" (2007-04-24)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę chodnika ulicy Piłsudskiego w Wieliczce" (2007-04-20)
Remont chodnika przy drodze gminnej od skrzyżowania w Niedźwiedziu do posesji Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej (2007-03-28)
Przetarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka" (2007-03-23)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz – Krynica na odcinku od potoku Bukowiec do wjazdu do Szkoły Podstawowej we Frycowej (2007-03-26)
Przetarg nieograniczony na "dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych użytkowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w roku 2007" - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (2007-03-23)
Usługa wyboru Banku na udzielenie kredytu w kwocie 1.555.910 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (2007-03-29)
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie Węgrzce Wielkie -Kokotów; Czarnochowice; Kraków- Dworzec Płaszów" (2007-03-20)
Budowa mostu na potoku Konina, km 3+180 (dz.ew.wp 2577) w ciągu drogi gminnej do osiedla Trojaki (dz.ew.3902) w Koninie km 2+346,5 ( odbudowa po powodzi). (2007-03-28)
Usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź (2007-03-16)
Dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Nawojowa (2007-03-19)
przetarg nieograniczony na " Przebudowę drogi gminnej nr 228,205,134,89 w Golkowicach " (2007-04-03)
przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Osiedlowej w Wieliczce" (2007-04-03)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uszyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla wsi Dobrzykowice - część północna (osiedle mieszkaniowe przy ulicy Widawskiej) (2007-03-13)
Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych (2007-03-12)
Wyjaśnienia do SIWZ na Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zembrzyce obejmującego sołectwa :Zembrzyce i Marcówka. (2007-03-07)
Informacja o zawarciu umowy na wykonanie kanalizacji deszczowej w sołectwie Zaborze (2007-03-08)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Krzyków - obszar do opracowania: 141ha (2007-03-08)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Chrząstawa Wielka (część południowa) - obszar do opracowania: 240ha (2007-03-08)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Chrząstawa Mała - obszar do opracowania: 168ha (2007-03-08)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Chrząstawa Mała (część północna) - obszar do opracowania: 163ha (2007-03-08)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Nadolice Wielkie (część północna) - obszar do opracowania: 430 ha (2007-03-08)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2007-03-02)
przetarg nieograniczony na "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniających na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka" (2007-03-06)
Przetarg nieograniczony na "Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Wieliczce" (2007-03-01)
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zembrzyce obejmującego sołectwa : Zembrzyce i Marcówka (2007-03-07)
przetarg nieograniczony na" Przebudowa chodnika ulica Narutowicza w Wieliczce " (2007-02-20)
przetarg nieograniczony na " Utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka " (2007-02-20)
Przetarg nieograniczony na "Zakup kruszywa drogowego" (2007-02-20)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Nadolice Małe (2007-02-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Gajków (2007-02-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Chrząsatwa Wielka (część północna) (2007-02-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Dobrzykowice (2007-02-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Kamieniec Wrocławski (część południowa) (2007-02-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Kamieniec Wrocławski (część północna) (2007-02-16)
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie oświetlenia drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna z przebudową linii napowietrznej na kablową - odcinek od Pawilonu GS do Przedszkola. (2007-02-12)
Trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej. (2007-02-27)
Przetarg na dostawę i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach (2007-02-09)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz – Krynica na odcinku od potoku Bukowiec do potoku Homerka w Nawojowej (2007-02-07)
Przetarg drugi ograniczony na sprzedaż działki nr 354/27 w obrębie Dobrzykowice. (2007-03-09)
Przetarg drugi ograniczony na sprzedaż działki nr 354/124 w obrębie Dobrzykowice. (2007-03-09)
Obsługa prawna Urzędu Gminy Bojszowy (2007-01-29)
Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podobinie etap II (2007-03-01)
Przetarg na sprzedaż 4 działek w obrębie Gajków. - działka przemysł itp. (2007-03-05)
Przetarg na sprzedaż 1 działki w obrębie Gajków. - działka przemysł itp. (2007-03-05)
Sprzedaż samochodu służbowego (2007-02-01)
Przetarg nieograniczony na "Cięcia sanitarno-porządkowe i wycinkę drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka" (2007-01-30)
Przetarg nieograniczony na "Koszenie i wywóz traw oraz sprzątanie innych nieczystości z pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka" (2007-01-30)
Przetarg drugi na sprzedaż 4 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-03-02)
Przetarg na sprzedaż 7 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-03-01)
Przetarg na sprzedaż 4 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-03-01)
Przetarg na sprzedaż 5 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-02-28)
Przetarg na sprzedaż 6 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-02-28)
Przetarg na sprzedaż 5 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-02-27)
Przetarg na sprzedaż 5 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-02-27)
Przetarg nieograniczony na "Modernizacja pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce - wykonanie remontu zabytkowego balkonu" (2007-02-20)
Przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim w 2007 roku (2007-02-02)
Sprzedaż samochodu służbowego (2007-01-25)
Ogłoszenie o przetargu na "Dostwę drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego" (2007-01-22)
Sporządzenie map w skali 1:1000, do celów projektowych dla inwestycji własnych Gminy Raciąż (2007-01-18)
Dostawa oleju napędowego w 2007r. dla potrzeb Gminy Raciąż (2007-01-18)
Budowa przepustów w drogach gminnych w Nawojowej – Łęgu, w miejsce istniejących uszkodzonych po powodzi, z podziałem na: (2007-01-17)
WYWÓZ I ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (2007-01-17)
Przetarg na odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów (2007-01-12)
„Sprzedaż oleju napędowego na rok 2007 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu” (2007-01-11)
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa (2007-01-11)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej (2007-01-31)
Sprzedaż oleju napędowego na rok 2007 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu (2007-01-03)
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych (2007-01-03)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 600 tys. złotych na okres 2 lat (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu) (2006-12-27)
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej (2007-01-19)
Wójt Gminy Oświęcim zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na wspierania zadań publicznych (2007-01-15)
Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie i konserwacja oświetlenia stylowego w centrum miasta Wieliczki oraz w Parku Adama Mickiewicza w Wieliczce" (2006-12-20)
Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Gralewie (2006-12-20)
Sprzedaż działki nr 354/124 w obrębie Dobrzykowice (2007-01-13)
Sprzedaż działki nr 354/27 w obrębie Dobrzykowice (2007-01-13)
Sprzedaż działek nr 32/25, 32/26 w obrębie Gajków (2007-01-09)
Sprzedaż działki nr 32/22w obrębie Gajków (2007-01-09)
Sprzedaż działek nr 32/20, 32/21 w obrębie Gajków (2007-01-09)
Sprzedaż działki nr 32/16 w obrębie Gajków (2007-01-09)
Sprzedaż działki nr 313/30 w obrębie Nadolice Wielkie (2007-01-09)
Usługi pośrednictwa finansowego polegające na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Gminy Bojszowy (2006-12-11)
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nawojowa - osiedle Ciecierz, na odcinku od studzienki G16 do G31. (2006-12-08)
Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej przy drogach gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Wieliczka" (2006-12-07)
Przetarg nieograniczony na Utrzymanie i konserwacją zieleni /parki,zieleńce,zieleń osiedlowa /na terenie całego miasta podziałem na 5 terenów (części) (2006-12-05)
Wykonanie studni wierconej do głębokości 50 m w miejscowości Nadolice Wielkie (2006-12-07)
Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź (2006-12-04)
przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi nr 9 Mała Wieś - Strumiany (2006-12-20)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. 2006/2007 (2006-11-30)
Przetarg nieograniczony na "Bieżące utrzymanie czystości klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w budynkach zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce" (2006-11-29)
Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej. (2006-11-27)
Przetarg na odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów (2006-11-30)
Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej. (2006-12-18)
Administrowanie gminną kanalizacją sanitarną w miejscowości Nawojowa z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej w Nowym Sączu poprzez komorę pomiarową. (2006-11-20)
Dostawa samochodu osobowego klasy średniej w specjalizowanej policyjnej wersji operacyjno-konwojowej "OK" (2006-11-20)
Przetarg nieograniczony na "Remont Szkoły Podstawowej w Mietniowie- wymiana stolarki okiennej" (2006-11-14)
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec (2006-11-13)
Przetarg nieograniczony na "Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2006/2007 z podziałem na dwie części zgodnie z zał D i zał E do SIWZ" (2006-11-17)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Rejtana" (2006-11-09)
Przetarg nieograniczony na "Budowę chodnika przy ulicy Czarnochowskiej łącznie z budową kanalizacji opadowej w ulicy Korpala" (2006-11-09)
Przetarg nieograniczony na "Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce" (2006-11-07)
Przetarg nieograniczony na "Remont dachu z wymianą pokrycia na części budynku Szkoły Podstawowej w Byszycach" (2006-11-07)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont Gimnazjum w Wieliczce - wymiana stolarki okiennej" (2006-11-07)
Zapewnienie komunikacji zbiorowej na potrzeby mieszkańców Gminy Bojszowy (2006-11-10)
Przetarg na udzielenie kredytu (2006-11-14)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Jaworzna - Mordarka" w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozpite w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozdziele" (Lipniczka) w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Kamionka Mała - Rozdziele " (Nagórze) w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Krosna - Strzeszyce- Żmiąca" w sezonie zimowy 2006/2007 (2006-11-03)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont Szkoły Podstawowej w Mietniowie-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" (2006-10-30)
Remont przyczółka mostu wraz z zabezpieczeniem brzegów potoku w obrębie mostu w ciągu drogi Nawojowa –Podkamienne Osiedle. (2006-10-30)
Odwodnienie pasów dróg gminnych na odcinku: przepust w drodze krajowej nr 75 do potoku Bukowiec przy drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna. (2006-10-30)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy. Sezon zimowy 2006/2007 (2006-10-27)
Dostawa soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem – ok. 250 ton, loco magazyn w Świerczyńcu (2006-10-27)
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 45.000 litrów (2006-10-27)
Sprzedaż 6 sztuk działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice (2006-11-21)
Sprzedaż 7 sztuk działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice (2006-11-21)
Sprzedaż 7 sztuk działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice (2006-11-21)
Sprzedaż 6 sztuk działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice (2006-11-21)
przetarg nieograniczony na : Przebudowa drogi 106 w Raciborsku. (2006-10-27)
Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor do spraw finansów i budżetu gminy (2006-10-31)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce" (2006-10-24)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 313/30 w obrębie Nadolice Wielkie (2006-11-17)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 313/19 w obrębie Nadolice Wielkie (2006-11-17)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 313/22 i 313/25 w obrębie Nadolice Wielkie (2006-11-17)
przetarg nieograniczony na Przebudowa ulicy Rejtana (2006-10-23)
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ulicy w m. Koziebrody (2006-10-23)
Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Gralewie (2006-10-23)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowych 2006/2007. (2006-10-23)
„Remont drogi „Kadelówka” w Zembrzycach” (2006-10-24)
Informacja o zawarciu umowy - Remont drogi gminnej w sołectwie Włosienica ul. Pogodna (2006-10-23)
Informacja o zawarciu umowy - Remont drogi gminnej w sołectwie Poręba Wielka ul. Ruczaj (2006-10-23)
przetarg nieograniczony na Remont przewodów wentylacyjnych i dymowych ul. Klaśnieńska 28 w Wieliczce (2006-10-19)
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2006 (2006-10-26)
Sprzedaż działek nr 32/24, 32/25, 32/26 w obrębie Gajków (2006-11-14)
Sprzedaż działek nr 32/20, 32/21 w obrębie Gajków (2006-11-14)
Sprzedaż działek nr 32/16, 32/17 w obrębie Gajków (2006-11-14)
przetarg nieograniczony na Budowę chodnika przy ulicy Czarnochowskiej łącznie z budową kanalizacji opadowej w ulicy Korpala (2006-10-18)
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonach zimowych 2006/2007 i 2007/2008 (2006-10-18)
Przetarg na wykonanie odcinka zarurowania rowu przy ul. Brzozowej w Brzezince (2006-10-18)
przetarg nieograniczony na : Przebudowa drogi 106 w Raciborsku. (2006-10-13)
Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Podstolice" (2006-10-12)
Dostawa materiałów opałowych dla potrzeb Gminy Zembrzyce zima 2006/2007 (2006-10-13)
Przetarg na remont rowu odwadniającego na ternie Osady Stawy Grojeckie (2006-10-13)
Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Pawlikowice" (2006-10-12)
Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na budynku gimnazjum w Czernicy przy ulicy Brata Alberta Chmielowskiego 9 (2006-10-12)
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2006/2007 (2006-10-12)
Przetarg nieograniczony na dostawę opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2006/2007 (2006-10-12)
Remont parkingu przy drodze gminnej „Sitarzówka” w Tarnawie Dolnej (2006-10-11)
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raciąż (2006-11-06)
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raciąż (2006-10-20)
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ulicy w m. Koziebrody (2006-10-11)
Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi gminnej w Koźmicach Wielkich" (2006-10-10)
Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi gminnej nr 119 w Byszycach" (2006-10-10)
remont dróg gminnych : (2006-10-10)
przetarg nieograniczony na " Zakup kruszywa drogowego " . (2006-10-06)
wykonanie, dostawa i montaż 2 modułów kontenerowych (2006-10-10)
Dostawa fabrycznie nowego autobusu międzymiastowego przystosowanego do przewozu dzuieci szkonych oraz osób niepełnosprawnych (2006-10-18)
OSP Brzezinka ogłasza przetarg na wykonanie lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Brzezince (2006-10-10)
Przetarg nieograniczony na : „Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa"2006/trzeci (2006-10-04)
przetarg nieograniczony na : Odbiór, transport i składowanie odpadów zawierający azbest w ilości 100 ton pochodzących z terenu miasta i gminy Wieliczka (2006-10-03)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Gromadzkiej (2006-10-10)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej (2006-10-26)
Remont sanitariatów przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej. (2006-10-02)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Draby-Stramy w Podobinie (2006-10-02)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Woźne w Koninie (2006-10-02)
przetarg nieograniczony na : Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach oraz remont pomieszczenia w.c., ul. Dembowskiego 32 w Wieliczce. (2006-09-29)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2006-09-29)
Odbudowa drogi gminnej do Orkanówki w Porębie Wielkiej (2006-09-29)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Niedojady w Podobinie (2006-09-29)
„Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi nr K 1702 Kuków-Krzeszów-Tarnawa w miejscowości Tarnawa Dolna”. (2006-10-03)
remont dróg gminnych :- w Świniarsku – Nowe Osiedle, - w Kunowie – Kąty,- w Januszowej – Magazyn. (2006-09-27)
REMONT NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH W SŁOPNICACH (2006-09-28)
przetarg nieograniczony na : "Budowa boiska sportowego na działce nr 268/2 w Kozmicach Wielkich" (2006-09-26)
przetarg nieograniczony na : Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego uzbrojenia działki nr 321 w Wieliczce w ramach zadania Budowa mieszkań socjalnych w Wieliczce. (2006-09-26)
Wykonanie podłączenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nowobudowanej Hali sportowej do istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum przy ul. Św. Jana w Bojszowach (2006-09-20)
Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 451.589 złotych. (2006-09-21)
Przetarg nieograniczony na "Remont przewodów wentylacyjnych i dymowych ul. Klaśnieńska 28 w Wieliczce" (2006-09-19)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie remontu dróg gminnych w sołectwach: Babice ul. Wiśniowa oraz Rajsko ul. Pszczyńska-boczna (2006-09-26)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej w sołectwie Zaborze ul. Letnia (2006-09-26)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania pn. Remont ul. Piwnicznej i ul. Bocznej w Brzezince (2006-09-26)
- Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Leśnej w Brzezince - odwodnienie (2006-09-26)
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu POGÓRZE - wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej" (2006-10-10)
Remont odcinka drogi rolniczej Cabakówka w miejscowości Homrzyska (2006-09-15)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu" PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT - zmodyfikowano SIWZ (2006-09-19)
Przebudowa drogi do osiedla Moskały w Podobinie (2006-09-11)
Przebudowa drogi do osiedla Lipówka w Podobinie (2006-09-11)
Adaptacja łazienki, przebudowa wejścia do Przychodni Zdrowia w Śleszowicach dla potrzeb niepełnosprawnych (2006-09-14)
Przebudowa drogi do osiedla Lupy-Bednarze w Koninie (2006-09-11)
Przebudowa drogi do osiedla Hudomięty w Koninie (2006-09-11)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 770.409 zł (2006-09-14)
Przebudowa drogi rolniczej "WALIGÓRÓWKA" w miejscowości Sechna (2006-09-14)
Remont przyczółka mostu wraz z zabezpieczeniem brzegów potoku w obrębie mostu w ciągu drogi Nawojowa –Podkamienne Osiedle. (2006-09-08)
Przetarg nieograniczony na : „Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa" (2006-09-08)
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie instalacji wodociągowej zraszającej zieleń na Plantach Zamkowych w Wieliczce" (2006-09-08)
Wykonanie projektu budowlanego z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót na: (2006-09-07)
Przetarg nieograniczony na "Obsługę kotłowni w sezonie grzewczym 2006/2007 w budynku ul. Krakowska 35 w Wieliczce" (2006-09-05)
Przetarg nieograniczony na "Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce" (2006-09-05)
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Górna (2006-09-22)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2006-11-03)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2006-11-03)
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 313/27 o pow. 78 m2 w obrębie Nadolice Wielkie (2006-10-06)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej (2006-10-31)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu" (2006-09-07)
przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2006-09-29)
przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2006-09-29)
przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2006-09-29)
przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Nadolice Wielkie (2006-09-29)
Przetarg nieograniczony na "Transport materiałów drogowych" (2006-09-05)
Przetarg nieograniczony na "Zakup kruszywa drogowego". (2006-09-05)
Dostawa oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2006/2007. (2006-09-18)
Przetarg nieograniczony "Przebudowę ulicy Legionów w Wieliczce" (2006-09-01)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Mickiewicza w Wieliczce" (2006-09-01)
Przetarg nieograniczony na "Remont przewodów wentylacyjnych i dymowych ul. Klaśnieńska 28 w Wieliczce" (2006-09-08)
Uzupełnienie do przetargu na wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce - etap II (2006-09-12)
UNIEWAŻNIONY - Przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu POGÓRZE - wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej" - UNIEWAŻNIONY (2006-09-26)
Przebudowa drogi gminnej do Potaśni w Koninie (2006-08-29)
wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce - etap II (2006-09-12)
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie instalacji wodociągowej zraszającej zieleń na Plantach Zamkowych w Wieliczce" (2006-08-28)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Podleśnej Wieliczce" (2006-08-28)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę chodnika przy ul.Grunwaldzkiej w Wieliczce" (2006-08-28)
Przetarg nieograniczony na Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce (2006-08-22)
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na: Remont Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce (2006-08-18)
Informacja o zawarciu umowy (2006-08-24)
Przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jutrzenki i ul. Jaworowej w Zaborzu (2006-08-23)
Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i Łosie" (2006-08-16)
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2006/2007 (2006-08-16)
Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka" (2006-08-14)
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Jaworznej (2006-08-16)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 250.000 złotych na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (2006-08-10)
Remont drogi rolniczej „Pod Las” w Marcówce (2006-08-17)
Odbudowa drogi "Kaleń" w miejscowości Kobyłczyna (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi drogi "Danielówka- Gąsiorki" w miejscowości Laskowa (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi drogi "Jonikówka - Łaziska" w miejscowości Krosna (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi drogi "Nad Karczmą" w miejscowości Krosna (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi "Górczyno - Podsoślina" w miejscowości Kamionka Mała (2006-08-16)
Przetarg nieograniczony na : „Dowóz dzieci do szkół z terenu (2006-08-17)
Przetarg nieograniczony na: ”Roboty drogowe - Modernizacja drogi gminnej (2006-08-09)
Remont i zabezpieczenie korpusu drogi gminnej Wiejskie Kącina w miejscowosci Żeleźnikowa Wielka (2006-08-31)
Odbudowa po powodzi drogi "Rozpite- Dzioł" (Do Cichoniów) w miejscowości Laskowa (2006-08-16)
Wykonanie robót bduowlanych - budynek wielofunkcyjny w miejscowości Ujanowice (2006-08-10)
Przetarg na budowę Cmentarza Kommunalnego w Porębie Wielkiej - kontynuacja (2006-08-08)
Przetarg na przebudowę ul. Leśnej w Brzezince - nawierzchnia asfaltowa (2006-08-01)
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Dobrzykowice - PRZETARG POWYŻEJ 60000 EURO (2006-08-25)
Remont drogi gminnej „Do Króla” w Śleszowicach (2006-08-01)
Stabilizacja osuwisk wraz z liwkdiacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Żmiąca i Sechna (2006-08-16)
Przetarg na dostawę i montaż sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Rajsku (2006-07-28)
Odbudowa drogi do osiedla Porębscy w Porębie Wielkiej (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Krężele w Niedźwiedziu (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Cechy w Niedźwiedziu (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Mierniki w Niedźwiedziu (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Maciejki w Niedźwiedziu (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Korce w Niedźwiedziu (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Bekace w Koninie (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Grzędy w Koninie (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Palace w Koninie (2006-07-26)
Roboty remontowe przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej (2006-07-26)
Remont ściany szczytowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Czernicy przy ulicy Brata Alberta 9 (2006-07-26)
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1 . (2006-07-25)
Uzupełnienie do SIWZ na zadanie pn. "Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II – ujęcie i stacja uzdatniania wody wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Tarnawa Górna" (2006-08-02)
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie instalacji wodociągowej zraszającej zieleń na Plantach Zamkowych w Wieliczce" (2006-07-25)
Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Gorzków" (2006-07-25)
Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi nr 119 w miejscowości Byszyce" (2006-07-25)
Przetarg nieograniczony na "utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka" (2006-07-25)
Przetarg nieograniczony na "Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych" (2006-07-25)
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest (2006-07-28)
przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice - 3 (2006-09-04)
przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice - 2 (2006-09-04)
przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice - 1 (2006-09-04)
„Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - ujęcie i stacja uzdatniania wody wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Tarnawa Góra” (2006-08-02)
Przetarg na remont dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim (2006-07-31)
Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane - Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego (2006-06-30)
Remont mostu na potoku Palczyca km 1+900 w ciągu drogi gminnej Na Dąbrowy w miejscowości Marcówka (2006-07-14)
Remont drogi gminnej „Do Lotniska” w Zembrzycach (2006-07-12)
Remont chodnika przy ulicy Fabrycznej w Czernicy (2006-07-14)
remont dróg gminnych we wsi Wojnowice i Krzyków (2006-07-07)
„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej” (2006-07-05)
Roboty budowlane - ”Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu, na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego" (2006-06-30)
- Przetarg na budowę przejścia dla pieszych w Broszkowicach oraz przebudowa skrzyżowania wraz z budową azylu na przejściu dla pieszych w Rajsku (2006-07-07)
Roboty budowlane - Adaptacja z czesciową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego (2006-06-30)
Docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana instalacji, modernizacja kotłowni, przystosowanie pomieszczeń dla rehabilitacji osób, wykonanie miejsc postojowych oraz ogrodzenia od strony drogi Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej (2006-07-24)
Remont drogi gminnej „Do Króla” w Śleszowicach (2006-06-30)
przetarg nieograniczony na remont chodników w miejscowości Czernica (2006-07-03)
przetarg nieograniczony na dostawę 2000 ton tłucznia i 1000 ton klińca dla potrzeb Gminy Czernica (2006-07-03)
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w Tarnawie Dolnej (2006-06-22)
Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Słopnice (2006-07-12)
Przetarg na dostawę i montaż cyfrowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Oświęcim (2006-06-19)
Przetarg na kompleksową obsługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Kanalizacji Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka część II (2006-06-16)
Przetarg ustny nieograniczony (2006-07-07)
Przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce. (2006-07-03)
Przetarg nieograniczony na skład, druk w prasie regionalnej i dystrybucję informacji promującej miasto i gminę Wieliczka pod tyt. "KRONIKA WIELICZKI", o objętości 1 kolumny w cyklu miesięcznym, w wydaniach wtorkowych (2006-06-16)
usługa (2006-06-14)
Zakład Komunalny Informuje (2006-06-05)
Sprzedaż działki budowlanej w obrębie Gajków (2006-07-04)
sprzedaż i dostawa betonu b-30 (2006-06-09)
konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych (2006-06-09)
sprzedaż i dostawa wyrobów betonowych (2006-06-09)
Zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Laskowa (2006-06-12)
rozbudowa szkoły (2006-06-29)
rozbiórka kanału odpływowego w miejscowości Dobrzykowice - II etap (2006-06-12)
remont drogi gminnej we wsi Wojnowice i Krzyków (2006-06-09)
przetarg na remont dróg gminnych (2006-06-09)
przetarg na remonty nawierzchni dróg gminnych w Gminie Czernica (2006-06-09)
budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w Dobrzykowicach (2006-06-08)
Przetarg na remont ul. Górniczej w Brzezince (2006-06-12)
Budowa sali gimnastycznej w Podobinie - etap I- roboty ziemne i fundamentowe (2006-07-14)
Przetarg na przebudowę ul. Leśnej w Brzezince - odwodnienie (2006-06-09)
Przetarg na kontynuację remontu ul. Brzozowej w Brzezince (2006-06-09)
roboty budowlane (2006-06-05)
Udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w wysokości 747.000 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (2006-06-02)
Przetarg na remont ul. Do Pomnika w Pławach (2006-06-01)
Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu ofertowego dla Hali sportowej przy Gimnazjum im Ks. Józefa Wożniackiego w Rytrze wraz z uzgodnieniami, pozwoleniem na budowę i nadzorem autorskim (2006-06-05)
Wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku Przedszkola nr 2 w Miechowie (2006-06-02)
Przetarg na kompleksową obsługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Kanalizacji Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka część II" (2006-05-30)
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Ożarach (2006-06-20)
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Doboszowicach (2006-06-19)
Pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Tarnawie Górnej, oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Górna i Śleszowice (2006-05-30)
Odbudowa drogi do osiedla Talarki w Koninie (2006-05-29)
Odbudowa drogi do osiedla Woźne w Koninie (2006-05-29)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Stramy w Niedźwiedziu (2006-05-29)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Niedojady -Smaciarze w Podobinie (2006-05-29)
Odbudowa drogi do osiedla Moskały w Podobinie (2006-05-29)
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla gminy Kamieniec Ząbkowickiu (2006-05-29)
Wykonanie opracowania projektowo-kosztorysowego pn. „Likwidacja osuwiska „Cudziki” w Tarnawie Dolnej” (2006-05-25)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej (2006-07-07)
Przetarg na remont ul. Piwnicznej i ul. Bocznej w Brzezince (2006-05-22)
Modernizację drogi do gruntów rolnych w osiedlu Górki w Tylmanowej (2006-05-22)
Modernizację drogi do gruntów rolnych w osiedlu Studzionki w Ochotnicy Górnej (2006-05-22)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Górki w Tylmanowej (2006-05-22)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Osobie w Ochotnicy Dolnej (2006-05-22)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Jamne w Ochotnicy Górnej (2006-05-22)
Odbudowę infrastruktury drogowej: remont drogi na Oś. Zagrody w Jordanowie; I etap (2006-05-16)
Przetarg na remont ul. Do Pomnika w Pławach (2006-05-15)
Przetarg ustny na najem lokali użytkowych w budynku gminnym w Rajsku przy ulicy Edukacyjnej usytuowanym na działce nr 1130/469 (2006-05-23)
Przetarg ustny na najem lokali użytkowych w budynku gminnym w Grojcu przy ulicy Głównej na działce nr 186/3 (2006-05-23)
Przetarg Ustny Nieograniczony (2006-05-26)
przetarg na sprzdaż działek w Dobrzykowicach (2006-05-19)
przetarg na sprzdaż działek w Dobrzykowicach (2006-05-19)
przetarg na sprzdaż działek w Dobrzykowicach (2006-05-19)
Sprzedaż działki budowlanej połozonej w Świerczyńcu przy ul. Krętej (2006-05-16)
Przetarg nieograniczony na budowę linii kablowych nN zasilających oświetlenie uliczne w Gminie Czernica. (2006-04-28)
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków. (2006-05-15)
Przetarg nieograniczony na remont wieży kościelnej w Byczeniu (2006-05-08)
Sprzedaż nieruchomości (działka i budynek byłej SP Skrzętla) (2006-06-02)
Sprzedaż nieruchomości (działka i budynek byłej SP Rojówka) (2006-06-02)
Uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg; remont dróg gminnych w Jordanowie (2006-04-27)
Budowa przepustu pod drogą wojewódzką w m. Tylmanowa os. Kłodne (2006-04-27)
Budowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w km 33+800 – 34+302 wraz z kanalizacja deszczową (2006-04-27)
Wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce (2006-05-31)
Przetarg na segregację surowców wtórnych z terenu Gminy Oświęcim (2006-04-20)
Rozbudowa Szkoły w Siedlcach roboty budowlano-instalacyjne (2006-05-22)
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miechowie na os. Gen Sikorskiego oznaczonej numerem porządkowym 13 (2006-06-12)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miechowie na Osiedlu Gen.Sikorskiego. (2006-05-09)
Docieplenie budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi (2006-04-19)
przetarg nieograniczony na rozbiórke kanału odpływowego w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica (2006-04-10)
wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku etap I (2007-03-30)
Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach etap II. (2006-04-06)
Budowa zewnetrznej sieci wodociągowej w Nadolicach Wilekich i Chrząstawie Małej. (2006-03-30)
Przetarg na kanalizację Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka część II (2006-04-21)
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Spółdzielczej 12 w miejscowości Kamieniec Wrocławski na działce nr 493/3 (2006-04-07)
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków (2006-04-11)
Prace projektowe - ”Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Ropie" (2006-03-20)
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Czernica (2006-03-17)
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamieniec Wrocławski (2006-03-17)
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Szczawnica (2006-03-21)
Przetarg na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim (2006-03-17)
Sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości (2006-03-20)
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu (2006-03-24)
Remont cząstkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2006 (2006-03-03)
Wynajem lokalu użytkowego na terenie Miasta Miechowa (2006-02-22)
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 600 tys. złotych na okres 6 miesięcy (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu) (2006-02-20)
Modernizacja i wyposażenie Centrum Kultury w Korzennej (2006-03-28)
rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Laskowa (2006-03-09)
przetarg na sprzedaż działki w Nadolicach Wielkich (2006-04-07)
Dostawa produktów spożywczych dla stołówki szkolnej (2006-02-13)
„WYWÓZ I ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (2006-02-10)
Wykonanie termomodernizacji Miechowskiego Domu Kulturyw Miechowie wraz z wymianą pokrycia dachowego. (2006-03-09)
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Spółdzielczej 12 w miejscowości Kamieniec Wrocławski na działce nr 493/3 (2006-02-16)
Sprzedaż lokali w rokowaniach przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Wesołej w Miechowie (2006-02-24)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie (2006-02-03)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miechowie na Osiedlu Gen.Sikorskiego (2006-02-24)
Centrum Kultury Wsi Miechowskiej dokończenie budowy budynku remizy OSP w Nasiechowicach. (2006-03-07)
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Laskowa - autoklaw (2006-01-18)
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Laskowa - elektrokardiograf (2006-01-18)
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Laskowa - ultrasonograf (2006-01-18)
Sprzedaż 2 działek budowlanych w Dobrzykowicach (2006-02-13)
Dostawa opału do budynków mienia komunalnego w Jordanowie (2006-01-25)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wlk. (2006-02-10)
Przetarg na: Dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej (2006-01-19)
- Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych (2006-01-30)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2005/2006. (2006-01-16)
Sprzedaż wiaty o konstrukcji stalowej zlokalizowanej na działce 2021/4 (os. Sikorskiego) (2006-01-17)
Wynajem lokali biurowych (pokoi) w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie (2006-01-16)
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miechowie na os. Gen Sikorskiego oznaczonej numerem porządkowym 13. (2006-03-10)
rokowania na zbycie nieruchomości (2006-01-19)
„Sprzedaż oleju napędowego na rok 2006 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu” (2006-01-03)
Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr K1637 Harklowa - Tylmanowa odc. 12+327,5 – 24+655 (2005-12-23)
Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr K1637 Harklowa - Tylmanowa odc. 00+000-12+327,5 (2005-12-23)
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie (2005-12-28)
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Korzenna (2005-12-21)
Świadczenie usług w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Korzenna (2005-12-15)
P R Z E T A R G U S T N Y (2005-12-19)
Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Ptaszkowa - etap III - sieci rozdzielcze, grawitacyjne i przyłącza. (2005-12-12)
Montaż palników na owies w 42 gospodarstwach domowych (2005-12-09)
Przetarg na projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Grojec i Osady Stawy Grojeckie (2005-12-15)
przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wysokociśnieniowego (2005-12-09)
Dostawę soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem; ok. 250 ton, loco magazyn w Świerczyńcu (2005-12-07)
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grybów położonej w miejscowości Florynka (2005-12-12)
Diable skały furtka do rozwoju lokalnego – promocja zasobów krajobrazowych i kulturowych Gminy Korzenna (2005-12-08)
„UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO w kwocie 497.738 zł (2005-11-23)
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Marcówce - etap II (piętro) (2005-12-02)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu (2005-12-16)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w kwocie 310.215 zł (2005-11-23)
Bankowa obsługa budżetu gminy zembrzyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi (2005-12-01)
sprzedaż działki nr 356 w Gajkowie (2005-12-16)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2005/2006 (2005-11-25)
Opróżnianie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych ze szkół, przedszkoli, domów kultury, remiz OSP, budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grybów oraz składowiska odpadów komunalnych w Białej Niżnej (2005-11-29)
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe o pojemności 7 i 10 m3 samochodem specjalistycznym tzw. "bramowcem" na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2005-11-29)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miechowie na oś. Gen. Sikorskiego. (2005-12-15)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000 zł na okres 8 lat. (2005-12-15)
Dostawa produktów spożywczych dla stołówki szkolnej (2005-11-21)
zbycie nieruchomości (2005-12-08)
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Gajków (2006-01-10)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-29)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-29)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-29)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-28)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-28)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-28)
Zimowe utrzymanie dróg gminych na terenie gminy Chełmiec (2005-11-14)
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miechowie na os. Gen Sikorskiego oznaczonej numerem porządkowym 13. (2005-11-30)
rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica - dla której prowadzona jest KW 25925 (2005-12-01)
rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica - dla której prowadzona jest KW 25925 (2005-12-01)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2005/2006 (2005-11-07)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajsku przy ulicy Skautów (2005-11-15)
Modernizację-przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Na Brzeziny w Jedlinie/Bojszowach (2005-11-02)
Przetarg nieograniczony na usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gajków i Jeszkowice (2005-11-02)
ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 25.000 litrów (ogłoszenie z dn. 29.09.2005r) (2005-10-20)
rokowania na działkę nr 313/3 Nadolice Wilekie (2005-11-14)
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2005-11-15)
dożywianie dzieci (2005-10-25)
Diable skały furtka do rozwoju lokalnego; promocja zasobów krajobrazowych i kulturowych Gminy Korzenna (2005-10-31)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ,, Budowa wodociągu Chomranice , Krasne Potockie , Wola Marcinkowska " (2005-10-25)
przetarg na dostawę opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2005/2006 (2005-10-20)
przetarg na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2005/2006 (2005-10-20)
Opracowanie projektu budowlanego wodociągu dla osiedla mieszkaniowego w Białej Niżnej (2005-10-19)
Wykonanie modernizacji kotłowni na paliwo stałe w budynku wielofunkcyjnym OSP Nowe Bojszowy, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Ruchu Oporu 102 i przyłączenie jej do modernizowanej kotłowni (2005-10-17)
Dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej (2005-10-17)
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 25.000 litrów (2005-10-20)
Wyposażenie laboratorium diagnostycznego w niezbędne odczynniki i materiały eksploatacyjne (rękawice, igły, pojemniki, probówki itp) (2005-10-20)
Dostawa opału ( węgla-orzech,gruby I,II , koksu) w sezonie grzewczym 2005/2006r (2005-10-12)
Centrum Kultury Wsi Miechowskiej dokończenie budowy budynku remizy OSP w Nasiechowicach. (2005-11-07)
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 309630 PLN (2005-10-13)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Gajków (2005-10-22)
„Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Zembrzyce” (2005-10-12)
Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie (2005-10-06)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323 w miejscowości Ptaszkowa - etap II. (2005-10-07)
Wymiana pokrycia dachowego Zespół Szkół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole 34-210 Zembrzyce (2005-10-06)
Odbudowa przepustu przez potok Klępowski w Tylmanowej (2005-10-06)
Rozbudowa budynku i placów dla potrrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej (2005-10-31)
Zakup serwera (2005-10-07)
Przetarg Ustny Nieograniczony (2005-10-17)
Remont dachu - wymiana pokrycia w budynku socjalnym w Stróżach. (2005-10-03)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami wg. poniższego wykazu, położonych w Miechowie na Osiedlu Gen.Sikorskiego. (2005-10-20)
Dostawa elementów z granulatu gumowego służącego do wykonania nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Binczarowej. (2005-09-29)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbudowa korpusu drogi ul. Sopotnicka w Szczawnicy (2005-11-30)
Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. (2005-09-30)
Rokowania na sprzedaż działek nr 313/10, 313/11 w obrębie Nadolic Wielkich (2005-10-14)
Rokowania na sprzedaż działek nr 313/8 i 313/9 w obrębie Nadolic Wielkich (2005-10-14)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Klępy-Zaziąbły (2005-09-26)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Lubańskie (2005-09-26)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Jamne (2005-09-26)
Sprzedaż działek w Gminie Rytro 2005-10-10 (2005-10-10)
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych (2005-10-20)
Remont budynku wielofunkcyjnego z przystosowaniem na świetlicę wiejską wraz z doposażeniem w miejscowości Ujanowice (2005-09-19)
Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Laskowa (2005-10-11)
Wykonanie przyłączenia budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej (2005-09-19)
Remont drogi powiatowej nr 25319 Stróże-Polna związany z wykonaniem chodnika w miejscowości Polna (2005-09-16)
BUDOWA MONOLITYCZNEGO ZBIORNIKA ŻELBETOWEGO WODY PITNEJ Z ROBOTAMI SANITARNYMI W SŁOPNICACH (2005-09-12)
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w miejscowosci Florynka w km.: 29+200 - 30+485 (2005-10-12)
opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji osuwisk w miejscowości Polna, Kąclowa, Ptaszkowa wraz z projektem budowlanym zabezpieczenia - w 4 egz. (2005-09-12)
Przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim (2005-09-09)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Doboszowicach i Sosnowej w gminie Kamieniec Ząbkowicki (2005-10-10)
Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w Pomianowie Górnym (2005-10-05)
Rokowania na zakup działki 313 i 3 ( za pijalnią) Nadolice Wielkie (2005-09-23)
Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie (2005-09-12)
Przetarg na udzielenie kredytu (2005-09-12)
Budowa drogi dojazdowej do pól w Zagorzycach, długości 800 mb. (2005-09-08)
Budowa drogi dojazdowej do pól w Komorowie, długości 700mb. (2005-09-08)
Przebudowa i modernizacja drogi Bukowska Wola Parcela I, długości 300 mb (2005-09-08)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świdniku (2005-09-06)
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9 mln złotych na okres 3 miesięcy (2005-09-05)
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (2005-08-31)
studium wykonalności (2005-08-31)
Odbudowa drogi "Dębina" w miejscowości Kamionka Mała (2005-08-29)
Przebudowa drogi rolniczej "Wilczkówka - Góry" w miejscowości Laskowa (2005-08-29)
Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969 w km 34+302,00 – 35+0,00 w miejscowości Tylmanowa, os. Kłodne (2005-09-02)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ożary i Doboszowice gmina Kamieniec Ząbkowicki (2005-09-28)
Przebudowa drogi rolniczej "Zagroda" w miejscowości Krosna (2005-08-29)
Przebudowa drogi rolniczej w Przyszowej-osiedle Okręglica o dł. 800 mb (2005-09-02)
Remont infrastruktury drogowej; usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Roboty drogowe ; remont podbudowy , wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg Gawówka i Karczyska (2005-08-29)
Termoizolacja budynku remizy OSP w Tarnawie Dolnej (2005-08-24)
Remont drogi rolniczej „Żmije” w Tarnawie Dolnej (2005-08-25)
Przetarg na remont ul. Kolorowej w Babicach (2005-08-29)
Przetarg na remont ul. Sportowej w Brzezince (2005-08-26)
Roboty termomodernizacyjne. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Florynka (2005-08-19)
zbycie nieruchomości w Mystkowie (2005-09-08)
Przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Oświecim (2005-08-23)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzezince przy ul. Leśnej wpisanej w KW 29 841 jako własność Gminy Oświęcim (2005-09-15)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Babicach przu ulicy Krakowskiej wpisanej w KW 1675 jako własność Gminy Oświęcim (2005-09-06)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zaborzu przu ulicy Jaworowej wpisanych w KW 28 862 jako własność Gminy Oświęcim (2005-09-14)
Przetarg na kontynuację budowy sali gimnastycznej w Rajsku wraz z instalacjami i oddaniem budynku do użytkowania (2005-09-15)
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr. 1 w Szczawnicy o salę gimnastyczną (2005-09-26)
Sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Chodorowa i Ptaszkowa (2005-08-26)
Wymiana stolarki okiennej na PCV w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przyszowej Gmina Łukowica (2005-08-16)
„Remont chodnika dla pieszych w ciągu tzw. ul. Kś. Kobyłeckiego w Zembrzycach” (2005-08-16)
dowóz uczniów do szkoły (2005-08-17)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:remontu nawierzchni ul. Połoniny na odcinku od skrzyżowania z ul.Sw.Krzyża do Al.1-go Maja w Szczawnicy (2005-08-16)
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gajków i Jeszkowice (2005-09-23)
Przetarg na wykonanie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w sołectwie Grojec przu ul. Czajki (2005-08-18)
Przetarg na wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy cmentarzu komunalnym w Rajsku (2005-08-16)
Przetarg na kontynuację budowy Domu Ludowego wraz z Remizą OSP w Harmężach z instalacjami i oddaniem obiektu do użytkowania (2005-09-12)
Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego w budynku w Harmężach usytuowanym przy ul. Borowskiego (2005-08-01)
Sprzedaż i dostawa książek dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie, obejmująca 776 tytułów, o łącznej liczbie egzemplarzy 1569 (2005-08-22)
Wynajem nieruchomości na terenie Miasta Miechowa (2005-08-23)
Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łukowica w zakresie przebudowy dróg na terenie wsi Młyńczyska (2005-08-05)
Remont schodów wejściowych do budynku przychodni zdrowia w Śleszowicach (2005-08-10)
Rokowania na zakup działki nr 313/8 w Nadolicach Wielkich (2005-08-19)
Rokowania na zakup działki nr 313/9 w Nadolicach Wielkich (2005-08-19)
Rokowania na zakup działki nr 313/10 w Nadolicach Wielkich (2005-08-19)
Rokowania na zakup działki nr 313/11 w Nadolicach Wielkich (2005-08-19)
Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej UTP oraz sieci telefonicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Miechów w Miechowie (2005-08-22)
Zakup komputera ,drukarki,monitora i UPS (2005-08-04)
Przebudowa chodnika w Przyszowej - Gmina Łukowica (2005-08-04)
Przebudowa drogi rolniczej w PRZYSZOWEJ - osiedle "Okręglica" o dl. 800 mb (2005-08-04)
Sprzedaż lokali w rokowaniach u zbiegu ul. Wesołej i Jagiellońskiej w Miechowie (2005-08-26)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ożarach (2005-08-26)
II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości (2005-07-29)
Sprzedaż działki nr 99/6 w Ratowicach (2005-08-19)
Malowanie dachu w Szkole Podstawowej w Korzennej (2005-08-01)
Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tarnawie Dolnej (2005-08-02)
Ochrona Zlewni Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji gminy Zembrzyce etap II (2005-08-30)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z górną warstwą podbudowy na drogach w miejscowości Polna, Stróże, Siołkowa. (2005-07-29)
„Termoizolacja budynku remizy OSP w Tarnawie Dolnej” (2005-07-27)
Dostawa kontenerów na odpady komunalne (2005-07-26)
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Kąclowa (2005-07-25)
Przetarg na projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w Grojcu - Osada Stawy Grojeckie i pełnienie nadzoru autroskiego (2005-07-29)
Modernizacja zaplecza żywieniowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej - Centrum (2005-07-21)
Przebudowa chodnika w km 34+302,00 – 35+0,00 przy drodze nr 969 w osiedlu Kłodne w Tylmanowej (2005-07-21)
Przebudowa dróg w Gminie ŁUKOWICA: drogi gminnej Przyszowa;Zagórze dł. 750mb, drogi osiedlowej Roztoka w kier. Franczyk dł. 250 mb (2005-07-14)
Wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w sołectwach: Biała Niżna (p.Brzezie), Binczarowa (droga Zawodzie), Chodorowa (droga Zagórze), Siołkowa (droga Zagórze Romanówka). (2005-07-15)
Sprzedaz działek budowlanych Czernica - przy szkole podstawowej (2005-07-26)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pielęgnacji pomników przyrody na terenie Parku Dolnego (2005-07-18)
Budowa ciągów komunikacyjnych (chodniki), ukształtowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej (2005-07-14)
Dowóz dzieci dop szkól na terenie gminy Czernica (2005-07-12)
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Marcówce - etap I (parter) (2005-07-12)
Termomodernizacja budynku Miechowskiego Domu Kultury wraz z remontem dachu i wymianą okien. (2005-08-16)
Dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum w Miechowie w czasie trwania roku szkolnego 2005/2006 (2005-07-05)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Miechów w roku szkolnym 2005/2006 (2005-08-10)
Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego w budynku w Harmężach, ul. Borowskiego (2005-07-15)
Remont drogi "Michalakówka" w miejscowości Laskowa; (2005-06-30)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta niezabudowanej działki ewid. zmod. nr 1355 o powierzchni 0.2456 ha z obrębu (2005-07-26)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na najem (2005-06-14)
Sprzedaż działki nr 451/2 w obrębie Chrząstawa Wielka (2005-07-22)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową w miejscowościach: 1).Ptaszkowa; drogi "Bucze","Michalikówka","Lassowa" 2). Stara Wieś; droga "Karczyska". (2005-07-07)
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Korzenna (2005-07-07)
Budowa wieży widokowej na górze Jaworze. (2005-07-08)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na:wymianę pokrycia dachu nad budynkiem remizy OSP w Szczawnicy (2005-07-11)
Sprzedaż działki nr 61/3 w Wojnowicach (2005-07-18)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu i remont zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Biała Niżna w km 18+246,25-18+497,75. (2005-07-01)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miechowie Os. XXX Lecia PRL, z przeznaczeniem pod budowę garaży. (2005-07-22)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego (2005-06-21)
Dowóz uczniów do Gimnazjów i Szkól Podstawowych na terenie gminy Grybów. (2005-06-30)
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkol podstawowej i Gimnazjum w miejscowosci Krużlowa Wyżna (2005-06-28)
roboty budowlane (2005-08-03)
Modernizacja i adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej na warsztaty terapii zajęciowej (2005-08-01)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim i w Byczeniu (2005-07-13)
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest (2005-06-27)
Odbudowa drogi "Łęg" w miejscowościach Laskowa i Jaworzna (2005-06-16)
Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego na budynku Domu Nauczyciela w Niedźwiedziu (2005-06-20)
Odbudowa drogi gminnej do Potaśni w Koninie (2005-06-20)
Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w Byczeniu (2005-07-13)
Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w Doboszowicach (2005-07-12)
Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie Górnym (2005-07-12)
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowie dla Gminy i Miasta Miechów Wykonanie obiektów związanych z biologicznym oczyszczaniem ścieków i gospodarką osadami ściekowymi wraz z rozruchem oczyszczalni. (2005-07-11)
Sprzedaż lokali w rokowaniach u zbiegu ul. Wesołej i Jagiellońskiej w Miechowie (2005-06-30)
Zakup komputerów wraz z drukarką laserową dla potrzeb Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Bojszowy (2005-06-14)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego (2005-06-10)
Dostawa samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi. (2005-06-09)
Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Zembrzycach od ul. Kś. Kobyłeckiego (2005-06-09)
zbycie nieruchomości (2005-06-27)
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro (2005-05-25)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na: Uszczelnianie sieci wodociągowej w ul.Głównej w Szczawnicy (2005-07-13)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowości Biała Niżna, Cieniawa, Krużlowa Wyżna, Kąclowa, Wyskitna. (2005-06-02)
Dostawa 2400 ton tłucznia i 600 ton klińca dla potrzeb gminy Czernica (2005-06-01)
przetrag nieograniczony powyżej 60 000 Euro (2005-06-22)
Przetarg na dostawę sprzętu sportowego (2005-06-02)
Remont kładki pieszo-jezdnej w miejscowości Florynka. (2005-05-30)
Działki budowlane (2005-06-16)
Sprzedaż działek budowlanych budowlanych (rzemieślniczych) (2005-06-09)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za przedszkolem) (2005-06-09)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą) (2005-06-09)
Przebudowa drogi rolniczej "Orzełkówka" w miejscowości Kamionka Mała (2005-05-11)
Przebudowa dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICA (2005-05-23)
wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (2005-06-21)
remont po powodzi drogi w Kamionce Małej (2005-05-13)
Sprzedaż nieruchomości w Ochotnicy Dolnje (2005-05-30)
Wyposażenie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy typu – notebook oraz monochromatyczne drukarki laserowe i drukarki atramentowe (2005-05-16)
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego (2005-05-26)
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, instalacji wod-kan i c.o., instalacji elektrycznej na zadaniu p.n. Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z lokali socjalnych, położony w M-ie (2005-05-12)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:odbudowy po powodzi drogi gminnej ul. Kunie i Partyzantów na odcinku 800 mb w Szczawnicy. (2005-05-20)
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro (2005-06-17)
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Ptaszkowa - etap II. (2005-06-20)
Przebudowa dachu nad budynkiem głównym Szkoły Publicznej Gimnazjum w Szczawnicy – etap II wraz z instalacją odgromową dla całego obiektu (2005-05-20)
Wynajem lokali użytkowych na terenie Miasta Miechowa (2005-05-12)
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (2005-05-06)
Remont drogi "Zarąbki nad Skawcami" w Zembrzycach - usuwanie skutków powodzi (2005-05-17)
Odbudowa drogi "Do Boiska" w Marcówce - usuwanie skutków powodzi (2005-05-12)
nadzór inspektorski (2005-05-09)
Odbudowa drogi "Zbyciaki" w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi (2005-05-11)
Odbudowa drogi "Drabiki" w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi (2005-05-06)
sprzedaż i dostwa betonu (2005-05-09)
Odbudowa drogi "Sadki" w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi (2005-05-10)
remonty i modernizacje dróg (2005-05-09)
sprzedaż i dostawa betonu (2005-05-09)
Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Śleszowicach (2005-05-05)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: odbudowy po powodzi w roku 2004 drogi gminnej Oś. Połoniny” na długości (2005-05-09)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Miasta Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych ........ (2005-05-05)
Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38 (2005-05-30)
Modernizacja drogi gminnej do pól Janczurowski Potok w Ochotnicy Dolnej (2005-05-05)
Odbudowa drogi gminnej Zawodzie w Tylmanowej (2005-05-05)
Odbudowa drogi gminnej Tarchały w Ochotnicy Dolnej (2005-05-05)
Odbudowa zabezpieczeń drogi gminnej Młynne - Kotelniki w Ochotnicy Dolnej (2005-05-05)
Odbudowa zabezpieczeń drogi gminnej Jamne w Ochotnicy Górnej (2005-05-05)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na:wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg lokalnych na terenie miasta Szczawnica (2005-05-09)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na obsadę kwiatami rabat, donic, koszy na terenie miasta Szczawnica oraz bieżącego ich utrzymania (2005-05-09)
Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Roboty drogowe - wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w sołectwach: Kąclowa, Krużlowa Niżna, Wawrzka, Gródek. (2005-05-09)
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORZENNA (2005-05-05)
przetarg nieograniczony (2005-04-29)
przetarg nieograniczony (2005-04-29)
Dostawa żwiru na drogi gminne i wewnętrzne (2005-04-25)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie Górnym (2005-05-11)
Sprzedaż 3 działek budowlanych w Dobrzykowicach (2005-05-05)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica obejmującego ul.Jaworki,Szachtową .... (2005-04-28)
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowarką. (2005-04-18)
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY SŁOPNICE (2005-04-18)
zbycie nieruchomości (2005-04-25)
Dostawa sadzonek drzew leśnych z odkrytym systemem korzeniowym dla potrzeb gminy Grybów. (2005-04-07)
Sprzedaż działek budowlanych Nadolice Wielkie - przemysł, usługi, rzemiosło, handel (2005-04-25)
Sprzedaz działek budowlanych Czernica ( za przedszkolem) (2005-04-25)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą) (2005-04-25)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Świerczyńcu. (2005-04-18)
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Miechów zamknięcie sektora wschodniego (2005-05-23)
Powyżej 60.000 Euro - Remont drogi powiatowej nr 25404 Harklowa - Tylmanowa w Ochotnicy Górnej wraz z oznakowaniem turystycznym (2005-04-26)
wykonanie robót budowlanych w Klubie i sali WDK w Osieku (2005-03-30)
Budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej (2005-05-04)
Udzielenie kredytu inwestycyjnego-pomostowego dla Gminy i Miasta Miechów (2005-05-05)
Przetarg na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim (2005-04-29)
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICZNEGO (2005-03-24)
Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z lokali socjalnych, położony w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34b (2005-05-11)
Wyposażenie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy (2005-03-23)
Budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w miejscowości Cieniawa w km 147+750 - 149+050. (2005-04-27)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12,36 m2 na parterze w budynku przy ul.Zdrojowa 2 będącego własnością Miasta Szczawnica znajdującego się na działce ewid. zmod. nr 1467/2 na (2005-03-10)
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan wykończeniowy zamknięty. (2005-04-15)
STABILIZACJA OSUWISK WRAZ Z LIKWIDACJĄ SKUTKÓW W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ NA TERENIE GMINY LASKOWA W MIEJSCOWOŚCIACH LASKOWA, KAMIONKA MAŁA, KROSNA, ŻMIĄCA I SECHNA (2005-03-10)
Przebudowa drogi rolniczej w Świdniku- osiedle Wajdówka (2005-03-04)
POŻYTEK PUBLICZNY - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu (2005-03-18)
Koncepcja techniczna i ogólne studium wykonalności gospodarki ściekowej. (2005-03-01)
WYKONANIE PROJEKTU "KONCEPCJA TECHNICZNA I OGÓLNE STUDIUM WYKONALNOŚCI GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ" (2005-03-01)
Dostawa wyrobów betonowych - tj.: koryt ściekowych, przepustów drogowych oraz krat ażurowych żelbetowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Grybów. (2005-02-25)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Byczeniu (2005-03-22)
konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej (2005-03-04)
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Biała Niżna i Kącowa. (2005-02-15)
powyżej 60 000 EURO wywóz odpadów stałych (2005-03-02)
Sprzedaż działek budowlanych Nadolice Wielkie - przemysł, usługi, rzemiosło, handel (2005-02-25)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą) (2005-02-25)
Sprzedaz działek budowlanych Czernica ( za przedszkolem) (2005-02-25)
zbycie nieruchomości (2005-02-24)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usług geodezyjnych w 2005 roku dla potrzeb Urzędu Miasta Szczawnica (2005-02-15)
Modernizacja drogi gminnej do pól w Tylmanowej - Zawodzie (2005-02-11)
Budowa sieci wodociągowej we wsi Doboszowice gmina Kamieniec Ząbkowicki (2005-02-15)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Niedźwiedź (2005-01-31)
Wymiana stolarki okiennej w obiektach komunalnych Gminy ŁUKOWICA (2005-01-27)
Wykonywanie prac geodezyjnych na tereniegminy Czernica dla potrzeb Urzęduu Gminy Czernica (2005-01-26)
Publikacja ogłoszeń i informacji Urzędu Gminy Czernica w gazecie... (2005-01-26)
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Czernica (2005-01-26)
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006. (2005-01-24)
Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2005-02-15)
opracowanie dokumentacji geodezyjnej (2005-01-21)
Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim (2005-01-06)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Podobinie (2005-01-19)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie technicznym i ekonomicznym inwestycji i robót remontowo-budowlanych prowadzonych przez Urząd Miasta Szczawnica (2005-01-18)
Przetarg na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Oświęcim (2005-01-17)
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9mln złotych na okres 6 miesięcy (2005-01-14)
POŻYTEK PUBLICZNY - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - w obszarze promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym (2005-01-21)
POŻYTEK PUBLICZNY - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - w obszarze działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym (2005-01-21)
Przetarg publiczny ograniczony (2005-02-04)
Sprzedaż oleju napędowego na rok 2005 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu (2004-12-31)
Sprzedaż działek gruntu (2005-01-21)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza II przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w Szczawnicy (2004-12-30)
Ogłoszenie o naborze ofert (2005-01-31)
Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu (2005-01-06)
Wykaz nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości (2004-12-31)
Konserwacja oświetlenia ulicznego i zabudowy dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy Bojszowy (2004-12-30)
Odśnieżanie dróg gminnych (2004-12-23)
Usuwanie odapdów komunalnych (2004-12-20)
II rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Międzyrzeczu (2005-01-14)
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica (2005-01-06)
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica (2005-01-06)
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica (2005-01-06)
przedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Czernica (2005-01-06)
Przetarg na wykonanie oświetlenia ulicy Piwnicznej w Brzezince (2004-12-17)
Zimiwe utrzymanie dróg gminnych (2004-12-22)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Świerczyńcu (2005-01-07)
zbycie nieruchomości (2005-01-10)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2005-01-18)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w gminie Kamieniec Ząbkowicki (2005-01-17)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w gminie Kamieniec Ząbkowicki (2005-01-14)
roboty budowlane - stolarka okienna (2004-12-20)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica na wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w Szczawnicy (2004-12-13)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. lokali mieszkalnych (2004-12-28)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chałupki (2004-12-29)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Sosnowej (2004-12-29)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-12-29)
Przetarg na remontu ul. Brzozowej w Brzezince (2005-01-07)
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006. (2004-12-14)
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2004-12-13)
Modernizacja drogi w Łukowicy; osiedle Zawada w kier. Dyrek, odcinek dł. 400 mb (2004-12-02)
wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych (2004-12-03)
Odbudowa drogi gminnej Gorcowe w Ochotnicy Dolnej (2004-12-03)
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoł na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki (2004-11-23)
Przebudowa drogi w Łukowicy; osiedle centrum w kier. Kowalczyk, Nalepa, odcinek dł. 500 mb (2004-11-25)
Przetarg nieograniczony na zakup pieciu zestawów komputerów (2004-11-23)
dostawa samochodu pożarniczego (2004-11-25)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 60 000 euro. (2004-11-22)
wynajem nieruchomości (2004-11-18)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (2004-11-30)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozdziele (Lipniczka)" (2004-10-29)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozpite" (2004-10-29)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-11-26)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica wykonanie projektu prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej likwidacji osuwiska w rejonie ulic Sopotnicka, Sw.Krzyża,Brzyzki, potoku Sopotnickiego na terenie miasta (2004-11-12)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Jaworzna - Mordarka" (2004-10-29)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Kamionka Mała - Rozdziele" (Nagórze) (2004-10-29)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Krosna - Żmiąca - Strzeszyce" (2004-10-29)
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 28 700 złotych na realizację odbudowy dróg do osiedli Napory w Koninie i Ostra w Porebie Wielkiej w 2004 roku (2004-11-05)
Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w wysokości 214 900 złotych na realizację zadań nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2004 roku (2004-11-05)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323 w miejscowości Ptaszkowa - etap I. (2004-11-04)
Wydawanie miesięcznika - gazety lokalnej "Nasza Rodnia" w latach 2005 - 2007 (2004-11-30)
"Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy" (2004-11-02)
odsnieżanie dróg gminnych (2004-11-04)
Rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką 802/9 w Brzezince, ul. Leśna (2004-11-16)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Rajsku przy ulicy Przesmyk i Skautów połączonych z ulicą Pszczyńską (2004-11-16)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci za biletami miesięcznymi z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego (2004-10-25)
Przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych położonych w Zaborzu przy ul. Grojeckiej oraz Stacji Uzdatniania Wody (2004-10-29)
Zakup samochodu (2004-10-28)
dzierzawa nieruchomości (2004-11-10)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy dachu nad budynkiem głównym Szkoły Podstawowej nr.2 w Szczawnicy (2004-10-25)
Zakup opału na sezon grzewczy 2004 - 2005 do szkół na terenie Gminy Lyski (2004-10-21)
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE, UL. PÓŁNOCNA 9b (2004-10-14)
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE, UL. PÓŁNOCNA 9b (2004-10-11)
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE, UL. PÓŁNOCNA 9b (2004-10-11)
Chodnik dla pieszych wraz z kanalizacją oraz przebudową ogrodzenia przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej (2004-10-06)
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LASKOWEJ I UJANOWICACH (2004-09-27)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni ul. Połoniny w Szczawnicy (2004-10-07)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci za biletami miesięcznymi z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki (2004-10-08)
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Cieniawa i Ptaszkowa, km 150+038,25 - 150+100 Cieniawa, km 150+266 - 150+327,50 Ptaszkowa. (2004-10-07)
Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych na budowe kanalizacji sanitarnych w gminie Golczewo (2004-10-11)
Zakup opału na sezon grzewczy 2004-2005 do szkół na terenie Gminy Lyski (2004-10-06)
Remont dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Adamowicach i Szkoły Podstawowej w Pstrążn (2004-10-06)
Remont dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Adamowicach i Szkoły Podstawowej w Pstrążn (2004-10-06)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-10-08)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie Górnym (2004-10-08)
Roboty wykończeniowe szkoły w Waksmundzie (2004-11-08)
Udzielenie i obsluga kredytu długotermoinowego inwestycjnego w wysokości 353.800 zł (2004-09-23)
zbycie nieruchomości (2004-09-27)
Odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. (2004-09-30)
Odbudowa nawierzchni drogi rolniczej w Lyskach (2004-09-23)
Remont drogi gminnej ulica Szeroka w Bojszowach (2004-09-27)
Sprzedaż działek budowlanych (2004-10-08)
Zakup opału na sezon grzewczy 2004-2005 do budynkó administrowanychprzez UG Lyski (2004-09-23)
Sprzedaż działek budowlanych w Czernicy (za przedszkolem) (2004-09-28)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą) (2004-09-28)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica na dostawę oleju opałowego na okres grzewczy 2004/05 r dla potrzeb Urzędu Miasta Szczawnica (2004-10-04)
remonty cząstkowe dróg gminnych (2004-09-23)
Przetarg na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Oświęcim w latach 2005-2007 oraz jednostek będących dysponentami niższego stopnia (2004-10-25)
roboty budowlane (2004-09-28)
Przetarg nieograniczony na : Roboty budowlane - "PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU I POMIESZCZEŃ OŚRODKA ZDROWIA W ROPIE W RAMACH LIKWIDACJI BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " (2004-09-17)
Przetarg nieograniczony - na modernizację - odbudowę drogi gminnej nr 646 w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-09-16)
Ogłoszenie - nabór ofert do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki w latach 2004-2006 (2004-09-16)
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu termomodernizacyjnego (2004-09-13)
Drugi przetarg ustny niegraniczony (2004-09-06)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (2004-09-06)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Grybów. (2004-10-08)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-09-10)
Ogłoszenie do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Kamieniec Ząbkowicki (2004-08-31)
Remont drogi rolniczej "Pańskie pola" w miejscowości Cieniawa - wykonanie nawierzchni bitumicznej. (2004-09-06)
REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LASKOWA - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (2004-08-27)
Zaciągnięcie kredytu na budowę Szkoły Podstawowej w Zwonowicach na kwotę 600.000,00 zł. (2004-10-19)
MODERNIZACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SEKRETARIATU URZĘDU GMINY BOJSZOWY (2004-08-30)
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BOJSZOWACH (2004-08-31)
Przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchni chodnika w ul. Jana Wiktora w Szczawnicy. (2004-08-26)
Przetarg na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy (2004-08-25)
Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 225/11, 225/21, 211/14, 211/24 w obrębie wsi Czernica (2004-09-03)
Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg na terenie Gminy Czernica emulsją asfaltową i grysem (2004-09-02)
Budowa kanalizacji sanitarnej zad. 1 ulica Dworcowa w Suminie (2004-10-08)
Ukończenie budowy szkoły podstawowej w Zwonowicach (2004-10-05)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie Górnym (2004-08-20)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-08-20)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-08-25)
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lyski od dnia 01.09.2004 r. do dnia 24.06.2005 r. (2004-08-20)
Przetarg na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej do budynku Domu Ludowego w Harmężach (2004-08-23)
Przetarg na wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych przyłączy domowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w sołectwie Harmęże (2004-08-20)
Przetarg na dostawę i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - aluminiowej do sali gimnastycznej w Rajsku (2004-09-24)
Wykonanie remontu kapitalnego pomieszczeń sali gimnastycznej, biblioteki oraz sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej (2004-08-19)
Budowa asfaltowego boiska sportowego w miejscowości Polna. (2004-08-19)
Przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej dla obszaru ul.Pod Sadami (2004-08-23)
przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni (2004-08-23)
Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół dla potrzeb Samorządowego Przedszkola w Ujanowicach (2004-08-25)
Rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami 236/89, 236/88 położonych w Zaborzu (2004-08-16)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Rajsku, ul. Pszczyńska (2004-09-07)
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 802/1, 802/9 w Brzezince (2004-09-07)
Dostawa opału (węgla i koksu) do Urzędu Gminy w Krościenku n.D, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz szkół podstawowych. (2004-08-16)
dowóz uczniów na trasach:Klimkówka- Ubiad-Zespół Szkół w Wielogłowach -Klimkówka,Kurów-Zespół Szkół w Wielogłowach -Kurów,Dąbrowa \ (2004-08-10)
Przetarg na wykonanie boiska do koszykówki w sołectwie Stawy Monowskie (2004-08-13)
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiegi i Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej (2004-08-12)
Przetarg na udzielenie kredytu (2004-09-13)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. (2004-08-03)
Remont dachu na budynku OSP w Zwonowicach (2004-08-10)
Remont drogi gminnej ulica Chmielna w Bojszowach (2004-08-10)
Remont drogi gminnej ulica Graniczna w Bojszowach Nowych (2004-08-10)
Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lyskach (2004-10-04)
Sprzedaż działek budowlanych Nadolice Wielkie - przemysł, usługi, rzemiosło, handel (2004-08-11)
Sprzedaz działek budowlanych Czernica ( za przedszkolem) (2004-08-10)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą) (2004-08-11)
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej -I ETAP (2004-09-10)
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej -I ETAP (2004-09-10)
B2-20-0126 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Czernicy (2004-07-27)
REMONT DACHU NA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA MAŁA (2004-07-27)
Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół dla potrzeb Samorządowego Przedszkola (2004-07-27)
REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻMIĄCA (2004-07-27)
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu (2004-08-24)
Przetarg nieograniczony na Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Szczawnica (2004-08-30)
Roboty drogowe-Modernizacja drogi gminnej "Za Wodą" w Ropie (2004-07-30)
Budowę asfaltowego boiska sportowego w miejscowości Polna. (2004-07-29)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i osiedlowych (2004-07-28)
Remont posadzek w Szkole Podstawowej w Klęczanach (2004-07-27)
Remont posadzek w Zespole Szkół w Chełmcu (2004-07-27)
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (2004-07-26)
zbycie nieruchomości (2004-07-19)
Przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminie Oświęcim (2004-07-28)
Przetarg na wykonanie boiska do koszykówki w sołectwie Stawy Monowskie (2004-07-23)
Przetarg nieograniczony na wykonanie wodociągu komunalnego w ul. Szlachtowskiej (2004-07-26)
Przetarg nieograniczony na remont budynku komunalnego OSP w Szczawnicy ul. Szalaya 84 (2004-07-26)
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 236/89, 236/88 w Zaborzu (2004-07-29)
Przetarg na samochód (2004-07-15)
Sprzedaż nieruchomości gminy Golczewo (2004-07-14)
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 969 w Krościenku n.D (2004-08-12)
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Kąclowej i Wawrzce. (2004-07-13)
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Stróże" projektowanej na działkach nr 663, 660, 659 położonej w Stróżach. (2004-07-12)
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005 (2004-07-07)
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie gminy Grybów. (2004-07-12)
sprzedaż działki nr 428/4 o pow. 200m2 w obrebie Chrząstawa Mała/ przetarg ograniczony / (2004-07-06)
Sprzedaż działki nr 334/2 o pow. 1457 m2 w obrębie Chrząstawa Wielka (2004-07-06)
Sprzedaż nieruchomości gminy Golczewo (2004-07-07)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze koło "Romanka" w miejscowości Florynka. (2004-07-02)
Dostawa dźwigu towarowego i jego montaż wraz z konstrukcją szybu oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych z tym związanych w budynku Publicznego Przedszkola w Czernicy. (2004-06-30)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzezince, ul. Leśna (2004-07-05)
Sprzedaż działek usługowo - przemysłowych w Nadolicach Wielkich (2004-06-23)
Sprzedaz działek budowlanych we wsi Czernica (2004-06-23)
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej. (2004-07-05)
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach. (2004-07-05)
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone w dniu 18 czerwca 2004r. (2004-06-15)
Przetargi ustne nieograniczone w dniu 18.06.2004r. (2004-06-15)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan surowy otwarty (bez stanu zerowego). (2004-07-30)
organizacja wakacyjnego pobytu dzieci nad morzem (2004-06-18)
Przetarg nieograniczony na roboty drogowe (2004-06-17)
Usuwanie szkód powodziowych, remont dróg na terenie Gminy Grybów - wykonanie nawierzchni betonowych. (2004-05-31)
Dostawę 215 sztuk nowych płyt żelbetowych, drogowych, o wymiarach 300cm x 100 cm x 15cm z betonu klasy B-25 na Składowisko Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej. (2004-06-14)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowości Siołkowa, Stróże, Biała Niżna, Kąclowa - gmina Grybów. (2004-06-14)
Odbudowanie zniszczonej nawierzchni drogi gminnej ul. boczna Staszowa odcinek 0,2 km. (2004-05-20)
Zakup 800 ton klińca i 800 ton tłucznia dla potrzeb gminy Czernica (2004-06-08)
Zapytanie ofertowe (2004-06-18)
Przetarg nieograniczony na odbudowanie zniszczonej nawierzchni drogi gminnej ul. Skotnicka (2004-06-08)
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest (2004-06-04)
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (2004-06-02)
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami we wsi Kamieniec Wrocławski (2004-07-05)
Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dl wsi Adamowice, Raszczyce, Żytna - Gmina Lyski (2004-06-03)
Przetarg nieograniczony o szacunkoej wartości poniżej 60.000 EURO na "odbudowę mostu na potoku Roztoka Wielka w m. Rytro (2004-05-31)
opracowanie dokumentacji studni głębinowej (2004-05-25)
Obdudowa drogi gminnej Osobie (2004-05-27)
Obdudowa drogi gminnej Forendówki - Holina (2004-05-26)
Modernizacja sali gimnastycznej Czernica (2004-06-29)
Prace projektowe – „Wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Ropa w miejscowości Ropa". (2004-05-21)
Roboty drogowe – „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa Łosie i Klimkówka". (2004-06-01)
działka budowlana w Chrząstawie Wielkiej (2004-05-19)
Budowa sieci tłoczno-rozdzielczej - wodociąg Siołkowa. (2004-05-14)
Wykonanie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Agronomówki oraz Wiejskiego Domu Kultury w Krużlowej Wyżnej. (2004-05-12)
Remont nawierzchni dróg asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko n.D (2004-05-12)
Drugie przetargi ustne nieograniczone (2004-05-04)
Pierwsze Przetargi Ustne Nieograniczone (2004-04-26)
Remont drogi "Chałpiska k. Augustyna" w miejscowości Jaworzna (2004-05-06)
Remont drogi "Oborzyska" w miejscowości Kamionka Mała (2004-05-06)
Modernizacja kotłowni w budynku Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (2004-05-06)
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Grybowie. (2004-05-07)
wykonanie studni głebinowych (2004-05-07)
udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego złotówkowego dla potrzeb Gminy czernica (2004-05-04)
sprzedaż i dostawa betonu b-30 (2004-05-05)
sprzedaż i dostawa wyrobów betonowych (2004-05-05)
usługi załadunkowo-transportowe (2004-05-05)
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Międzyrzecze ul. Barć, Sportowa, Gromadzka w Gminie Bojszowy (2004-04-30)
Dostawa samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krużlowej Niżnej (2004-04-28)
Tereny pod przemysł, handel, uslugi - wyjatkowa okazja (2004-04-26)
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika o długości 1285 mb w zdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Florynka. (2004-04-27)
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez OSP, WOK i Ośrodek Zdrowia w Ochotnicy Górnej (2002-04-23)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tylmanowej (2004-04-23)
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej - Centrum (2004-04-23)
Golczewo ul Zwyciestwa 38 (2004-04-09)
Golczewo ul Niepodległości 35 (2004-04-09)
Nieruchomosci przeznaczone do sprzedaży (2004-04-09)
Docieplenie scian zewnętrznych budynku OSP w Niedxwiedziu (2004-04-23)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką 236/89 oraz 236/88 w Zaborzu (2004-04-23)
Budowa drogi rolniczej Młynne-Folwark (2004-04-21)
Sprzedaż działki nr 352/2 w Gajkowie (2004-04-21)
ADMINISTROWANIE, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO "UJANOWICE - KOBYŁCZYNA" (2004-04-19)
Odbudowa drogi do osiedla HALAMYY w Porębie Wielkiej (2004-04-14)
Odbudowa drogi do osiedla STARMACHY w Porębie Wielkiej (2004-04-14)
Odbudowa drogi do osiedla CICHORZE w Porębie Wielkiej (2004-04-14)
Odbudowa drogi do osiedla RAPTY w Podobinie (2004-04-14)
Odbudowa drogi do osiedla RZEŹNICZAKI w Podobinie (2004-04-14)
Odbudowa drogi do osiedla MAJERZE w Koninie (2004-04-14)
remont po powodzi drogi "Sapałówka" (2004-04-09)
remont drogi "Droga boczna Plebańskie" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Głodówka" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "koło Królewskiego" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi " Surmówka- Zakówka" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Za Kościół" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Zalesie" (2004-04-09)
remonty i modernizacje dróg (2004-04-09)
nadzór inspektorski nad remontami dróg (2004-04-09)
Zmiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Laskowej (2004-04-08)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2004-04-02)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2004-04-02)
Remont dróg na terenie gminy Grybów - wykonanie nawierzchni betonowej. (2004-04-07)
Dostawa autobusu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. (2004-03-31)
Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków przy ulicy Rzuchowskiej 27, 29 i Wygony 1, 2 w Dzimierzu (2004-03-26)
Dokończenie budowy sai gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie (2004-05-04)
Wykonanie instalacji C.O. i wod-kan. (2004-03-30)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA (2004-03-23)
Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej schodów na baszcie zamkowej w Golczewie (2004-03-25)
Budowa sali gimnastycznej we Florynce - stan wykończeniowy. (2004-03-19)
Budowa Kładki pieszo-jezdnej na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Biała Niżna. (2004-03-23)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych: zadanie 1. ul. Kamionki w Lyskach dł. 1780 mb. zadanie 2. ul. Leśna w Żytnej dł. 850 mb. (2004-03-11)
Przetarg na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Oświecim (2004-03-12)
Przetarg na bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Oświęcim w roku 2004 (2004-03-23)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. Lokali mieszkalnych objętych kw. 117605 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, prowadzoną dla działki ewid. zmod. nr 124/3 o powierzchni 0.0557 ha położonej w Szczawnicy przy ul.Jaworki 13a.... (2004-03-18)
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat działki ew. nr 728 położonej w m. Laskowa (2004-03-23)
Wynajem nieruchomości stanowiących własnośc komunalną Gminy (2004-03-23)
wykonanie ocieplenia oraz tynków zewnętrznych (2004-03-02)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką 210/83 w Zaborzu, ul. Grabowa (2004-03-16)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Sosnowej nr 19 (2004-03-04)
dostawa oleju opałowego (2004-02-20)
dostawa oleju opałowego (2004-02-20)
Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Ropa (2004-02-26)
Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjno-kartograficzne w 2004 roku (2004-02-27)
Przetarg nieograniczony na usługi związane z wyceną nieruchomości w 2004 roku (2004-02-27)
wykonanie robót wykończeniowych – wewnętrznych (2004-02-17)
Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Krościenko n.D (2004-02-16)
Przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Szczawnica (2004-03-16)
Przetarg na wykonanie obsady kwiatami rabat, donic, koszy oraz bieżące ich utrzymywanie na terenie miasta Szczawnica (2004-03-16)
Wykonanie instalacji C.O. i wod-kan.oraz kolektorów (2003-02-12)
Przetarg na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Oświęcim (2004-02-20)
obsługa geodezyjna UG Ochotnica Dolna (2004-02-11)
dostawa oleju opałowego (2004-02-11)
Przetarg na wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy Oświęcim w roku 2004 (2004-02-12)
Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej dla miejscowości Bojszowy Nowe, Świerczyniec i dzielnicy Dąbrowa w Gminie Bojszowy (2004-03-22)
Budowa pompowni nr P-3 dla kanalizacji podciśnieniowo - ciśnieniowej oraz części zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej dla miejscowości Bojszowy Nowe w Gminie Bojszowy (2004-03-22)
Zimowe utrzymanie dróg w Podobinie (2004-01-20)
przetarg dwustopniowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków dla gminy Łabowa" (PKWiU:45.21.41) (2004-02-24)
zimowe utrzymanie dróg (2004-01-09)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 15 stycznia 2004 roku (2004-01-12)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, odbędzie się 15 stycznia 2004 roku (2004-01-12)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 15 stycznia 2004 roku (2004-01-12)
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych (2004-01-12)
Oczyszczanie miejsc publicznych na terenie gminy Bojszow (2004-01-20)
Wywóz kontenerów na odpady komunalne typ KP-7 i KP-10 na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2004-01-08)
dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tylmanowej (2003-12-30)
Dowóz uczniów do Gimnazjum w Niedźwiedziu (2003-12-29)
Przetarg dwustopniowy na wykonanie prac geologicznych, geodezyjnych oraz zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami, kanalizacją,stacją uzdatniania wody, wodociągiem dla całej Gminy Ropa (2003-12-22)
Wywóz odpadów ogólno komunalnych z terenu Gminy Niedźwiedź (2003-12-22)
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ ZADAŃ W LATACH 2004/2008 PRZY UDZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH (2004-01-31)
"KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I ZABUDOWA DODATKOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BOJSZOWY W 2004 ROKU." (2003-12-31)
Na dostawę materiałów biurowych na rok 2004 dla potrzeb Urzędu Miasta (2003-12-30)
Obsługa komunikacyjna dla Gminy Bojszowy na lata 2003-2006, (2003-12-23)
Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Lyski oraz jednostek organizacyjnych Gminy (2003-12-19)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gościnnej w miejscowości Bojszowy (2003-12-10)
Wykonanie II etapu muru w os. Paluchy Czeczugi w Tylmanowej (2003-12-02)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie (2003-12-03)
Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, które odbędą się 2 grudnia 2003 r. (2003-11-28)
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 2 grudnia 2003 r. (2003-11-28)
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni (2003-11-18)
Studium uwarunkowań i zkierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (2003-11-14)
dostawa sprzętu komputerowego (2003-11-12)
Przetarg ustny nieograniczony (2003-11-07)
na wykonanie sieci przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Romów przy ul. Szlachtowskiej w Szczawnicy (2003-10-23)
zimowe utrzymanie dróg (2003-10-23)
budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Kąclowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Krzyżówka, km.62 + 0.31.61 - km 62 + 129.08 (2003-10-22)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociagu w miejscowości Poreba Wielka - II etap (2003-10-15)
Przetarg nieograniczony na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m-ści Wysoka Kamieńska, który odbędzie się 17.10.2003 r. (2003-10-17)
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci wsi Dobrzykowice (2003-10-17)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozpite (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozdziele (Lipniczka) (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Jaworzna - Mordarka (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Kamionka Mała - Rozdziele (Nagórze) (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Krosna - Żmiąca - Strzeszyce (2003-10-15)
Zaproszenie Wójta Gminy Grybów do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałów ZSB "Stolbud Grybów" (2003-10-11)
Zimowe utrzymanie dróg - Rejon II (2003-10-23)
Zimowe utrzymanie dróg - Rejon I (2003-10-23)
Zimowe utrzymanie dróg - Rejon III (2003-10-23)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2003-10-23)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 17 października 2003 r (2003-10-14)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 13.10.2003 r. (2003-10-09)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 09.10.2003 r. (2003-10-06)
wykonanie kotłowni wraz z inst. c.o. (2003-10-13)
budowę kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Dolnej - etap I (2003-10-08)
Odbudowa mostku w os. Szymany w Ochotnicy Dolnej (2003-10-07)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zatorze przy ul.Krakowskiej, oznaczonej jako dz.122 w obrębie 4 w Zatorze, o powierzchni 0,0361 ha, objętej KW 40505, prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. (2003-09-30)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Podolszu, oznaczonej jako pgr 1037/4, o powierzchni 0, 1633 ha, objętej KW 24399, prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. (2003-09-30)
Wykonanie sieci przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Romów przy ul. Szlachtowskiej w Szczawnicy. (2002-10-13)
Wymiana stolarki okiennej (2003-09-30)
dzierżawa działek ew. nr 816 i 819 (2003-10-17)
dzierżawa działki ew. nr 728 (2003-10-17)
zakup samochodu osobowego nowego, ogólnego przeznaczenia wyposażonego w silnik diesel o pojemności skokowej cylindra od 1500 cm KAT do 2000 cm KAT, czterokołowego z napędem na jedną oś - dla potrzeb gminy Chełmiec wraz z zakupieniem przez Oferenta (2003-10-10)
Remont drogi gminnej ulica Słoneczna w Bojszowach (2003-10-08)
Przetarg nieograniczony na zakup z dostawą do miejsca przeznaczenia sprzętu komputerowego i oprogramowania przystosowanego do pracy w sieci komputerowej posiadającej stały dostęp do internetu (2003-09-26)
Wykonanie lini kablowej od stacji trafo do budynku szkoły podtawawowej wraz z podłączeniem pompy ciepła. (2003-09-22)
Budowa chodnika (2003-09-23)
Przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu przebudowy Ośrodka Zdrowia przy ul. Św. Jana 41 w Bojszowach. (2003-09-30)
REMONT DROGI "ŁAGOSZÓWKA - PRZYCZKI" (2003-09-17)
wentylacja kuchni (2003-10-06)
Wykonanie projektu na kładke pieszo-jezdną w miejscowości Krużlowa (2003-09-19)
Adaptację parteru na cztery mieszkania (2003-09-25)
wykonanie remontu ul. Zawodzie (2003-09-11)
przetarg nieograniczony na odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. (2003-09-19)
zapytanie o cenę 1 l. oleju opałowego (2003-09-08)
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30000 euro - modernizacja kotłowni węglowej dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Halasach (2003-10-03)
Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź (2003-09-10)
budowa sali gimnastycznej (2003-09-30)
Dzierżawa Parkingu w Pieninach (2003-09-19)
Przetarg na zbycie nieruchomości (2003-08-09)
REMONT DROGI "JONIKÓWKA - ŁAZISKA" W MIEJSCOWOŚCI KROSNA (2003-08-29)
Przetarg ustny - Sprzedaż działek budowlanych położonych w Bojszowach przy ul. Szyszkowej. (2003-09-01)
Remont ulicy Zawodzie (2003-09-04)
Remont odcinka drogi ulicy Połoniny (2003-09-04)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
Świadczenie usług tranportowych w zakresie dowozu dzieci z terenu Jaworek,Szlachtowej ,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy (2003-09-02)
Wykonanie drogi dojazdowej do pól w Szczawnica-Brzyzki (2003-09-02)
ponowne zaproszenie do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałow ZSB "Stolbud-Grybów" sp z o o" (2003-08-22)
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 Euro na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 0216037 w m. Łuby. (2003-09-01)
Przetarg nieograniczony poniżej 30000 EURO na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 0216062 w miejscowości Sitno (2003-09-01)
ODBUDOWA PO POWODZI MOSTKU DO OSIEDLA "STRYCZKÓWKA" W LASKOWEJ (2003-08-21)
remont chodnika (2003-09-09)
Odbudowa drogi do osiedla SMAGI w Podobinie (2003-08-22)
nauczanie języka angielskiego w placówkach oświatowych na terenie gminy Laskowa (2003-08-13)
Odbudowa drogi rolniczej Pańskie w Porębie Wielkiej (2003-08-13)
Odbudowa drogi do osiedla Cechy w Niedźwiedziu (2003-08-13)
Odbudowa drogi do osiedla Pudły w Podobinie (2003-08-13)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Kurki w Porębie Wielkiej (2003-08-13)
Modernizacja drogi rolniczej "Na Kiczerę" w miejscowości Florynka (2003-08-18)
Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Grybów (2003-08-20)
Wykonanie tynków zewnętrznych i obróbek blacharskich - Dom Wiejski w Kąclowej (2003-08-19)
Zaproszenie do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałów ZSB "Stolbud Grybów" sp. z o.o. (2003-08-08)
Wykonanie przełączenia i wpięcie budynków do kolektora sanitarnego w miejscowości Tylmanowa (2003-08-08)
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół (2003-08-08)
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do zespołu szkół w Laskowej i Ujanowicach (2003-08-05)
Budowa wodociagu gminnego (2003-08-08)
Opracowanie dokumentacji projektowej (2003-08-01)
Przetarg nieograniczony na prowadzenie składowiska odpadów stałych w Kośmidrach (2003-09-02)
Przetarg nieograniczony na remont dróg dotkniętych klęską żywiołową \ (2003-08-14)
Montaż urządzeń technologicznych i zasilanie n.n w zbiorniku nr.8, oraz uzbrojenie techniologiczne i energetyczne odwiertów studziennych P-11, P-12,P-14, i P-15 a także ogrodzenie studni w miejscowości Siołkowa (2003-08-29)
Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Białej Tarnowskiej - km.69+880 w miejscowości Biała Niżna (2003-08-01)
Odbudowa drogi do osiedla Krężele w Niedźwiedziu (2003-07-28)
Odbudowa drogi do osiedla Garłyty w Koninie (2003-07-28)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie IV etap (2003-07-28)
DOSTAWA WYPOSAŻENIA SZKOLNEGO DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KROŚCIENKU N.D (2003-07-29)
Sprzedaż działek budowlanych Dobrzykowice (2003-07-24)
usługi i roboty budolane (2003-07-25)
Opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Grybów. (2003-07-24)
Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów ZSB "Stolbud-Grybów" (2003-07-21)
opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociągu Konina I etap (2003-07-15)
Wykonanie remontu kładki dla pieszych nad torami Dworca PKP w Oświęcimiu - konstrukcja stalowa obiektu (2003-07-24)
Dostawa mieszanki granitowej (2003-07-14)
Remont drogi Kamieniec Wrocławski (2003-07-14)
usługi - dokumentacja dla kolektora sanitarnego (2003-07-10)
Sprzedaż działek budowlanych w Wojnowicach (2003-07-04)
Sprzedaż działki budowlanej w Nadolicach Wielkich (2003-07-04)
Sprzedaz działek budowlanych W Gajkowie (2003-07-04)
SDprzedaz działek budowlanych w Chrzastawie Wielkiej (2003-07-04)
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO -na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Jelnicy. (2003-08-09)
Dostawa mieszanki tłucznia z klińcem (2003-06-27)
usługi- udzielenie kredytu na termomodernizację (2003-06-27)
usługi - obsługa bankowa (2003-06-27)
Wymiana pokrycia dachowego (2003-06-27)
Udzielenie kredytu na zakup koparko-ładowarki HSW o wartości brutto zakupionej w systemie zamówień publicznych. (2003-06-27)
BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH PRZY DRODZE POWIATOWEJ "MŁYNNE - UJANOWICE" (2003-06-25)
Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan zerowy. (2003-07-01)
Wykonanie elewacji Szkoły w Starej Wsi, Binczarowej i Wawrzce. (2003-06-30)
Budowę sali gimnastycznej i przewiązki przy Gimnazjum we Florynce - stan surowy otwarty. (2003-06-18)
modernizacja kotłowni węglowej na węzeł cieplny z przyłączem wodociągowym w Szkole Podstawowej w Rzeczycy (2003-06-17)
Dokumentacja projektowa szkoła podstawowa Ratowice (2003-06-25)
drugi przetarg na sprzedaż nieruchomośći w Szpakowie (2003-06-25)
Sprzedaż nieruchomości gruntowej (2003-06-09)
Przetarg na sprzedaż udziałów w ZSB Stolbud (2003-06-13)
Nieograniczony (2003-06-18)
Nieograniczony (2003-06-18)
Usługi spycharką T-130 (2003-06-13)
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu (2003-06-16)
Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej dla SP i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej (2003-06-12)
Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej dla SP i Gimnazjum w Tylmnaowej (2003-06-12)
usługi (2003-06-17)
dowóż dzieci do szkół (2003-06-16)
Pełnienie funkcji operatora "Programu likwidacji niskiej emisji" (2003-07-07)
usługi (2003-06-13)
Remont drogi gminnej (2003-06-10)
sprzedaż działek budowlanych Dobrzykowice (2003-06-09)
sprzedaż działek budowlanych (2003-06-09)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa (2003-06-23)
na wynajem na okres 20 lat nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa z przeznaczeniem pod działalność turystyczno – wypoczynkową (2003-06-23)
przetarg pisemny nieograniczony dzierżawę na okres 20 lat działki ew. nr 728 o pow. 2, 99 ha położoną w Laskowej (2003-06-23)
Uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych (2003-06-03)
sprzedaż nieruchomośći (2003-06-09)
sprzedaż nieruchomośći (2003-06-09)
Sprzedaż w rokowaniach nieruchomości gminnych (2003-06-30)
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.200.000 zł. -modyfikacja dokumentacji przetargowej Nr ZPUG/10/03 (2003-05-28)
roboty budowlane (2003-05-22)
roboty budowlane (2003-05-22)
Negocjacje z zachowaniem konkurencji na budowę oczyszczalni ścieków (2003-05-21)
Odbudowę drogi gminnej w os. Jamne w Ochotnicy Górnej (2003-05-19)
Odbudowa drogi gminnej w os. Zawodzie w Tylmanowej (2003-05-19)
Odbudowa drogi gminnej w os. Lubańskie w Ochotnicy Dolnej (2003-05-19)
Budowa drogi rolniczej do pól w Ochotnicy Dolnej os. Młynne (2003-05-19)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Gęby w Koninie (2003-05-19)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Cieśle w Konine (2003-05-19)
Na utwardzenie parkingu, zagospodarowanie nawierzchni koło budynku szkoły i pomnika ofiar wojny oraz pobocza przy drodze powiatowej w Ochotnicy Dolnej – Centrum (2003-05-16)
nadzór inspektorski (2003-05-16)
usługi (2003-05-16)
usługi (2003-05-16)
roboty budowlane (2003-05-16)
dostawa betonu (2003-05-16)
dostawa wyrobów betonowych (2003-05-16)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
przetarg nieograniczony dla robót budowlanych (2003-05-15)
udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.200.000 PLN (2003-05-15)
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni betonowych. (2003-05-06)
remont dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie usług transpotrowych i robót ziemnych. (2003-06-03)
Dostawę koryt ściekowych, przepustów drogowych i płyt betonowych wielootworowych - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych. (2003-05-22)
Budowę wodociągu zbiorowego w miejscowości Siołkowa wraz z kablem sterującym. (2003-05-19)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "KALEŃ" W MIEJSCOWOŚCI KOBYŁCZYNA (2003-05-07)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "ZABRZE" W MIEJSCOWOŚCI SECHNA (2003-05-07)
Zbycie nieruchomości Nadolice Wielkie przemysłowa (2003-05-12)
Zbycie działek budowlanych Gajków (2003-05-12)
Rozbiórka pałacyku w Jedlinie i uporządkowanie terenu (2003-04-29)
Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej do szkół (2003-05-06)
Wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz pierwszego wyposażenia poddasza użytkowego w Gimnazjum Gminnym w Bojszowach przy ul. Św. Jana 33a. (2003-05-28)
Przetarg na "Budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Ośrodka Zdrowia w Ropie (2003-04-29)
Rozbudowa i nadbudowa SP Centrum w Ocotnicy Dolnej (2003-04-29)
Sprzedaż materiałów pędnych do wozów bojowych, motopomp, agregatów prądotwórczych, pił spalinowych jednostek OSP gminy bojszowskiej oraz do samochodu służbowego i kosiarek, będących własnością Urzędu Gminy Bojszowy (2003-04-30)
REMONT PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ "STRZESZYCE - LASKOWA" (BANIAKI) W MIEJSCOWOŚCI STRZESZYCE (2003-04-23)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "DO KOPCIÓW I WILCZKÓW" W MIEJSCOWOŚCI LASKOWA (2003-04-23)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "PRZYLASKI" W SECHNEJ (2003-04-23)
wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujanowice wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzeszyce i Ujanowice (2003-04-24)
Ratalną sprzedaż koparko - ładowarki (2003-05-06)
Dostawa sprzętu komputerowego (2003-04-16)
Zbycie nieruchomości Dobrzykowice 2 (2003-04-22)
Zbycie nieruchomości Dobrzykowice 1 (2003-04-22)
przetarg nieograniczony (2003-04-24)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Gwałty w Porębie Wielkiej (2003-04-14)
Remont dróg - wykonanie nawierzchni betonowych w ramach zadania \\ (2003-05-06)
Budowę Sali gimnastycznej z zespołem 4 klas i zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół w Szalowej (2003-05-07)
Zbycie nieruchomości DOBRZYKOWICE (2003-04-11)
Zbycie nieruchomości - Powitj wiosnę... (2003-04-15)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Graniczna w Świerczyńcu (2003-04-02)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane (2003-04-04)
Przetarg nieograniczony powyżej 30.000 Euro (2003-05-19)
nieograniczony powyżej 30.000 EURO (2003-05-16)
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORZNEJ (2003-04-04)
ODBUDOWA drogi gminnej do osiedla Korce-Murzyny w Niedźwiedziu (2003-03-27)
ODBUDOWA drogi gminnej do osiedla Lipówka w Podobinie (2003-03-27)
Remont łazienek na II piętrze w Szkole Podstawowej w Koninie (2003-03-24)
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź (2003-03-24)
Koszenie i wałowanie boisk sportowych w Gminie Bojszowy (2003-03-19)
zapytanie o cenę - dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej (2003-03-20)
wykonanie aydytu (2003-03-26)
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Bojszowy (2003-04-01)
Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej (2003-03-25)
Dostawa żeliwnych włazów kanałowych (2003-03-24)
Obsługa geodezyjna w Gminie Czchów (2003-03-12)
Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy (2003-03-12)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tylmanowej etap V (2003-04-22)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolektora sanitarnego (2003-03-04)
Projekt budowy zbiornika wyrównawczego w dzielnicy Zawada (2003-03-04)
Projekt magistrali wodociągowej fi 400 mm o długości około 1160 m w dzielnicy Zawada (2003-03-04)
Wymianę stolarki okiennej drewnianej w Szkole Podstawowej -Gimnazjum w Kąclowej oraz w Szkole Podstawowej w Siołkowej. (2003-02-18)
Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Polna. (2003-02-13)
zapytanie o cenę (2003-02-05)
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Ptaszkowa I" projektowanej na działkach nr 1462/4,1462/3,1462/2 poł. w miejscowości Cieniawa. (2003-02-11)
budowę sali gimnastycznej w Krużlowej Wyżnej - stan wykończeniowy. (2003-02-28)
sprzedaż,dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej (2003-02-18)
Zarządzanie nieruchomościami gminnymi (2003-01-31)
odbiór odpadów komunalnych (2003-01-24)
wykonanie instalacji sanitarnej (2003-01-23)
CEMENTOWNIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ fi 500 mm (2003-02-14)
NAPRAWA NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓW (2003-02-14)
Zimowe utrzymanie drogi powiatowej ne 25404 (2002-12-24)
Obsługa prawna Urzędu Gminy Bojszowy (2002-12-30)
Na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 20 (2002-12-20)
wykonanie tynków i ścianki działowej (2002-12-10)
USŁUGI TRANSPORTOWE, ROBOTY ZIEMNE I ODŚNIEŻANIE (2002-12-20)
WYWÓZ STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY KAMIENIC (2002-12-17)
Odbudowa zabezpieczenia osiedla Łęg i.... (2002-12-09)
DOSTAWA WĘGLA I KOKSU DLA SZKÓŁ I BUDYNKÓW KOMUNAL (2002-12-12)
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO w ilości ok. 200 (2002-12-10)
zapyt. o cenę - dostawa okien (2002-12-03)
Wydawanie mies. - gazety lokalnej "Nasza Rodn (2002-12-10)
Wywóz nieczystości stałych (2002-12-05)
wyk. podkładów syt-wys i dokumentacji proj.-koszt. (2002-12-09)
Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi prz (2002-05-22)
Dostawa wyposażenia oczyszczalni przyzagrodowych (2002-09-30)
Remont ulicy Łącznej w Bojszowach (2002-08-27)
Wykonanie odwodnienia na ulicy Granicznej (2002-08-27)
Wykonanie Alei Tomasza w Bojszowach (2002-08-27)
Remont ulicy Granicznej w Bojszowach Nowych (2002-08-27)
Wykonanie parkingu przed cmentarzem w Międzyrzeczu (2002-08-27)
Modernizację drogi dojazdowej do pól ulica (2001-08-26)
Budowa chodnika przy ul. Gaikowej (2002-10-03)
Budowę rurociągu tłocznego pomiędzy Bojszowami (2002-08-26)
Dostawę rury ciśnieniowej klasy PE-80 szereg (2002-08-26)
Opracowanie projektu technicznego chodnika (2002-10-03)
Wykonanie aktualizacji projektu chodnika (2002-09-27)
test (2002-11-12)


Przetargi z UZP:

wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Świdnickiego w sezonach 2003/2004 2004/2005 2005/2006.(PKWiU: 45.23.1) (2006-04-07)
dostawę autobusów międzymiastowych szt. 4 wyprodukowanych w 2003 r.(PKWiU: 34.10.3) (2006-03-08)
sukcesywną dostawę oleju napędowego do stacji paliw KWB "Adamów" S.A. - Warenka.(PKWiU: 23.20.1 PN: PN-EN 590:1999) (2004-12-22)
dostawę nowego kompaktora.(PKWiU: 34.10.5) (2004-12-11)
wykonanie remontu budynków nr 4 i 5 przy Placu Wolności w Białogardzie w ramach Programu p.t. Rozwój Turystyki w Białogardzie - Rewitalizacja Starego Miasta. (2004-12-01)
świadczenie usług pralniczych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 93.01.1) (2004-12-01)
zarządcę i zarządzanie gminnymi nieruchomościami zabudowanym budynkami mieszkalnymi i użytkowymi oraz zarządzanie gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach będącą własnością wspólnot mieszkaniowych.(PKWiU: 70.32.1) (2004-12-01)
prace geodezyjne w obrebie miasta Lubina (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 70.11.1) (2004-12-01)
dostawę aparatu ultrasonografu do diagnostyki kardiologicznej.(PKWiU: 65.22.10) (2004-12-01)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2004-12-01)
budowę budynku mieszkalnego 24 - rodzinnego Nr 1 w Kaliszu Os. Dobrzec Jednostka Ż-2.(PKWiU: 45.21.1) (2004-12-01)
dostawę sprzętu do elektrostymulacji serca (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 33.10.1) (2004-12-01)
dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Uprawnień i Ewidencji Referatu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w 2004 r.(PKWiU: 28.75.2) (2004-12-01)
DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADU PRZEFERMENTOWANEGO NA PRASIE KLEINA.(PKWiU: 24.16.5) (2004-12-01)
usuwanie i wywożenie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych Zarządem.(PKWiU: 90.00.2) (2004-12-01)
dostawę oleju opałowego na rok 2004 dla podległych jednostek oświatowych.(PKWiU: 23.20.1) (2004-12-01)
dostawę paliw płynnych: olej napędowy ON etylina Euro Super 95 etylina U 95.(PKWiU: 23.20.1) (2004-12-01)
dostawę 1 autobusu wielopojemnościowego o ilości miejsc siedzących od 43 do 45 (plus kierowca).(PKWiU: 34.10.3) (2004-12-01)
sukcesywną dostawę paliw dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.(PKWiU: 23.20) (2004-12-01)
dostawy leków VIII pakietów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 24.42.1) (2004-12-01)
eksploatacja kotłowni gazowych Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.(PKWiU: 28.22.9) (2004-12-01)
zakup bezgotówkowy oleju napędowego bezpośrednio do środków transportowych zamawiającego.(PKWiU: 23.20.1) (2004-12-01)
dostawę własnej produkcji tablic rejestracyjnych zgodnych w wymogami określonymi w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123).(PKWiU: 28.75.2) (2004-12-01)
dostawę tłuszczów roślinnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 15.43.1) (2004-10-10)
świadczenie usług pralniczych /pranie dezynfekcja oraz transport bielizny szpitalnej czystej i brudnej/.(PKWiU: 93.01.1) (2004-10-01)
wykonanie zalesień pielęgnacji upraw grodzeń i zabezpieczenia upraw przed zwierzyną na gruntach porolnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 02.02.1) (2004-09-02)
dokończenie budowy budynku w stanie surowym i zagospodarowanie terenu Gimnazjum w Marklowicach.(PKWiU: 45.21.1) (2004-09-01)
bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z bieżącym utrzymaniem i remontami odwodnienia dróg oraz drobnych obiektów inżynierskich - rejon 1.(PKWiU: 45.23.1) (2004-09-01)
wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn składającej się na zadania: (2004-09-01)
sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach i administracji SPZOZ w Łukowie oraz na terenie przyległym do obiektów szpitalnych.(PKWiU: 74.70.1) (2004-09-01)
bieżące utrzymanie jezni i chodników wraz z bieżącym utrzymaniem i remontami odwodnienia dróg oraz drobnych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Tarnowskie Góry w okresie od 16.02.2004 do 15.02.2004r.Rejon 1-Strzybnica Pniowiec Sowice Lasowice.(PKWiU: 45.23.1) (2004-09-01)
udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.(PKWiU: 65.12.1) (2004-09-01)
dostawę następujacych pojemników na odpady komunalne: (2004-09-01)
dostawę leków opatrunków i środków dezynfekcyjnych w następujących pakietach: (2004-09-01)
zakup i dostawę żywności na bazie kuchni dostawcy.(PKWiU: 55.52.1) (2004-09-01)
produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Oławie.(PKWiU: 28.75.2 PN: PN-S 73200) (2004-09-01)
obsługę i dzierżawę kuchni w SPSzP w Dzierżoniowie.(PKWiU: 55.52.1) (2004-09-01)
wykonanie kompleksowej obsługi polegającej na świadczeniu prac personelu niższego i pomocniczego w pełnym zakresie wymaganym na odcinkach szpitalnych pod nadzorem oraz wg bieżących zleceń wyższego i średniego personelu medycznego w tym wykonywania kompleksowych zabiegów sanitarno-epidemiologicznych transportu wewnętrznego oraz utrzymania czystości i przeprowadzania dezynfekcji w szpitalu.(PKWiU: 74.70.1) (2004-09-01)
cykliczne dostawy leków mleka oraz pasków do glukometru (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 21).(PKWiU: 24.42.1) (2004-09-01)
budowę dróg na oś. mieszkaniowym przy ul. Wieczorka - etap I (budowa ul. Mieszka I ). (2004-09-01)
zarządzanie nieruchomościami gminnymi Gminy Miedźna.(PKWiU: 70.32.1) (2004-09-01)
usuwanie odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Dobra w roku 2004.(PKWiU: 90.00.2) (2004-09-01)
dostawy paliw płynnych - oleju napędowego eurodiesel EKO w ilości 175 000 litrów oraz benzyny uniwersalnej U-95 w ilości 19 000 lirów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).( PN: PN-EN 590 PN-EN 228) (2004-09-01)
dostawę drobnego sprzętu medycznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 19).(PKWiU: 33.10.1) (2004-09-01)
wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej w 2004 roku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 15).(PKWiU: 02.02.1) (2004-09-01)
zintegrowany system zarządzania gminą oraz zakup serwera aplikacji.(PKWiU: 72.20.2) (2004-09-01)
1.ochronę lasu (2004-09-01)
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jarosław - Sołestwa: Munina Tuczempy Morawsko Koniaczów Sobiecin Surochów Makowisko Zgoda Pełkinie Wólka Pełkińska Wola Buchowska Kostków Leżachów Osada (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 74.20.5) (2004-08-01)
modernizację kotłowni węglowej na gazową w bud nr 5/8596 OSW KORMORAN.(PKWiU: 45.45.1) (2004-08-01)
dostawę nabiału dla Komendy Portu Wojennego Hel.(PKWiU: 15.51.1) (2004-08-01)
dostawę mięsa i jego przetworów dla Komendy Portu Wojennego Hel (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.12.1) (2004-08-01)
dostawy drobiu i jajek kurzych dla Komendy Portu Wojennego Hel (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.12.1 PN: Dz.U. Nr 88 z 29.10.1999 roku poz. 989) (2004-08-01)
pełnienie roli inżyniera kontraktu dla zadania pn. modernizacja miejskiej oczyszczali ścieków budowa kanalizacji sanitarnej w Oś. Sławęcin oraz budowa wodociągów i dróg w Oś. Lipico w Hrubieszowie w ramach projektu: "Rozwój gospodarczy miasta Hrubieszowa" finansowanego ze środków PHARE 2003 SSG.(PKWiU: 74.20.6) (2004-08-01)
dostawę leków do Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 32).(PKWiU: 24.42.1) (2004-08-01)
ubezpieczenie pojazdów mechanicznych i ubezpieczenie majątku.(PKWiU: 66.03.1) (2004-08-01)
wykonanie kotłowni gazowej c.o. i c.w.u. oraz kolektory słoneczne w budynku gimnazjum z halą sportową w Lubniu.(PKWiU: 45.33.3) (2004-08-01)
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla wsi Nowy Borek Błażowa Dolna i części miasta Błażowa.(PKWiU: 90.00.3) (2004-08-01)
wykonanie usługi w zakresie całodobowej ochrony i utrzymania technicznego nieruchomości będących w zasobach Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 74.60.1) (2004-08-01)
podukty spożywcze (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 20).(PKWiU: 15.13.1) (2004-08-01)
dostawę materiałów do zabiegów ortopedycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 33.10.1) (2004-08-01)
dostawę leków środków farmaceutycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 89).(PKWiU: 24.42.1) (2004-08-01)
dostawy oleju napędowego do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim w ilości około 105.0000 litrów rocznie.(PKWiU: 23.20.1) (2004-08-01)
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyłączami przy ul. Cichej Wody w Zakopanem.(PKWiU: 90.00.1) (2004-08-01)
budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Opinogórze Górnej.(PKWiU: 45.21.1) (2004-07-01)
prace technologiczne związane z wykonywaniem cięć planowych w ochronie ekosystemów leśnych w Parku Narodowym Gór Stołowych.(PKWiU: 02.02.1) (2004-07-01)
dostawę praparatów stosowanych w medycynie nuklearnej na potrzeby Zakładu Diagnostyki Radioizotopowej SPSzW w Gorzowie Wlkp. (generator technetowy kapsułki terapeutyczne 131-I zestawy RIA zestawy KIT do scyntygrafii stront 89) (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 23.30.1) (2004-07-01)
usługi ogrodnicze I etapu parku miejskiego (w części zlokalizowanej z tyłu basenu GOS przy ul. Gen. Wybickiego w Raszynie) w zakresie nasadzeń drzew i krzewów założenia trawników wyposażenia w ławki i kosze oraz rocznej pielęgnacji wykonanych trawników i nasadzeń.(PKWiU: 01.41.1) (2004-07-01)
bieżące utrzymanie dróg gruntowych poboczy rowów przepustów - remonty nawierzchni gruntowych odmulenie i wykonywanie nowych rowów wraz z przepustami profilowanie i utwardzenie poboczy i nawierzchni gruntowych w śladzie ulic będących w zarządzie Gminy Miasto Bełchatów.(PKWiU: 45.23.A) (2004-07-01)
dostawę środków farmaceutycznych do szpitala w Olecku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 24.42.1) (2004-07-01)
sprzedaż i dostawę leków antybiotyków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.41.5) (2004-07-01)
utrzymanie w czystości i porządku terenu miasta Gorlice poprzez wywóz odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (2004-07-01)
dostawę tlenu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.(PKWiU: 24.42.1) (2004-06-01)
dostawę części zamiennych do samochodów ciężarowych marki: STAR 200 STAR266 Uaz 469B URAL JELCZ STAR 660 LUBLIN 2 TARPAN HONKER.(PKWiU: 34.30.1) (2004-06-01)
dostawę odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 20).(PKWiU: 24.66.4) (2004-06-01)
bieżące utrzymanie nawierzchni ulic - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych remonty kapitalne cienkie dywaniki naprawy kanalizacji zlokalizowanych w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Miasto Bełchatów.(PKWiU: 45.23.A) (2004-06-01)
dostawę kabli i przewodów elektroenergetycznych.(PKWiU: 31.30.1) (2004-06-01)
sukcesywną dostawę papierosów do jednostek organizacyjnych administrowanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie w 2004 r. (2004-06-01)
budowę budynku - schronisko socjalne przy ulicy Pasternik w Łęcznej. (2004-06-01)
udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie zakupu 3 nowych autobusów miejskich w pełni niskopodłogowych.(PKWiU: 65.12.1) (2004-06-01)
przygotowanie i dostawę posiłków całodobowo dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.(PKWiU: 55.52.1) (2004-06-01)
dostawę soczewek wewnątrzgałkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.10.1) (2004-06-01)
roboty utrzymaniowe na sieci dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2004r. Zadanie I - Część Wschodnia Zadanie II - Część Zachodnia (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.23.1) (2004-06-01)
dostawę i instalację systemu do druku wielokanałowego wraz z linią kopertującą.(PKWiU: 30.02.1) (2004-06-01)
dostawę ryb i przetworów rybnych do NOSG w Chełmie.(PKWiU: 15.20.1) (2004-06-01)
dostawę leków do szpitala Św. Jana w Starogardzie Gdańskim (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 24.42.1) (2004-06-01)
roboty remontowe oraz dostawa elementów wyposażenia stadionu miejskiego w Rybniku przy ul. Gliwickiej.(PKWiU: 45.21.1) (2004-06-01)
zakup wraz z dostawą materiałów informatycznych w roku 2004.(PKWiU: 36.63.2) (2004-06-01)
dostawę oleju napędowego ON dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu.(PKWiU: 23.20.1) (2004-06-01)
dostawę art. żywnościowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 15).(PKWiU: 15.11.1) (2004-06-01)
odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów wielkogabarytowych i odpadów lekkich z budynków będących w administracji ZGM w Otwocku.(PKWiU: 90.00.0) (2004-06-01)
budowę Inspektoratu ZUS w Zawierciu ul. Blanowska. (2004-06-01)
naprawę nawierzchni ulic i chodników po robotach remontowych i awaryjnych na sieciach i przyłączach wod.-kan. na terenie działania Spółki Sądeckie Wodociągi w 2004 roku. (2004-06-01)
dostawę odczynników do Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 17).(PKWiU: 24.42.2) (2004-06-01)
sporządzanie podziałów nieruchomości w 2004 r. niezbędnych do realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami.(PKWiU: 70.11.1) (2004-06-01)
dostawę podstawowych materiałów medycznych w pakietach:strzykawki i igłydrobny sprzęt medycznypapiery do EKG iEEG filmy rtg materiały do sterylizacjifiltry anestezjologiczne (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 33.10.1) (2004-06-01)
modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków.(PKWiU: 45.21.1) (2004-06-01)
wykonanie 107 szt. przyłączy wodociągowych z rur PEHD fi 32.(PKWiU: 45.21.4) (2004-06-01)
dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację wycofanych z użytku przez Wydział Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Biała Podlaska.(PKWiU: 00.00.0) (2004-06-01)
obsadzanie kwiatami rabat waz kwietników na słupach energetycznych pergoli oraz trzech konstrukcji metalowych tj. pawia wiewiórki i dzbana przy użyciu materiału wykonawcy i konserwacja tych nasadzeń na terenie miasta Rawa Mazowiecka.(PKWiU: 01.41.1) (2004-06-01)
utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach oraz utrzymanie zieleni i zadrzewienia w pasie drogowym drogi krajowej nr 26 na terenie miejscowości Trzcińsko Zdrój w latach 2004 - 2006.(PKWiU: 90.00.30) (2004-06-01)
wykonanie modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody przy ul Brzozowej w Oleśnicy na podstawie dokumentacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót: 1) instalacyjnych 2) budowlanych 3) elektrycznych 4) elektrycznych obejmujących aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę.(PKWiU: 45.21.6) (2004-06-01)
dostawę materiałów opatrunkowych i plastrów dla Szpitala Miejskiego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.2) (2004-05-01)
wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych motocykli i motorowerów oraz złomowanie zniszczonych tablic rejestracyjnych.(PKWiU: 34.30.2) (2004-05-01)
dostawę strzykawek igieł rękawic oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb bloku operacyjnego i oddziału torakochirurgii (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 25.13.6) (2004-05-01)
dostawy materiałów opatrunkowych dla Apteki Szpitalnej SPZOZ w Świeciu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 17.54.3) (2004-05-01)
dostawę osprzętu dla Stacji Dializ Szpitala Miejskiego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2004-05-01)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku do cewnikowania serca (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 33).(PKWiU: 33.10.1) (2004-05-01)
remont dachu budynku Gimnazjum nr 5 w Rybniku - Boguszowicach przy ul. Żurawiej. (2004-05-01)
budowę nawierzchni bitumicznej ul. Topolowej w Żelistrzewie.(PKWiU: 45.23.0) (2004-05-01)
wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej związanych z pozyskaniem drewna oraz zagospodarowaniem lasu w Nadleśnictwie Olkusz wg szczegółowej specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 SIWZ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 15).(PKWiU: 02.02.1) (2004-05-01)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Stacji Dializ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 33.10.1) (2004-05-01)
zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą do zamawiającego w roku 2004.(PKWiU: 24.30.1) (2004-05-01)
dostawę zamkniętego systemu strzykawkowo-próżniowego do pobierania krwi.(PKWiU: 25.24.2) (2004-05-01)
dostawę odczynników i błon RTG.(PKWiU: 24.42.1) (2004-05-01)
windykację wierzytelności szpitali zrzeszonych w Związku Pracodawców Powiatowych Zakładów Opieki Zdrowotnej wobec Narodowego Funduszu Zdrowia.(PKWiU: 74.11.1) (2004-05-01)
dostawy zużywalnego sprzętu dializacyjnego: (2004-05-01)
dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 33.10.1) (2004-05-01)
wykonanie renaturyzacji ujściowego odcinka doliny rzeki Pysznicy/Pyszki od torów kolejowych do drogi Karlino-Kołobrzeg. (2004-05-01)
kompleksową usługę sprzątania pomieszczeń urzędów pocztowych i administracyjnych oraz ich otoczenia znajdujących się na terenie działania Rejonowego Urzędu Poczty w Tarnowie.(PKWiU: 74.70.1) (2004-05-01)
dostawa mięsa i wyrobów mięsnych.(PKWiU: 15.11.1) (2004-05-01)
dostawę 1 autobusu małopojemnościowego o ilości miejsc siedzących od 19-20 (plus kierowca) 1 autobusu małopojemnościowego o ilości miejsc siedzących od 19-20 (plus kierowca) z klimatyzacją.(PKWiU: 34.10.3) (2004-05-01)
świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego dla Szpitala SPZOZ w Nakle.(PKWiU: 55.30.1) (2004-05-01)
dostawę fabrycznie nowego tj. wyprodukowanego w roku 2004 lub 2003 ultrasonografu cyfrowego.(PKWiU: 33.10.1) (2004-05-01)
przebudowę kotła WRp-46 z narzutnikowego na warstwowy w Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 1 w Chełmie. (2004-05-01)
dostawę koparko-ładowarki.(PKWiU: 29.52.2) (2004-05-01)
akcesoria endoskopowe (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 33.10.1) (2004-05-01)
usługę - Sprzątanie i utrzymanie reżimu sanitarno - epidemiologicznego w obiektach SP ZOZ oraz wokół obiektów.(PKWiU: 93.05.1) (2004-05-01)
przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu.(PKWiU: 45.21.4) (2004-05-01)
dokumentację techniczną na uzbrojenie Os. Koszyce w Pile w sieć wodociągową kanalizację sanitarną i deszczową.(PKWiU: 74.20.3) (2004-05-01)
dokumentację techniczną na uzbrojenie w urzadzenia oczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Gwdy.(PKWiU: 74.20.1) (2004-05-01)
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Łazy.(PKWiU: 74.20.5) (2004-05-01)
bankową obsługę budżetu gminy oraz jednostek budżetowych Miasta Radomska.(PKWiU: 65.12.1) (2004-05-01)
dokończenie budowy basenu kąpielowego wraz z salą gimnastyczną i zapleczem przy Gimnazjum nr 2 w Chełmnie ul. Kościuszki 11.(PKWiU: 45.21.14) (2004-04-15)
dowóz dzieci z terenu Gminy Ścinawa do szkół w okresie od 01.09.2003 r. do 30.06.2006 r.(PKWiU: 60.23) (2004-04-08)
sukcesywną dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych: cz. I - Rury i kształtki z PCV wodociągowe PN=10 i kanalizacyjne typu ciężkiego SN=8 kPa z uszczelką montowaną fabrycznie cz. II - Rury i kształtki wodociągowe z PE (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 25.21.2) (2004-02-02)
dostawę miesa wołowego wieprzowego i przetworów mięsnych.(PKWiU: 15.11.1 PN: PN 88-A-82003; PN 86-A-82002; PN A-82-007) (2004-02-01)
bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z bieżącym utrzymaniem i remontami odwodnienia dróg oraz drobnych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Tarnowskie Góry w okresie od 16.02.2004 do 15.02.2005 - Rejon 4.(PKWiU: 45.23.1) (2004-01-30)
dostawę i montaż wyposażenia budynków na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim.(PKWiU: 33.20.6) (2004-01-27)
dostawę leku - Erytropoetyna.(PKWiU: 24.42.1) (2004-01-23)
zakup myjni automatycznej do mycia gastroskopów dla potrzeb SP ZOZ Kłodzko.(PKWiU: 33.10.1) (2004-01-23)
bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z bieżącym utrzymaniem i remontami odwodnienia dróg oraz drobnych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Tarnowskie Góry - Rejon 3.(PKWiU: 45.23.1) (2004-01-23)
strategię rozwoju i kreacji marki uzdrowiska Supraśl oraz Studium wykonalności Uzdrowiska Supraśl.(PKWiU: 74.30.1) (2004-01-22)
zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Kłodzko: (2004-01-22)
zakup leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 40).(PKWiU: 24.42.1) (2004-01-21)
dostawę oleju opałowego w ilosci 100 000 l (dostawa sukcesywna).(PKWiU: 23.20.1) (2004-01-21)
wykonanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 19). (2004-01-20)
świadczenie usług komunikacyjnych dla ludności na liniach komunikacji zbiorowej na terenie Miasta i Gminy Międzyrzecz Podlaski.(PKWiU: 60.21.A) (2004-01-20)
wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "termomodernizacja budynku Domu Studenta PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 4A (docieplenie ścian i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej)". (2004-01-20)
dostawę leków podkładów i serwet (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 17).(PKWiU: 24.42.1) (2004-01-20)
dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w ilości 120 000 litrów.(PKWiU: 23.20.1) (2004-01-20)
dostawę artykułów żywnościowych: (2004-01-20)
wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość odtworzeniową środków trwałych - sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacyjnej oraz obiektów infrastruktury.(PKWiU: 74.20.7) (2004-01-20)
usługi pralnicze.(PKWiU: 93.01.1) (2004-01-20)
profilowanie poboczy i odmulanie rowów w ciągach dróg krajowych nr 1214717283 administrowanych przez Rejon w Sieradzu z podziałem na trzy zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 45.23.1) (2004-01-20)
dostawę sześciu piętnastometrowych jednoczłonowych fabrycznie nowych autobusów miejskich w pełni niskopodłogowychprzeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej.(PKWiU: 34.10.3) (2004-01-20)
usługę kompleksowego żywienia pacjentów.(PKWiU: 55.52.1) (2004-01-20)
modernizację instalacji termicznej utylizacji odpadów szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.(PKWiU: 29.21.1) (2004-01-19)
dostawę artykułów mleczarskich (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 15.51.1) (2004-01-19)
dostawę leków i środków pomocniczych dla potrzeb SP ZOZ Kłodzko (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 18).(PKWiU: 51.46.1) (2004-01-19)
budowę Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy Poduchownej pełnowymiarowej z widownią na 200 miejsc siedzących o kubaturze 21755 m3 powierzchni użytkowej 261510 m2 i powierzchni zabudowy 218080 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz wyposażeniem a także zagospodarowaniem przyległego terenu. (2004-01-19)
dostwę serów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 15.51.4) (2004-01-19)
rozbudowę szkoły w Głowaczowie wraz z zapleczem i budową hali sportowej.(PKWiU: 45.21.1) (2004-01-19)
inżyniera Kontraktu dla inwestycji współfinansowanej ze środków PHARE SSG-2002 pn. /Rozwój turystyki w gminie Podgórzyn/ zwiazanej w budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sosnówka Podgórzyn Przesieka wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Marczycach. Nr projektu 2002/000-580-06.08.(PKWiU: 74.20.6) (2004-01-17)
remont kapitalny starego budynku Zespołu Szkół w Ciechowie. (2004-01-16)
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy krytej pływalni w Mławie.(PKWiU: 74.20.1) (2004-01-16)
udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie wydatków na realizację inwestycji pt. "Gimnazjum Sorkwity".(PKWiU: 65.12.1) (2004-01-16)
udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.500.00000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2004-01-16)
naprawę domofonów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie.(PKWiU: 45.31.1 PN: KOB11) (2004-01-16)
odpłatne świadczenie przez wykonawcę usług przewozowych osób i bagażu w sieci komunikacji miejskiej organizowanej przez zamawiającego na linii komunikacji autobusowej o nr 338.(PKWiU: 60.21.2) (2004-01-16)
obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych w ogólnodostępnych punktach na terenie powiatu bełchatowskiego w roku 2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 90.00.2) (2004-01-16)
utrzymanie i obsługę gminnych punktów zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych w roku 2004.(PKWiU: 90.00.2) (2004-01-16)
tankowanie pojazdów gminnych na stacji oferenta olejem napędowym i benzynami.(PKWiU: 23.20.1) (2004-01-16)
dostawę wytworzonych z własnych surowców tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.(PKWiU: 28.75.2) (2004-01-16)
wykonanie i sukcesywną dostwę tablic rejestracyjnych.(PKWiU: 28.75.2) (2004-01-16)
dostawę 2 szt. fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na całej długości o długości ok. 95 m silnik minimum EURO 3 z automatycznymi skrzyniami biegów.(PKWiU: 34.10.3) (2004-01-16)
bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z bieżącym utrzymaniem i remontami odwodnienia dróg oraz drobnych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Tarnowskie Góry w okresie od 16.02.2004 do15.02.2004 - Rejon 2.(PKWiU: 45.23.1) (2004-01-16)
utrzymanie zieleni miejskiej w okresie 2004.04.01 - 2007.03.31.(PKWiU: 01.41.2) (2004-01-16)
obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w zakresie wykonywania bieżących robót remontowo - budowlanych. (2004-01-16)
wytworzenie dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym jednodaniowego posiłku szkolnego.(PKWiU: 55.50.0) (2004-01-15)
budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ulicy Sienkiewicza w Dobrzeniu Wielkim.(PKWiU: 45.23.1) (2004-01-15)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 18).(PKWiU: 33.10.1) (2004-01-15)
budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Borki zadanie II polegająca na budowie : sieci kanalizacyjnej z rur PVC200mm-2168m;przykanalików w drodze z rur PVC160mm-330m;przewodu tłocznego z rur PEHD90mm-315m;przepompowni ścieków P-2 o średnicy zbiornika D=1400mm z dwiema pompami zatapialnymi;przykanalików poza drogą z rur PVC160mm-10895m;przyłączy do budynków - 93 szt.z rur PVC160mm-246m.(PKWiU: 45.21.4) (2004-01-15)
usługi pralnicze obejmujące: (2004-01-15)
opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi krajowej nr 59 wraz z infrastrukturą na odcinku Kanał Niegociński - Hotel "Fregata" o długości około 25 km z uwzględnieniem ścieżek rowerowych.(PKWiU: 74.20.3) (2004-01-15)
wybór inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ceku U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki.(PKWiU: 74.20.6) (2004-01-15)
zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii ZOZ w Łęczycy (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 33.10.1) (2004-01-15)
świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywania bieżących napraw i konserwacji instalacji wodno kanalizacyjnych centralnego ogrzewania gazowych elektrycznych i odgromowych w zasobach zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.(PKWiU: 45.33.2) (2004-01-15)
utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych w obrębie granic administracyjnych miasta Karpacza w latach 2004 - 2006.(PKWiU: 01.41.1) (2004-01-15)
opracowanie projektu budowlano wykonawczego uzbrojenia osiedla Pomianowski Stok w Brzesku.(PKWiU: 74.20.3) (2004-01-15)
dostawę oleju opałowego.(PKWiU: 23.20.1) (2004-01-15)
obsługę bankową polegającą na prowadzeniu rachunków bankowych zamawiającego.(PKWiU: 65.11.1) (2004-01-15)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 24.42.1) (2004-01-15)
rozładunek 10000 ton miału i koksu na bocznicy kolejowej KPW HEL w okresie od 17.03.2003r. do 31.03.2006r. (ilość rozładowywanego opału może ulec zmienie w zależności od potrzeb).(PKWiU: 60.24.3) (2004-01-15)
dostawę oleju opałowego Ekoterm plus.(PKWiU: 23.20.17.00.3) (2004-01-15)
dostawę mięsa i jego przetworów drobiu i jego przetworów oraz konserw (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 15.11.1) (2004-01-15)
remont nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg gminnych w miejscowości Chróścice ulice Koszykarzy Broniewskiego Orzeszkowej i Wiklinowa.(PKWiU: 45.23.1) (2004-01-15)
wymianę i dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.(PKWiU: 45.34.2) (2004-01-15)
remont budynku "A" Szkoły Podstawowej w Tryńczy.(PKWiU: 45.11.1 45.21.1) (2004-01-15)
budowę ulicy Necla w Wejherowie na odcinku ok. 200 m.b. od skrzyżowania z ul. Rybacką do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi wraz z wybudowaniem ronda. (2004-01-14)
pełnienie roli inżyniera kontraktu wg wymogów PHARE/FIDIC zadania pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska".(PKWiU: 74.20.6) (2004-01-14)
bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych.(PKWiU: 45.23.1) (2004-01-14)
całoroczne kompleksowe utrzymanie czystości i konserwację urządzeń w Niechorzu i Pogorzelicy - Gmina Rewal.(PKWiU: 90.00.3) (2004-01-14)
całoroczne kompleksowe utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń w Rewalu Trzęsaczu i Śliwinie - Gmina Rewal.(PKWiU: 90.00.3) (2004-01-14)
całoroczne kompleksowe utrzymanie czystości i konserwację urządzeń w Pobierowie i Pustkowiu - Gmina Rewal.(PKWiU: 90.00.3) (2004-01-14)
prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie ul. Składowa 3.(PKWiU: 45.22.1) (2004-01-14)
wycenę nieruchomości zabudowanych w obrębie miasta Lubina (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 70.31.1) (2004-01-14)
dzierżawę analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników.(PKWiU: 24.42.2) (2004-01-14)
bieżące utrzymanie remonty chodników zatok parkingowych i parkingów o nawierzchniach z kostki lub płyt betonowych na terenie miasta Bełchatowa zlokalizowanych w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Miasto Bełchatów.(PKWiU: 45.23.A) (2004-01-14)
remont Ratusza w Mławie. (2004-01-14)
sprzedaż i dostawę dializatorów polisulfonowych poliamidowych hemofanowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.10.1) (2004-01-14)
dostawę leków w 17 pakietach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 17).(PKWiU: 24.41.4) (2004-01-14)
zakup i dostawę leków środków opatrunkowych i płynów infuzyjnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 497).(PKWiU: 24.42.1) (2004-01-14)
dostawę materiałów i sprzętu do hemodializy i dializy otrzewnowej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 33.10.1) (2004-01-14)
dostawy odczynników dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 19).(PKWiU: 24.42.1) (2004-01-14)
dostawę materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 24.42.2) (2004-01-14)
dostawę pojemników stalowych do segregacji odpadów (papier szkło plastik) oraz pojemników plastikowych do bioodpadów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 28.71.1 25.22.1) (2004-01-14)
dostawę fabrycznie nowego autobusu miejskiego o dł. 7-75 m i pojemności około 50 osób - dostawa dotyczy 1 szt. autobusu.(PKWiU: 60.21.2) (2004-01-14)
budowę ścieżki rowerowej Kołobrzeg - Podczele jako część sieci tras rowerowych.(PKWiU: 45.23.1) (2004-01-14)
SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY STRZEGOM.(PKWiU: 90.00.2) (2004-01-14)
dostawę leków różnych.(PKWiU: 24.42.1) (2004-01-14)
OCZYSZCZANIE ULIC NA TERENIE MIASTA OSTRÓDY W LATACH 2004 DO 2006 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 90.00.3) (2004-01-14)
roboty utrzymaniowe na sieci dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie w okresie od podpisania umowy do 31.12.2004r na : Zakres I - część Wschodnia Zakres II - część Zachodnia (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.23.1) (2004-01-13)
świadczenie usług pralniczych.(PKWiU: 93.01.1) (2004-01-13)
dostawę opału: węgla i koksu w 2004 roku.(PKWiU: 10.10.1) (2004-01-13)
wycenę nieruchomości gruntowych w obrębie miasta Lubina (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 70.31.1) (2004-01-13)
świadczenie kompleksowych usług profesjonalnego sprzątania obiektów uzdrowiskowych: Sanatorium Uzdrowiskowe "Kombatant" Szpital Uzdrowiskowy "Muszelka" Zakład Przyrodoleczniczy nr 1 i nr 2.(PKWiU: 74.70.1) (2004-01-13)
wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Centralny Ośrodek Szkolenia Sportowego w Kościerzynie.(PKWiU: 74.20.1) (2004-01-13)
dostawę franco magazyn Zamawiającego w Bogdance obudowy chodnikowej z kształtownika V-36.(PKWiU: 28.11.2) (2004-01-13)
dostawę franco magazyn Zamawiającego w Bogdance strzemion dwujarzmowych do obudowy chodnikowej z kształtownika V-36.(PKWiU: 28.11.2) (2004-01-13)
wykonawstwo robót z zakresu zagospodarowania lasu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 15).(PKWiU: 02.02.1) (2004-01-13)
autobusowa publiczna obsługa komunikacyjna mieszkańców gminy Starogard Gd.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-31)
wykonanie zadaszonego podjazdu dla karetek sanitarnych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-31)
zarządzanie nieruchomościami - lokalami i budynkami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Świdnik.(PKWiU: 70.32.1) (2003-12-31)
zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 14.50) (2003-12-31)
przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Wysokiej wraz z zasilaniem hydroforni w ulicy Kordonowej Zbaraskiej Kasztanowej Baczyńskiego oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4). (2003-12-31)
DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI ZAKŁADOWEJ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-31)
zimowe utrzymanie dróg i ciagów pieszych na terenie miasta i gminy Wyszków w tym m.in.: (2003-12-31)
transport miału węglowego w latach 2004 - 2006.(PKWiU: 60.24.1) (2003-12-31)
dostawę materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-30)
prowadzenie zajęć w zakresie sportu i rekreacji oraz gimnastyki korekcyjnej dla uczniów zgierskich szkół (2003-12-30)
dostawę odczynników i błon rtg.(PKWiU: 24.64.1) (2003-12-30)
jednoosobowy dozór obiektów wraz ze sprzataniem pomieszczeń na Bazach Materiałowych w Dobroniu Brzeźniu Poddębicach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 74.60.0) (2003-12-30)
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pawłów.(PKWiU: 74.20.5) (2003-12-30)
wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z robotami drogowymi w m. Sułów - V etap realizacji. (2003-12-30)
usługi w zakresie utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.(PKWiU: 93.05.1) (2003-12-30)
dostawę mąki do magazynu szpitala.(PKWiU: 15.61.2) (2003-12-30)
opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywda.(PKWiU: 75.20.5) (2003-12-30)
utrzymanie dróg o nawierzchni nie ulepszonej na terenie miasta Radomska w 2004 roku.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-30)
pranie dezynfekcję prasowanie maglowania i reperację bielizny szpitalnej dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego SP ZZOZ w Stalowej Woli.(PKWiU: 93.01.1) (2003-12-30)
oczyszczanie miasta Kraśnika.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-30)
utrzymanie czystości w obiektach oraz na terenach PEC - Gliwice Sp. z o. o.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-30)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 42).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-30)
dostawę fabrycznie nowych autobusów w ilości 17 sztuk wyposażonych w zespoły napędowe spełniające wymogi normy Euro 3 wraz z ofertą kredytowania 50 % dostawy.(PKWiU: 34.10.3) (2003-12-30)
sprzedaż i dostawę płynów infuzyjnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-30)
dostawę ambulansu sanitarnego typu R wyposażonego w nosze główne nosze podbierakowe krzesełko kardiologiczne oraz defibrylator przenośny pulsoksymetr przenośny.(PKWiU: 34.10.5) (2003-12-30)
dostawę oleju napędowego.(PKWiU: 51.51.1) (2003-12-30)
dostawę paliw płynnych: ON PB-95 U-95 oleju opałowego.(PKWiU: 23.20.15-00.10) (2003-12-30)
roboty ziemne i fundamentowe sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkole Podstawowej w Niedzicy.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-30)
termomodernizację (docieplenie) budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie. (2003-12-30)
drążenie pochylni taśmowej równoległej śc. 40 - W3 wraz z przecinkami oraz rozcinki śc. 40 - W3 w pokładzie 505/1 w JSW S.A. KWK JAS-MOS.(PKWiU: 45.11.3) (2003-12-30)
dostawę do kotłowni gminnych węgla kostka w ilości: 620 ton węgla 90 ton koksu.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-30)
sukcesywną dostawę w latach 2004 - 2005 polielektrolitów używanych przy mechanicznym zagęszczaniu i odwadnianiu osadów ściekówych powstających w komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.16.5) (2003-12-30)
dostawę środków dezynfekcyjnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-30)
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W BIAŁOGARDZIE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM WYKAZEM BUDYNKÓW.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-30)
dostawę węgla kamiennego sortymen MIIA paramery 24/18/08 w ilości 2 000 Mg.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-30)
dostawę koncentratów dializacyjnych.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-30)
dostawę paliw płynnych tj. benzyny Eurosuper 95 oraz oleju napędowego Ekodiesel Plus 50.(PKWiU: 23.20.11-00.29) (2003-12-30)
budowę kotłowni osiedlowej wraz z regulacją instalacji c.o. i c.w.g. w m. Tuchółka gm. Kęsowo pow. Tuchola. (2003-12-30)
dostawę leków.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-30)
bankową obsługę budżetu Gminy Miasta Biłgoraj.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-30)
dostawy opatrunków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-30)
dostawę paliw - tankowanie bezpośrednio do pojazdów.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-30)
zadaszenia ciągów pieszych i handlowych targowiska przy ul. Rynkowej 42 w Pile. (2003-12-30)
dostawę drenów dializacyjnych liniii krwi.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-30)
obsługę konserwacyjną gminnych zasobów mieszkaniowych w Rejonach Obsługi Mieszkańców nr 4 nr 6 i nr 10 w Gliwicach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3). (2003-12-30)
dostawy mięsa i przetworów.(PKWiU: 15.13.1) (2003-12-30)
dostawy opału dla placówek oświatowych Gminy Kcynia.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-30)
dostawę oleju opałowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-30)
dostawę miału węglowego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych w Jabłoniu.(PKWiU: 11.54.3 PN: 76G-07010) (2003-12-30)
wykonanie robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie.(PKWiU: 45.21.) (2003-12-30)
utrzymanie czystości w budynkach mieszkalnych pomieszczeniach biurowych na terenach wokół budynków odśnieżanie ciągów pieszych oraz pielęgnacja terenów zieleni w budynkach i na terenie administrowanych przez ZBK Chrzanów.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-30)
dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus w ilości ok. 165 000 l.(PKWiU: 02.42.3) (2003-12-30)
dostawę oleju opałowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-30)
dostawę dializatorów Hemofan.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-30)
a. Termomodernizację budynków wymianę instalacji CO wymianę stolarki zewnętrznej (2003-12-30)
wykonanie robót budowlanych polegających na : montażu wentylacji mechanicznej instalacji sanitarnych kotłowni gazowej oraz rozbudowie szatni w budowanej Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie gmina Suchy Las.(PKWiU: 45.33.1) (2003-12-29)
konserwację urządzeń oświetlenia ulic placów dróg i mostów na terenie gminy miejskiej Przemyśl (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.34.2) (2003-12-29)
utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitala.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-29)
prwadzenie i administrację targowisk miejskich - Zielony Rynek Plac Rybi.(PKWiU: 52.63.1) (2003-12-29)
utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Przemyśla (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-29)
wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 620.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-29)
konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Żyrardowa w latach 2004-2005.(PKWiU: 93.05.1) (2003-12-29)
wywóz i zagospodarowanie lub składowanie odwodnionego osadu pościekowego z Oczyszczalni Ścieków w Bartoszycach.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-29)
dostawę kotłów centralnego ogrzewania dla kotłowni lokalnych Kopalni Soli "Wieliczka".(PKWiU: 28.22.1) (2003-12-29)
obsługa bankowa budżetu Gminy Kożuchów wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz Samorządowymi instytucjami kultury w okresie od dnia 05.01.2004 do dnia 31.12.2006 roku.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-29)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-29)
ubezpieczenia mienia KM-Płock Sp.z o.o.(PKWiU: 66.03.1) (2003-12-29)
dostawę odczynników laboratoryjnych w roizbiciu na 34 zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 34).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-29)
konserwację zieleni na terenie miasta Kraśnika.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-29)
utrzymanie terenów zieleni przy budynkach komunalnych.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-29)
odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Dzierżoniowie Bielawie Piławie Górnej i Pieszycach.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-29)
przygotowywanie i dostarczanie posiłków.(PKWiU: 55.52.13) (2003-12-29)
wywóz odpadów stałych z pojemników dostarczonych przez oferenta z nieruchomości będących w zarządzie Zakładu.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-29)
wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gnieźnieńskiej i 11 Listopada. (2003-12-29)
budowa Pawilonu D z Centralną Izbą Przyjęć i Oddziałem Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Wadowicach.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-29)
wykonanie usprawnienia termomodernizacyjnego systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Broku oraz Ośrodku Zdrowia w Broku.(PKWiU: 45.33.1) (2003-12-29)
świadczenie usług inkasenckich dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie.(PKWiU: 74.84.1) (2003-12-29)
dostawy artykułów mleczarskich dla zaopatrzenia kuchni szpitalnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.51.1) (2003-12-29)
zakup mięsa i jego przetworów.(PKWiU: 15.11.1) (2003-12-29)
rozbudowę budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-29)
dostawę erytropoetyny do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-29)
wykonanie usług w zakresie przewozów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta w latach 2004-2006.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-29)
wykonanie otworu zastępczego studni głębinowej nr IV przy Zimowej 10A na głębokości 150 m.(PKWiU: 45.25.2) (2003-12-29)
wywóz nieczystości stałych komunalnych oraz opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych (szkło papier tworzywa sztuczne) z nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-29)
kompleksowe sprzątanie obiektów szpitala oraz transportu wewnętrznego.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-29)
bieżące dostawy związane z realizacją wyżywienia osadzonych w zakresie dostaw artykułów mięsnych podrobowych wędlinprzetworów mięsnych i wędlin podrobowych.(PKWiU: 15.11.1) (2003-12-29)
dostawę koncentratów wodorowęglanowych dwuskładnikowych w ilości 25 tysięcy kompletów połączoną z dzierżawą dwóch aparatów do hemodializ.(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-29)
ręczne i mechaniczne zimowe utrzymanie ulic i chodników z usuwaniem piasku z jezdni i chodników a także utrzymanie w czystości ciągów pieszych zatok autobusowych wraz z opróżnianiem znajdujących się w pobliżu zatok pojemników na nieczystości.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-29)
dostawy erytropoetyny.(PKWiU: 24.41.6) (2003-12-29)
dostawę opału (węgiel i koks) do wszystkich kotłowni będących własnością Gminy Kłodzko.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-29)
DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 39).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-29)
ZAKUP I DOSTAWY LEKÓW LEKÓW RECEPTUROWYCHOPATRUNKOWYCH I MATERIAŁÓW SZEWNYCH (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 38).(PKWiU: 24.41.1) (2003-12-29)
dostawę leków.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-29)
sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości maksymalnej spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN-590:2002 środkiem transportu Dostawcy do siedziby Zamawiającego i zajezdni znajdującej się w Lubaczowie.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-29)
prace remontowe pomieszczeń w Żłobku nr 3 na potrzeby Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Specjalnej Troski.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-29)
dostawę środków chemicznych worków foliowych i akcesoriów do sprzątania w podziale na 10 zadań (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 25.22.1) (2003-12-29)
wykonywanie robót konserwacyjno-awaryjnych i remontowych-sanitarnych (w tym gazowych) w budynkach zarządzanych przez MABK.(PKWiU: 45.33.1) (2003-12-29)
wykonywanie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych -ogólnobudowlane (murowe betonowe tynkowe posadzkowe izolacyjne) w budynkach zarządzanych przez MABK.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-29)
opracowanie projektów budowlanych: (2003-12-29)
zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych.(PKWiU: 34.10.5) (2003-12-29)
utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych w Świdnicy w terminie 2004.01.01 - 2005.12.31.(PKWiU: 01.41.12) (2003-12-29)
dostawy odczynników do biochemii z dzierżawą aparatu.(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-29)
usuwanie awarii remonty cząstkowe studzienek i sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubinia w 2004 roku.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-29)
modernizację kotła WR-25 (Nr 2) na ściany szczelne w Centralnej Ciepłowni przy ul.Towarowej 1 w Chełmie. (2003-12-29)
dostawę oleju napędowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-29)
budowę kanalizacji sanitarnej - Pszów zad. 1 część II obiekt 2 w tym: (2003-12-29)
dostawę artykułów żywnościowych w 2004 roku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 15.11.1) (2003-12-29)
dostawę tlenu medycznego sprężonego w butlach. (2003-12-29)
dostawe oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego.(PKWiU: 52.48.3) (2003-12-29)
remont ulicy Szkolnej w Przewornie - budowa chodników wraz z zatoką postojową.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-29)
ubezpieczenie mienia należącego do Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w zakresie: (2003-12-24)
wybór banku który udzieli kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Michałowice do 31.12.2003 i ze spłatą do 31.12.2008.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-23)
dostawę preparatów dezynfekcyjnych w podziale na 9 zadań (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 24.20.1) (2003-12-23)
wykonanie modernizacji i rozbudowy krytej pływalni z zapleczem obejmujące: modernizację i wymianę urządzeń technicznych i technologicznych modernizację istniejącej niecki basenowej o wym. 2503 x 1396 m z przebudową zaplecza przebieralniowo-sanitarnego i części wejściowej dobudowę widowni na 100 miejsc siedzących z zapleczem dobudowę basenu do nauki pływania i basenu rehabilitacyjnego bez robót wykończeniowych i technologii.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-23)
dostawę i montaż kraty schodkowej piaskownika pionowego i stacji zlewczej w oczyszczalni komunalnej w Poniatowej.(PKWiU: 45.33.2) (2003-12-23)
dostawę nowej myjni kół i podwozi samochodowych.(PKWiU: 29.56.2) (2003-12-23)
wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 294.(PKWiU: 60.21.3) (2003-12-23)
dowóz osób na dializy z miejsca zamieszkania do Stacji Dializ SP ZOZ w Działdowie.(PKWiU: 60.22.1) (2003-12-23)
prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu.(PKWiU: 75.13.1) (2003-12-23)
wykonanie stanu surowego sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Klimontowie. (2003-12-23)
dostawę leków materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-23)
zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetowych w 2003 r.(PKWiU: 45.12.1) (2003-12-23)
nawierzchnię placu rekreacyjno-sportowego z mieszanek mineralno-bitumicznych 1040 m kw. nawierzchnia chodników z kostki bet. gr. 6 cm 910 m kw. ogrodzenie oświetlenie.(PKWiU: 45.23.22) (2003-12-23)
udzielenie kredytu termomodernizacyjnego dla Gminy Jodłownik w wysokości 803 853 złotych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-23)
dostawę opatrunków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.24) (2003-12-23)
wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych w zakresie robót ogólnobudowlanych tj. murarsko-tynkarskich dekarsko-blacharskich stolarskich szklarskich posadzkarskich w 350 budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-23)
zakup etyliny Pb 95 i oleju napędowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-23)
modernizację kotłowni na Osiedlu w Lasowicach Wielkich.(PKWiU: 40.30.0) (2003-12-23)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004 roku odrzwi obudowy łukowo-spłaszczonej OŁSw z kształtownika V-29 lub w pełni zgodnego jej odpowiednika (oferta równoważna) (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 28.11.2) (2003-12-23)
zakup do kopalń JSW S.A. w 2004 roku strzemion przeznaczonych do łączenia odrzwi obudowy z kształtownika V-32 V-36 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 28.11.2 PN: PN-87/G-15000/10) (2003-12-23)
dostawę benzyny bezołowiowej w ilości szacunkowej 5000l oraz oleju napędowego w ilości szacunkowej 90.000l.(PKWiU: 23.10.1) (2003-12-23)
utrzymanie oznakowania pionowego na ulicach będących w zarządzie Gminy Krosno w 2004 r. (2003-12-23)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 26).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-23)
dostawy materiałów szewnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-23)
dostawy aparatury medycznej dla oddziału rehabilitacji kardiologicznej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-23)
dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS do Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w roku budżetowym 2004.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-23)
zmianę sposobu ogrzewania z kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem.(PKWiU: 45.33.1) (2003-12-23)
letnie i zimowe utrzymanie dróg ulic i chodników wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników utrzymanie zieleni miejskiej - na terenie miasta i gminy Bogatynia.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-23)
dostawę (sprzedaż wraz z transportem) soli drogowej technicznej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg i sporządzania solanek w ilości do 7000 ton.(PKWiU: 14.40.1 PN: PN-86/C-84081/02) (2003-12-23)
remont modernizację i adaptację obiektu pałacowego na cele dydaktyczne.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-23)
budowę kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu Gimnazjum Nr 2 w Działdowie przy ul. Sportowej.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-23)
przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją c.o. instalacją gazową wodnokanalizacyjną oraz elektryczną kotłowni w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tarnowskich Górach przy ul. 9 Maja 1. (2003-12-23)
udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 220000000 zł. (2003-12-22)
żywienie uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w internacie szkoły - dzienny stan żywionych 40 osób.(PKWiU: 55.51.1) (2003-12-22)
dostawę leków do Szpitala Miejskiego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-22)
dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 22.22.2) (2003-12-22)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 16).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-22)
udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie bieżących zobowiązań finansowych gminy miasto Brzeg.(PKWiU: 65.12) (2003-12-22)
taśmę stalową zimnowalcowaną - 15X510 GAT 45 w kręgach w ilości 110 000 kg.(PKWiU: 27.32.1) (2003-12-22)
dostawę środków farmaceutycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 670).(PKWiU: 24.42.0) (2003-12-22)
udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 180 000.00 zł na finansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2003 r. z karencją spłaty od 2005 r. do 31.12.2007 r.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-22)
remont sali sportowej sceny z zapleczem łącznika sali sportowej i pomieszczenia socjalnego.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-22)
wywóz nieczystości stałych z pojemników posesji administrowanych przez zamawiającego.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-22)
produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.(PKWiU: 28.75.2) (2003-12-22)
opróżnianie z surowców posegregowanych pojemników IGLOO rozmieszczonych na terenie gminy Kęty.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-22)
remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Brzegu przy ul. Lompy 1.(PKWiU: 45.21.A) (2003-12-22)
leasing operacyjny środków transportu: (2003-12-22)
zarządzanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Niemczy.(PKWiU: 70.32) (2003-12-22)
wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Chocianów.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-22)
dostawę autobusu przeznaczonego do przewozów międzymiastowych i przewozów szkolnych.(PKWiU: 34.10.3) (2003-12-22)
usługę wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych o kodach 18 01 03 18 01 02 18 01 09 18 01 82 16 02 13 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-22)
dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem luzem z transportem do zamawiającego w ilości około 3000 ton przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg w 2004 roku. PKWiU 14.40.1.(PKWiU: 14.40.1) (2003-12-22)
dostawy nabiału.(PKWiU: 15.51.4) (2003-12-22)
żywienie pozajelitowe maści kremy (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-22)
utrzymanie czystości chodników jezdni placów tablic i słupów ogłoszeniowych oraz koszy ulicznych na terenie miasta Pińczów.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-22)
dostawy leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 34).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-22)
dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz płynów do mycia i dezynfekcji do Centralnej Sterylizacji.(PKWiU: 25.24.2) (2003-12-22)
dostawę odczynnika do badań krwi metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą analizatora.(PKWiU: 24.24.1) (2003-12-22)
dostawy węgla kamiennego w ilości około 400 ton rocznie.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-22)
wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.33.1) (2003-12-22)
usuwanie odpadów komunalnych i innych z nieruchomości zarządzanych przez ZGM.(PKWiU: 45.33.3) (2003-12-22)
dostawę nowych części zamiennych do pojazdów MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu.(PKWiU: 34.30) (2003-12-22)
wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych w zakresie robót elektrycznych w 350 budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-22)
wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji wodnokan.centralnego ogrzewania i gazowych w 350 budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-22)
zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Kamienna Góra w latach 2004-2006.(PKWiU: 70.32.1) (2003-12-22)
wykonywanie prac porządkowych związanych z oczyszczaniem ulic i placów na terenie miasta Dobczyce.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-22)
zarządzanie Targowiskiem Miejskim w Kamiennej Górze w latach 2004-2006.(PKWiU: 70.32.1) (2003-12-22)
zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.(PKWiU: 30.02.1) (2003-12-22)
sukcesywnę wymianę 4 dźwigów osobowych.(PKWiU: 45.31.3) (2003-12-22)
tankowanie w 2004 roku na stacjach paliw: (2003-12-22)
wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej nowego cmentarza przy ul. Piaskowej w Iławie Postępowanie znak: OO-341/68/03.(PKWiU: 74.20.3) (2003-12-22)
bankową obsługę budżetu Gminy Miasto Świdnica.(PKWiU: 65.12.10) (2003-12-22)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz igieł chirurgicznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-22)
utrzymanie w ciągłej czystości peronów przejść pod torami kładek nad torami międzytorzy budynków biurowych i socjalnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Gorzowie Wlkp (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-22)
dostawę papieru materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. (2003-12-22)
dostawę piasku podsadzkowego do podsadzki hydraulicznej i pneumatycznej klasy I lub II w ilości 40 000 m sześc.(PKWiU: 14.21.1) (2003-12-22)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 31).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-22)
dostawa papierosów do celów handlowych dla Rejonowego Urzędu Poczty w Kędzierzynie-Koźlu.(PKWiU: 16.00.1) (2003-12-22)
utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk.(PKWiU: 90.00.30) (2003-12-22)
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Limanowej w roku 2004.(PKWiU: 28.75.2) (2003-12-22)
wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych (na podstawie art. 17 i art. 18 Ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990r.) w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w Mikołowie zgodnie z ilością godzin i zakresem ustalonym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.(PKWiU: 85.32.1) (2003-12-22)
utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Karpacza w należytym stanie technicznym w latach 2004 - 2006.(PKWiU: 31.62.9) (2003-12-22)
dostawę oleju opałowego lekkiego dla Jednostki Wojskowej 2399 w Świętoszowie.(PKWiU: 51.51.1) (2003-12-22)
dostawę systemu monitorowania w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala w Grójcu.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-22)
zakup i dostawy miału węglowego zgodnie z harmonogramem.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-22)
dostawa leków różnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 941).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-22)
bieżące utrzymanie remont i budowę urządzeń odwodnienia ulicznego w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2004 r.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-22)
budowę chodników przy ul.Motylewskiej w Pile. (2003-12-22)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-22)
wykonanie robót remontowych pomieszczeń Oddziału Dziecięcego.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-22)
utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic na terenie Miasta Zamość w latach 2004 2005 i 2006 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-22)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 15).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-22)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 17).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-22)
dostawę leków płynów infuzyjnych środków opatrunkowych i środków odkażających do apteki szpitalnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 63).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-22)
roboty remontowe w budynku poczty w Rowach ul. Bałtycka 4 a w szczególności: (2003-12-22)
dostawę ambulansu typu "R".(PKWiU: 34.10.2) (2003-12-22)
przebudowę ulicy Kołłątaja w Mielcu w zakresie: budowa parkingu oraz ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej - 1293 m2 chodniki z kostki brukowej - 573 m2 kanalizacja deszczowa fi 300 - 945 m z rur betonowych łączonych na uszczelki zintegrowane wiaty śmietnikowe na odpady komunalne - 2 szt. oświetlenie - linia kablowa słupy oświetleniowe zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz obsługa geodezyjna.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-22)
zakup i dostawę materiałów szewnych dla Szpitala w Kępnie.(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-22)
wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych i wytypowanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a (2003-12-22)
dostawę odczynników chemicznych dla SPZOZ Kraśnik (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 27).(PKWiU: 24.66.4) (2003-12-22)
kompleksowe całodzienne wyżywienie pacjentów poprzez przygotowanie 3 posiłków dziennie 7 dni w tygodniu zgodnie z obowiązującymi w szpitalach psychiatrycznych normami żywieniowymi o wartości nie niższej niż 3200 kcal/1 osobodzień żywienia oraz ich dostarczenie do budynku Ośrodka w należących do ROPS termosach w sposób zgodny z zaleceniami higieniczno-sanitarnymi i odnośnie transportu żywności w następujących godzinach: śniadanie od 07:30 do 08:00 obiad od 12:45-13:15 kolacja od 18:00 do 18:30 i w ilościach wynikających z aktualnej ilości przebywających w Ośrodku pacjentów w przedziale 40 - 70 osób.(PKWiU: 55.52.1) (2003-12-22)
dostawę i montaż okien z PCV do sali sportowej Zespołu Szkół Drogowo - Geodezyjnych Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska.(PKWiU: 45.42.1) (2003-12-22)
wykonanie modernizacji istniejącej kotłowni z węglowej na gazową w budynku Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska.(PKWiU: 45.33.1) (2003-12-22)
usuwanie i zabezpieczenie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw w budynkach zarządzanych przez MZBM w zakresie: prac ogólnobudowlanych instalacji elekrycznych i odgromowych; prac wod-kan. c.o. c.w. i gazowych.(PKWiU: 45.21.12) (2003-12-22)
wYKONANIE BUDOWY ULICY KSIĘŻYCOWEJ W UNIEŚCIU.(PKWiU: 45.23) (2003-12-22)
administrowanie i zarządzanie miejskim zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych w Mieście Sokołów Podlaski w latach 2004 - 2005.(PKWiU: 70.32.1) (2003-12-22)
wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2004 roku w dziale zagospodarowania lasu w leśnictwach: Gańczorka Beskidek Olza Bukowiec Zapowiedź Malinka Podmalinka Barania Białe Przysłup Czarne Dziechcinka Łabajów szkółka Wyrchczadeczka (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 14).(PKWiU: 02.02.1) (2003-12-22)
firmę świadczącą usługę leasingu koparko-ładowarki 9.50 HSA S.A. Stalowa Wola.(PKWiU: 29.52.2) (2003-12-22)
wywóz nieczystości płynnych.(PKWiU: 90.00.1) (2003-12-22)
dostawę środków dezynfekcyjnych: (2003-12-21)
dostawę leków cytostatycznych i psychotropowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-20)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku: igły strzykawki cewniki rurki intubacyjne worki oddechowe filtry oddechowe rękawice materiały dla potrzeb sterylizacji (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 28).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-19)
dostawa leków cytostatyków płynów do żywienia substancji chemicznych narkotyków płynów infuzyjnych psychotropów materiałów opatrunkowych i środków dezynfekujących (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 28).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-19)
wykonanie usług przewozowych na liniach autobusowych miejskiej komunikacji zbiorowej w Chojnicach.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-19)
dostawę materiałów masowych na obwody drogowe w Libuszy i Uściu Gorlickim.(PKWiU: 14.21.1) (2003-12-19)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. J. Rajskiego Burmistrza Nowego Targu na os. Na Skarpie w Nowym Targu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-19)
dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus O r-42 MJ/kg Sr-0117 loco w ilości około 115 000 litrów.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-19)
dostawę leków dla Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie - Koźlu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-19)
bieżące utrzymanie dróg ulic placów i chodników na terenie miasta Lublińca. (2003-12-19)
budowę chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją opadową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice - Zembrzyce w km 13+390 do km 14+074 w m. Baczyn. (2003-12-19)
bieżące utrzymanie czystości w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-19)
dostawę materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-19)
dostawę materiałów pędnych olejów smarów oraz oleju opałowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-19)
utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń ogólnodostępnych na dworcach i stacjach kolejowych w budynkach biurowych oraz na terenach do nich przyległych w obrębie działania PKP S.A. Centrala - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Ostrowie Wlkp (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-19)
dostawy leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-19)
dostawę tablic rejestracyjnych w latach 2004-2006.(PKWiU: 28.75.2 PN: PN-S-73200) (2003-12-19)
utrzymanie bieżące dróg ulic i mostów na terenie Gminy Pszczyna w latach 2004-2006. (2003-12-19)
dostawę bonów towarowych.(PKWiU: 74.81.1) (2003-12-19)
wykonanie kompleksowe prac przy zimowym utrzymaniu dróg.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-19)
administrowanie i utrzymanie czystości w nieruchomościach zarządzanych przez MZBM (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 70.3) (2003-12-19)
usługi naprawy i konserwacji dźwigów szpitalnych.(PKWiU: 29.22.9) (2003-12-19)
wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mikołajkach.(PKWiU: 71.20.3) (2003-12-19)
termorenowację ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-19)
konserwację oświetlenia dróg.(PKWiU: 45.34.2) (2003-12-19)
opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego skanalizowania Aleksandrowa Kujawskiego.(PKWiU: 74.20.3) (2003-12-19)
dostawę opału.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-19)
przebudowę wodociągu w ulicy Chłopickiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Czarneckiego. (2003-12-19)
utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach zarządzanych przez spółkę z o.o. "Administrator".(PKWiU: 74.70.Z) (2003-12-19)
przebudowę kanalizacji w ul. Piłsudskiego w Trzebini.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-19)
przebudowę wodociągu w ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie na odcinku od rzeki Konopki do ulicy Bór. (2003-12-19)
dostawę tablic informacyjnych w latach 2004-2006.(PKWiU: 28.75.2 PN: PN-S-73200) (2003-12-19)
usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni i lasów komunalnych w Krotoszynie w 2004 r (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-19)
dostawę materiałów do apteki szpitalnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-19)
dostawę leków i środków kontrastowych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 23).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-19)
dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów dla powiatu leszczyńskiego w okresie trzech lat.(PKWiU: 28.75.2 PN: PN-S-73200) (2003-12-19)
dostawę produktów rafinacji ropy naftowej.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-19)
zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dializatorów linii krwi i igieł do HD oraz koncentratów na Stację Dializ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.10.15) (2003-12-19)
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.(PKWiU: 66.03.1) (2003-12-19)
adaptację pomieszczeń po byłym przedszkolu przy ul.Kruszyny 1 w Zabrzu na lokale mieszkalne. (2003-12-19)
sporządzanie i dostawę posiłków dla pacjentów i pracowników szpitala z uwzględnieniem dzierżawy kuchni wraz z wyposażeniem.(PKWiU: 55.30.1) (2003-12-19)
dowozy uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Stegna.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-19)
zarządzanie i administrowanie dwoma działami z zakresu gospodarki komunalnej w Lubawie - domami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz cmentarzem miejskim.(PKWiU: 70.32.1) (2003-12-19)
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-19)
DOSTAWĘ PODŁÓŻ TESTÓW I ODCZYNNIKÓW DO ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.66.1) (2003-12-19)
ROZBUDOWĘ I MODERNOZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚLESINIE - ETAP II.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-19)
dostawę filmów i odczynników dla pracowni RTG w okresie 12 miesięcy.(PKWiU: 24.64.1) (2003-12-19)
zakup paliwa i materiałów pochodnych dla samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.(PKWiU: 55.50.1) (2003-12-19)
wykonanie oznakowania pionowego montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wzdłuż dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2004 r.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-19)
budowę boiska treningowego o wymiarach 55 x 100 m w Kazimierzu Biskupim.(PKWiU: 45.23.2) (2003-12-19)
wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Tuszyn wraz z obsługą gminnego składowiska odpadów komunalnych.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-19)
udzielenie Gminie Miasta Tarnowa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 7.000.000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-19)
organizację usługi w zakresie oczyszczania miasta Giżycka.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-19)
dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-18)
modernizację stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego. Roboty związane z modernizacją nawierzchni sportowej na bieżniach modernizacja trybun pod częścią zadaszoną stadionu instalacja rozgłośnieniowa /nagłośnienie stadionu/ i okablowanie teletechniczne tablica sportowa - zegar biegnący czas okablowanie teleinformatyczne elektroniczne urządzenie startujące; remont toalety dla widzów w koronie stadionu.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-18)
remont kapitalny budynku Muzeum Społecznego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 2 obejmujący między innymi: - remont stropu oraz dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego - remont elewacji oraz pomieszczeń wewnątrz budynku - wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-18)
ubezpieczenie pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji na terenie RP w zakresie OC AC i NNW należących do Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance.(PKWiU: 66.03.1) (2003-12-18)
dowóz do szkół i gimnazjów uczniów na terenie gminy Pleśna w roku kalendarzowym 2004.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-18)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyszkolnego obiektu sportowego Szkoły Podstawowej w Mykanowie powiat częstochowski woj. śląskie.(PKWiU: 74.20.3) (2003-12-18)
utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy - zadanie III pasy drogowe południe. Postępowanie OO-341/72/03.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-18)
utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy - zadanie IV - pasy drogowe północ. Postępowanie OO-341/73/03.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-18)
prowadzenie biura informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego w Iławie.(PKWiU: 63.30.1) (2003-12-18)
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1mln złotych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-18)
świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania lokali jednostek organizacyjnych Oddziału Regionalnego KRUS w Zduńskiej Woli.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-18)
utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy - Zadanie I - zespół obiektów zieleni centrum. Postępowanie OO-341/70/03.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-18)
utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-18)
utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy - zadanie II pozostałe obiekty zieleni. Postępowanie OO-341/71/03.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-18)
remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz odnowy zapobiegawcze ulic gminnych miejskich na terenie miasta Pabianice w latach 2004 - 2006.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-18)
dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dostawą i montażem zbiornika.(PKWiU: 24.11.1) (2003-12-18)
dostawę artykułów spożywczych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 23).(PKWiU: 01.12.1) (2003-12-18)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 21).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-18)
dostawę artykułów biurowych piśmienniczych papieru kserograficznego i papieru komputerowego.(PKWiU: 21.23.1) (2003-12-18)
max. przebieg do 350 tyś km; rok produkcji od 2000; przystosowany do współpracy z naczepą ROSSART GIFUT W - 33A.(PKWiU: 34.10.4) (2003-12-18)
dostawę bonów towarowych do Rejonowego Urzędu Poczty w Chełmie.(PKWiU: 22.22.1) (2003-12-18)
dostwę i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami budowlanymi w budynkach Urzędu Gminy i Domu Kultury w Kleszczowie oraz Domu Kultury w Łuszczanowicach.(PKWiU: 29.23.1) (2003-12-18)
dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-18)
wymianę instalacji oświetlenia oraz roboty remontowe ogólnobudowlane.(PKWiU: 45.31.1) (2003-12-18)
rozbiórkę budynku hali przemysłowej.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-18)
dostawę węgla w ilości 430t miału węglowego - 60 ton w roku 2004 do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i publicznych szkół podstawowych.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-18)
opracowanie kompletnego projektu budowlanego rozprowadzenia sieci gazowniczej rozdzielczej na terenie miasta Połaniec.(PKWiU: 74.20.3) (2003-12-18)
budowę sieci gazowej średnioprężnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu (2003-12-18)
igły i strzykawki jednorazowego użytku pojemniki na zuzyte igły cewki urologiczne błony RTG odczynniki chemiczne (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-18)
dostawę erytropoetyny dla potrzeb WSZ w Płocku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-18)
bankową obsługę budżetu miasta Żagania.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-18)
zakup mięsa surowego wędlin i przetworów mięsnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.11.1 PN: 15.13.1) (2003-12-18)
na bieliznę bieliznę jednorazową pościel drobny sprzęt medyczny (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 18.23.2) (2003-12-18)
roboty wykończeniowe hali sportowej z zapleczem w Lelisie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-18)
dostawę erytropoetyny dla Szpitala Miejskiego.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-18)
wykonanie kanalizacji sanitarnej obszaru sołectwa Nowa Wieś i północnej części miasta Kęty -zad. 5 8 9 i 10 z rur PCV i PE od fi 160 do fi 250 o łącznej długości 15292 m wraz z trzema pompowniami.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-18)
dostawę materiałów opatrunkowych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z podziałem na 3 zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-18)
dostawę odczynników (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 28).(PKWiU: 24.66.4) (2003-12-18)
dostawę nowej kołowej podsiębiernej koparko-ładowarki.(PKWiU: 29.52.2) (2003-12-18)
zakup i dostawę leku - ERYTROPOETYNY dla Szpitala w Kępnie.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-18)
zakup i dostawę płynów infuzyjnych dla Szpitala w Kępnie.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-18)
dostawę leków oraz materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-18)
przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynku ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.(PKWiU: 74.30.1) (2003-12-17)
zakup przetworów owocowo-warzywnych delikatesowych wody i napojów.(PKWiU: 15.89.1) (2003-12-17)
zakup pieczywa.(PKWiU: 15.81.1) (2003-12-17)
sprzedaż i dostawę worków 5 litrowych do pakowania wód leczniczych w kartonach typu Bag in Box dla Zakładu Produkcji Wód w Krynicy Zdroju.(PKWiU: 25.22.1) (2003-12-17)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-17)
dokończenie budowy gimnazjum gminnego w Pakosławiu z jednoczesnym jej kredytowaniem przez wykonawcę realizującego inwestycję.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-17)
zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 000 000 PLN z okresem spłaty 3 lata.(PKWiU: 24.00.3) (2003-12-17)
wykonywanie zarządzania budynkiem mieszkalno-hotelowym stanowiącym własność gminy Polkowice położonym przy ul. Hubala nr 24 w Polkowicach.(PKWiU: 70.32.1) (2003-12-17)
wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Jodłownik.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-17)
dostawy LEKÓW i ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-17)
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania bez kotłowni w budynku gimnazjum i hali sportowej w Lubniu.(PKWiU: 45.33.0) (2003-12-17)
interwencyjne usuwanie drzew i korygowanie koron drzew w pasach zieleni przyulicznej na terenie mista Zabrze.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-17)
dokończenie robót przy budynkach mieszkalnych nr 1 i 2 Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Kochanowskiego w Zamościu. (2003-12-17)
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.(PKWiU: 28.75.2) (2003-12-17)
utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka w latach 2004- 2005.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-17)
wywóz nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez ZGM w Płońsku na terenie miasta Płońska oraz użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania nieczystości stałych na tych posesjach.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-17)
dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Pieniężno oraz miejscowość Wysoka Braniewska /gmina Płoskinia/.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-17)
dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 15.11.1) (2003-12-17)
dostawę węgla i miału w 2004 roku.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-17)
dostawę karetki reanimacyjnej.(PKWiU: 34.10.5) (2003-12-17)
dostawę błon i odczynników do ciemni automatycznej dla potrzeb WSZ w Płocku.(PKWiU: 24.64.1) (2003-12-17)
termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sanoku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej docieplenie ścian i stropów). (2003-12-17)
codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Czempiń.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-17)
termorenowację budynku ul. Górnicza 7 w Koninie. (2003-12-17)
środki czystościowe (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 16).(PKWiU: 24.51.3) (2003-12-17)
dostawy środków dezynfekcyjnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.14.2) (2003-12-17)
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO KRYTEJ PŁYWALNI W RYMANOWIE.(PKWiU: 74.20.2) (2003-12-17)
dostawę odczynników do laboratorium bakteriologicznego i środków dezynfekcyjnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 22.42.1) (2003-12-17)
dostawę jednorazowego sprzętu do cewnikowania serca dla pracowni hemodynamiki (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 20).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-17)
dostawę paliw płynnych (2003-12-17)
wyposażenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Machowej.(PKWiU: 36.14.1) (2003-12-17)
dostawy leków i substancji farmaceutycznych.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-17)
dostawę oleju opałowego w przewidywanej ilości 200 000 l.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-17)
dostawę paliw płynnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.14.7) (2003-12-17)
utrzymanie w stałej sprawności techniczno-ruchowej urządzeń aparatury i sprzętu medycznego.(PKWiU: 33.10.9) (2003-12-17)
przystosowanie pomieszczeń w budynku byłego zespołu szkół nr 4 w Stargardzie Szczecińskim przy ul. I Brygady 35 z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-17)
zakup paliw do samochodów i urządzeń Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-17)
likwidację niskiej emisji w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 (2003-12-17)
transport autobusowy otwarty z dowozem dzieci do szkół z terenu gminy Suchy Dąb powiat gdański.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-17)
wymianę stalarki okiennej z drewnianej na tworzywową wraz z robotami towarzyszącymi w placówkach miasta Rybnika: (2003-12-16)
dostawę środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 24.51.3) (2003-12-16)
wykonanie instalacji elektrycznej zasilania urządzeń teleinformatycznych oraz sieci logicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl.Zwycięstwa 3. (2003-12-16)
transport technologiczny.(PKWiU: 60.24.0) (2003-12-16)
wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem jezdni na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (2003-12-16)
dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - śmieciarka.(PKWiU: 34.10.5) (2003-12-16)
dostawę odczynników laboratoryjnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.66.4) (2003-12-16)
bieżące zimowe utrzymanie dróg miejskich w Żarach.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-16)
świadczenie usugi komunalnej w zakresie "wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników zlokalizowanych na posesjach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie".(PKWiU: 90.00.1) (2003-12-16)
ochrona ubezpieczeniowa Zakładu Energetycznego Jelenia Góra SA w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 66.03.1) (2003-12-16)
dostawę przetworów mleczarskich.(PKWiU: 15.51.3 PN: PN-A-86155) (2003-12-16)
świadczenie usugi komunalnej w zakresie "wywóz nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie".(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-16)
sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus do bieżącej eksploatacji kotłowni olejowej o mocy 1435 kW w ilości 600 m sześc. oleju w okresie grzewczym (12.2003 - 31.08.2006).(PKWiU: 17.00.31) (2003-12-16)
dostawa płynów infuzyjnych i płynów do żywienia pozajelitowego do Apteki Szpitala Powiatowego w Olkuszu poz od 1 do 17.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-16)
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej I-go i II-go piętra w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce przy ul. Kościuszki 14.(PKWiU: 29.23.1) (2003-12-16)
prowadzenie robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów gminnych oraz zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Żywca. (2003-12-16)
dostawę leków materiałów szewnych koncentratów do dializ i płynów infuzyjnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 22.42.1) (2003-12-16)
bieżące utrzymanie systemu odprowadzania wód deszczowych w mieście Żary.(PKWiU: 90.00.1) (2003-12-16)
całodobowe wyżywienie pacjentów Szpitala Powiatowego w Żninie.(PKWiU: 55.51.1) (2003-12-16)
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.(PKWiU: 28.75.2) (2003-12-16)
wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowy Górniczej.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-16)
dostawę materiałów rentgenowskich.(PKWiU: 24.64.1) (2003-12-16)
dostawę stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego /USG/.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-16)
utrzymanie czystości i porządku na drogach w tym zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Głubczyce.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-16)
dostawę leków antybiotyków płynów infuzyjnych oraz nici chiurgicznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-16)
dostawa oleju opałowego dla JW 1965 Oleszno w ilości 1.267.000 l.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-16)
dostawę pojemników plastikowych na kółkach do segregacji odpadów o pojemności 0120 m3 w ilości 5000 sztuk po 2500 sztuk w dwóch kolorach: jasno zielony - do zbiórki szkła i żółte - do zbiórki tworzyw sztucznych oraz plastikowych pojemników na kółkach do segregacji odpadów o pojemności 11 m3 w ilości 46 sztuk po 23 w wyżej wymienionych kolorach.(PKWiU: 25.23.1) (2003-12-16)
dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w Miechowie w czasie trwania roku szkolnego 2003/2004.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-16)
zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie mista Chrzanowa: (2003-12-16)
bieżące usuwanie odpadów komunalnych ciekłych zgromadzonych w szambach na terenie posesji administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu.(PKWiU: 90.00.1) (2003-12-16)
bieżące usuwanie odpadów komunalnych stałych z posesji administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu.(PKWiU: 90.00.1) (2003-12-16)
bankową obsługę Funduszu Pracy.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-16)
odbiór i utylizację odpadów medycznych.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-16)
zakup produktów mięsnych wędlin i produktów nabiałowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.11.1) (2003-12-16)
DOSTAWĘ PŁYNÓW INFUZYJNYCH PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO ANTYBIOTYKÓW I HEPARYNY DROBNOCZĄSTECZKOWEJ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-16)
usługi pralnicze.(PKWiU: 93.01.1) (2003-12-16)
budowę drogi leśnej nr 30 Kozińce w km 0+000-2+77235.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-16)
świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Przemyśla.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-16)
całoroczne utrzymanie terenu miasta Prabuty w zakresie czystości i estetyki.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-16)
sprzątanie budynku i terenu posesji.(PKWiU: 95.01.1) (2003-12-16)
dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Leśna w roku 2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-16)
zakup dostawę i rozładunek węgla kamiennego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-16)
sukcesywną w roku 2004 dostawę paliw płynnych - zaopatrzenie sytacji paliw i kotłowni olejowych.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-16)
dostawę lekkiego oleju opałowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-16)
wykonanie kompleksowych usług pralniczych.(PKWiU: 93.01.1 PN: Zgodnie z Polskimi Normami) (2003-12-16)
wybór banku dla pozyskania obcego kapitału na zakup autobusów komunikacji miejskiej.(PKWiU: 67.13.1) (2003-12-16)
obsługę prawną świadczoną na rzecz Urzędu Miasta w Raciborzu.(PKWiU: 74.11.1) (2003-12-16)
świadczenie usługi pralnicze bielizny i oddzieży ochronnej wraz kompleksowym serwisem dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.(PKWiU: 93.01.1) (2003-12-16)
usługi zwiazane z letnim utrzymaniem ulic miejskich na terenie miasta Sanoka.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-16)
rozbudowę szkoły podstawowej i budowę sali gimnastycznej w Iwaniskach.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-16)
dostawę leków i surowców farmaceutycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-16)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (igły strzykawki itp.) (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-16)
dostawę oleju napędowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-16)
zakup Etyliny i Oleju Napędowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-16)
termorenowację budynku psychiatrycznego oraz budynku głównego wraz z wymianą stolarki okiennej w WSzS im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.(PKWiU: 45.42.1) (2003-12-16)
dostawy artykułów mięsnych odpowiadających wymaganiom Polskich Norm : mortadela-6000 kg kiełbasa parówkowa-3000 kg kiełbasa zwyczajna-1500 kg kiełbasa studencka-3000 kg kiełbasa podlaska-1500 kg kiełbasa podwawelska-2900 kg luncheon meat-1000 kg kiełbasa bosmańska-1500 kg kiełbasa biała parzona-3000 kg kiełbasa krakowska parzona-1500 kg kiełbasa zielonogórska-200 kg kiełbasa szynkowa-220 kg udka z kurczaka-650 kg mielonka konserwowa drobiowa-3000kg delikatesowa drobiowa-220kg polędwica studencka drobiowa-350kg mielonka wiejska drobiowa-2900 kg blok tostowy-400kg salceson czarny-2000kg wątroba wieprzowa-2800kg metka-2900kgpasztetowa-1600kg kaszanka-5200kg mięso wołowe:ćwierci wołowe zady-7000kg mięso wieprzowe:półtusze bez głów części podgardla nóg przednich sadła i ogona-5000kg schab bez kości-250kg boczek wędzony bez żeberek-1500 kg karkówka-3000kg słonina-1800kg smalec-2500kg.(PKWiU: 15.11.1) (2003-12-16)
wykonanie szybu dźwigu oraz dostawę montaż i uruchomienie dźwigu osobowo - towarowego typu szpitalnego. (2003-12-16)
adaptację piwnic na poszerzenie lokalu Izby Muzealnej w Czaplinku ul. Rynek 1 i 2. (2003-12-16)
budowę w ulicy Miłej i ulicy Kosynierów w Dębnie: kanalizacji sanitarnej z przyłączami z rur PVC śr.200 i PVC śr.160 - o łącznej długości 71040 m oraz wodociągu z przyłączami z rur PVC śr.90 i PE śr.25 - o łącznej długości 7600 m.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-16)
ochrona obiektu Krytej Pływalni KAPRY przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie wraz z konwojowaniem gotówki.(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-16)
utrzymanie w czystości obiektu Krytej Pływalni KAPRY przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-16)
POZYSKANIE DREWNA I ZAGOSPODAROWANIE LASU (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 02.02.1) (2003-12-16)
dostawę oleju opałowego w okresie grudzień 2003 - wrzesień 2004.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-15)
obiady abonamentowe dla pracowników Oddziału ZUS w Rawiczu na 2004 r. ul. Mikołajewicza 18 63-900 Rawicz.(PKWiU: 55.30.1) (2003-12-15)
dowóz uczniów do szkół.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-15)
sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do miejsca (miejsc) wskazanych przez zamawiającego tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów wszystkich rodzajów w ilościach każdorazowo określanych przez zamawiającego.(PKWiU: 28.75.2) (2003-12-15)
obsługę techniczną szpitala w zakresie prawidłowego funkcjonowania central gazów medycznych sieci wodno-kanalizacyjnej sieci ciepłowniczej sieci elektroenergetycznej urządzeń pralniczych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 45.31.1) (2003-12-15)
zakup ultrasonografu z funkcją echokardiografii i kolorowym dopplerem.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-15)
3-letnie utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi wraz ze znajdująymi się na nich budynkami ogrodzeniami i innymi urządzeniami z podziałem na: (2003-12-15)
dowozy młodzieży do szkół.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-15)
dostawę zestawów dla dorosłych do dializy otrzewnowej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-15)
świadczenie usług transportowych samochodami samowyładowczymi w zakresie wywozu z oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego przeznaczonego do stosowania w rolnictwie.(PKWiU: 60.24.1) (2003-12-15)
utrzymanie oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2004-2006 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.34.2) (2003-12-15)
świadczenie usług opiekuńczych dla ok. 50 (tj. 45-55) i usług specjalistycznych dla ok. 15 (tj. 10-20) podopiecznych MOPS w Kraśniku.(PKWiU: 85.32.1) (2003-12-15)
dostawę kontrastów dla Zakładu Radiologii Szpitala Miejskiego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-15)
dostawę Videokolonoskopu i Videogastroskopu.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-15)
dostawę i montaż systemu dezynfekcji wody pitnej dwutlenkiem chloru oraz wykonanie projektu budowlanego adaptacji istniejących pomieszczeń na potrzeby powyższej dezynfekcji w Zakładzie Uzdatniania wody o wydajności 12 tys. m sześc./d w Wadowicach.(PKWiU: 29.24.1) (2003-12-15)
dostawę zestawu ciągnikowego (ciągnik rolniczy z dwoma przyczepami) dla potrzeb bazy przygotowania paliwa dla kotłowni miejskiej w Nowej Dębie opalanej zrębkami drewnianymi.(PKWiU: 29.31.2) (2003-12-15)
dostawę oleju opałowego lekkiego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-15)
dostawę amulansu sanitarnego defibrylatora respiratora transportowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 34.10.5) (2003-12-15)
utrzymanie dróg w latach 2004 i 2005 w zakresie sześciu zadań: (2003-12-15)
dostawy oleju opałowego do kotłowni szpitala. Wielkość zamówienia 252 000 litrów.(PKWiU: 51.51.1 PN: PN-76/PN-96024) (2003-12-15)
remont budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie w zakresie wymiany stolarki okiennej. (2003-12-15)
udzielenie kredytu bankowego wysokości 1 500 000 PLN z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji budowy drogi do Słupskiej Strefy Ekonomicznej.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-15)
usługę przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych na indywidualne konta świadczeniobiorców.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-15)
roboty budowlane i drogowe w obiekcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży. (2003-12-15)
wykonywanie miejskiej komunikacji publicznej na linii J.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-15)
budowę kontenerowej olejowej kotłowni grzewczej w miejscowości Chylin gmina Władysławów. (2003-12-15)
wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków miasta Radymno.(PKWiU: 75.14.1) (2003-12-15)
wykonanie usługi związanej z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Bargłów Kościelny w latach szkolnych: 2003/2004 2004/2005 2005/2006.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-15)
dostawę armatury wodnokanalizacyjnej z PE i PVC zaworów i zasuw wodociągowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 25.21.2) (2003-12-15)
dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów (odblaskowych) w latach 2004 - 2006.(PKWiU: 28.75.2 PN: PN-S-73200) (2003-12-15)
usługi w zakresie ochrony miasta i obiektów siedziby Izby Celnej w Białej Podlaskiej przy ul. Północnej 19.(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-15)
adaptację budynku przy ul. Wieczorka 10 w Gliwicach dla potrzeb Sądu Rejonowego w Gliwicach. (2003-12-15)
usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej.(PKWiU: 93.01.1) (2003-12-15)
świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach komunikacyjnych nr 11 i 14 w Tarnowie.(PKWiU: 60.21.A) (2003-12-15)
usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach SPZOZ w Środzie Wlkp.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-15)
wykonanie i dostarczenie (w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2006r.) tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych motocykli i motorowerów oraz odbiór i kasację (na własny koszt) tablic wycofanych z obiegu.(PKWiU: 28.75.2) (2003-12-15)
dostawę całodziennego wyżywienia dla średnio 80 osób w okresie od 01.01.2004 r. do 05.10.2004 r.(PKWiU: 55.52.1) (2003-12-15)
zimowe i letnie utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta Darłowo.(PKWiU: 45.23.12-00.00) (2003-12-15)
dostawę implantów kostnych dla potrzeb WSZ w Płocku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-15)
dostawę węgla kamiennego - sortyment miał węglowy w klasie IIA: kaloryczność od 22 000 kJ/kg o zawartości popiołu do 18% o zawartości siarki do 08%.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-15)
dostawę przerzucarki do kompostu na Oczyszczalnię Ścieków w Leżajsku.(PKWiU: 29.52.2) (2003-12-15)
zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Intemnsywnej Terapii ZOZ w Łęczycy (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 14).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-15)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 27).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-15)
REMONT ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. PIASTOWSKA 64 48-200 PRUDNIK.(PKWiU: 45.25.6) (2003-12-15)
wykonywanie remontów bieżących i oznakowania ulic na terenie miasta Chełma. (2003-12-15)
budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy istniejącym budynku szkolnym w Kraczkowej. (2003-12-15)
odbudowę drogi gminnej w Kępie Chwałowskiej w kierunku Słupczy. (2003-12-15)
usługi opiekuńcze dla osób samotnych które z powodu wieku choroby lub innych przyczyn nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych opieki higienicznej zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnić kontaktów z otoczeniem a także dla osób które wymagają pomocy innych osób a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.(PKWiU: 85.32.1) (2003-12-15)
wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty obejmującego miasto Kęty oraz sołectwa: Bielany Bulowice Łęki Malec Nowa Wieś i Witkowice.(PKWiU: 74.20.2) (2003-12-15)
dostawę oleju napędowego.(PKWiU: 11.10.1 PN: PN-EN 590:2002) (2003-12-15)
przekładkę kanalizacji ogólnospławnej Szpitala Miejskiego nr 2 w Siemianowicach Śląskich. (2003-12-15)
dostawę węgla groszku.(PKWiU: 10.10.1 PN: PN-82/G-97001) (2003-12-15)
dostawę słodu jasnego pilzeńskiego.(PKWiU: 15.97.1 PN: PN-A-79082) (2003-12-15)
wykonanie budynku mieszkalnego nr 3 (Dz. Nr 14/9) wielorodzinnego przy ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim. (2003-12-15)
wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.(PKWiU: 74.20.5) (2003-12-15)
dostawę oleju opałowego lekkiego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-15)
świadczenie usług pralniczych w pralni szpitala.(PKWiU: 93.01.1) (2003-12-15)
dostawę odczynników diagnostycznych na rok 2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 24).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-15)
dostawę materiałów opatrunkowych.(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-15)
budowę hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Warnicach.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-15)
dostawę leków dla potrzeb WSZ w Płocku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 102).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-15)
dostawę towarów do sklepu kwiaciarskiego: kwiatów sztucznych ziemi ogrodowej nawozów doniczek folii do kwiatów wieńców wiązanek kwiatów żywych ciętych kwiatów doniczkowych.(PKWiU: 36.63.7) (2003-12-15)
bieżące utrzymanie dróg i ulic w zakresie jezdni bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg i ulic w Siemianowicach Śląskich w okresie od 01.01.2004 r. do 15.11.2004 r.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-15)
dostawę gazów medycznych (tlenu i sprężonego powietrza) oraz dzierżawę butli.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-15)
dostawę tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów w ilości 6000 wykonanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrasktruktury z dn. 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zm.).(PKWiU: 28.75.2) (2003-12-15)
zakup systemu wsparcia oraz oceny przebiegu procedur implantacyjnych.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-15)
usługę gastronomiczną polegającą na przygotowaniu i podaniu posiłków dzieciom w przedszkolach: (2003-12-15)
dostawy wędlin.(PKWiU: 15.13.1) (2003-12-15)
sprzęt jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-15)
dostawę sprzętu jednorazowego.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-15)
pampersy artykuły medyczne środki opatrunkowe (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 21.22.12-30.20) (2003-12-15)
wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Kęsowie. (2003-12-15)
dostawę bonów towarowych dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego (z uwzględnieniem transportu do siedziby zamawiającego).(PKWiU: 22.22.1) (2003-12-15)
dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości do 195 000 l.(PKWiU: 23.20.17) (2003-12-15)
dostawa odczynników dla laboratorium przy SP ZOZ Lubliniec (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.66.4) (2003-12-15)
dostawę węgla.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-15)
realizację usług w zakresie ochrony mienia oraz utrzymania porządku.(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-15)
dostawę mleka i artykułów mleczarskich.(PKWiU: 15.51.1) (2003-12-15)
dostawy cytostatyków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-15)
dostawę lekkiego oleju opałowego do pieców typu Paromat Duplex PD 058 oraz Paromat ER-ND FD-040 w ilości 170 000 litrów w roku 2004 systematycznej dostawy.(PKWiU: 51.51.1) (2003-12-15)
sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w łącznej ilości 270 000 litrów o parametrach technicznych wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do kotłowni Zakładu Karnego w Pińczowie.(PKWiU: 51.51.1 PN: DIN 51603-1) (2003-12-15)
dostawę i wymianę okien w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie.(PKWiU: 45.42.1) (2003-12-15)
zabezpieczenie Skarpy Wiślanej w Płocku. (2003-12-15)
dostawę artykułów spożywczych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 15.33.1) (2003-12-15)
odbiór transport i utylizację odpadów medycznych w ilości ok. 3 Mg/miesiąc.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-15)
wywóz odpadów komunalnych z obiektów SP ZOZ Zakopane.(PKWiU: 90.00.0) (2003-12-15)
świadczenie usług zywieniowych - kompleksowych z uwzględnieniem zleconych diet dla około 46 osób dziennie polegających na dostarczaniu przygotowanych już posiłków do stołówki "Domu Kombatanta".(PKWiU: 55.52.1) (2003-12-15)
dostawy polielektrolitów do odwadniania osadów przefermentowanych i zagęszczania osadów nadmiernych na oczyszczalnię ścieków w Tychach Urbanowicach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.16.5) (2003-12-15)
wykonanie jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze krajowej nr 94 w Sienicznie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-14)
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (tj. budowlana wykonawcza kosztorysowa) rozbudowy i modernizacji Teatru Zdrojowego - na podstawie istniejącej koncepcji architektonicznej. (2003-12-12)
udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4 250 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-12)
opracowanie projektu technologicznego i budowlano-roboczego stacji uzdatniania wody przy ul. Wibickiego w Raszynie o wydajności do 240 m3/h.(PKWiU: 74.20.1) (2003-12-12)
dostawy mięsa i jego przetworów.(PKWiU: 15.11.1) (2003-12-12)
remont pawilonu nr III oraz jadalni w pawilonie nr II.(PKWiU: 45.45.1) (2003-12-12)
wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Władysławowo.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-12)
dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania peptydów markerów nowotworowych i hormonów techniką chemiluminescencji bezpośredniej na analizatorze ADVIA Centaur dla Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie - Koźlu.(PKWiU: 24.66.4) (2003-12-12)
remont kładki dla pieszych nad ulicą Rybacką w Lubaniu.(PKWiU: 45.21.2) (2003-12-12)
1. Przedmiotem zamówienia są zakupy bezgotówkowe paliwa do samochodów służbowych: (2003-12-12)
wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Nowa Sól oraz miejskich jednostek organizacyjnych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-12)
dostawę leków do apteki szpitalnej na pakiety które nie zostały roztrzygnięte w poprzednim przetargu. Liczba pakietów wynosi 10.min. (2003-12-12)
dostawę materiału opatrunkowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 14).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-12)
udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 325000000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) o okresie kredytowania 15 lat z przeznaczeniem na zakup gruntów.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-12)
utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w Mielcu 2004r.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-12)
dostawy dializatorów łączeń oraz środków do dezynfekcji dla Stacji Dializ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-12)
zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w okresie od 2004/01/01 - 2004/03/31 w ZDP Myślenice (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-12)
dostawa leków - II (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-12)
wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osobnica.(PKWiU: 45.34.2) (2003-12-12)
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ogrodzieniec - sołectwa: Ryczów Fugasówka-Markowizna Giebło Kolonia Giebło Gulzów Mokrus Podzamcze Ryczów Kolonia Żelazko-Śrubarnia Kiełkowice.(PKWiU: 74.20.5) (2003-12-12)
usługi pralnicze dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.(PKWiU: 93.01.1) (2003-12-12)
całodobową ochronę pomieszczeń użytkowych i mienia znajdującego się w dyspozycji zleceniodawcy które znajduje się w Oleśnicy przy: (2003-12-12)
usługi żywienia pacjentów Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 8 wraz z dzierżawą szpitalnego działu żywienia.(PKWiU: 55.51.1) (2003-12-12)
zarządzanie zasobami mieszkalnymi lokalami użytkowymi i terenami Gminy Miejskiej Mrągowo.(PKWiU: 70.32.1) (2003-12-12)
usługi sprzątania i czyszczenia pomieszczeń szpitala.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-12)
dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 65).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-12)
dostawę maszyn szwalniczych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 29.54.2) (2003-12-12)
wykonanie rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Warce - etap II.(PKWiU: 45.11.2) (2003-12-12)
dostawę i uruchomienie systemu transportu podwieszanego.(PKWiU: 29.54.2) (2003-12-12)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004r. kształtowników stalowych walcowanych na gorąco typu V-29 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 28.11.2 PN: PN-H-93441-3+AZ1:00) (2003-12-12)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004 roku kształtowników stalowych walcowanych na gorąco typu V-25 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 28.11.2 PN: PN-H-93441-3+AZ1:00) (2003-12-12)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004 roku stropnic z kształtownika V-29 o długości 2 - 65 metra (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 28.11.2) (2003-12-12)
dostawę opału w postaci zrębki drzewnej w ilości 2500 m sześc. do kotłowni w Różanymstoku.(PKWiU: 20.10.4) (2003-12-12)
wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni drogowych.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-12)
wykonanie robót w ramach zadania pod nazwą "Poprawa jakości uzdatniania wody" - etap II. (2003-12-12)
zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radomsko w sezonie 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-12)
termorenowację i zabezpieczenie ścian piwnic. Przebudowa kanalizacji deszczowej i budowa drenażu - Przedszkole Miejskie nr 19.(PKWiU: 45.32.1) (2003-12-12)
wykonywanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej dla których zarządcą jest Miasto Kutno.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-12)
oczyszczanie dróg i ulic oraz segregację stałych odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Rawicz.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-12)
OCHRONĘ CAŁODOBOWĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH.(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-12)
dostarczenie oleju opałowego do szkół podstawowych na terenie Gminy Zblewo.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-12)
dostawę mięsa i wędlin.(PKWiU: 15.11.1) (2003-12-12)
dostawę oleju opałowego lekkiego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-12)
dostawę leków oraz środków opatrunkowych do apteki uzdrowiska.(PKWiU: 24.4) (2003-12-12)
sukcesywne dostawy warzyw i owoców.(PKWiU: 01.12.1 01.13.1) (2003-12-12)
dostawę nici chirurgicznych klipsów naczyniowych staplerów materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 16).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-12)
zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w 2004 roku.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-12)
dostawę opału do jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego.(PKWiU: 52.48.3) (2003-12-12)
wykonanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych dla potrzeb Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wieliczce.(PKWiU: 28.75.2) (2003-12-12)
budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mławie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-12)
zakup oleju opałowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-12)
ochronę obiektu oraz osób i mienia Urzędu Skarbowego w Nidzicy.(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-12)
usługę ochrony mienia.(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-12)
udzielenie kredytu.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-11)
roboty termomodernizacyjne w budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 5.(PKWiU: 45.45.1) (2003-12-11)
dostawę materiałów zużywalnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku - błony i chemię RTG; koperty do zdjęć rtg; sprzęt anestezjologiczny; kaniule; przyrządy do płynów;strzykawki i igły;testy do sterylizacji; różny sprzęt med.; rękawy do sterylizacji; odzież ochronna serwety i maski operacyjne; elektrody EKG; Zele EKG i USG; rękawice chirurgiczne i lateksowe; worki foliowe sanitarne. (2003-12-11)
dostawę środków farmaceutycznych i materiałów medycznych do apteki szpitalnej ZOZ w Jaworze (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-11)
kompleksowe usługi porządkowe w siedzibie Urzędu Skarbowego w Raciborzu oraz utrzymanie czystości terenu przylegającego do budynku zamawiającego.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-11)
dostawę mleka i jego przetworów.(PKWiU: 15.51.1) (2003-12-11)
dostawę oleju opałowego EKOTERM w ilości ok.150 tys.litrów w okresie obowiązywania umowy.Olej powinien spełniać następujące warunki: (2003-12-11)
wykonanie przebudowy elewacji budynku dworca PKP w Zielonej Górze. (2003-12-11)
zarządzanie Mieszkaniowym Zasobem Gminy.(PKWiU: 70.32.1) (2003-12-11)
dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-11)
całodobową ochronę fizyczną obiektu siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie przy ul. Przemysłowej 4 całodobową ochronę fizyczną wraz z monitoringiem obiektów Ujęć Wody i Stacji Uzdatniania Wody (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-11)
dostawę części zamiennych do pojazdów transportowych marki Star 200 Star 266 Jelcz (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 41).(PKWiU: 34.30.2) (2003-12-11)
dostawę węgiela kamiennego: (2003-12-11)
zadanie pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Iwkowej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Iwkowej. (2003-12-11)
dostawę dobór montaż oraz rozruch fabrycznie nowej instalacji do usuwaniatransportu i gromadzenia tymczasowego skratek oraz montaż instalacji w miejsce istniejącej kraty rzadkiej ręcznej w studni rozdzielczej na oczyszczalni ścieków.(PKWiU: 29.24.1) (2003-12-11)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala w Gostyniu.(PKWiU: 55.30.1) (2003-12-11)
wykonanie usług dezynfekcjidezynsekcji i deratyzacji dla JW OLESZNO.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-11)
budowa kolektora deszczowego w Złoczewie ul. Opłotki i Dolna o długości 956mb. Budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami w Złoczewie osiedle Słoneczne.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-11)
prowadzenie monitoringu środowiska w roku 2004 w rejonie Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach w Likwidacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach w Likwidacji.(PKWiU: 73.10.1) (2003-12-11)
kompleksową obsługę przewozów szkolnych.(PKWiU: 60.21.A) (2003-12-11)
dostawę oleju opałowego w ilości 450.000 litrów.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-11)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-11)
budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osielu 350 lecia w Rawiczu - etap IV budowa kanalizacji sanitarnej (11km) i kanalizacji deszczowej (11km) w ulicach Sportowa Słoneczna i Kadecka.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-11)
świadczenie usług nadzoru i ochrony mienia z utrzymaniem czystości na posesji SP ZOZ Bolesławiec przez okres 36 miesięcy.(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-11)
dowóz osób na dializy do Stacji Dializ SP ZOZ w Działdowie.(PKWiU: 60.22.1) (2003-12-11)
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Białej Podlaskiej.(PKWiU: 01.42.1) (2003-12-11)
dostawy zużywalnych materiałów medycznych dla Stacji Dializ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-11)
dostawy nowych opon oraz dętek na potrzeby autobusów eksploatowanych w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kaliszu.(PKWiU: 25.11.1) (2003-12-11)
budowę obiektów kubaturowych 4 budynków garażowych o łącznej liczbie 32 szt.(PKWiU: 45.21.15) (2003-12-11)
wykonanie i dostawę biletów jednorazowych dobowych i okresowych obowiązujących na liniach Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.(PKWiU: 22.22.1) (2003-12-11)
świadczenie usług na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 18).(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-11)
dostawę sprzętu do koronarografii i PTCA (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-11)
dostawę miału węglowego dla kotłowni Zakładu Przyrodoleczniczego.(PKWiU: 10.10.11-56.33) (2003-12-11)
budowę parku rekreacyjnego na terenie położonym przy ul. Gen. Wybickiego w Raszynie w zakresie: (2003-12-11)
udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu gminy.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-11)
dostawę zestawów i odczynników laboratoryjnych. Pakiet nr 1 - nr 11.(PKWiU: 85.11.Z) (2003-12-11)
wybór inżyniera kontraktu - infrastruktura komunalna w przygranicznym rejonie miasta Słubice - kanalizacja sanitarna (grawitacyjna tłoczna) z uzbrojeniem dla miejscowości Kunowice oraz osiedla: Widok Zielone Wzgórza.(PKWiU: 74.20.4) (2003-12-11)
dostawę i montaż sterylizatora parowego.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-11)
wykonanie modernizacji 41 szt. kotłowni indywidualnym mieszkańcom gminy Trzcianne z węglowych na opalane biomasą wraz z budową zaplecza do pozyskiwania transportu i magazynowania biomasy z wyposażeniem w maszyny i urządzenia. (2003-12-11)
remont drogi gminnej w miejscowości Świątniki.( PN: PN-61/S-96504) (2003-12-11)
remont chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 960 w miejscowości Bukowina Tatrzańska. (2003-12-11)
kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych w sezonach zimowych 2003 r. - 2006 r. na terenie Obwodu Drogowego nr 2 Jabłonce (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-11)
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 670 000 zł na budowę miejskiej infrastruktury technicznej miasta Lublińca.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-11)
WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU MONITOROWANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH PRODUKTÓW I SYGNALIZACJI POWSTAWANIA WYCIEKU TYCH PRODUKÓW.(PKWiU: 29.56.9) (2003-12-11)
dostawę sprzętu dializacyjnego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-11)
dostawę leków: leki producenta narkotyczne psychotropowe substancje recepturowe koncentraty do dializ hemostatyki płyny infuzyjne kontrasty (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-11)
codzienną dostawę pieczywa w średnich dziennych ilościach: (2003-12-11)
zakup odczynników i akcesoriów do aparatu immunoenzymatycznego Cobas Core II.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-11)
dostawa mebli biurowych (biurka szafy szafki kontenerki regały półki nadstawki stoły stoliki krzesła obrotowe fotele obrotowe krzesła konferencyjne) do Rejonowego Urzędu Poczty w Chorzowie przy (2003-12-11)
przebudowa ulic i budowa kanalizacji deszczowejw Osiedlu Rędziny - Wschód w Sędziszowie Małopolskim - etap 1 ; budowa kanalizacji deszczowej ulicy Sw. Franciszka.(PKWiU: 45.33.2) (2003-12-11)
budowę lini wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Kobylanka. (2003-12-11)
remont kapitalny i modernizację kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie.(PKWiU: 45.21.12) (2003-12-11)
wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami. Zakres robót: sieć wodociągowa z rur PCW śr. 160 - 110 mm - 43 352 m.b. przyłącza wodociągowe z rur PE śr. 50 - 40 mm - 16 072 m.b./335 szt.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-11)
wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych w Narolu i Rudzie Różanieckiej. (2003-12-11)
pRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 15974 KUNÓW - CHMIELÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI OK. 1300MB. (2003-12-11)
roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w obrębie Strefy aktywności Gospodarczej w Limanowej przy ul. Fabrycznej 1. (2003-12-11)
budowę wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mostowej.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-11)
przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Tarnowskiej w Żabnie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-11)
przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Wyspiańskiego w Żabnie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-11)
wynajęcie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na urząd pocztowy w Konstancinie Jeziornie.(PKWiU: 70.20.1) (2003-12-11)
wybór banku udzielającego i obslugującego długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 500 00000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez miasto pod drogi gminne.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-11)
dowóz uczniów z terenu Gminy Kaliska do szkoły podstawowej i gimnazjum w Kaliskach w roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-11)
całodobową ochronę budynków Starostwa Powiatowego w Będzinie - przy ul. Sączewskiego 6 i ul. Krasickiego 17 oraz ochronę środków pieniężnych w trakcie transportu.(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-11)
dostawę ambulansu sanitarnego z zabudową sanitarną typu "R" oraz wyposażeniem medycznym.(PKWiU: 34.10.2) (2003-12-11)
dostawę paliw płynnych tj. ON U-95 Pb-95.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-11)
dostawę dializatorów hemofanowych i linii krwi do aparatu typu Multimat dla Stacji Dializ WSZ w Płocku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-11)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 24.42.1 PN: Europejska) (2003-12-11)
dostawę ładowarek teleskopowych dla potrzeb kotłowni miejskiej opalanej zrębkami drewnianymi oraz bazy przygotowania paliwa dla kotłowni miejskiej w Nowej Dębie.(PKWiU: 29.22.1) (2003-12-11)
DOSTAWĘ ZESTAWÓW MATERIAŁÓW TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH.(PKWiU: 28.74.1) (2003-12-11)
dostawę pojemników plastikowych na kółkach do segregacji odpadów o pojemności 0120 m3 w ilości 5000 sztuk po 2500 sztuk w dwóch kolorach: jasnozielony - do zbiórki szkła i żółte - do zbiórki tworzyw sztucznych oraz plastikowych pojemników na kółkach do segregacji odpadów o pojemności 11 m3 w ilości 40 sztuk po 20 w wyżej wymienionych kolorach.(PKWiU: 25.23.1) (2003-12-11)
modernizację układu gospodarki osadem na oczyszczalni ścieków dla miasta Połańca zlokalizowanej w miejscowości Łęg gmina Połaniec - budowa wiat do przechowywania i kompostowania osadów (2003-12-11)
termomodernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku III etap.(PKWiU: 45.45.1) (2003-12-11)
roboty termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Lublinie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 6.(PKWiU: 45.22.1 45.42.1) (2003-12-11)
wykonanie sieci wodociągowej z rur PE SDR 136 na 10 atm. zgrzewanych czołowo w ul. ul.: (2003-12-11)
wykonanie sieci wodociągowej z rur PE SDR 136 na 10 atm. zgrzewanych czołowo w ul. 3 Maja na odc. od ul. Bohaterów Osowa do ul. Królewskiej śr. Dz 110/81 w Kobyłce łączna dł. sieci - 5685 m.(PKWiU: 45.33) (2003-12-11)
wykonanie sieci wodociągowej z rur PE śr. 136 na 10 atm. zgrzewanych czołowo w ul. Przyjacielskiej na odc. od ul. Mareckiej do ul. Kordeckiego śr. Dz. 110/81 Kordeckiego na odc. od ul. Przyjacielskiej do ul. Olszewskiego śr. Dz. 160/118 w Kobyłce łączna dł. sieci - 10920 m.(PKWiU: 45.33) (2003-12-11)
wykonanie sieci wodociągowej ok. 217 m.b. i kanalizacji ogólnospławnej ok. 276 m.b. w ulicach Polskiej i Młyńskiej na Starym Mieście w Głogowie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-11)
leasing operacyjny środków transportu : (2003-12-11)
bieżące utrzymanie w sprawności kanalizacji deszczowej w Żyrardowie oraz bieżące i awaryjne naprawy elementów kanalizacji deszczowej w Żyrardowie.(PKWiU: 90.00.1) (2003-12-11)
zadanie I - wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z PCV w budynku ZS w Wudzynie zadanie II - częściową wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z PCV w budynkach ZS w Dobrczu zadanie III - częściową wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych zadanie IV - częściową wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z PCV w ZS w Borównie zadanie V - wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Stronnie.(PKWiU: 45.42.1) (2003-12-11)
a - obsadzenie rabat kwiatami jednorocznymi przy użyciu własnego materiału i konserwacja tych nasadzeń (2003-12-11)
konserwację sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na wysypisko śmieci.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-11)
dostawę i montaż dźwigu szpitalnego dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 20.(PKWiU: 29.22.1) (2003-12-11)
dostawę 118 sztuk monitorów LCD.(PKWiU: 30.02.1 PN: TCO99) (2003-12-11)
roboty budowlane: (2003-12-11)
roboty w branży hydraulicznej tj. wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w ramach konserwacji i remontów bieżących. (2003-12-11)
dostawę 118 sztuk komputerów PC z systemem operacyjnym.(PKWiU: 30.02.1 PN: 9001) (2003-12-11)
modernizację dróg gruntowych: (2003-12-11)
budowę nowego oświetlenia ulicznego we wsi Złockie przy drodze powiatowej Nr 25333 Powroźnik-Jastrzębik-Muszyna. (2003-12-11)
remont i modernizację dachu na budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-11)
budowę prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 04168 Jasienica-Strumień w sołectwie Jasienica (od przystanku PKS przy RSP Zwycięstwo do ulicy Krótkiej) - Etap I - od przystanku RSP Zwycięstwo do km 0-4325.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-11)
WYKONANIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ Z DREWNIANEJ NA PCV W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I GIMNAZJUM NR 2 PRZY ULICY MONIUSZKI W BRANIEWIE.(PKWiU: 45.42.1) (2003-12-11)
budowę kontenerowej olejowej kotłowni grzewczej w miejscowości Chylin gm. Władysławów. (2003-12-11)
budowę ulicy Przelotnej w Białej Podlaskiej na odc. od ul. Witoroskiej do ul. Gromadzkiej (bez chodników i wjazdów). (2003-12-11)
zakup i dostawę sprzętu medycznego (kardiomonitor ultrasonograf defiblyrator respirator) (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-11)
dostawa leków narkotyków płynów infuzyjnych heparyn erytropoetyny i opatrunków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-11)
dostawę tomografu komputerowego wraz z zainstalowaniem w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-11)
zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi w mieście -gminie Opoczno w roku 2004 - 2005.(PKWiU: 70.32.1) (2003-12-11)
udzielenie powiatowi Górowskiemu kredytu długoterminowego wysokości 5 200 00000 PLN.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-11)
remont nawierzchni jezdni z asfaltobetonu ze wzmocnieniem siatką stalową ul. Katowickiej w Chorzowie długości 313 mb i powierzchni 3800 m2.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-09)
dostawę 16 000 Mg miału węglowego loco tory ogólne stacji PKP w Augustowie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-09)
budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-09)
termomodernizację budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 (2003-12-09)
dostawę tlenu medycznego i dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-09)
wykonanie remontu części budynku administracyjnego szpitala przy ulicy Kamieniec 10 w Zakopanem z przeznaczeniem na przychodnie specjalistyczne.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-09)
budowę chodnika z kostki brukowej we wsi Zakrzew przy drodze wojewódzkiej nr 740 o powierzchni 0o. 25000 m kw.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-09)
roboty budowlano - adaptacyjne wielobranżowe polegające na przystosowaniu budynku po Narodowym Banku Polskim dla potrzeb sądu - I i II etap. (2003-12-09)
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzałków na odcinku 931 m.b.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-09)
wykonanie modernizacji drogi ul. J. Bema w Słupsku wraz z odwodnieniem oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. (2003-12-09)
wykonanie modernizacji drogi ul. W.Jagiełły w Słupsku. (2003-12-09)
wykonanie i osadzenie stolarki PCV (ca. 286 m kw.) w Przychodniach Zdrowia w Grudziądzu.(PKWiU: 25.23.1) (2003-12-09)
udzielenie kredytu długoterminowego.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-09)
wywóz odbiór i unieszkodliwienie odpadów powstałych na obiektach M.P.W.i K.sp.z o.o.w Jaworznie zadanie składa się z trzech części AB i C (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 90.00.1) (2003-12-09)
dostawę w sezonie grzewczym 2003/2004 okolo 438 tys. litrów oleju opałowego o wartości minimum 42600 kJ/kg dla jednistek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-09)
dostawę paliw do szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy Pleszew (miał węgiel olej).(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-09)
dostawę leków- drobnocząsteczkowych frakcji heparyny.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-09)
remont ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Wojska Polskiego do ul.Jarząbka w Piasecznie o dł. 470 m.b. (2003-12-09)
wykonanie nawierzchni ulicy Nowej z kostki betonowej Polbruk gr. 8 cm na pow. 1106 m2 i chodników z kostki betonowej Polbruk gr. 6 cm o pow. 525 m2.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-09)
budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 04178 w sołectwie Rudzica.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-09)
budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 04179 w sołectwie Międzyrzecze Górne (odcinek od mostu do skrzyżowania z drogą gminną Strażacka).(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-09)
budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 04183 w sołectwie Mazańcowice.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-09)
wykonanie parkingu o nawierzchni z kształtki betonowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem przy ul. Kaszubskiej w Chorzowie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-09)
remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Witkowie- Nr 32 Nr 44 Nr 135 w Witkowie. (2003-12-09)
modernizację budynku komunalnego w ul. A.A. Kędzierskich w Serocku - umowa użyczenia z SP ZOZ. Etap III.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-09)
budownictwo mieszkaniowe socjalne - adaptacja istniejącego budynku przy ul.Nawojowskiej 43 w Nowym Sączu.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-09)
rozbudowę SUW o łącznej wydajnosci 36 m sześc./h w miejscowości Piersko: (2003-12-09)
rozbudowę budynku Miejskich Wodociągów sp. z o.o. w Chojnicach przy Placu Piastowskim 27a - dobudowa parterowego budynku garażowo-magazynowego.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-09)
budowę ulicy Rolniczej w Białej Podlaskiej wraz z przebudową wodociągu i kanalizacji ściekowej. (2003-12-09)
DOSTAWĘ ZESPOŁU POJAZDÓW (SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Z PRZYCZEPĄ) PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY KAT. C C+E DLA POTRZEB WORD KALISZ.(PKWiU: 50.10.2) (2003-12-09)
dostawę wyposażenia i sprzętu dla inwestycji - Gimnazjum Brzóza Królewska.(PKWiU: 36.14.1) (2003-12-09)
dostawę nici i materiałów szewnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-09)
kontynuację odbudowy drogi gminnej Nr 207 Zamkowa Wola - Piotrów gmina Łagów.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-09)
EMISJĘ OBLIGACJI KOMUNALNYCH O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000- ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 2.000.000- ZŁ.(PKWiU: 65.23.1) (2003-12-09)
dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus o wartości opałowej nie mniejszej niż 420 MJ/kg i zawartości siarki poniżej 02%.(PKWiU: 02.42.3) (2003-12-09)
dostawę w sezonie grzewczym 2003/2004 miału węglowego M II A o parametrach 24/18/06 w ilości 5 500 ton oraz na potrzeby składu opału: węgla Orzech II o parametrach 28/6/06 w ilości 3 000 ton.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-09)
budowę domu dla osób niepełnosprawnych mieszczącego: 10 lokali mieszkalnych składających się z pokoju i łazienki wspólną kuchnię mieszkanie 2-pokojowe. (2003-12-09)
dostawę średniego samochodu gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych na poziomie terenu.(PKWiU: 34.10.5) (2003-12-09)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-09)
dostawę miału węglowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1).(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-09)
budowę przyłączy kanalizacyjnych w ilości do 90 szt. na terenie gm. Wilkowice.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-09)
modernizację budynku administracyjno - usługowego w Mławie przy ul. Warszawskiej 127.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-09)
budowę drogi gminnej ul. Wiejska w Kosowie Lackim dł. 530 m - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną.(PKWiU: 45.23.0) (2003-12-09)
wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach: Urzędu Gminy Domu Klutury w KleszczowieDomu Kultury w Łuszczanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej.(PKWiU: 45.33.1) (2003-12-09)
remont drogi powiatowej nr 17181 Trzydnik - Potoczek w lokalizacji od km 11+070 do km 11+650 dł. 580 mb w technologii mas bitumicznych. (2003-12-09)
dostawy leków: płynów infuzyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-09)
dostawę materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 17.54.3) (2003-12-09)
sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus do bieżącej kotłowni olejowej o mocy 1435 kW w ilości 300 m sześc. oleju w okresie grzewczym 2003/2004.12.31.(PKWiU: 17.00.31) (2003-12-09)
dostawę opału transportem dostawcy do kotłowni lokalnych usytuowanych w Głubczycach przy ul. Sudecka - 300 t miał sortyment MI typ 32 1 klasa 25/12 wg PN-82/G-97001-3 OIimpijska: olej ciężki (2003-12-09)
sprzedaż wraz z dostawą gazów medycznych z dzierżawą 70 butli na tlen medyczny.(PKWiU: 24.11.1) (2003-12-09)
remont dachów w Zespole Szkół Nr 2 w Niedzicy.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-09)
całodzienne wyżywienie dla 65 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Gorzowie Wlkp.(PKWiU: 55.51.1) (2003-12-09)
dostawę oleju opałowego lekkiego dla 4 placówek szkolnych w sezonie 2003/2004.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-09)
budowę szybu dźwigu szpitalnego w Orzeszu ul. Gliwicka 20 - I etap. (2003-12-09)
zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie i Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu w sezonie zimowym 2003/2004 2004/2005 2005/2006 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-09)
dostawę oleju opałowego do ZSP w Niekłaniu - 900000 litrów i do PSP w Krasnej - 15000 litrów.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-09)
dostawę i montaż dźwigów szpitalnych w Pawilonie 1C Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie w ramach zadania inwestycyjnego w zakresie: (2003-12-09)
budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Przykona - os. domków jednorodzinnych zakres robót: kolektor sanitarny śr. 200 - 739 m przykanaliki śr. 160 - 415 m/36 szt. rurociąg tłoczny śr. 90 - 93 m przepompownia ścieków - 1 szt. (2003-12-09)
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do posesji etap III zad. 2 w Orzeszu Śrudmieściu metodą bezwykopkową i tradycyjną.(PKWiU: 4521) (2003-12-09)
BUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM POWIERZCHNIOWYM W M. SMARDZÓW DZ. O NR GEOD. 10 I 16.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-09)
dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-09)
dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM do kotłowni olejowych i olejowo-gazowych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.(PKWiU: 02.42.3) (2003-12-09)
modernizację ulicy Kolejowej w Legionowie. (2003-12-09)
wykonanie modernizacji Systemu Infinity na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie w województwie lubelskim.(PKWiU: 33.30.1) (2003-12-09)
wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy ul. Brata Alberta 9.( PN: 45.21 45.33) (2003-12-09)
budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-09)
dostawę sprzętu komputerowego dla Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.(PKWiU: 30.02.1) (2003-12-09)
dostawę oleju opałowego Ekoterm lub równoważnego do zbiorników z kotłowniach Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp. z o.o. w Działdowie przy ulicach Skłodowskiej 17 Wyspiańskiego 11 na sezon grzewczy 2003/2004.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-09)
budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu BROWARNA obejmującej ulice: Browarną Słoneczną Cichą Jasną Nową Źródlaną Kościeliską Folwarczną oraz trzy posesje na gruntach wsi Czerwony Most o następującym zakresie: kanały sanitarne podłączenia di budynków pompownia ścieków rurociąg tłoczny zasilanie energetyczne pompowni ścieków P-1 przyłącze wodociągowe do pompowni ścieków P-1.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-08)
opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla inwestycji p.n. Kanalizacja wsi Ponice Rdzawka w ramach Kompleksowego programu utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródeł do zapory w Dobczycach.(PKWiU: 74.20.3) (2003-12-08)
udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 128 800. 00 zł długoterminowego na okres 5 lat inwestycyjnego na modernizację mostu na rzece Wisłoka w miejscowości Przeczyca.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-08)
bezpieczny i punktualny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Oborniki zgodnie z wyznaczonymi trasami w roku szkolnym 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-08)
docieplenie obiektu szkolnego.(PKWiU: 45.32.1) (2003-12-08)
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zwierzyniec w Tychach- cz. 2 (2003-12-08)
przebudowę drogi powiatowej nr 21 307 Rawicz-Dubin odcinek Borek-Dubin od km 20+650 do km 21+770 na długości 1120 km wraz z remontem mostu na rzece Orli w m. Dubin km 21+125 oraz przebudową przepustu w km 21+526 i robotami chodnikowymi w m. Dubin.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-08)
budowę kanalizacji deszczowej - nawierzchnia.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-08)
przebudowę ulicy Świeżej we Włoszczowie (roboty drogowe elektryczne i sanitarne).(PKWiU: 51.51.1) (2003-12-08)
docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 7 Szkoły Podstawowej Nr 13 Publicznego Gimnazjum Nr 2 oraz Publicznego Przedszkola Nr 11 w Zduńskiej Woli (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4). (2003-12-08)
budowę drogi gminnej nr 314205 m. Rostkowice o dł. 1023 km gm. Wyszogród. (2003-12-08)
wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Zielonce.(PKWiU: 45.32.1) (2003-12-08)
wykonanie modernizacji dwóch kotłowni węglowych na gazowe oraz jednej kotłowni olejowej na gazowo-olejową dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. (2003-12-08)
budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilkowo i Sudwa. (2003-12-08)
remont budynku Urzędu Gminy w Leżajsku. (2003-12-08)
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Kikół ul. Polna. (2003-12-08)
świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół (gimnazjów) na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w latach szkolnych 2003 / 2004 2004 / 2005 oraz 2005 / 2006.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-08)
DOWOZY DZIECI DO SZKÓŁ W LATACH 2003-2006 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 60.21.1) (2003-12-08)
dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 15.51.2) (2003-12-08)
zakup paliwa opałowego lekkiego wraz z dostawą.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-08)
dostawę heparyny drobnoczasteczkowej antybiotyków i leków anestezjologicznych dla Szpitala w Nysie i Paczkowie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-08)
budowę stacji transformatorowej 20/04 kV z dowiązaniami ŚN i nN w Bielawieul. Piastowska Sienkiewicza Hempla Strażacka (2003-12-08)
budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach: Wiloldów Maszna Pawłowice. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: (2003-12-08)
wykonanie komór nitryfikacji i denitryfikacji - modernizacja oczyszczalni ścieków w Otwocku.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-08)
modernizację ulicy Tadeusza Zawadzkiego w Kościanie.( PN: -) (2003-12-08)
remont budynku Urzędu Gminy Lesznowola w branżach: budowlana elektryczna i sanitarna. Zakres robót obejmuje: (2003-12-08)
budowę sieci cieplnej w/p od punktu odgałęzienia podłączenia do budynku nr 22/24 przy ul. Kościuszki punkt X do odgałęzienia do budynku 12 i 14 przy ul. Focha punkt Z. (2003-12-08)
remont połaci dachowych budynku Zespołu Szkół w Jeninie. (2003-12-08)
dowóz dzieci do szkół na terenie gm. Limanowa (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-08)
dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w latach szkolnych: 2003/2004 2004/2005 2005/2006.(PKWiU: 60.23.14) (2003-12-08)
dostawę oleju opałowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-08)
dostawę węgla kamiennego sortyment Miał II A klasy 21/20/07 w ilości 12 600 Mg.(PKWiU: 10.10.1 PN: PN 82G-97001 do 97003) (2003-12-08)
modernizację ciągu pieszego wzdłuż ulicy Słowiańskiej w Wolinie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-08)
roboty budowlane związane z przebudową dachu na budynku internatu Zespołu Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej przy ul. Spółdzielców 1.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-08)
budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Kościuszki do ul. Kasztanowej w Sulechowie w tym: nawierzchnia z kostki betonowej typu Domino grub. 8 cm - 1326 m2 grub. 6 cm - 1879 m2 odwodnienie powierzchniowe - odbudowa rowów kładka pieszo-rowerowa nad rzeczką oświetlenie uliczne - 15 słupów oświetleniowych parkowych.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-08)
modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Sienno o łącznej dł. 9.640 mb (2003-12-08)
modernizację infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-08)
remonty dróg gminnych na terenie Gminy Prusice obejmujące drogi w miejscowościach: Borów Pietrowice Małe Prusice Skokowa Górowo Strupina. (2003-12-08)
wymianę stolarki okiennej w nudynkach szkoły i sali gimnastycznej wraz z przebudową podłogi w szkole podstawowej w Polanowie ul. Wolności 14.(PKWiU: 45.42.1) (2003-12-08)
przebudowa systemu ciepłowniczego z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie przy ul. Rzeszowskiej. (2003-12-08)
wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Pasiekachgm. Goworowo.(PKWiU: 45.32.1) (2003-12-08)
budowę przyszkolnej sali sportowej o wym. 9x 18 m kubaturze 1840 m sześć. i powierzchni użytkowej 26771 m kw. wraz z zapleczem i łącznikiem w m. Leszczyny.(PKWiU: 45.21.15) (2003-12-08)
wykonanie robót budowlanych: (2003-12-08)
roboty budowlane - budowę kompleksu sportowo-szkolnego składającego się z hali sportowej i budynku gimnazjum przy Zespole Szkół w Dynowie - roboty wykończeniowe.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-08)
zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie budowy kanalizacji w Starym Mieście - etap II w wys. 740 000 zł oraz budowę sali środowiskowej w Starym Mieście w wys. 1 130 000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-08)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-08)
dostawę gazu płynnego propan i dzierżawę podziemnych zbiorników gazowych.(PKWiU: 23.20.2) (2003-12-08)
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.(PKWiU: 15.89.1) (2003-12-08)
dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-08)
dostawy węgla do placówek podległych miastu i gminie Gołańcz. (2003-12-08)
naprawę więźby dachowej z wymianą pokrycia z dachówki na blachę ocynkowaną płaską na rąbek stojący budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce. (2003-12-08)
wykonanie ścieżek i dróg rowerowych oraz dostosowanie chodników do ruchu rowerowego ma terenie miasta Tarnowa (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-08)
adaptację budynku LSG w Słubicach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi. (2003-12-08)
budowę ulicy Kurpiowskiej Dobrej i Spokojnej w Przasnyszu.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-08)
wykonanie sieci wodociągowej w ulicach Bodycha na odcinku od ulicy Prawniczej do ulicy Rumuńskiej średnicy 200mm z żeliwa sferoidalnego długości 2095 mb i w ulicy Rumuńskiej od ulicy Bodycha do Alej Jerozolimskich średnicy 100mm z żeliwa sferoidalnego długości 229 mb.(PKWiU: 45.33.2) (2003-12-08)
wykonanie i osadzenie stolarki PCV w ilości 456 szt. (ca 1020 m kw.) w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.(PKWiU: 25.23.1) (2003-12-08)
wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na PCV w budynkach NZOZ w Gliwicach. (2003-12-08)
aparaty do znieczulania - 2 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-08)
dostawę staplerów chirurgicznych oraz ładunków do staplerów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-08)
wykonanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładki gr. 4 cm z betonu asfaltowego w ilości ogolnej 6 500 m. kw.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-08)
modernizację stacji uzdatniania wody w Bodzewku.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-08)
wykonanie 36-rodzinnego budynku mieszkalnego w Świerkówcu k/Mogilna wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu (przyłącza zieleń oświetlenie zewnętrzne). (2003-12-08)
PRZEPROWADZANIE DZIECI PRZEZ ULICE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 3 5 8 10 11 12 13 14 16 ORAZ GIMNAZJUM NR 5 ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.(PKWiU: 85.32.1) (2003-12-08)
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000- zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Publicznym Gimnazjum w Łochowie.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-08)
dostawę 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.(PKWiU: 29.23.1) (2003-12-08)
budowę miejskich kortów tenisowych z odwodnieniem i drenażem ogrodzeniem opaską wokół ogrodzenia i placem gospodarczym na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie - I etap.(PKWiU: 45.21.F) (2003-12-08)
dostawę paliw płynnych w następującym asortymencie: ON - 23.20.15.-00 U95 - 23.20.11-00 Pb95 - 23.20.11-00.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-08)
dostawę leków.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-08)
transport i utylizację termiczna odpadów medycznych powstających podczas działalności Szpitala.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-08)
wymianę pokrycia papowego i remont bram budynek garażowy nr 14 kompleks 7791.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-08)
wymianę pokrycia papowego na budynku garażowym nr 36 kompleks 7785.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-08)
wykonanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Krupanka-Zwycięstwa w Siemianowicach Śląskich. (2003-12-08)
dostawę erytropoetyny.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-08)
wykonanie remontu budynku Urzędu Gminy w Żabnie. (2003-12-08)
budowę kanalizacji sanitarnej w Nisku Osiedle Warchoły - III etap realizacji.(PKWiU: 45.21.3) (2003-12-08)
budowę kanalizacji tłocznej z rur PE śr. 160 mm o długości 1823 m w miejscowości Stary Gostków. (2003-12-08)
roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne w budynku gimnazjum z halą sportową w Lubniu.(PKWiU: 45.41.1) (2003-12-08)
budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Mieruniszki Dębszczyzna Nowa Filipów o dł. ok. 101 km.(PKWiU: 45.21.4 PN: PN-B-02864) (2003-12-08)
dowozy szkolne w roku szkolnym 2003/04 2004/05 2005/06.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-08)
dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Biała Rawska.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-08)
dostawę mleka i przetworów mlecznych.(PKWiU: 01.21.2) (2003-12-08)
remont budynku biurowego Urzędu Gminy w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5 w nastepującym zakresie: wymiana stolarki docieplenie ścian docieplenie i wymiana dachu usprawnienie wentylacji wymiana układu c.o.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-08)
budowę gimnazjum w Rzepienniku Biskupim.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-08)
budowę drogi powiatowej Nr 40252 Pisz-Łupki-Kaliszki od km 4+520 - 5+94871 długość odcinka 1429 km.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-08)
usługi pralnicze.(PKWiU: 93.01.1) (2003-12-08)
dostawę zespołu pojazdów złożonego z samochodu ciężarowego oraz przyczepy przeznaczonego do przeprowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy (kat. C+E).(PKWiU: 34.10.4) (2003-12-08)
sukcesywną dostawę oleju napędowego do stacji paliw zamawiającego przy ul. Traugutta 53 w Wieluniu w ilości około 1100 m sześc. (miesięcznie średnio około 12941 m sześc.) w okresie od dnia 2003.09.15 do dnia 2004.05.31.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-08)
dostawę opału do ciepłowni miejskiej w Piszu w postaci: zrębków roślin z upraw energetycznych - 5000mp.(PKWiU: 20.01.4) (2003-12-08)
dostawę opału do ciepłowni miejskiej w Piszu w postaci: zrzyn tartacznych - 10000mp (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 20.10.2) (2003-12-08)
dostawę środków opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-08)
dostawę opału do ciepłowni miejskiej w Piszu w postaci: odpady drzewne suche do 12% wilgotności - 10000mp odpady drzewne - 3000mp wióry-4000mp trociny tartaczne-5000mp kora-3000mp (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 20.10.4 PN: PN-64/D02004) (2003-12-08)
dostawę opału do ciepłowni miejskiej w Piszu w postaci: zrębków leśnych w ilości 25000mp (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 02.01.1 PN: PN-91/D-95009) (2003-12-08)
wykonanie usług transportowych - dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Lubiszyn (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-08)
dostawę sprzętu medycznego j. uż (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-08)
adaptację istniejącego budynku biurowego ze stołówką na budynek mieszkalny - socjalny w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej. (2003-12-08)
wykonanie obiektu: Szkoła Podstawowa w Łukomiu gm. Rościszewo. (2003-12-08)
wymianę opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nieborów. (2003-12-08)
przebudowę i remont stacji uzdatniania wody z ujęciem lokalnym dla potrzeb wody pitnej.(PKWiU: 29.24.1) (2003-12-08)
wykonanie utwardzenia ulicy Olszankowej w Legionowie. (2003-12-08)
budowę miejskiej hali sportowej w Lidzbarku Warmińskim.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-08)
wykonanie i montaż stalowego zbiornika retencyjnego do wody pitnej o pojemności 200 m sześc. na stacji uzdatniania wody w m. Józefowo w gminie Lwówek woj. wielkopolskie.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-08)
dokończenie remontu zbiornika wodnego Wisła Czarne.(PKWiU: 45.24.1) (2003-12-08)
prace projektowe sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Suszec (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 74.20.1) (2003-12-08)
dostawy błon i odczynników rentgenowskich dla szpitala.(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-08)
dostawę autobusu podmiejskiego nowego rok produkcji 2003 spełniającego europejskie normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.(PKWiU: 34.10.3) (2003-12-08)
dostawa czterech sztuk fabrycznie nowych autobusów typu miejskiego dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.(PKWiU: 34.10.3) (2003-12-08)
budowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscościach: (2003-12-08)
modernizację i remont alei Nr 3 na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej.(PKWiU: 45.23.0) (2003-12-08)
MODERNIZACJĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ENERGETYKI KALISKIEJ SA W REJONOWYM ZAKŁADZIE ENERGETYCZNYM W TURKU ul. GÓRNICZA 14 62-700 TUREK. (2003-12-08)
rozbudowę Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na Gimnazjum - IV etap: wykonanie tynków i okładzin ścian posadzek montaż stolarki wewnętrznej i przyborów sanitarnych. (2003-12-08)
budowę zespołu szkolnych boisk sportowych w miejscowości Kuczki Kol.(PKWiU: 45.23.2) (2003-12-08)
opracowanie projektu budowlanego wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Ropczycach w rejonie: prawobrzeżna część Os. Śródmieście - teren po południowej stronie ul. Mickiewicza od ul. Sportowej do ul. Polnej i ul. Monte Cassino z wyłączeniem terenu szkół prawobrzeżna część Os. Chechły rejon ZOZ-u przy ul. Wyszyńskiego oraz ul. Wierzbowe Miasto i Viscardiego o powierzchni ok. 240 ha.(PKWiU: 74.20.3) (2003-12-08)
roboty wykończeniowe przy budowie gimnazjum wraz z salą gimnastyczną tj: instalacja elektryczna i odgromowa stolarka okienna tynki wewnętrzne malowanie posadzki elewacje i utwardzenie placu instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4). (2003-12-06)
udzielenie kredytu preferencyjnego do kwoty 200.00000zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: budowa wodociągu wraz z przyłączami Gołkowice-Piaski.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-06)
wykonanie termomodernizacji elewacji frontowych na dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kołłątaja 11 i ul. Legionów 3 w Gorlicach. (2003-12-06)
1. dostawę oleju napędowego PN-EN 590 o max zawartości siarki 0005% (m/m) w gatunkach B D F (oleje dla okresu letniego przejściowego i zimowego); przewidywana wielkość dostaw - 770 000 litrów (2003-12-06)
wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu oraz jednostek finansowanych poprzez ten budżet w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych oraz świadczenia podstawowych usług bankowych - realizacja przelewów realizacja obrotu gotówkowego /przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat z rachunków/ realizacja bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych udzielanie kredytów krótkoterminowych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-06)
wykonanie remontu Szkoły Podstawowej w Borku Gmina Rzezawa. (2003-12-06)
przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej betonowej ulicy Kazimierza Wielkiego i Placu Na Bramie w Przemyślu. (2003-12-06)
odbudowę ciągu komunikacyjnego niezbędnego do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w miejscowości Łęg gm. Połaniec kamieniem dolomitowym na dł.4000 m.b.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-06)
przebudowa drogi gminnej nr 39.19.014 ul. Ogrodowa w Kobylnicy Słupskiej - jako ciąg pieszo-jezdny jednokierunkowy z wjazdem od ul. Głównej (droga krajowa nr 21 i wyjazdem do ul. Sportowej. Zakres robót: długość całkowita ulicy L=31100m z rozszerzeniem od hm 1+135 do hm 1+335 na stanowiska postojowe. Ciąg pieszo -jezdny zapewnia wjazd do posesji. Konstrukcja nawierzchni przyjęta pod ruch KR-1 nawierzchnia drogi 8 cm kostka Pol-Bruk klasy B-35 MPa koloru czerwonego o wymiarach 10x20 cm typ cegła. Konstrukcja stanowisk postojowych - 8 cm kostka Pol-bruk klasy B-35 koloru czarnego o wymiarach 10x20 cm. Chodniki-opaska między jezdnią a ogrodzeniami. Oznakowanie drogi po modernizacji: zgodnie z projektem organizacji ruchu; znaki ostrzegawcze szt. 1 znaki zakazu szt. 4 znaki informacyjne szt. 3. Uzbrojenie drogi; gazociąg kable teletechniczne kable energetyczne wodociąg; zabezpieczenie rury śr 100 150 typu AROT.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-06)
remonty bieżące i usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez (2003-12-06)
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000- zł na wydatki bieżące Powiatu Kołobrzeskiego w 2003 roku.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-06)
wybór operatora projektu dla zadania: budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Międzybrodziu Bialskim - Gmina Czernichów.(PKWiU: 74.20.1) (2003-12-06)
remont pomieszczeń wraz z wymianą 26 szt. okien drewnianych w budynku RUP Zabrze przy pl. Dworcowym 1.(PKWiU: 45.45.1) (2003-12-06)
wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Sikorskiego z zachodnimi łącznicami węzła w Tychach w tym: (2003-12-06)
remont i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Ustce przy ul. Darłowskiej 3b. (2003-12-06)
budowa ulic Siłaczki i Radka w Sulechowie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-06)
remont dachów (2003-12-06)
termomodernizację budynku szkoły i kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku ul. Kolejowa 7. Zamówienie obejmuje: (2003-12-06)
wykonanie modernizacji konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej w Koninie ul. Kielecka 37.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-06)
wykonanie modernizacji zasilenia energetycznego szpitala w Płońsku.(PKWiU: 45.31.1) (2003-12-06)
budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicy Lisieckiego w Ostrowie Wielkopolskim.(PKWiU: 45.23.1 PN: ISO 9002) (2003-12-06)
budowę parkingów dróg wewnętrznych chodników z kostki brukowej oraz ogrodzenia terenu działki budowanego gimnazjum przy ul.Al.Kalin w Piaecznie. (2003-12-06)
MODERNIZACJĘ BUDYNKU NR 3 W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. LWÓWECKIEJ NA POTRZEBY KOLEGIUM KARKONOSKIEGO.(PKWiU: 45.45.1) (2003-12-06)
wymianę okien drewnianych na nowe PCV w: (2003-12-06)
odbudowa drogi gminnej o długości około 900 mb we wsi Grójec w kierunku Kraskowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.(PKWiU: 45.23.1 PN: 93.080.10) (2003-12-06)
remont budynków Urzędu Pocztowego Biała Podlaska 1 w Białej Podlaskiej przy Placu Wolności 9. (2003-12-06)
dostawę oraz montaż stolarki okiennej w SP Nr 3 przy ul. Marksa 18 w Bartoszycach. (2003-12-06)
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w Gminie Choszczno.(PKWiU: 74.20.6) (2003-12-06)
wykonanie przyłączy energetycznych ( przezbrojenie linii 110 kV na 20 kV budowa 3 stacji transformatorowych i budowa przyłączy kablowych zasilających w energię elektryczną odbiorców na polu Słupiec ZKWK Wałbrzych - Nowa Ruda).(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-06)
wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną budynku magazynowego.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-06)
remont i modernizację budynku przedszkola w Paniówkach.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-06)
termorenowację budynku: wymiana stolarki drzwiowej i docieplenie ścian w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 98. (2003-12-06)
termorenowację budynku: docieplenie stropodachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 72. (2003-12-06)
wykonanie informatyzacji części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków dla gminy Miłakowo oraz dla części gmin Łukta i Ostróda (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 74.20.7) (2003-12-06)
modernizację stacji prostowników trolejbusów TLT Tychy.(PKWiU: 45.21.) (2003-12-06)
wymianę źródła ciepła opalanego węglem na niskoemisyjne źródło ciepła opalane węglem z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku SP w Rycerce Górnej oraz wykonania przyłącza c.o i instalacji c.o. w budynku remizy OSP. (2003-12-06)
wymiana źródła ciepła opalanego węglem na niskoemisyjne źródło ciepła opalane węglem o mocy 100 i 150 kw z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Zwardońiu. (2003-12-06)
roboty remontowo-budowlane i ogrzewanie gazowe Szkoły Podstawowej w Rostarzewie.(PKWiU: 45.31.4) (2003-12-06)
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zabielskiej w Radzyniu Podlaskim. (2003-12-06)
wykonanie iniekcji krystalicznej szachtu windowego izolacji przeciwwilgociowej ścian remont studzienek podokiennych i wykonanie elewacji na zad. 43052 - Remont budynku koszarowego z kuchnią - stołówką w m. Radom. (2003-12-06)
budowę hali sportowej i krytej pływalni w wojskowym ośrodku szkoleniowo-kondycyjnym "Gronik" w Zakopanem. (2003-12-06)
opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 a w szczególności: (2003-12-06)
budowę ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy drodze powiatowej nr 29121 Wołowe Lasy - Trzcianka na długości 1190 m.b.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-06)
wykonanie uzbrojenia ulicy Wojska Polskiego oraz Osiedla Rzemieślniczego w Słubicach - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. (2003-12-06)
budowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździadce - I etap stan surowy otwarty.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-06)
modernizację kotłowni przy ul. Witosa w Zabrzu.(PKWiU: 45.33.1) (2003-12-06)
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 15 w Zabrzu ul.Zwrotnicza 11 (2003-12-06)
budowę skrzyżowania drogi 18L z obwodnicą północną. (2003-12-06)
dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gm. Góra dowóz uczniów dotyczy 8 obwodów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze Zespół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czerninie Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach Gimnazjum Nr 1 w Górze Gimnazjum Nr 2 w Górze.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-06)
opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.(PKWiU: 74.20.5) (2003-12-06)
dostawę leków środków opatrunkowych odżywek i preparatów do żywienia pozajelitowego oraz nici chirurgicznych i materiałów diagnostycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 21).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-06)
dostawy erytropoetyny (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-06)
zakup autobusu dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Dąbkach gm. Darłowo.(PKWiU: 34.10.3) (2003-12-06)
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych nauczycielskich i w lokalach użytkowych na terenie gminy Wadowice.(PKWiU: 45.42.1) (2003-12-06)
termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Przesmykach polegającą na dociepleniu cieplnym stropodachu i ścian zewnętrznych wymianie kompletnej instalacji wodnokan. i c.o. modernizacji kotłowni z węglowej na olejową z zamontowaniem kolektorów słonecznych. (2003-12-06)
wykonanie wymiany izolacji wraz z robotami naprawczymi na moście w ciągu drogi powiatowej nr 0622 O (km 0+708)w miejscowości Nowy Świętów (gmina Głuchołazy).(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-06)
składowisko odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą w Jaworniku Niebyleckim zgodnie z zakresem: (2003-12-06)
wYKONANIE REMONTU CHODNIKA w KLUCZACH PRZY UL.OLKUSKIEJ.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-06)
budowę optotelekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: Rejonowy Zakład Energetyczny Słupca - GPZ Słupca.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-06)
budowę oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych o wydajności 325 m3/d wraz z przpompowniami i siecią kanalizacyjną: (2003-12-06)
budowę oczyszczalni ścieków bytowo - gospodarczych o wydajności 165 m3/d wraz z przepompownią ścieków i siecią kanalizacyjną: (2003-12-06)
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wys. 10 534 974 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-06)
budowę szatni sportowej o pow. zabudowy 978 m2 we wszystkich branżach wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-06)
wykonanie II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Terespola.(PKWiU: 74.20.1) (2003-12-06)
odbiór odpadów w Oczyszczalni Ścieków "Klimzowiec" w Chorzowie ul. Gałeczki (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-06)
budowę łącznika do sali sportowej w m. Grębocice.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-06)
budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chróścice zadanie 2 etap I i II - rejon ulic Cebuli Kośnego Podlesie polegająca na budowie : (2003-12-06)
udzielenie kredytu bankowego w kwocie 4 832 978 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-06)
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 PLN na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia dochodów powiatu 2003r z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwatytalnych nie mniejszych niż 1/20 zadłużenia. (2003-12-06)
usługi w zakresie obsługi geodezyjno - kartograficznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.(PKWiU: 74.20.7) (2003-12-06)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku stosowanego w SPZOZ we Wrześni (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-06)
dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej o średnim uziarnieniu grysowej ścisłej otaczanej na gorąco przeznaczonej na nawierzchnie ścieralne dróg gminnych na terenie Gminy Wieprz w ilości 1000-1500t o temperaturze do wbudowania nie niższej niż 150oC wraz z dostawą na teren Gminy Wieprz.(PKWiU: 23.20.3) (2003-12-06)
dostawę dwóch autobusów fabrycznie nowych przeznaczonych do przewozów międzymiastowych i turystycznych wyposażonych (poza wyposażeniem wynikającym z odpowiednich przepisów) min. w minim. 40 foteli pasażerskich + 1 dla pilota bagażnik o pojemności minim. 4 m sześc. zestaw audio-video klimatyzację układ ABS hamulec górski (retarder) silnik wysokoprężny spełniający normy EURO 2 o mocy minim. 150 kW o długości minim. 105 m gdzie cena zostanie zapłacona ratalnie w następujący sposób: 35% ceny do dnia odbioru autobusu + podatek od towarów i usług VAT w całości od 100% ceny a pozostała część ceny netto (65%) w 6 równych miesięcznych nie oprocentowanych ratach.(PKWiU: 34.10.3) (2003-12-06)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 60).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-06)
sukcesywne dostawy mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin pasztetów i podrobów.(PKWiU: 15.11.1 15.13.1) (2003-12-06)
i etap remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mlądzu odcinek oznaczony w dokumentacji technicznej symbolem C-D długości 1170 mb.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-06)
modernizację wysypiska komunalnego w Koninie - III etap. (2003-12-06)
budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzepczu.(PKWiU: 45.21.15) (2003-12-06)
budowę optotelekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: Rejonowy Zakład Energetyczny Koło - GPZ Koło Ruchenna.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-06)
remont drogi gminnej na odcinku 3300 m.b. "Sadkowo - Wierzbica Pańska".(PKWiU: 45.23.12) (2003-12-06)
wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w ZSO im. M. Kopernika w Cieszynie. (2003-12-06)
termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie. (2003-12-06)
budowę drogi powiatowej Nr 48517 klasy L Markowicze - Zanie -Budziarze odc. przez m.Zanie od km 5+155 do km 5+540 długości 385 m. (2003-12-06)
budowę skrzyżowania drogi 18L z obwodnicą północną. (2003-12-06)
budowę I etapu kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w pasie drogowym oraz przepompownia i studnia pomiraru ścieków w miejscowości Strzłków gm. Radomsko. (2003-12-06)
wykonanie sieci wodociągowej Wrocisławice-Pęczków oraz sieci rozdzielczej w Pęczkowie wraz z przyłączami: (2003-12-06)
modernizacje budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Tłuchowie obejmująca: (2003-12-06)
usługi wynajmowania komercyjnych pojazdów transportu towarowego z kierowcą.(PKWiU: 60.24.3) (2003-12-06)
dowóz autokarami uczniów do szkół na terenie gminy Grudziądz. (2003-12-06)
roboty termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie segment A B C D E. (2003-12-06)
wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Gwardii Ludowej 7 w Płocku. (2003-12-06)
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Rabka Zdrój osiedle TRACZYKÓWKA w ramach Kompleksowego programu utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródeł do zapory w Dobczycach.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-06)
wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych.(PKWiU: 45.43.3) (2003-12-05)
budowę Gminnego Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-05)
modernizację nawierzchni drogi gminnej Nr 39.30.022 Bydlino-Niestkowo. (2003-12-05)
dostawę (2003-12-05)
budowę chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 15. (2003-12-05)
wykonanie sieci teletechnicznych: instalacji teletechnicznych instalacji p.poż. instalacji C.S.N. oraz instalacji komputerowej. (2003-12-05)
remont przełomów drogowych na terenie dróg powiatowych powiatu zamojskiego.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-05)
odbudowę drogi powiatowej nr 15177 Mozgawa- Koniecmosty- Stary Korczyn od km 24+555 do km 25+555 długości 1000 mb poprzez: (2003-12-05)
wykonanie robót ziemnych i drogowych przy budowie I etapu zadania B-C pn. "sieć ciepłownicza "Północ" w Starogardzie Gdańskim od terenu Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Traugutta 2 do kotłowni osiedlowej przy ul. Wybickiego.(PKWiU: 45.11.21 - 00.10.) (2003-12-05)
łącznik dydaktyczny w Zespole Szkół w Piaskach.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-05)
odbudowę drogi gminnej - ulicy Żeromskiego w m. Ćmielów - polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.(PKWiU: 45.23.1 PN: 93.080.10) (2003-12-05)
odbudowę mostu "Fujówka - Pykówka" w Budzowie zniszczonego wskutek powodzi lipiec 2001 r. (2003-12-05)
odbudowę mostu "Partykówka Dolna" w Budzowie zniszczonego wskutek powodzi lipiec 2001 r. (2003-12-05)
utrzymanie terenów zieleni przy budynkach komunalnych na terenie miasta Kraśnika.(PKWiU: 01.41.1) (2003-12-05)
dostawę środków czystości ręczników papierowych mydeł w płynie oraz koncentratów czyszczących mat podłogowych oraz papieru toaletowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.51.3) (2003-12-05)
wykonanie robót ogólnobudowlanych wykończeniowych na sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pcimiu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-05)
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńska o łącznej długości 5450m z rur z litego PCV w Ostrowie Wielkopolskim. (2003-12-05)
wykonanie przebudowy dachu segment I - etap I 45 m.b. od strony południowej na obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 ul. Jana Pawła II 85 34-400 Nowy Targ. (2003-12-05)
wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCV (wraz z dostawą okien) powierzchnia okien ok 563 m/kw.(PKWiU: 45.42.1) (2003-12-05)
termomodernizację zespołu szkół w Gołuchowie. (2003-12-05)
wykonanie projektu dostawę i montaz zjeżdżalni wodnej.( PN: EN 1069) (2003-12-05)
likwidacja palenisk węglowych i uciepłownienie budynków mieszkalnych przy ul. Beskidzkiej 21-29 Gwareckiej 1-9 oraz Lipińskiej 8-16 w Chorzowie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3). (2003-12-05)
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Nowa Wieś Wielka Dziemionna Brzoza Olimpin Prądocin Leszyce Dąbrowa Wielka Tarkowo Dolne i Nowa Wioska o łącznej powierzchni 294 ha (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 74.20.5) (2003-12-05)
opracowanie: (2003-12-05)
udzielenie kredytu złotowego średnioterminowego na finansowanie środków obrotowych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-05)
wybór kancelarii do obsługi prawnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.(PKWiU: 74.11.1) (2003-12-05)
dostawę lekkiego oleju opałowego ECOTERM - PLUS w ilości 140 000 litrów na sezon grzewczy 2003/2004.(PKWiU: 23.20.17-00.31) (2003-12-05)
dostawę artykułów spożywczych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 15.20.1) (2003-12-05)
odbudowę po powodzi dróg "Garcarzówka" "Kulpówka" "Pożogi" w Słopnicach.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-05)
PRZEBUDOWĘ DACHU NAD BUDYNKIEM ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu.(PKWiU: 45.22.0) (2003-12-05)
adaptacja budynku na Dom Dziennego Pobytu - etap III - zagospodarowanie terenu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-05)
zewnętrzne i wewnętrzne roboty wykończeniowe oraz montaż sprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 122 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.44.2) (2003-12-05)
dostawę leków do Szpitala Powiatowego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 9.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-05)
przebudowa i miodernizacja szybów windowych oraz dostawa i montaż kompletnych dźwigów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ZPS ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. (2003-12-05)
opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości: Wiślica Gorysławice Jurków Koniecmosty Kuchary Ostrów Wawrowice Szczerbaków Szczytniki.(PKWiU: 74.20.3) (2003-12-05)
wykonanie części nawierzchni utwardzonych dróg kołowych oraz zatoki postojowej w ulicy Szrych Szeregów w Bartoszycach.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-05)
wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych dla gmin Czerniejewo Gniezno Łubowo Niechanowo (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 74.20.7) (2003-12-05)
świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu odpadów stałych z terenu gminy Komorniki w 2003 r.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-05)
dostawę materiałów budowlanych na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bobach dostawę płyt warstwowych poliuretanowych na budowę sali gimnastycznej dostawa i montaż konstrukcji dachowej łącznie z przykryciem płytami warstwowymi na budowie sali gimnastycznej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-05)
stałe według potrzeb wykonywanie robót konserwacyjno-remontowych w branży dekarskiej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Oddział Nr 2 PGM przy Pl. Zwycięstwa 4 Rejon ulic Nr 1.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-05)
stałe według potrzeb wykonywanie robót konserwacyjno-remontowych w branży dekarskiej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Oddział Nr 2 PGM przy Pl. Zwycięstwa 4 Rejon ulic Nr 2.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-05)
wykonanie robót czerpalno refulacyjnych na Zalewie Miejskim w ilości ok. 95 600 m sześc. umocnienie wschodniego brzegu Zalewu na dł. 434 m.(PKWiU: 45.24.1) (2003-12-05)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodnokanalizacyjnej z przepompownią ścieków dla osiedla domków jednorodzinnych Krzeczyn II w Lubinie. (2003-12-05)
zakup i dostawę leków.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-05)
dostawę oleju opałowego dla potrzeb szpitala powiatowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-05)
stałe według potrzeb wykonywanie robót konserwacyjno-remontowych w branży dekarskiej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Oddział Nr 1 PGM Rejon ulic Nr 1.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-05)
stałe według potrzeb wykonywanie robót konserwacyjno-remontowych w branży dekarskiej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Oddział Nr 1 PGM Rejon ulic Nr 2.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-05)
stałe według potrzeb wykonywanie robót konserwacyjno-remontowych w branży dekarskiej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Oddział Nr 1 PGM przy ul. Niemcewicza 15 Rejon ulic Nr 3.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-05)
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni emulsją i grysami dróg powiatowych w powiecie pleszewskim specjalistycznym sprzętem drogowym typu "Patcher". (2003-12-05)
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną dróg powiatowych w powiecie pleszewskim. (2003-12-05)
wykonanie utwardzenia (asfalt) ulicy Tuwima w Kleosinie oraz budowa kanalizacji deszczowej. (2003-12-05)
eksploatację i konserwację systemu energetycznego w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.(PKWiU: 31.20.92) (2003-12-05)
dostawy: (2003-12-05)
budowę sieci wodociągowej etap I - na odcinku istniejącej sieci wodociągowej do Gimnazjum w Mucharzu.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-05)
budowę kanalizacji deszczowej wraz z kolektorem K śr 1200mm przy ul. Rapackiego w Gryfinie.(PKWiU: 23.65.3) (2003-12-05)
odbiór i utylizację odpadów medycznych.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-05)
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Secemin.(PKWiU: 74.20.5) (2003-12-05)
kontrolę biletową wraz z windykacją.(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-05)
wykonanie usługi tankowania olejem napędowym pojazdów w okresie od 20.05.2003 r. do 15.07.2003 r.(PKWiU: 50.50.1) (2003-12-05)
dostawę aparatury do videoendoskopii.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-05)
dostawę leków do Apteki Szpitalnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-05)
wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. "Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 dla potrzeb Oddziału ZUS". (2003-12-05)
wykonanie dróg parkingów ogrodzenia ukształtowania terenu zieleni i ścieżek ogrodowych. (2003-12-05)
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kociolki-Kajzerówka-Nowiny z rur z tworzyw sztucznych w zakresie następującym: kanał grawitacyjny i ciśnieniowy oraz przyłąza w tym: (2003-12-05)
zakup i dostawa odczynników do analityki klinicznej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 24.42.23) (2003-12-05)
wykonanie pojedyńczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych w zakresie 14420 km na nw. drogach powiatowych: (2003-12-05)
budowę sali gimnastycznej w Turbi. (2003-12-05)
rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku gminnego ośrodka sportu z budową towarzyszących urządzeń infrastruktury technicznej budową instalacji gazowej wewnętrznej i przebudową (istniejącej w piwnicy obiektu) kotłowni zasilanej paliwem stałym na kotłownię zasilaną gazem ziemnym GZ-50 w miejscowości Skoroszyce ul. Braterstwa Broni nr 5. (2003-12-05)
wykonanie dywanika z mas bitumicznych na istniejącej nawierzchni z trylinki na drodze powiatowej nr 39.194 Głobino-Krępa. (2003-12-05)
wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych na podbudowie z tłucznia kamiennego następujących ulic w Siemianicach: Jagodowa Makowa Agrestowa Bratkowa Fiołkowa Czereśniowa Malinowa. (2003-12-05)
remont odc. drogi powiatowej Nr 12531 Janówek - Chrośnica. (2003-12-05)
budowę szkoły podstawowej i gimnazjum - II etap (segment C).(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-05)
wykonanie robót ogólnobudowlanych pomieszczeń kuchni - stołówki w budynku BOiO nr 22(72)/8601.(PKWiU: 45.45.1) (2003-12-05)
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną dróg gminnych na terenie gminy Dobrzyca. (2003-12-05)
remonty chodników wjazdów i innych elementów dróg i ulic na terenie gminy Dobrzyca. (2003-12-05)
nieregularny przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Ustka.(PKWiU: 62.23.1) (2003-12-05)
wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością gminy Wałbrzych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 70.31.12.00.20) (2003-12-05)
nadzór inwestorski wraz z rozliczeniem finansowym inwestycji pn.: Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej Oczyszczalni Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim.(PKWiU: 74.20.4) (2003-12-05)
uDZIELENIE KREDYTÓW W OGÓLNEJ WYSOKOŚCI 3.249.000 PLN WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MALBORKA NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2003 ROKU.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-05)
udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 800.00000 zł wraz z obsługą bankową tego kredytu.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-05)
opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie Geo-Info 2000 wersja 1.5 dla gminy Przygodziec (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 74.20.7) (2003-12-05)
modernizację kotła WRp-46 nr 5 w Ciepłowni Rejtana w Częstochowie polegającą na zmianie sposobu spalania z narzutnikowego na warstwowy.(PKWiU: 29.21.1) (2003-12-05)
wykonanie projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski.(PKWiU: 74.20.1) (2003-12-05)
dostawę leków płynów infuzyjnych i surowców farmaceutycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-05)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 311).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-05)
dostawę węgla kamiennego - sortyment grupy I w ilości 1000 t.(PKWiU: 10.10.1 PN: PN-82/G-97001 PN-82/G-97002 PN-82/G-97003) (2003-12-05)
dostawę i montaż taśmy sortowniczej do stłuczki szklanej - 1 kpl. (2003-12-05)
dostawę i montaż taśmy sortowniczej do tworzyw sztucznych i papieru - 1 kpl. (2003-12-05)
dostawę rur i materiałów preizolowanych na budowę sieci c.o. w Pile.(PKWiU: 25.21.1) (2003-12-05)
dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku: (2003-12-05)
przebudowę drogi krajowej nr 12 km 442+340 - 443+067.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-05)
wykonanie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w korycie Młynówka - etap I.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-05)
budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. łącznej 3 130 m kw. budowę odwodnienia jezdni - wpusty uliczne 16 szt. (2003-12-05)
wykonanie robót budowlanych i sanitarnych na zad. 43623 / Modernizacja Kuchni i Stołówki Żołnierskiej w JW 4395 w m. Leżnica Wielka. (2003-12-05)
kanalizacja deszczowa i sanitarna (2003-12-05)
rozbudowę szkoły na gimnazjum w miejscowości Kopnica gm. Darłowo. (2003-12-05)
przebudowę (modernizację) drogi nr 19335 Brzozów - Wara w km 20+920 do 21+920.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-05)
wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych wraz z instalacjami wod-kan i elektryczną. Wykonanie prac wykończeniowych w budynku socjalnym dla sportowców na terenie kompleksu sportowego w Cedyni. Zakres prac obejmuje wykonanie prac wykonczeniowych wewnętrznych wykonanie ścianek działowych wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznej.(PKWiU: 45.21.15-00.30) (2003-12-05)
wykonanie nalotu fotogrametrycznego oraz cyfrowej ortofotomapy dla obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego.(PKWiU: 74.20.3) (2003-12-05)
modernizację windy - I i II etap w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. (2003-12-05)
świadczenie usług w zakresie utrzymania w stałej sprawności techniczno-ruchowej koncentratorów tlenu typ BX-5000 i MC-44.(PKWiU: 33.10.9) (2003-12-05)
roczną dostawę 5 500 ton miału węglowego IIA o klasie 24/18/06 oraz 1600 ton węgla orzech II o klasie 28/06/06.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-05)
dostawy systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi oraz pojemników do likwidacji systemu.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-05)
dostawę transportem własnym kamienia (kruszywa) łamanego dolomitowego na drogi gminne: (2003-12-05)
dostawę odczynników materiałów zużywalnych do analizatorów firmy Bayer i Abbott (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.66.4) (2003-12-05)
zakup koparki kołowej używanej z młotem hydraulicznym.(PKWiU: 29.52.2) (2003-12-05)
wykonanie stanu surowego zamkniętego powyżej stanu zerowego bez stolarki zewnętrznej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Twardorzeczce.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-05)
budowę dróg parkingów i chodników na terenie budowy gimnazjum w Miastku. (2003-12-05)
modernizację trybun wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stadionu Piłkarskiego Klubu "Groclin Dyskobolia" z dostosowaniem do wymogów FIFA i UEFA.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-05)
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Grunwaldzkim - ul. Wolności w Gnieźnie. (2003-12-05)
realizację VII etapu kanalizacji sanitarnej.( PN: 45.21) (2003-12-05)
budowę chodnika o długości 475 m.b. przy drodze 977 w Tarnowcu oraz zatoki autobusowej o powierzchni 114 m kw.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-05)
wyłonienie wykonawcy rozbudowy budynków PSP w Sandomierzu ul. Mickiewicza 61.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-05)
przebudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych w zakresie stanu surowego.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-05)
całodobową ochronę fizyczną Inspektoratu ZUS w Kościanie.(PKWiU: 74.60.1) (2003-12-05)
dostawę i wymianę izolacji cieplnej na ciepłociągu napowietrznym od kotłowni KR-Zachód do komory RC-1 w Pile.(PKWiU: 45.32.1) (2003-12-05)
wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektr. i oszczędności w kosztach eksploatacji po modernizacji oraz zapewnienie konserwacji systemu w okresie trzech lat.( PN: pr EN 13201) (2003-12-05)
udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 2 mln zł celem częściowego finasowania budowy Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-05)
sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych przez okres 18 miesięcy (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 58).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-05)
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap I część 2: grawitacyjnej i sanitarnej o dł. 2045 m i ciśnieniowej o dł. 4025 m deszczowej 905 m dwie przepompownie przykanaliki szt. 100 o dł. 18925 m. (2003-12-05)
udzielenie kredytu komercyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-05)
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przywory Duże. (2003-12-04)
budowę: sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Dn. 200/944m Dn. 300/1910m; sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej Dn. 160/21m Dn. 180/1994m; przepompowni kanalizacyjnych -2szt.; przykanalików 149szt./1386m; linii SN i stacji trafo dla przepompowni w miejscowości Bronowice.(PKWiU: 45.21.4) (2003-12-03)
dostawę odczynników dla Działu Mikrobiologii oraz Pracowni Prątka Gruźlicy (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 22).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-03)
wykonanie kanału sanitarnego w ul. Kujawskiej - z rur kamionkowych o średn. 200 mm - o długości ok. 2670 mb wraz z przyłączami kanalizacyjnymi szt. 8 /od sieci do pierwszej studzienki włącznie/ do posesji przy ul. Kujawskiej w Częstochowie - z rur PCV o średn. 160/47 mm - o łącznej długości ok. 670 mb (2003-12-03)
dostawy sprzętu medycznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-03)
dostawy leków i materiałów opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-03)
oczyszczanie pasów jezdnych ulic miasta Kalisza.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-03)
zakup i dostawę pojazdu śmieciarki na podwoziu dwuosiowym o pojemności skrzyni załadunkowej 16 m sześc.(PKWiU: 34.10.4) (2003-12-03)
sprzedaż ambulansu sanitarnego "R" wraz z wyposażeniem medycznym.(PKWiU: 34.10.5) (2003-12-03)
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4). (2003-12-03)
dostawę miału węglowego MIIA w ilości 2.500 ton o wartości opałowej nie mniej niż 23.00 kJ/kg zawartość popiołu nie wiecej niż 18% całkowita zawartość siarki nie więcej niż 08% zawartość wilgoci nie wiecej niż 15%.(PKWiU: 10.10.1 PN: PN-82/G-97001 PN-82/G-97002 PN-82/G-97003) (2003-12-03)
dostawę drobnego sprzętu medycznego laboratoryjnego wyrobów z włókniny (sterylnych i niesterylnych) torebek i rękawów do sterylizacji rękawic żelów do badań diagnostycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 57).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-03)
modernizację Oczyszczalni Ścieków w Świebodzinie - montaż linii technologicznej do osuszania i przeróbki odpadów.(PKWiU: 29.56.1) (2003-12-03)
rozbudowę Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku - poprzez dobudowę nowego segmentu dydaktycznego szkoły o ośmiu salach lekcyjnych w stanie wykończonym pod klucz. (2003-12-03)
DOSTAWĘ IMPLANTÓW KRĘGOSŁUPOWYCH (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-03)
bUDOWĘ UL. DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM - ETAP III. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ ULICY OD KM 0+000 DO KM 0+480 ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ SIECI TELETECHNICZNYCH I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-03)
zakup paliw silnikowych.(PKWiU: 50.50.1) (2003-12-03)
dostawę tlenu medycznego gazów trechnicznych podtlenku azotu gazu propan-butan (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.11.1) (2003-12-03)
sprzątanie ciągów pieszych i jezdnych ulic znajdujących sie na terenie Miasta Piastowa oraz codzienne opróżnianie koszy ulicznych w okresie od 01 kwietnia 2003 r. do 15 listopada 2003 r.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-03)
budowę kanalizacji deszczowej (2003-12-03)
wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych w Gródkach.(PKWiU: 45.33.1) (2003-12-03)
dostawy artykułów delikatesowych.(PKWiU: 15.89.1) (2003-12-03)
budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Żegiestów etap II. Długość kanalizacji 3462 mb i podłączenie do kanalizacji 68 gospodarstw domowych. (2003-12-03)
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren całej gminy (24 sołectwa) wraz z trzema obszarami funkcjonalnymi dla terenów górniczych kopalni: Morawica Radkowice i Wola Morawicka.(PKWiU: 74.20.5) (2003-12-03)
budowę sieci wodociągowej tranzytowej Bujanowo - Gościejewice.(PKWiU: 45.21.3) (2003-12-03)
budowę sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na osiedlu XX-Lecia w Kutnie. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur preizolowanych o średnicy od Dn 424/110 do Dn 1397/225 o łącznej długości około 2 x 700 m wraz z niezbędnymi przyłączeniami obiektów. (2003-12-03)
wymianę pokrycia dachowego budynku obory wraz z dociepleniem orynnowaniem i instalacją odgromową.(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-03)
zaciągnięcie kredytu długoterminowego na budowę gimnazjum w Rzgowie i w Sławsku.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-03)
przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w stołówce szkolnej.(PKWiU: 55.51.1) (2003-12-03)
budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamieniu - II etap obejmujący: budowę części szkolnej oraz roboty wykończeniowe (budowlano-montażowe) w całym obiekcie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-03)
bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Olkusz - Rejon I. (2003-12-03)
budowę boiska do piłki nożnej w Rudzicy - roboty ziemne.(PKWiU: 45.21.6) (2003-12-03)
wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie.(PKWiU: 45.33) (2003-12-03)
ubezpieczenie OC NW i ryzyk eksploatacyjnych z tytułu uprawiania żeglugi krajowej w rejonie portu Świnoujście.(PKWiU: 61.10.Z) (2003-12-03)
dostawę płynów infuzyjnych dla Szpitala Miejskiego w Nysie i Szpitala w Paczkowie.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-03)
utrzymanie czystości na terenie Gminy Kórnik w roku 2003.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-03)
dostawę paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez ZWiK w Raciborzu (2003-12-03)
1/.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania:Budowa kanalizacji sanitarnej dz. Wypalanki-Brzezinyw ul.:Wypalanki+przyległe Brzeziny Małe Brzeziny Duże z przepompowniami ścieków.Zakres: kanalizacja sanitarna o dł. ok. 9 000 mb 2 szt. przepompowni.2/.Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania:Budowa kanalizacji sanitarnej dz. Mirów w ul.: Wodociągowa Mstowska Bursztynowa Turystyczna wraz z przepompowniami ścieków. Zakres: kanalizacja snitarna o dł. ok. 3 600 mb 2 szt. przepompowni. 3/. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania:Budowa kanalizacji sanitarnej dz. Grabówka w ul.: Rocha Ikara Zakopiańska Bialska wraz z przepompownią ścieków. Zakres: kanalizacja sanitarna o dł. ok. 3 900 mb 1 szt. przepompowni (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 74.20.1) (2003-12-03)
kompletację i dostawę loco franco Ciepłownia Sieradz ul. Spółdzielcza 4 jednego kompletu pojedynczego sześciostrefowego rusztu mechanicznego o powierzchni 15 m2 (RTW 25 x 6) do zabudowy w kotle typu WR-10. (2003-12-03)
zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych Gminy Kowalewo Pomorskie.(PKWiU: 14.21.1) (2003-12-03)
ubezpieczenie mienia Celowego Związku Gmin CZG-12.(PKWiU: 66.03) (2003-12-03)
wybór generalnego wykonawcy budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-03)
utrzymanie i administrację dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Krasnystaw.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-03)
dostawę erytropoetyny.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-03)
dostawę odczynników testów podłóż bakteriologicznych i krążków dla potrzeb Laboratorium Analitycznego i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 20).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-03)
prowadzenia płatnych niestrzeżonych miejsc parkingowych w pasie drogowym na terenie miasta Turku ulice: Plac Sienkiewicza Plac Wojska Polskiego Kolska.(PKWiU: 63.21.2) (2003-12-03)
modernizację ulicy Kościuszki 1 Maja i Nadbrzeżnej w Mielnie wraz z modernizacją placu przy ul. Kościuszki.(PKWiU: 45.23.) (2003-12-03)
zakup miału energetycznego IIA typ 31.1-32.2 w ilości 10 000 tys. ton wraz z jednoczesną dostawą transpotem kolejowym.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-03)
dostawę leków.(PKWiU: 24.42.1) (2003-12-03)
wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii S.(PKWiU: 60.21.2) (2003-12-03)
dostawę 200 szt. ciepłomierzy (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.20.6) (2003-12-03)
dostawę leków dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-02)
budowę pomieszczeń spedycji wyrobów gotowych wraz z wyposażeniem i z podjazdami budowę pomieszczeń przyjęcia surowca rybnego wraz z wyposażeniem i z podjazdami budowę hali produkcyjnej o powierzchni 9927 m kw. - bez ścian działowych i części posadzek od istniejącego łącznika dostawę wytwornicy lodu łuskowego wraz z pojemnikami do transportu lodu. (2003-12-02)
dostawę nabiału i artykułów mleczarskich.(PKWiU: 15.43.1) (2003-12-02)
wykonywanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z administrowanych posesji w Tomaszowie Mazowieckim.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-02)
przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Mieniany. (2003-12-02)
usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci do Szkoły Podstawowych w Ładach i w Sękocinie oraz Gimnazjum nr 1 w Raszynie w okresie od 03.03.2003 r. do 20.06.2003 r. i w roku szkolnym 2003/2004.(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-02)
wykonanie modernizacji kotłowni oraz remontu instalacji centralnego ogrzewania wody ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody w budynku szkoły w Młynarzach. (2003-12-02)
remonty i konserwację dróg gminnych na terenie administracyjnym miasta Władysławowo.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-02)
wykonanie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na peronach kładkach dla pieszych w przejściach pod torami oraz na torach i międzytorzach w obrębie działania Sekcji Eksploatacji Częstochowa Towarowa.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-02)
dostawę mięsa wieprzowego i wołowego.(PKWiU: 15.11.1) (2003-12-02)
dostawy artykułów biurowych papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych kserokopiarek i faksów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.66.2) (2003-12-02)
wykonanie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na peronach kładkach dla pieszych w przejściach pod torami oraz na torach i międzytorzach w obrębie działania Sekcji Eksploatacji Zawiercie.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-02)
budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Stawowej Kruczej Orlej Ptasiej Sadowej w dzielnicy miasta Rybnika - Piaski. (2003-12-02)
prace z zakresu zagospodarowania lasu - leśnictwo Jasienie.(PKWiU: 02.02.1) (2003-12-02)
prace z zakresu zagospodarowania lasu - leśnictwo Tuły.(PKWiU: 02.02.1) (2003-12-02)
zakup części zamiennych i akcesoriów do autobusów Jelcz Ikarus Man (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 34.30.1-3) (2003-12-02)
wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb i na bazie pralni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.(PKWiU: 93.01.1) (2003-12-02)
obsługę geodezyjną na potrzeby przygotowania inwestycji miejskich towarzyszących infrastrukturze mieszkaniowej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 74.20.7) (2003-12-02)
na obsługę bankową budżetu gminy Supraśl i jednostek organizacyjnych objętych tym budżetem na lata 2003-2006.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-02)
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.(PKWiU: 28.40.1) (2003-12-02)
wykonanie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na peronach kładkach dla pieszych w przejściach pod torami oraz na torach i międzytorzach w obrębie działania Sekcji Eksploatacji Częstochowa Osobowa.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-02)
budowę mostu przez rzekę Sokołdę koło miejscowości Dworzysk dł. 1682 m o podporach i pomoście drewnianym a dźwigarach stalowych o dwóch przęsłach wolnopodpartych.(PKWiU: 45.21.2 PN: PN-85/S-10030) (2003-12-02)
zakup i dostawę koparko-ładowarki.(PKWiU: 29.22.1) (2003-12-02)
dostawy materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 38).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-02)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.42.2) (2003-12-02)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb WSZ w Płocku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 63).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-02)
dostawę kruszyw wapiennych grysów bazaltowych żwiru i piasku rzecznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 14.21.1) (2003-12-02)
wykonanie usług kominiarskich.(PKWiU: 74.70.1) (2003-12-02)
druk gazety "Wyszkowiak". Zamówienie obejmuje: (2003-12-02)
modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck ul. Płocka 12 06-450 Glinojeck.(PKWiU: 45.42.1) (2003-12-02)
prace z zakresu zagospodarowania lasu - leśnictwo Święciny.(PKWiU: 02.02.1) (2003-12-02)
dostawy antyseptyków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 24.14.2) (2003-12-02)
dostawę pościeli szpitalnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 17.40.1) (2003-12-02)
konserwacje stolarsko-szklarskie w nieruchomościach zarządzanych przez ZGM (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 45.44.2) (2003-12-02)
konserwacje dekarskie na nieruchomościach administrowanych przez ZGM (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 45.22.1) (2003-12-02)
endoprotezy cementowe i bezcementowe stawu kolanowego i biodrowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-02)
dostawę drobnego sprzętu medycznego.(PKWiU: 33.10.1) (2003-12-02)
prace z zakresu zagospodarowania lasu - leśnictwo Lasowice Wielkie.(PKWiU: 02.02.1) (2003-12-02)
- zadanie nr 1 - Granudial (do produkcji koncentratów) komponent zasadowy i kwaśny (2003-12-02)
prace z zakresu zagospodarowania lasu - leśnictwo Lasowice Małe.(PKWiU: 02.02.1) (2003-12-02)
wykonanie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na peronach kładkach dla pieszych w przejściach pod torami oraz na torach i międzytorzach w obrębie działania Sekcji Eksploatacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.(PKWiU: 90.00.3) (2003-12-02)
prace z zakresu zagospodarowania lasu - leśnictwo Piaski.(PKWiU: 02.02.1) (2003-12-02)
dostawę odczynników do laboratorium analitycznego i diagnostycznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.14.7) (2003-12-02)
udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 585 tyz. zł na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2003 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-02)
udzielenie oraz obsługę kredytu długoterminowego złotowego na objęcie akcji w "Chmielnik Zdrój" S.A. w Chmielniku w kwocie 1 200 000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-02)
konserwacje ogólnobudowlane w nieruchomościach administrowanych przez ZGM (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 45.25.5) (2003-12-02)
prace z zakresu zagospodarowania lasu - leśnictwo Zawiść.(PKWiU: 02.02.1) (2003-12-02)
dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-02)
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: (2003-12-02)
prace z zakresu zagospodarowania lasu - leśnictwo Żabieniec.(PKWiU: 02.02.1) (2003-12-02)
ekploatację sieci kanalizacji opadowej na terenie miasta Oświęcimia łącznie z jej uzbrojeniem w skład której wchodzą wszystkie urządzenia oraz przepompownia wód opadowych na osiedlu Błonie w Oświęcimiu.(PKWiU: 90.00.1) (2003-12-02)
dostawę leków pakiet nr 1 2 3 7 8 9 10 12 13.(PKWiU: 45.31.2) (2003-12-01)
wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w szpitalu SP ZOZ ZZ w Makowie Maz.(PKWiU: 45.31.2) (2003-12-01)
zakup ambulansu z wyposażeniem.(PKWiU: 34.10.5) (2003-11-28)
zakup leków nici chirurgicznych środków opatrunkowych rękawic płynów infuzyjnych podtlenku węgla (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 15).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-28)
dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w latach 2004-2005.(PKWiU: 28.40.1) (2003-11-28)
zakup i dostawę czterech samochodów osobowo - sanitarnych.(PKWiU: 85.14.B) (2003-11-28)
dostawę i montaż wyposażenia biurowego baru na potrzeby hali targowo-wystawienniczej w Regionalnym Centrum Targowo-Wystawienniczym w Lublinie.(PKWiU: 36.12.1) (2003-11-28)
dostawę i montaż wyposażenia hali targowo wystawienniczej w sprzęt estradowy w Regionalnym Centrum Targowo Wystawienniczym w Lublinie.(PKWiU: 32.30.4) (2003-11-28)
remont Szkoły Filialnej w Łopatkach.(PKWiU: PKOB 1263) (2003-11-28)
dostawę i montaż telebimu do hali targowo wystawienniczej w Regionalnym Centrum Targowo Wystawienniczym w Lublinie.(PKWiU: 32.33.3) (2003-11-28)
remont i adaptację pomieszczeń w budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.(PKWiU: 29.22.18) (2003-11-28)
dobudowę wejścia ewakuacyjnego do budynku Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu wraz z instalacją wewnętrzną elektryczną i centralnego ogrzewania.(PKWiU: 45.21) (2003-11-28)
gospodarkę wodno-ściekowa południowej części gminy- I etap - sieć wodociągowa z przyłączami dla msc. Wola Łężany Plenowo Widryny - przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Wola. (2003-11-28)
przebudowę wodociągu wraz z przepięciami istniejących przyłączy w ulicy Zawodziańskiej w Częstochowie. (2003-11-28)
wykonanie bezwykopowej renowacji kanału sanitarnego w ulicy Krakowskiej w Częstochowie. (2003-11-28)
usługi w zakresie przechowywania i sprzedaży komisowej pojazdów samochodowych w Lublinie.(PKWiU: 50.10.3) (2003-11-28)
dostawę bonów towarowych na artykuły spożywcze i przemysłowe.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-28)
zarządzanie zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących wlasność gminy oraz przekazanych gminie w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia zarządzanie zasobem nieruchomości gruntowych oraz zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy a znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wykonywanie napraw drobnych remontów usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy wykonywanie prac porządkowych w obrębie zarządzanych nieruchomości.(PKWiU: 70.32.1) (2003-11-28)
zagospodarowanie terenu w zakresie dróg chodników parkingów wykonanie elementów małej architektury odwodnienia rynien i krat ściekowych oznakowania i wyburzenia istniejącego zaplecza socjalnego przy budynku Obsługi Klienta MPWiK w Jaworznie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-28)
usługę ubezpieczenia majątku (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne).(PKWiU: 66.03.1) (2003-11-28)
wybór banku do obsługi kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie budowy sali sportowej i basenu przy Gimnazjum Nr 2 w Chełmnie ul. Kościuszki 11.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-28)
sprzedaż i dostawę: - miału węglowego typ 31.2-32.1 klasa IIA o parametrach 23-15-06 o wilgotności do 18% w ilości 900 ton; - węgla kostka gat. I o parametrach 29-06-05 w ilości 20 ton.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-28)
remont budynku stacji wodociągowej oraz włączenie istniejącego ujęcia wody do sieci wodociągowej.(PKWiU: 45.21.15) (2003-11-28)
budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Studzienna - etap IV;(- rurociągi z rur pvc śr. 200 - 919m - studnie rewizyjne z kręgów śr. 1200 - 25szt.). (2003-11-28)
wykonanie dojazdu wraz z istniejącymi w drogach uzbrojeniem terenu do KSSE Pole Wygoda od strony ul. Rybnickiej. (2003-11-28)
ochronę obiektów szpitalnych.(PKWiU: 74.60.1) (2003-11-28)
prowadzenie usług sprzątania i obsługę dwóch szatni w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku.(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-28)
świadczenie usług prania i czyszczenia bielizny szpitalnej wraz z transportem na okres 1 roku.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-28)
wykonanie remontu chodnika wzdłuż ulicy Mickiewicza w Chruszczobrodzie. (2003-11-28)
tERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU GMINNEGO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W OLSZYNIE.(PKWiU: 45.32.1) (2003-11-28)
zakres nr 1-57 - sprzęt medyczny jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 57).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-28)
dostawę oleju opałowego Ektorem -Plus wraz z dostawą w ilosci okolo 200 tys. litrów dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 2.(PKWiU: 23.20.17) (2003-11-28)
dostawę 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2500 litrów na podwoziu uterenowionym w układzie napędowym 4x4 dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.(PKWiU: 34.10.5) (2003-11-28)
udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Zabierzówna rok 2003.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-28)
organizację żywienia (obiady) dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Słupsk. Zamówieniem objęte jest sporządzanie i rozwożenie obiadów dla uczniów.(PKWiU: 55.52.1) (2003-11-28)
udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach w wysokosci 1 545 00000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-28)
dostawę oraz posadowienie nowych słupów trakcyjnych.(PKWiU: 26.61.12) (2003-11-28)
kontynuowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-28)
budowę sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w miejscowości Chróścice ulice Dąbrowa Sienkiewicza Mickiewicza sieć gazowa PE - dz 63mm -983 mb; PE dz 50 mm - 1225 m; PE dz 40 - 298 m; przyłącza do budynków mieszkalnych z rur PE-HD d 25mm - 7275 m dz 32mm - 71m stalowe d 20mm - 99 m; przyłącza do budynków niemieszkalnych z rur PE-HD dz 32mm - 101 m stalowe dz 25mm - 15mb (2003-11-28)
modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Czarnowąsy przy ulicy Wolności obejmującą: sieć wodociągową rury PE d-110mm - 110m PE d-160mm (2003-11-28)
utrzymanie czystości i porządku na terenach podlegających Gminie Sulechów.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-28)
utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Ustronia w latach 2004 - 2006.(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-28)
opracowanie dokumentacji projektowej na remonty dróg budowę sygnalizacji ulicznych i remont wiaduktu drogowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 74.20.3) (2003-11-28)
usługi w w zakresie ochrony mienia i obiektów siedziby Urzędu Celnego w Lublinie przy ul. Energetyków 20/22.(PKWiU: 74.60.1) (2003-11-28)
remont i przebudowę II piętra budynku po byłym internacie ZSP im. W. Witosa w Samostrzelu na potrzeby (2003-11-28)
dostawę materiałów budowlanych na realizację inwestycji pod nazwą: "budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Bursztynowej" (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 25.23.1) (2003-11-28)
utrzymanie zieleni w mieście Kartuzy w latach 2004-2006.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-28)
DOSTAWĘ LEKÓW DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W RAJCZY.(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-28)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku dializującego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-28)
dostawę plynów infuzyjnych.(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-28)
dostawę mammografu.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-28)
zakup i dostawę nabiału.(PKWiU: 15.51) (2003-11-28)
dostawę opału (miału węglowego) na sezon 2003/2004.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-28)
bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Szczytno w okresie 1.01.2004 do 31.12.2004 r.(PKWiU: 72.60.1) (2003-11-28)
zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi Miasta Zabrze podzielonymi na zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 70.32.1) (2003-11-28)
utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitala.(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-28)
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta Nowego Sącza dla około 120 podopiecznych w szacunkowej ilości w skali 1 roku kalendarzowego - 55 000 godzin.(PKWiU: 85.32.1) (2003-11-28)
budowę kanalizacji deszczowej z WSSE do Tarnawki z rur PVC-U o śr. 500 mm o łącznej długości 355 m.b. (2003-11-28)
dostawę artykułów spożywczych do NOSG w Chełmie.(PKWiU: 15.83.1) (2003-11-28)
udzielenie i obsługę kredytu w wysokości 1 000 000 zł na okres 3 lat przeznaczonego na wypłatę zaległych premii rocznych pracownikom szpitala.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-28)
dostawę samochodów w ramach "programu zagospodarowania odpadów dla Miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego." Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Fundację EkoFundusz (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 34.10.5) (2003-11-28)
budowę kanalizacji deszczowej w ul. Lewandowskiego o łącznej długości 3870m z rur litego PCV o średnicach 200-400mm w Ostrowie Wielkopolskim. (2003-11-28)
wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej: Brody - Jeżewo o długości 1550 mb i 210 m kw. zjazdów.(PKWiU: 45.23.1 PN: PN-S-96025) (2003-11-28)
zakup aparatu RTG.(PKWiU: 33.10.11-15.1) (2003-11-28)
udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000 zł. na sfinansowanie przewidzianych do realizacji w roku 2003 inwestycji związanych z budową ulic i dróg gminnych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-28)
eksploatację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Krotoszyce.(PKWiU: 90.00.1) (2003-11-28)
wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowościach Lucynów Duży Lucynów i koncepcji kompleksowego uzbrojenia terenu objętego scaleniem w Lucynowie we wszystkich branżach łącznie z drogową (wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych) (2003-11-27)
dostawę bonów towarowych dla placówek oświatowych obsługiwanych przez Pszczyński Zarząd Edukacji.(PKWiU: 51.18.1) (2003-11-27)
remont małej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz dociepleniem ścian zewnetrznych w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-27)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-27)
wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowościach Rybno Rybienko Stare Tulewo Dolne Tulewo Górne i koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gulczewo(wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych). (2003-11-27)
budowę kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Kopernika - Piotra Skargi - Rolniczej.(PKWiU: 45.21) (2003-11-27)
wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowościach Olszanka i Sitno i koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kręgi Nowe (wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych) (2003-11-27)
dostawę konserw mięsnych do NOSG w Chełmie.(PKWiU: 15.13.1) (2003-11-27)
dostawę i montaż ścianek ruchomych do podziału hali wystawienniczej w Regionalnym Centrum Targowo Wystawienniczym w Lublinie.(PKWiU: 29.22.1) (2003-11-27)
dostawę i montaż wyposażenia informatycznego i systemu sygnalizacji do hali targowo-wystawienniczej w Regionalnym Centrum Targowo-Wystawienniczym w Lublinie.(PKWiU: 30.02.1) (2003-11-27)
dostawę i montaż wyposażenia magazynowego zewnętrznego oraz sprzętu do utrzymania czystości dla potrzeb hali targowo-wystawienniczej w Regionalnym Centrum Targowo-Wystawienniczym w Lublinie.(PKWiU: 29.22.1) (2003-11-27)
przebudowę byłego budynku przedszkola w Michałowie na biura i Rejonową Składnicę Akt.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-27)
roboty remonotowo-budowlane w budynku pocztowym UP Słupsk 8 przy ul. Banach 6 76-200 Słupsk (2003-11-27)
dostawę węgla kamiennego i miału węglowego do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wieleń.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-27)
dostawę leków w 2004 r.(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-27)
dostawy odczynników diagnostycznych dla potrzebu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 26).(PKWiU: 24.44.2) (2003-11-27)
wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowościach Leszczydół Stary oraz część Leszczydołu Pustki i koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej dla pozostałej części Leszczydołu Pustki Leszczydołu Działki Leszczydołu Podwielątki oraz msc. Łosinno wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych). (2003-11-27)
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Golasowice i Jarząbkowice o łącznej pow. 1503 ha w gminie Pawłowice.(PKWiU: 74.20.5) (2003-11-27)
dostawy produktów mleczarskich dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.(PKWiU: 15.51.1) (2003-11-27)
utrzymanie terenów komunalnych w Zduńskiej Woli w zakresie oczyszczania ręcznego pielęgnacji terenów zieleni oraz prowadzenia działalności różnej z zakresu gospodarki komunalnej w latach 2004 - 2006 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-27)
dostawę materiałów do chirurgicznego szycia i zamykania ran siatek do operacji przepuklin (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-27)
sukcesywną dostawę polielektrolitów z podziałem na zadania: (2003-11-27)
wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul.Targowej 12 w Sosnowcu. (2003-11-27)
dostawę miału węglowego typ 31.2 32.1 klasa 21/do25/do 06 w ilości 40 000 Mg loco kotłownie zamawiającego na terenie miasta Nowy Sącz i Stary Sącz.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-27)
dostawy oleju napędowego w ilości 117 000 litrów.(PKWiU: 23.20.1 PN: PN 92/C-96051) (2003-11-27)
dostawę leków materiałów opatrunkowych środków dezynfekcyjnych nici i rękawic (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-27)
odwodnienie cmentarza przy ul. Wolnej w Rybniku. (2003-11-27)
dostawę heparyny (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-27)
rekultywację wysypiska KOSTRZA GÓRA W ZŁOTORYI o powierzchni 24 ha (2003-11-27)
dostawę leków i surowców farmaceutycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-27)
sporządzenie obiektowej mapy ewidencji gruntów dla gminy Olesno oraz przygotowanie plików zgodnych ze standardem SWDE dla systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich (IACS).(PKWiU: 74.20.7) (2003-11-27)
sporządzenie obiektowej mapy ewidencji gruntów dla gminy Gorzów Śląski oraz przygotowanie plików zgodnych ze standardem SWDE dla systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich (IACS).(PKWiU: 74.20.7) (2003-11-27)
realizację energooszczędnego programu remontu oświetlenia ulicznego ulic i dróg gminy Kołczygłowy. (2003-11-27)
wykonanie remontu kapitalnego 30 pokoi hotelowych oraz 2 korytarzy na VII i IX piętrze w Sanatorium Uzdrowiskowym Kombatant w Kołobrzegu.(PKWiU: 45.43.2) (2003-11-27)
sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych zarządzanych przez zamawiającego w mieście Pisz.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-27)
udzielenie i obsługę kredytu obrotowego długoterminowego złotowego w wysokości 1 600 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-27)
opracowanie dokumentacji projektowej na remonty dróg chodników i mostu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 74.20.3) (2003-11-27)
prowadzenie stołówki dla studentów oraz pracowników ZWWF.(PKWiU: 55.51.1) (2003-11-27)
ubezpieczenie węglarek czteroosiowych i lokomotyw w zakresie casco pojazdów szynowych /grupa 4 Dział II załącznika do ustawy z dnia 28 lipca 1990r/ należących do Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance.(PKWiU: 66.03.1) (2003-11-27)
wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego złotowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2003 roku w wysokości 4.000.000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-27)
zakup i dostawę dwóch ambulansów reanimacyjnych łącznie z zabudową medyczną.(PKWiU: 85.14.0) (2003-11-27)
dZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW KAlIBRATORÓW MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA ZZOZ W WADOWICACH.(PKWiU: 24.41.5) (2003-11-27)
dZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW KALIBRATORÓW MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA ZZOZ W WADOWICACH.(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-27)
dostawę opału węglowego i koksu dla czterech jednostek Powiatu Zduńskowolskiego w 2004 roku.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-27)
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w latach 2004-2006.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-27)
dostawę do rejonowego Urzędu Poczty w Chorzowie przy ul. Pocztowej 1 bonów towarowych o nominałach 10000 i 5000 zł w ilości 7 396 sztuk.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-27)
usługi pralnicze.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-27)
przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Sztygarskiej i Makuszyńskiego w Sosnowcu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2). (2003-11-27)
wykonywanie usług komunalnych w Ciężkowicach: zimowe utrzymanie ulic placów całoroczne utrzymanie czystości oraz zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Ciężkowice.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-27)
przygotowanie i dostarczenie posiłków hospitalizowanym przez zamawiającego pacjentów.(PKWiU: 55.30.1) (2003-11-27)
dostawę nici chirurgicznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 14).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-27)
wykonanie automatyzacji pomiarów i sterowania pracą obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika wodnego Przeczyce k/Siewierza. (2003-11-27)
modernizację systemu grzewczego w budynku Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46 wraz z robotami towarzyszącymi.(PKWiU: 43.31.1) (2003-11-27)
budowę składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą w Jaworniku Niebyleckim formowanie wałów. (2003-11-27)
dostawę i montaż dźwigu osobowego i platformy schodowej dla niepełnosprawnych w obiektach Muzeum Zamkowego w Malborku.(PKWiU: 45.31.3) (2003-11-27)
dostawę aparatury do oznaczania parametrów oddechowych płuc oraz aparatury do badań wysiłkowych.(PKWiU: 90.18.9 33.10.1) (2003-11-27)
dostawy implantów ortopedycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 33).(PKWiU: 28.74.1) (2003-11-27)
dostawę aparatury do oznaczenia parametrów oddechowych płuc oraz aparatury do badań wysiłkowych.(PKWiU: 90.18.9 33.10.1) (2003-11-27)
ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-26)
dostawę taśm przenośnikowych z linkami stalowymi ST 2500 B-1800 (14+6) w ilości 7000 m.b (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 25.13.4 PN: PN-85/C-94167) (2003-11-26)
termomodernizację obiektów szpitala (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.32.1) (2003-11-26)
dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie gm. Sieradz.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-26)
przebudowę sieci wodociągowej na odcinku Kalinowiec - Złotków gmina Kleczew. (2003-11-26)
utrzymanie i prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2004-2006.(PKWiU: 02.02.1) (2003-11-26)
sporządzenie projektu rozwiązania gospodarki ściekowej doliny Białej Lądeckiej.(PKWiU: 45.42.1) (2003-11-26)
modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Tarnowa woj. małopolskie: (2003-11-26)
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na gazową wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizację stacji uzdatniania wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym.(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-26)
wykonywanie usług spedycyjnych i przewozowych związanych z rozładunkiem przesyłek wagonowych przychodzących na adres ZEC Sp. z o.o. w Wałczu.(PKWiU: 63.21.1) (2003-11-26)
dostawa odczynników i akcesoriów do badań alergologicznych do anlizatora IMMULITE 2000 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu ul. Parzeczewska 35.(PKWiU: 24.66.4) (2003-11-26)
dostawę leków do apteki szpitalnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-26)
wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu ogrzewania obiektów Kopalni Soli "Wieliczka".(PKWiU: 74.20.1) (2003-11-26)
remont stacji uzdatniania wody w Kleszczewie Gmina Bledzew. (2003-11-26)
budowę kanalizacji sanitarnej fi 315 - 535 mb fi 200 - 235 mb fi 160 - 555 mb oraz wykonanie przepychu fi 300 - 1185 mb i montaż rur ochronnych 1185 mb - V etap wraz z obsługą geodezyjną.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-26)
modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiszkowie - urządzenia pomiarowe. (2003-11-26)
świadczenie usług komunikacyjnych na trasie Puszczykowo - Poznań - Puszczykowo.(PKWiU: 60.21.2) (2003-11-26)
dostawę cewników diagnostycznych zbrojonych w ilości 4 000 szt.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-26)
regulację rzeki Czarnej Staszowskiej - odc. od km 23+600 (100 m od mostu w ul. Krakowskiej w kierunku ujścia rzeki) do km 24+300 (granica administracyjna miasta Staszowa) wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym tego odcinka. (2003-11-26)
usługi pralnicze.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-26)
udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 16.800.00000 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset złotych).(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-26)
wykonanie zadania pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kielanówce - roboty instalacyjne i wykończeniowe w nowym budynku oraz remontowe w starej części szkoły.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-26)
dostawę paliw i olejów silnikowych do silników spalinowych.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-26)
modernizację odcinków sieci wodociągowej miasta Nowego Sącza. (2003-11-26)
udzielenie kredytu długotermonowego w kwocie 600 00000 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Gminę Ziębice w 2003 roku.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-26)
udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na budowę gimnazjum i hali sportowej w Miastku - ul. Ogrodowa gm. Miastko pow. bytowski woj. pomorskie.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-26)
sukcesywne dostawy paliw płynnych: (2003-11-26)
dostawę materiałów i urządzeń wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanalizacją deszczową w rejonie ulic Ciepła Wodna i Witosa w Świeciu.(PKWiU: 25.21.2) (2003-11-26)
wykonanie projektów sieci wodociągowych w miejscowościach: Huta Szklana Huta Stara Huta Koszary Huta Nowa (część) oraz wykonanie projektu modernizacji i włączenia stacji uzdatniania wody w Bielinach do istniejącego systemu sieci wodociągowej w miejscowości Bieliny Podlesie.(PKWiU: 74.20.1) (2003-11-26)
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej w Śródmieściu Cieszyna".(PKWiU: 74.20.1) (2003-11-25)
dostawę 3 szt. koparko-ładowarek.(PKWiU: 29.52.2) (2003-11-25)
wykonanie remontu kapitalnego budynku komunalnego nr 6 w Dychowie wraz z wykonaniem kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przyłączy wod-kan wykonaniem zmiany konstrukcji i rodzaju dachu.(PKWiU: 45.45.1) (2003-11-25)
produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Głogowie.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-25)
zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.(PKWiU: 30.02.1) (2003-11-25)
budowę sieci wodociągowej w Machowej. (2003-11-25)
transport i utylizację odpadów medycznych - specyficznych oraz organicznych z grupy 18 pochodzących z działalności Szpitala.(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-25)
modernizację wytwórni mas bitumicznych (zwiększenie wydajności oraz polepszenie parametrów związanych z ochroną środowiska). (2003-11-25)
dostawa miału węglowego wraz z transportem samochodowym na 2004 rok.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-25)
budowę zbiornika małej retencji w leśnictwie Głuszec.(PKWiU: 45.24.1) (2003-11-25)
remont pomp obiegowych 20W39/3 szt. 2.(PKWiU: 29.12.9) (2003-11-25)
usługę przygotowywania posiłków całodziennych i ich dystrybucję do łóżka pacjenta w Szpitalu Rejonowym przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu.(PKWiU: 55.52.1) (2003-11-25)
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-25)
sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości nieprzekraczającej 270 tys. dcm sześc. dla szkół Gminy Września.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-25)
uzyskanie kredytu obrotowego.(PKWiU: 65.12.0) (2003-11-25)
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Os. nr 5 (ul. Wrocławska) w Jarocinie - etap II.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-25)
zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta Otwocka w sezonach 2003/2004 2004/2005 2005/2006.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-25)
prowadzenie kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawie i Filii w Niemczy.(PKWiU: 55.30.1) (2003-11-25)
wydawanie posiłków obiadowych dla pracowników Inspektoratu ZUS w Wadowicach w 2004 r.(PKWiU: 55.51.1) (2003-11-25)
DOSTAWĘ AUTOBUSU DO PRZEWOZU DZIECI SZKOLNYCH ILOŚĆ MIEJSC OGÓŁEM MIN.50 (W TYM MIN. 39 SIEDZĄCYCH).(PKWiU: 34.10.3) (2003-11-25)
budowę sieci wodociągowej z przyłączami - Podlodówek - rozbudowa wodociągu Rudno. (2003-11-25)
wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego dla wodociągu w miejscowości Jemielnica. (2003-11-25)
dostawę urządzeń i programów komputerowych: (2003-11-25)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-25)
wykonanie robót dla zadania p.n.: Awaryjny remont sieci wodociągowej - 200 mm w ul. Korfantego i 350 mm w ul. Curie-Skłodowskiej w Zabrzu łącznie z odcięciem i zaślepieniem starych wodociągów (2003-11-25)
dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie w ilości szacunkowej - 9 572 kompletów oraz odbiór i złomowanie starych.(PKWiU: 28.52.1) (2003-11-25)
dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego w Pile.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-25)
dosatwę oleju opałowego Ekoterm Plus w ilości 168000 l.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-25)
przebudowę budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny 23-lokalowy z częścią usługową przy ul. J. Bocka nr 3 - 4 działka nr 61.58 w Oleśnicy.(PKWiU: 45.21.12) (2003-11-25)
przebudowę skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ul. Braci Niemojowskich w Kaliszu. (2003-11-25)
dowieszenie opraw oświetleniowych w ilości 194 szt. i 5-go przewodu oświetleniowego w ilości 16 203 mb na terenie gminy Busko Zdrój.(PKWiU: 45.34.2) (2003-11-25)
usługi w zakresie ochrony osób obiektu i mienia Urzędu Skarbowego w Kwidzynie ul. 3-go Maja.(PKWiU: 74.60.1) (2003-11-25)
dostawę lekow preparatów ziołowych środków higieny i kosmetyków substancji do receptury (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-25)
dostawę lekkiego oleju opałowego EKOTERM do kotłowni w budynkach będących własnością Gminy Cegłów.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-25)
dostawa lekiego oleju opałowego EKOTERM PLUS do kotłowni w budynkach będących własnością gminy Cegłów.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-25)
dostawę sprzętu komputerowego obejmującą dostawę zestawów komputerowych mikrokomputerów typu laptop monitorów drukarek oraz podzespołów.(PKWiU: 30.02.1) (2003-11-25)
dostawy środków dezynfekcyjno-myjących oraz czyszczących (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 24.20.1) (2003-11-25)
dostawę oleju opałowego na 3 sezony grzewcze od 1.10.2003r. do 30.04.2006r. w ilości 45 000 litrów w dostawach systematycznych na zgłoszenie telefoniczne o parametrach 425MJ/kg zawartość siarki poniżej 03% temperatura krzepnięcia max -20 stopni Celsjusza lepkość kinetyczna 40/80 mm2/s temperatura zapłonu powyżej 56 stopni Celsjusza gęstość w temp. 20 stopni Celsjusza max 088g/ml III klasa niebezpieczeństwa pożarowego.(PKWiU: 23.20.17) (2003-11-25)
roboty budowlane polegające na sukcesywnym remoncie pomieszczeń w obiektach uzdrowiskowych: klatki schodowe szatnia punkt żywienia pomieszczenia dla masażystów sufit podwieszony węzeł sanitarny.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-25)
modernizację Ośrodka Zdrowia w Wilczy.(PKWiU: 45.30.0) (2003-11-25)
zakup implantów ortopedycznych i narzędzi medycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-25)
zakup pojazdu specjalistycznego - śmieciarki do zbiórki i wywozu odpadów przystosowanych do obsługi pojemników od 110 l do 1100 l i worków na śmieci. Parametry nadbudowy: objętość bębna od 8 do 10 m sześc. średni stopień ugniecenia od 2 do 5 możliwość odłączania napędu pompy hydraulicznej załadunek tylny niska krawędź zasypowa.(PKWiU: 34.10.5) (2003-11-25)
dostawę bonów towarowych.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-25)
realizację energooszczędnego programu remontu i rozbudowy systemu oświetlenia ulic gminy Lipnica finansowanego z uzyskanych oszczędności po zrealizowaniu prac remontowych i rozbudowy oświetlenia bez udziału środków finansowych oraz zaciągania i poręczania kredytu przez gminę. (2003-11-25)
budowę izolowanej linii napowietrznej 15 kV i słupowej stacji transformatorowej wraz z wyprowadzeniem obwodów na sieć niskiego napięcia w miejscowości Brudzowice gmina Siewierz.(PKWiU: 45.21.3) (2003-11-25)
budowę budynku mieszkalnego 60-rodzinnego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na działkach nr 17/3 i 18/5. (2003-11-25)
wykonanie projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Postępowanie OO-341/65/03.(PKWiU: 74.20.5) (2003-11-25)
dostarczenie autobusu turystycznego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.(PKWiU: 34.10.3) (2003-11-25)
dostawę środków farmaceutycznych: przeciwbólowych dotyczących układu oddechowego nerwowego pokarmowego kontrastów szczepionek szczepionka P-WZW (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-25)
dostawę oleju opałowego "Ekotherm" o parametrach jakościowych zgodnych z WT-94/MZRIP SA/22: (2003-11-25)
dostawę nici chirurgicznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-25)
dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Staszica 15.(PKWiU: 21.23.1) (2003-11-25)
przebudowa mostu przez rzekę Widawkę w ciągu ulicy Częstochowskiej w Szczercowie.(PKWiU: 45.26.1) (2003-11-25)
utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Zabrza w okresie od 01.04.2004r. do 31.03.2007r.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-25)
świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w budynkach SP ZOZ we Wrześni.(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-25)
bankową obsługę budżetu gminy oraz jednostek budżetowych Miasta Radomska.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-25)
usługi zakresu: pozyskania i zrywki drewna; zagospodarowania lasu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 02.02.1) (2003-11-25)
usługa kompleksowego sprzątania urzędów pocztowych administrowanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie na terenie powiatów: leszczyńskiego gostyńskiego kościańskiego krotoszyńskiego śremskiego i wolsztyńskiego w 2004 r.(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-25)
wykonanie: (2003-11-25)
DOSTAWĘ APARATÓW DO CHIRURGICZNEGO SZWU MECHANICZNEGO CZYLI STAPLERÓW JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-25)
cYKLICZNĄ DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ANESTEZJOLOGICZNEGO I OGOLNEGO Z PODZIAŁEM NA 21 ZADAŃ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 21).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-24)
wykonanie i dostawę Tablic rejestracyjnych.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-24)
oczyszczanie pasów jezdnych ulic miasta Kalisza.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-24)
dostawę węgla asortyment MIAŁ IIA klasa 24/15/08 w ilości 2500 ton.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-24)
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy dróg gminnych w mieście Świdwin - SEKTOR IV.(PKWiU: 74.20.3) (2003-11-24)
dostawę leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Jaworznie w 2004 roku (2003-11-24)
przygotowywanie obiadów dwudaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych objętych programem "dożywiania" (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 16).(PKWiU: 55.51.1) (2003-11-24)
dostawę odczynników i materiałów eksloatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu automatycznego wieloparametrowego wraz immunochemicznego wraz z UPS (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 24.66.4) (2003-11-24)
zaciągnięcie kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących nie mających pokrycia w dochodach budżetowych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-24)
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł na spłatę zobowiązań wobec pracowników i dostawców.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-24)
dostawy mięsa i wyrobów wędliniarskich dla zaopatrzenia Kuchni szpitalnej.(PKWiU: 15.11.1) (2003-11-24)
dostawę endoprotez stawu biodrowego kolanowego barku łokcia (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 16).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-24)
wyłonienie wykonawcy modernizacji i rozbudowy obiektów PSP we Włoszczowie ul. Sienkiewicza 45.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-24)
świadczenie usług opiekuńczych przez Opiekunki u Podopiecznego w domu na terenie miasta Tychy.(PKWiU: 85.32.1) (2003-11-24)
dostawy leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-24)
wykonanie projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej na terenie 3 sołectw gm. Masłów wraz z raportami odziaływania inwestycji na środowisko oraz studium wykonalności projektów projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla sołectw Masłów Pierwszy Masłów Drugi Mąchocice Kapitulne obejmuje kanały zbiorcze rurociągi tłoczne wraz z urządzeniami do przetłaczania ścieków oraz przykanaliki projekty należy opracować dla każdego sołectwa oddzielnie i wykonać je zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Kieleckie z dn. 09.09.2003 r. znak: TT-W/4829/2277/2003 dla projektów kanalizacji poszczególnych sołectw należy odrębie opracować raporty oddziaływania inwestycji na środowisko wraz ze studium wykonalności projektów. (2003-11-24)
wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie znajdujących się na terenie miasta i gminy Nowa Ruda.(PKWiU: 90.00.1) (2003-11-24)
dostawę sprzętu komputerowego: (2003-11-24)
dostawę pojemników na odpady stałe w nw. asortymencie: (2003-11-24)
dostawę komputerów oraz dodatkowego sprzętu informatycznego i oprogramowania OEM (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 30.02.1) (2003-11-24)
przebudowę pokoi dla kuracjuszy w Domu Zdrojowym w Ustroniu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-24)
wykonanie robót budowlanych budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-24)
udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na dofinansowanie wydatków majątkowych w budżecie 2003 roku w wysokości 400.00000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-24)
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy dróg gminnych w mieście Świdwin - SEKTOR I.(PKWiU: 74.20.3) (2003-11-24)
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy dróg gminnych w mieście Świdwin - SEKTOR III.(PKWiU: 74.20.3) (2003-11-24)
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy dróg gminnych w mieście Świdwin - SEKTOR II.(PKWiU: 74.20.3) (2003-11-24)
wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób wymagających pomocy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie jako pomoc w zaspakajaniu potrzeb życiowych zgodnie z ilością i zakresem ustalonym w decyzjach administracyjnych przyznających świadczenia.(PKWiU: 85.32.16) (2003-11-24)
dostawę montaż i uruchomienie macierzy SAN.(PKWiU: 30.02.1) (2003-11-24)
dostawę opału w ilości 387 ton.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-24)
wykonanie termorenowacji obiektów Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-24)
opracowanie dokumentacji projektowej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami domowymi dla sołectw gminy Padew Narodowa: Wojków Przykop Zaduszniki Kębłów Rożyniaty Babule Piechoty Zarównie Zachwiejów Domacyny.(PKWiU: 74.20.34) (2003-11-24)
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Korsaka-Żniwna o łącznej długości 8930m z rur z litego PCV o średnicy 200mm w Ostrowie Wielkopolskim. (2003-11-24)
konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Olkusza - Rejon III w okresie 01.01.2004 r do 31.12.2005 r.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-24)
dostosowanie części budynku administracyjnego na potrzeby sądu i Urzędu Skarbowego w Górze przy ul. Poznańskiej 4.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-24)
wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jakubów finansowanej wyłącznie z oszczedności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji oraz zapewnienie konserwacji systemu oświetlenia w okresie trzech lat. (2003-11-24)
wykonanie robót remontowych w Zespole Szkół ul. Wojska Polskiego 37 w Ciechocinku. (2003-11-24)
wykonanie zasilania w energię cieplną z Elektrociepłowni obiektów Przychodni Rejonowej przy ulicy Jagiełły i Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ulicy Jagiełły w Gorlicach. (2003-11-24)
wykonanie i montaż okien stolarki okiennej w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym nr 166 przy ul. Wojska Polskiego 54 w Ciechanowie. (2003-11-24)
zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Marki w sezonie zimowym 2003/2005.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-24)
przebudowę wodociągu zlokalizowanego w ulicy Kordeckiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Jolanty do ulicy Oleńki wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych i sieci wodociągowej w ulicy Kantego oraz budową przyłączy do budynków nr 23 i 25 oraz wodociągu w ulicy 7 Kamienic od budynku nr 25 do połączenia z ulicą Grunwaldzką wraz z przyłączami. (2003-11-24)
opracowanie projektów technicznych (budowlanego i wykonawczego) kanalizacji sanitarnej dla wsi: (2003-11-24)
dowozy uczniów do placówek oświatowych w gminie Gostyń w roku kalendarzowym 2004.(PKWiU: 60.23.1) (2003-11-24)
dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników.(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-24)
modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dębe Wielkie finansowanej z oszczędności uzyskanych ze zmniejszenia kosztów eksploatacji zmodernizowanego systemu. (2003-11-24)
udzielenie kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia w wysokości 5 000 00000 złotych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-24)
dostawę artykułów ogólnospożywczych do ośmiu placówek podległych PCPR w Otwocku.(PKWiU: 15.83.1) (2003-11-24)
usługę w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia konwojowanie wartości pieniężnych (depozytów) oraz obsługę centrali telefonicznej w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu.(PKWiU: 74.60.1) (2003-11-24)
utrzymanie w czystości i sprawności technicznej szaletów miejskich na terenie Świdnicy przez okres od dnia 01.01.2004 - 31.12.2006 r.: (2003-11-24)
wykonanie robót związanych z kompleksową obsługą konserwacją i utrzymaniem odstawy głównej na poziomie 838 m wraz z przerzutem nadwyżki urobku z poziomu 838 m na poziom 713 m w JSW S.A. KWK BORYNIA.(PKWiU: 45.11.3) (2003-11-24)
wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni KRYM w Wołominie.(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-24)
dostawę opakowań sterylizacyjnych oraz wskaźników biologicznych i chemicznych w rozbiciu na 4 zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 21.12.5) (2003-11-24)
zakup kotłowni gazowej wraz z osprzętem i siecią oraz ich zainstalowanie w miejsce istniejącej kotłowni węglowej.(PKWiU: 28.22.1) (2003-11-24)
modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie.(PKWiU: 45.23.2) (2003-11-24)
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów dla Starostwa Powiatowego w Końskich oraz odbiór i kasację tablic złomowych w latach 2004 2005 2006.(PKWiU: 28.75.1) (2003-11-24)
całodobową ochronę fizyczną obiektu osób i mienia Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim.(PKWiU: 74.60.1) (2003-11-24)
dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U.z 2002r. Nr 133poz.1123 z późn.zm).(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-24)
wykonanie numerycznej mapy katastralnej w gminach Lubycza Królewska Susiec i Tomaszów Lubelski (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 74.20.7) (2003-11-24)
wybór banku kredytodawcy miasta Leszno kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na wydatki bieżące - wynagrodzenia w oświacie i wypłatę dodatków mieszkaniowych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-24)
remont muru dawnego Przyczółka Mostowego na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku.(PKWiU: 45.25.6) (2003-11-23)
dostawa rur i kształtek PE-HD z surowca klasy PE-100 SDR-17 (PN-10) o średnicach- rury 280mm kształtki 280250160 mm Rury PCV o średnicy 315/119 mm typ GW PN 10łuki PCV o średnicy 315/119mm typu GW PN 10 oraz zasuw np.HAWLE o średnicach 50100150250300 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 25.21.2) (2003-11-22)
nabiał mleko tłuszcze (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 15.51.1) (2003-11-21)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004 roku aparatów ucieczkowych.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-21)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004 roku odczynnika do flotacji węgla (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.66.4) (2003-11-21)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-21)
administrowanie nieruchomościami (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 70.32.1) (2003-11-21)
obsługę bankową budżetu Miasta Oleśnicy.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-21)
obsługę komunikacji miejskiej na terenie miasta Oleśnica.(PKWiU: 60.21.2) (2003-11-21)
zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie RDW Gryfice w latach 2003 - 2006 z podziałem na zadania: (2003-11-21)
dostawę sprzętu do zabiegów OPCAB (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-21)
dostawę bonów towarowych.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-21)
dostawy materiałów opatrunkowych (2003-11-21)
wykonanie kanalizacji sanitarnej w Myślenicach w ulicach: Ogrodowej Zdrojowej Fijałkowskiego Ujejskiego boczna w ramach Kompleksowego programu utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródeł do zapory w Dobczycach.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-21)
unieszkodliwianie odpadów - niesegregowane zmieszane odpady komunalne - 20.03.01; odpady z czyszczenia ulic i placów - 20.03.03; odpady wielkogabarytowe - 20.03.07; skratki - 19.08.01; zawartość piaskowników - 19.08.02; ustabilizowane komunalne osady ściekowe - 19.08.05 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-21)
oczyszczanie miasta Lublińca.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-21)
konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-21)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-21)
dostawy artykułów mleczarskich dla zaopatrzenia Kuchni szpitalnej.(PKWiU: 15.51.1) (2003-11-21)
dostawę leków dla potrzeb apteki SP ZOZ Łask (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-21)
dostawę środków wspomagających proces odwodnienia i zagęszczenia osadów na miejskiej oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej.(PKWiU: 24.13.4) (2003-11-21)
dostawę artykułów żywnościowych dla zaopatrzenia Kuchni Szpitalnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 01.12.1) (2003-11-21)
drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii W-1 pokł. 360/1 w JSW S.A. KWK PNIÓWEK.(PKWiU: 45.11.3) (2003-11-21)
dostawa erytropoetyny typu alfa i typu beta (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-21)
udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-21)
wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.(PKWiU: 45.31.1 PN: B-1040) (2003-11-21)
przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bugaj-Cieciułów.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-21)
zakup wraz z dostawą środków farmaceutrycznych oraz drobnego sprzętu medycznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-21)
dostawę mięsa i wędlin dla Szpitala Rejonowego w Kutnie.(PKWiU: 15.1) (2003-11-21)
budowę budynku dydaktycznego dla Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sulikowie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-21)
wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami i punktami czerpalnymi wraz z pełną obsługa geodezyjną i wszelkimi odbiorami we wsiach: Domianów Elżbietów Dudki Derlatka Ochodne Budziska oraz części wsi Korytnica i Trojanów. (2003-11-21)
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Sala gimnastyczna z krytą pływalnią przy Zespole Szkół -Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu-Etap I -budowa sali gimnastycznej.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-21)
gospodarka wodno-ściekowa południowej części gminy - I etap - sieć wodociągowa dla msc. Pilec - przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Pilec. (2003-11-21)
remont kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sławnie przy ul. Kossaka 31. (2003-11-21)
budowę ul. Damrota w Mikołowie o nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 1000 m kw. i kostki brukowej betonowej ok. 1400 m kw.(PKWiU: 48.23.1) (2003-11-21)
konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Olkusza - Rejon II.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-21)
wykonanie robót uzupełniających ogólnobudowlanych do I etapu budowy budynku Gimnazjum w Tyliczu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-21)
budowę ulicy Warneńczyka w Gorlicach - Etap III (2003-11-21)
modernizację stacji uzdatniania wody basenowej na pływalni miejskiej w Chodzieży.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-21)
dostawę bram garażowych do budynku nr 10 i 13.(PKWiU: 28.12.1) (2003-11-21)
wykonanie jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze krajowej nr 94 w Sienicznie na dł. 456 m.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-21)
modernizację stacji wodociągowej w miejscowości Jarosławiec.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-21)
docieplenie bloku nr II w Woli Rzędzińskiej.(PKWiU: 45.41.1) (2003-11-21)
prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 01.04.2004r. do 31.03.2007 r.(PKWiU: 60.21.2) (2003-11-21)
przebudowę ulicy wewnętrznej osiedlowej na osiedlu Kazimierza Pułaskiego w Warce.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-21)
dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.(PKWiU: 34.10.5) (2003-11-21)
dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Wojewodzinie.(PKWiU: 02.42.3 PN: ZN/ITN-PKWSA/NF-219) (2003-11-21)
roboty budowlane związane z przebudową i wykończeniem pokoi chorych w Ośrodku. (2003-11-21)
dostawę mięsa i wyrobów mięsnych.(PKWiU: 15.13.1) (2003-11-21)
wykonanie stolarki okiennej z PCV kolor biały szkło float jednokomorowe wraz z dostawą do siedziby zamawiającego w roku 2004 o powierzchni około 400000 m kw.(PKWiU: 25.23.1) (2003-11-21)
zakup i dostawę artykułów spożywczych.(PKWiU: 24.32.5) (2003-11-21)
budowę chodnika wraz z odwodnieniem jezdni ul. Sportowej w Gardei.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-21)
opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno.(PKWiU: 74.20.2) (2003-11-21)
warzywa i owoce.(PKWiU: 01.12.1) (2003-11-21)
świadczenie usług pralniczych.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-21)
wykonanie zadania: "Budynek szkolno - administracyjny i garaże w Krośnie przy ul. Tysiąclecia". (2003-11-21)
sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gruntów Gminy Zakrzew (woj.mazowieckie powiat radomski).(PKWiU: 74.20.5) (2003-11-21)
sprzątanie oddziałów szpitala (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-21)
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna w 2003r.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-21)
dostawę sprzętu łączności radiowej.(PKWiU: 32.20.1) (2003-11-20)
wyposażenie sali sportowej w Kuźminku.(PKWiU: 36.40.1) (2003-11-20)
budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w ul. Isep Stawy Pola Lisickich Wiklinowa w Żywcu - Sporyszu. (2003-11-20)
prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu miasta i jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych.(PKWiU: 65.23.1) (2003-11-20)
dostawę paliw płynnych napędowych do pojazdów służbowych W-MOSG w ilości: Benzyna bezołowiowa 95 - 60000 litrów Oleje napędowe - 142000 litrów.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-20)
dostawy antybiotyków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.41.5) (2003-11-20)
dostawy leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-20)
prowadzenie biura informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego w Iławie.(PKWiU: 63.30.1) (2003-11-20)
dostawę środków farmaceutycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 16).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-20)
sprzątanie i utrzymanie czystości budynku Gimnazjum w Suchym Lesie.(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-20)
wykonywanie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Mrągowa i gminy Mrągowo.(PKWiU: 60.21.2) (2003-11-20)
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.(PKWiU: 28.75.27-81.15 PN: PN-S-73200) (2003-11-20)
budowę Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Niechorzu.(PKWiU: 45.21.0) (2003-11-20)
zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.500.000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-20)
dostawę opału w 2004 r. węgiel kamienny groszek 4200 ton.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-20)
dostawę koksu i węgla do szkół podstawowych oraz przedszkoli.(PKWiU: 60.24.2) (2003-11-20)
dostawy leków i materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 19).(PKWiU: 24.42.Z) (2003-11-20)
dostawę oleju napędowego.(PKWiU: 23.20 PN: PN-EN 590:1999) (2003-11-20)
dzierżawę analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z dostawą testów.(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-20)
budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w ul. Isep Stawy Pola Lisickich Wiklinowa w Żywcu - Sporyszu. (2003-11-20)
zaciągnięcie kredytu złotówkowego długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 300 00000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa wodociągu we wsi Cicha Góra" gmina Nowy Tomyśl na okres trzech lat z rozpoczęciem spłaty od 2004 r.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-20)
budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią w miejscowościach: Makowisko i Surochów gm. Jarosław.(PKWiU: 45.21.4 PN: 45.21) (2003-11-20)
dostawę echokardiografu.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-20)
zakup dostawę i montaż urządzeń sportowych dla zadania Hala sportowa z zapleczem przy Zespole Szkół w Szczekocinach ul.Spacerowa 12.(PKWiU: 36.40.1) (2003-11-20)
usługi pralnicze dla SPZOZ Wieluń.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-20)
wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy do kwoty 10.239675 z okresem spłaty do 31.12.2013.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-20)
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ.(PKWiU: 74.20.5) (2003-11-20)
dostawa leków płynów krwiozastępczych i uzupełniających i nici chirurgicznych z podziałem na zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-20)
dostawę wyrobów czekoladowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.84.2) (2003-11-20)
dostawę przypraw sosów i koncentratów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.87.1) (2003-11-20)
dostawę wody mineralnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.91.1) (2003-11-20)
dostawę oleju jadalnego i masła roślinnego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.43.1) (2003-11-20)
zakup z dostawą urządzeń (kotłów gazowych materiałów i części) do budynku nr 22(72)/8601 - kotłownia batalionu ochrony i obsługi Komendy Portu Wojennego HEL.(PKWiU: 23.22.1) (2003-11-20)
budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi na działce nr 326 przy ul. Śluzowej w Bolesławcu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-20)
holowanie i przechowywanie pojazdów samochodowych na terenie miast Słubice i Kostrzyn (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 63.21.2) (2003-11-20)
opracowanie projektu budowlanego na budowę wodociagu i kanalizacji z przyłączami we wsi Laskówka oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dzbanów Przyłęk oraz ul. Fabrycznej wraz z oczyszczalnią ścieków w Przyłęku.(PKWiU: 74.20.1) (2003-11-20)
dostawę chleba bułek wyrobów ciastkarskich (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 15.81.1) (2003-11-20)
usługi opiekuńcze u podopiecznych na terenie miasta i gminy Pińczów przyznawane na podstawie art. 17 i 18 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.).(PKWiU: 83.52.1) (2003-11-20)
dostawę izolacji termicznej dla zadania "Modernizacja sieci ciepłowniczej napowietrznej 2 x DN 500 na odcinku od ul. Magazynowej do ST IV-11 w Rudzie Śląskiej".(PKWiU: 26.82.1) (2003-11-20)
dostawę sprzętu medycznego z podziałem na zadania: (2003-11-20)
dostawę miału węglowego MII 23-19-06 lub MII 23-18-06 wraz z transportem w 2004 roku dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-20)
dostawę gazów medycznych i technicznych.(PKWiU: 24.11.1) (2003-11-20)
budowę ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Staszica w Dąbrowie Górniczej.(PKWiU: 45.25.6) (2003-11-20)
dostawa leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-20)
dostawę 1 kompletu testera systemów mikrofalowych IFR 6843 (10MHz-20GHz) z wyposażeniem dodatkowym: (2003-11-20)
dostawę oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42 600 KJ/kg i zawartości siarki do 02% w ilości całkowitej 264 000 l dla kotłowni Zakładu Leczenia Uzależnień w Charciciach 12 64-412 Chrzypsko Wielkie.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-20)
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV w budynku gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza w Gryfinie. (2003-11-20)
ochronę mienia Spółki SEWiK.(PKWiU: 74.6) (2003-11-20)
dostawę nabiału dla ośmiu placówek podległych PCPR.(PKWiU: 15.51.2) (2003-11-20)
utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-20)
dostawę: zad. 1 - kserokopiarki Minolta EP 1054 - 1 sztuka zad. 2 - kserokopiarki Minolta DI 251 - 5 sztuk zad. 3 - kserokopiarki Minolta D 551 - 2 sztuki (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 30.01.2) (2003-11-20)
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy.(PKWiU: 74.20.A) (2003-11-20)
budowę ulicy Śniadeckiego. (2003-11-20)
BANKOWY KREDYT INWESTYCYJNY W WYSOKOŚCI 750.000 ZŁ NA DOBUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZESPOLEM 4 KLAS I ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZALOWEJ.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-20)
odczynniki do oznaczeń markerów nowotworowych sercowych hormonów płciowych tarczycowych z dzierżawą aparatu.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-20)
wymianę stacji transformatorowej wnętrzowej ŚN/nN Wrona przy ul. Gen. Ziętka w Mysłowicach dz. Brzęczkowice wraz z budową nowych powiązań kablowych po stronie ŚN i nN.(PKWiU: 31.10.4) (2003-11-20)
remont regulacji rzeki Małej Wisły brzeg prawy w km 10+180-10+280 w m. Harmęże oraz w km 13+086-13+186 w m. Brzeszce.(PKWiU: 45.24.1) (2003-11-20)
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu wielickiego: (2003-11-20)
dostawę błon rtg. i odczynników dla pracowni radiologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.(PKWiU: 24.64.1) (2003-11-20)
utrzymanie czystości sanitarno-epidemiologicznej w oddziałach szpitalnych z DPD i poradniach specjalistycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-20)
DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WG PAKIETÓW OD 1 DO 4 DO LABORTORIUM CENTRALNEGO ZZOZ W WADOWICACH (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-19)
DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PŁYNÓW INFUZYJNYCH BŁON RTG IM-PLANTY KOSTNE (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-19)
dostawę tablic rejestracyjnych.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-19)
obsługę kotłowni Szpitala w Tuszynie wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych do realizacji usługi.(PKWiU: 40.30.1) (2003-11-19)
udzielenie kredytu bankowego w wysokości 65 mln PLN na okres do 31.12.2010 r.z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta Nowa Sól.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-19)
oczyszczanie terenów publicznych w podziale na trzy rejony (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-19)
obsługę techniczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w latach 2004 do 2005.(PKWiU: 93.05.1) (2003-11-19)
kompleksowe utrzymanie czystości na terenie obiektów szpitala i dyrekcji SP ZOZ w Pucku.(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-19)
ubezpieczenie oracowników oraz mienia w JSW SA w 2004 roku (6 zadań): (2003-11-19)
wykonanie instalacji wod.-kan. c.o. podłoża i posadzek oraz wykonanie wykładzin ściennych i stolarki drzwiowej wewnętrznej na obiekcie Gimnazjum w miejscowości Rozdrażew.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-19)
dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Zblewo.(PKWiU: 60.23.1) (2003-11-19)
wykonanie usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych usług opiekuńczo - gospodarczych specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 85.32.1) (2003-11-19)
wykonanie usługi bankowej - zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 PLN z przeznaczeniem na realicję budowy gimnastycznej w tym modernizację kotłowni CO i termomodernizacją w Zespolu Szkół w Sokolnikach.(PKWiU: 65.22.1) (2003-11-19)
zaciągnięcie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 690 00000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Łańcucie etap I - hala sportowa wraz z przewiązką".(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-19)
DOSTWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 17.20.2) (2003-11-19)
DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO IIA 23/18/08 W ILOŚCI 3500 TON.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-19)
adaptację budynku biurowego na mieszkalny przy ul. Drawskiej 13 w Złocieńcu. (2003-11-19)
remont drogi przy nowobudowanym kanale deszczowym w Solcu Zdroju. (2003-11-19)
budowę kanalizacji sanitarnej - Pszów zad. 3 cz. 1 obiekt nr 3 w tym: (2003-11-19)
konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Olkusza - Rejon I.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-19)
dostawy oleju średniego.(PKWiU: 51.51.Z) (2003-11-19)
dostawę mleka śmietany serów i przetworów mlecznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 15.51.4) (2003-11-19)
dostawa mąki kaszy i produktów z ziaren zbóż (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 15.61.3) (2003-11-19)
dostawa ryb świeżych i przetworzonych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 15.20.1) (2003-11-19)
dostawa napojów i soków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.32.1) (2003-11-19)
dostawę warzyw i owoców mrożonych kwaszonych i konserwowanych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 15.33.1) (2003-11-19)
dostawa dżemów i powideł (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.33.2) (2003-11-19)
dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym edytorem tekstu WORD 2002 dla 46 użytkowników drukarek aparatu cyfrowego i UPS-ów oraz rozbudowę i zabezpieczenie łącza internetowego konfigurację i instalację dostarczonego sprzętu dla potrzeb Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.(PKWiU: 30.02.1) (2003-11-19)
dostawę miału węglowego II A i koksu.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-19)
usuwanie szkód powodziowych - remont ubezpieczeń i stopni na potoku Paleśnianka. (2003-11-19)
usuwanie szkód powodziowych i zabezpieczenie przeciwpowodziowe - potok Kąśnianka. (2003-11-19)
dobudowę szybu windowego dla obsługi pawilonu leczniczo-opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie gm. Gąbin.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-19)
dostawę 12 szt. samochodów ciężarowych z napędem na 4 koła.(PKWiU: 34.10.4) (2003-11-19)
dostawę leków do apteki szpitalnej (2003-11-19)
dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej: (2003-11-19)
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopna-Wiklinowa-Cegłowa o łącznej długości 7560 m z rur z litego PCV o średnicach 160-315mm w Ostrowie Wielkopolskim. (2003-11-19)
wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych i wytypowanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a. (2003-11-19)
przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Ćwików i Podborze gm. Olesno.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-19)
wykonanie instalacji do wapnowania osadu na oczyszczalnię ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie.(PKWiU: 90.00.1) (2003-11-19)
udzielenie kredytu w wysokości 1550000 z ośmioletnim terminem spłaty.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-19)
dostawę leków różnych chemikaliów i surowców farmaceutycznych oraz zaopatrzenia materiałowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-19)
wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-19)
remont i modernizację budynku przystosowującą go do funkcji biurowo-usługowej.(PKWiU: 45.21.15) (2003-11-19)
udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na wykup nieruchomości.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-19)
modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Koniecpol w systemie informatycznym Synergia.(PKWiU: 74.20.7) (2003-11-19)
dostawy sprzętu jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-19)
dostawę mebli hotelowych.(PKWiU: 36.14.1) (2003-11-19)
obsługę konserwacyjną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (część wspólna i gminna) w Rejonach Obsługi Mieszkańców nr 4 nr 6 i nr 10 w Gliwicach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4). (2003-11-19)
na dostawę odczynników biochemicznych w następujących pakietach: (2003-11-19)
prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu.(PKWiU: 75.13.1) (2003-11-19)
świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach z terenu miasta i gminy Skarszewy - w ilości nieprzekraczalnej do 40 800 godzin rocznie.(PKWiU: 85.32.1) (2003-11-19)
pielęgnację zieleni miejskiej i utrzymania grobownictwa wojennego na terenie miasta Sochaczewa w latach 2004 - 2005.(PKWiU: 45.20.1) (2003-11-19)
budowę 3 sztuk kładek na rzece Błotnia w miejscowości Wierzawice.(PKWiU: 44.21.2) (2003-11-19)
adaptację budynków B1 i B2 na pralnię w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 19. Zadanie współfinansowane przez Fundację EkoFundusz w Warszawie.(PKWiU: 45.33.11) (2003-11-18)
dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni bakteriologicznej i odczynników do oznaczania toxoplazmozy metodą ELISA z czytnikiem do płytek (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 33.20.8) (2003-11-18)
zakup sprzętu rolniczego - ciągnik klasy 210-240 KM 2 szt. ciągniki klasy 110-120 KM.(PKWiU: 29.31.23) (2003-11-18)
usługi gastronomiczne 2003-2004.(PKWiU: 55.52.1) (2003-11-18)
dostawę 6 sztuk autobusów (2003-11-18)
mięso i jego przetwory.(PKWiU: 15.11.1) (2003-11-18)
kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach tj. bieżące utrzyamnie szkół przedszkoli i placówek oświatowych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-18)
świadczenie usługi zbierania transportu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białobrzegi wraz z eksploatacją gminnego składowiska odpadów komunalnych.(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-18)
remont instalacji elektrycznej w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich.(PKWiU: 45.31.1) (2003-11-18)
wykonanie awaryjnych remontów technologicznych sieci ciepłowniczych w Gliwicach (2003-11-18)
wymianę dźwigu szpitalnego na dźwig szpitalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych.(PKWiU: 29.22.16-30.14) (2003-11-18)
dostawę materiałów opatrunkowych w 27 pakietach.(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-18)
dostawę wyżywienia całodobowego.(PKWiU: 15.50.2) (2003-11-18)
przebudowę ul. Nowej zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem budowlanym.(PKWiU: 45.21.A) (2003-11-18)
wykonanie remontu i modernizacji pomieszczeń biurowych Rejonu Obsługi Mieszkańcow nr 3 przy ul. Grodowej 2 w Gliwicach (strefa A ochrony konserwatorskiej). (2003-11-18)
wykonanie usługi zapewniającej zmniejszenie zużycia ciepła i kosztów eksploatacyjnych w systemie grzewczym m. Świętajno wraz z realizacją i finansowaniem inwestycji przez "trzecią stronę finansującą" w systemie ESCO oraz udzieleniem gwarancji oszczędności i aranżacją finansowania przez oferenta.(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-18)
dostawę granulatów lub konfekcjonowanych substancji chemicznych do produkcji płynów dializacyjnych dla Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.66.4) (2003-11-18)
dostawę mięsa drobiowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.12.1) (2003-11-18)
dostawę wędlin i wędzonek (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.13.1) (2003-11-18)
dostawę wędlin drobiowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.13.1) (2003-11-18)
dostawa wyrobów garmażeryjnych mrożonych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 15.85.1) (2003-11-18)
dostawa ziemniaków i roślin strączkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 01.11.2) (2003-11-18)
dostawę warzyw świeżych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 01.12.1) (2003-11-18)
dostawa owoców (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 01.13.2) (2003-11-18)
dostawę mięsa wieprzowego i wołowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 15.11.1) (2003-11-18)
dostawę zamkniętego systemu próżniowego pobierania krwi dla Szpitala Św. Jana w Starogardzie Gdańskim.(PKWiU: 26.15.2) (2003-11-18)
budowę chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 956 w Sułkowicach w ciągu ul.1 Maja.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-18)
transport odpadów komunalnych zakładowych w hali przeładunku przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie ładowarką Ł - 34 na składowiska wskazane przez zamawiającego.(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-18)
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów ABC zgodnie z wymogami specyfikacji i postanowieniami projektu umów oraz załącznikami do tych umów: (2003-11-18)
dostawę bonów towarowych dla pracowników SZPZOZ Wołomin.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-18)
odnowienie poprzez dostarczenie sadzonek drzewostanu zniszczonego przez wiatr halny w Gminach Bukowina Tatrzańska i Kościelisko znajdujących się na terenie Powiatu Tatrzańskiego w latach 2004 - 2006.(PKWiU: 02.01.5) (2003-11-18)
zakup narzedzi: (2003-11-18)
dostawę dializatorów do Stacji Dializ przy SPZZOZ - Gryfice (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-18)
usuwanie szkód powodziowych - potok Kisielina w km 36+785 - 38+000. (2003-11-18)
remont ulicy Wyspiańskiego w Kórniku. (2003-11-18)
dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie miasta i gminy Mszczonów.(PKWiU: 60.23.1) (2003-11-18)
usługi pralnicze dla szpitala.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-18)
udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 3 000 000 PLN na sfinansowanie zakupu nieruchomości po byłej Jednostce Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Mrągowie.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-18)
pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej odzieży roboczej i ochronnej i innego asortymentu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-18)
zintegrowany System Informatyczny.(PKWiU: 72.20.2) (2003-11-18)
udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 868 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2003.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-18)
dostawę spiralnego tomografu komputerowego aparatu rtg zdalnie sterowanego i aparatu śródoperacyjnego łuku C wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem adaptacji pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej 114 SzWzP - SP ZOZ.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-18)
dostawa bonów towarowych.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-18)
dostawę mleka i jego przetworów.(PKWiU: 15.51.1) (2003-11-18)
termomodernizację budynków szkolnych w Bobrku Podlesiu Dużym Bożem i w Stromcu oraz modernizację kotłowni węglowych i koksowych na kotłownie opalane biomasą w budynkach szkolnych w Bobrku Podlesiu Dużym Bożem Stromcu i w budynku Urzędu Gminy Stromiec. (2003-11-18)
budowę gimnazjum w Słocinie - VI etap roboty budowlane wykończeniowe sali gimnastycznej.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-18)
przebudowę pomieszczeń budynku przychodni rejonowej na pomieszczenia Oddziału Szpitalnego Neurologii. (2003-11-18)
wymianę stolarki okiennej na okna z PCW w budynkach Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Katowicach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3). (2003-11-18)
świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-18)
dostawę mięsa wędlin i drobiu - świeże nie mrożone odpowiadające jakościowym normom branżowym do 8 placówek podleglych PCPR w Otwocku.(PKWiU: 15.13.1) (2003-11-18)
zakup i dostawę fabrycznie nowej przyczepy ciągnikowej ze zgniotem do wywozu stałych odpadów komunalnych.(PKWiU: 34.20.2) (2003-11-18)
opracowanie projektu i budowę rozległej sieci komputerowej WAN wraz z wyborem operatora sieci teleinformatycznej.(PKWiU: 30.02.9) (2003-11-18)
świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu odpadów stałych z terenu gminy Komorniki w 2004.(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-18)
dostawę oleju opałowego lekkiego w 2004 roku. Ofertę należy umieścić w zamkniętej i opieczętowanej kopercie oznakowanej tytułem przetargu -Oferta na dostawę oleju opałowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-18)
dostawę materiałów szewnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-18)
dostawy pszenicy paszowej w ilości 4800 ton (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 01.11.1) (2003-11-18)
dostawę opału (węgiel olej opałowy) w sezonie grzewczym 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-18)
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w Zespole Szkół w Wierzawicach.(PKWiU: 20.30.1) (2003-11-18)
dostawę materiałów biurowych dla Oddziału ZUS w Jaśle (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 21.23.1) (2003-11-18)
dostawę koncentratów dwuwęglanowych dwuskładnikowych.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-18)
dostawę sprzętu hangarowego: (2003-11-18)
rEMONT BUDYNKU KOSZAROWEGO W OLESZNIE.(PKWiU: 41.00.2) (2003-11-18)
prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic placów skwerów otwartych parków i zieleńców parkingów oraz ogólnodostępnych przejść dla pieszych. (2003-11-18)
dostawę samochodu samowyładowczego szt.1.(PKWiU: 34.10.5) (2003-11-18)
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Cukrownia - Łężyn w Koninie. (2003-11-18)
wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-18)
remont sieci lokalnej dla potrzeb przetwarzania informacji niejawnych w Centrum Operacji Morskich obejmujący: (2003-11-17)
dostawę farmaceutyków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 15).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-17)
udzielenie kredytu długoterminowego wysokości 4 000 000 zł dla Miasta Stalowej Woli.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-17)
remont gruntowny budynku mieszkalnego przy Pl. Konst. 3 Maja 18. (2003-11-17)
dOSTAWA MATERIAŁÓW I BŁON RTG.(PKWiU: 24.64.1) (2003-11-17)
usługę przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala w Tuszynie wraz z najmem pomieszczeń kuchni.(PKWiU: 55.52.1) (2003-11-17)
wybór banku krajowego na udzielenie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 4.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2003.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-17)
udzielenie kredytu obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2003 roku.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-17)
dostawę części zamiennych do autobusów typu Neoplan.(PKWiU: 29.14.3) (2003-11-17)
dostawę leków materiałów szewnych i opatrunkowych dla potrzeb ZOZ w Mikołowie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 21).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-17)
dostawę wyrobów implantacyjnych (do zespoleń kości) (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-17)
sukcesywną dostawę dla oddziału okulistycznego (2003-11-17)
budowę świetlicy wiejskiej w Bzowcu. (2003-11-17)
świadczenie usług pralniczych.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-17)
DOSTAWĘ LASERU OKULISTYCZNEGO ORAZ PERYMETRU OKULISTYCZNEGO (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-17)
dostawę mięsa i przetworów mięsnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.11.1) (2003-11-17)
dostawę 250 000 l oleju opałowego lekkiego.(PKWiU: 23.20) (2003-11-17)
zakup paliw płynnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1).(PKWiU: 23.20.1 PN: PN-EN228:1999 ZN-99/MG/CN-4 PN-EN590) (2003-11-17)
wykonanie dźwigu osobowego.(PKWiU: 29.22.1) (2003-11-17)
utrzymanie czystości w budynku urzędu oraz dozorstwo posesji Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 38.(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-17)
zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu łaskiego w sezonie 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-17)
usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadków z budynków mieszkalnych administrowanych przez MZGM Brzesko (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-17)
dostawę żywności na potrzeby Domu dla Ludzi Starych w Kalkowie-Godowie.(PKWiU: 55.52.1) (2003-11-17)
budowę budynku administracyjnego Przedsiębiorstwa PUIK Sp. z o.o. przy ul. Partyzantów w Łukowie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-17)
adaptację poddasza siedziby Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20. (2003-11-17)
wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu Dzielnicy Przemysłowej Południe w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.(PKWiU: 74.20.3) (2003-11-17)
budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy M. Dąbrowskiej z rur PCW fi 200 mm odcinek o długości 450 mb.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-17)
dostawę miału węglowego do ogrzania obiektów szkolnych w sezonie grzewczym 2003/2004 w ilości 1300 t minimalna wartość kaloryczna 24 MJ/kg zawartość popiołu do 18% zawartość siarki do 06%.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-17)
utrzymanie czystości i zieleni w Tucholi w latach 2004-2006.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-17)
dostawy linii krwi do sztucznych nerek (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-17)
wykonanie docieplenia ścian oraz kolorystyki budynku Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-17)
termomodernizację w budynkach Zespołu Szkół nr 1 w Sokolowie Podlaskim ul. M.C. Skłodowskiej 24 i w budynkach Zespołu Szkół nr 2 w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3 - kontynuacja wymiany okien.(PKWiU: 45.42.1) (2003-11-17)
dostawę cewników do embolektomii elektromedycyny filtrów kanek ostrzy przyrządów do przetaczania rurek intub. sterylizacji: testów papieru i rękawów strzykawek wkłuć układu zamkniętego zgłębników i drenów różne i rękawic medycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 16).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-17)
dostawę bonów towarowych dla pracowników BZE SA.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-17)
wykonanie robót dla zadania p.n.: Awaryjny remont sieci wodociągowej 200 mm w ulicy Grunwaldzkiej w Zabrzu łącznie z odcięciem i zaślepieniem starych wodociągów;.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-17)
wykonanie odnowy nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną na drodze krajowej nr 25 - likwidacja kolein.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-17)
wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.(PKWiU: 45.33.2) (2003-11-17)
budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z kanalizacją deszczową w sołectwie Świętoszówka.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-17)
wykonanie odnowy nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną na drodze krajowej nr 25 - likwidacja kolein.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-17)
wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCW (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.22.1) (2003-11-17)
rozbudowę istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie. (2003-11-17)
polepszenie jakości powietrza poprzez program obniżenia niskiej emisji z domów jednorodzinnych gminy Krzanowice - etap II. (2003-11-17)
zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Michałowice w sezonie zimowym 2003/2004 i 2004/2005.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-17)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową dróg w osiedlu Zachód w Ciechanowie.(PKWiU: 74.20.1) (2003-11-17)
usługę przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOL w Gnieźnie.(PKWiU: 55.52.1) (2003-11-17)
dostawę spycharki gąsienicowej.(PKWiU: 29.52.5) (2003-11-17)
remont sal lekcyjnych i sanitariatów Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi.(PKWiU: 00.00.0) (2003-11-17)
modernizację Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-17)
kompleksowe całodzienne wyżywienie pacjentów poprzez przygotowanie trzech posiłków dziennie 7 dni w tygodniu zgodnie z obowiązującymi w szpitalach psychiatrycznych normami żywieniowymi o wartości nie niższej niż 3.200 kcal/1osobodzień żywienia oraz ich dostarczenie do budynku Ośrodka w należących do ROPS termosach w sposób zgodny z zaleceniami higieniczno-sanitarnymi odnośnie transportu żywności w następujących godzinach: Śniadanie od 730 do 800 Obiad - od 1245 do 1315 Kolacja - od 1800 do 1830 i w ilościach wynikających z aktualnej ilości przebywających w Ośrodku pacjentów w przedziale 40 - 70 osób.(PKWiU: 55.52.1) (2003-11-17)
budowa kolektora sanitarnego grawitacyjnego o średnicy 200mm długośći 301mb. (2003-11-17)
kompleksową ochronę osób i mienia w obiektach S.A. "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów".(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-17)
DOSTAWĘ WOZU ASENIZACYJNEGO.(PKWiU: 34.10.4) (2003-11-17)
DOSTAWĘ SOCZEWEK WEWNATRZGAŁKOWYCH SKŁADALNYCH (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 30.40.1) (2003-11-17)
dostawę urządzeń i wyposażenia z montażem uniwersalnej linii diagnostycznej do kontroli pojazdów o dmc do i powyżej 35 tony pojazdów (osobowych ciężarowych autobusów ciągników rolniczych przyczep i motocykli).(PKWiU: 33.20.6) (2003-11-17)
zakup paliw samochodowych na stacji paliw.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-17)
rozruch obiektów szpitala w Lubaczowie - I etap.(PKWiU: 45.21.5) (2003-11-17)
świadczenie w latach 2004-2006 usług opiekuńczych oraz specjalistycznych w miejscu zamieszkania osobom które z powodu wieku choroby lub inny przyczyn pomocy.(PKWiU: 85.32.1) (2003-11-17)
realizację II etapu inwestycji - "Budowa hali sportowej zlokalizowanej przy Zespole Szkół Specjalnych w Łobżenicy" - wykonani kotłowni gazowej.(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-17)
zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie RDW Białogard w sezonie zimowym 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 90.00.30) (2003-11-17)
modernizację i rozbudowę Międzyszkolnego Osrodka Sportowego przy Al. Mireckiego w Sosnowcu.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-17)
budowę części hotelowej w Sanatorium "Wrzos" dokończenie II-gi etap. (2003-11-17)
dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów o liczbie miejsc do 55 w tym min. 39 miejsc siedzących.(PKWiU: 34.10.3) (2003-11-17)
opracownie planu przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój.(PKWiU: 70.20.5) (2003-11-16)
dostawę nowego autobusu turystycznego z przeznaczeniem do komunikacji międzynarodowej i międzymiastowej o całkowitej ilości miejsc dla 57 osób.(PKWiU: 34.10.3) (2003-11-15)
wykonanie sieci wodociągowej w Al. Wojska Polskiego z przyłączami do budynków w Starogardzie Gdańskim.(PKWiU: 45.33.2) (2003-11-14)
budowę kanalizacji sanitarnej - kanały boczne śr. 160 (przykanaliki) 11315 m.b. - studzienek 161 sztuk w miejscowości Radostków Radostków Kolonia i Mykanów ul. Zielona.(PKWiU: 45.33.2) (2003-11-14)
wydanie śpiewnika w ilości 36.000 sztuk nagranie 216.000 sztuk płyt CD do śpiewnika oraz kolportaż śpiewników do wszystkich starostw powiatowych w kraju.(PKWiU: 22.22.3) (2003-11-14)
konserwację zieleni utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2004-2006.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-14)
zarządzanie administrowanie i eksploatację budynków stanowiących własność i współwłasność gminy Boguszów-Gorce.(PKWiU: 70.32.1) (2003-11-14)
dostawę tomografu dwurzędowego.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-14)
zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku drobnego sprzętu medycznego materiałów rtg płynów infuzyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 20).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-14)
termomodernizację świetlicy środowiskowej w kol. Sobolewo.(PKWiU: 45.32.1) (2003-11-14)
termomodernizację przedszkola w Supraślu przy ul. Szkolnej 2.(PKWiU: 45.32.1) (2003-11-14)
świadczenie usług w zakresie żywienia szpitalnego.(PKWiU: 55.30.1) (2003-11-14)
zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników uprawniających do zakupu co najmniej art. spożywczych i chemicznych z terminem realizacji nie krótszym niż do 31 marca 2004 r.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-14)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-14)
dostawę sprzętu medycznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-14)
dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 30.02.1) (2003-11-14)
wykonanie nawierzchni z kostki polbruk ulic Teligi Tenisowej Żwirki i Wigury od ul. Śląskiej oraz ul. Malinowskiego do Żwirki i Wigury.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-14)
modernizację krytej pływalni i hali sportowej w Stroniu Śląskim.(PKWiU: 45.32.1) (2003-11-14)
adaptację pomieszczeń oddziału chirurgii i oddziału ginekologii oraz dostawę i montaż stolarki (PCV + aluminium) okiennej i drzwiowej szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2). (2003-11-14)
utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy - Zadanie IV - pasy drogowe północ. Postępowanie OO-341/62/03.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-14)
założenie ewidencji budynków i lokali i modernizacja istniejącej ewidencji gruntów dla miasta Warka.(PKWiU: 74.20.7) (2003-11-14)
utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy - Zadanie III - pasy drogowe południe. Postępowanie OO-341/61/03.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-14)
dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus w ilości 600 000 litrów +/- 20%.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-14)
wykonanie i dostawę ok. 8700 kpl. tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w latach 2004-2005.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-14)
dostawę cyfrowego ultrasonografu o profilu kardiologicznym.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-14)
adaptację budynków nr 10 i 15 przy ul. Chopina na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (2003-11-14)
świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego w 2004 i 2005 roku.(PKWiU: 85.32.14) (2003-11-14)
modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Budkowice. (2003-11-14)
ubezpieczenie szpitala Św. Jana w Starogardzie Gdańskim od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia na okres 3 lat.(PKWiU: 66.03.1) (2003-11-14)
dostawę 1 szt. samochodu specjalistycznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z pojemników 110l=1100l na podwoziu samochodu MAN 18.225 LLC.(PKWiU: 34.10.54-90.90) (2003-11-14)
dostawę oleju opałowego lekkiego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-14)
dostawę oleju napędowego (letniego i zimowego) w ilości ok. 7200 litrów miesięcznie.(PKWiU: 23.20.1 PN: PN-EN 590:1999) (2003-11-14)
dostawę i montaż systemu monitorowania składającego się z 7 kardiomonitorów z centralą zbiorczą.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-14)
remont ul. Modrzewiowej w miejscowości Siechnice gmina Święta Katarzyna - na odcinku od ul. Jarzebinowej do ul. Zacisze wraz z kanalizacją deszczową - etap I.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-14)
dostawę opału.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-14)
wykonanie zadaszonego podjazdu dla karetek sanitarnych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-14)
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 w km 38+105 do km 38+848 - ul. Beskidzka oraz przebudowa ul. Głowackiego w Andrychowie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-14)
budowę sieci cieplnej 2x fi 1143/200; 2x fi 889/160; 2x fi 761/140 o łącznej długości 147 m oraz przebudowę piwnicy na kotłownię gazową o mocy 2 x 345 kW w budynku przy ul. Batorego 14 w Dębicy. (2003-11-14)
wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Gminie Tokarnia w ramach Kompleksowego programu utrzymania w czystości wód zlewni rzeki Raby od źródeł do zapory w Dobczycach.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-14)
pełnienie funkcji menadżera projektu współfinansowego ze środków pomocowych Phare 2003 SSG dotyczącego przebudowy drogi Nr 06238 Krasnystaw - Siennica Różana od km 0+000 do km 12+270 w tym budowy i przebudowy obiektów mostowych oraz innych branż towarzyszących.(PKWiU: 74.20.6) (2003-11-14)
dostawa drobnego sprzetu medycznego jednorazowego użytku w podziale na 5 pakietów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-14)
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynowej o łącznej długości 5750 m z rur z litego PCV o średnicy 250 mm w Ostrowie Wielkopolskim. (2003-11-14)
usuwanie skutków powodzi na potoku Wieprzówka w km 0+900 - 2+920 3+900 - 4+270 stopień nr 7. (2003-11-14)
budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej (wraz z wykonaniem przekładek uzbrojenia podziemnego) w ul. Kopernika i Dygasińskiego w Olkuszu.(PKWiU: 45.21.3) (2003-11-14)
reazlizację energooszczędnego programu remontu oświetlenia ulicznego ulic i dróg gminy Kołczygłowy. (2003-11-14)
modernizacja i rozbudowa sali sportowej Gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-14)
udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 600 000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-14)
ubezpieczenie mienia należącego do Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance w zakresie: (2003-11-14)
zimowe oczyszczanie dróg na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2003/2004. (2003-11-14)
dostawę środków do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej oraz czyszczenia chemicznego odzieży (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.51.3) (2003-11-14)
dOSTAWA KAMERY DO INSPEKCJI SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z SYSTEMEM KOMPUTEROWYM I OPROGRAMOWANIEM.(PKWiU: 33.40.3) (2003-11-14)
dostawę kriokomory do krioterapii ogólnoustrojowej wraz z montażem.(PKWiU: 29.23.1) (2003-11-14)
wykonanie modernizacji obiektów Oddziału ZUS przy ul. Wybickiego 30.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-14)
zimowe utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie miasta Gniezna.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-14)
dostawa utylizatora do rozdrabniania i ekologicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych.(PKWiU: 29.24.1) (2003-11-14)
dostawę elektronicznych czterokwadrantowych liczników energii elektrycznej klasy 02 dla BZE S.A. na rok 2003.(PKWiU: 33.20.6) (2003-11-14)
przebudowę ul. Kochanowskiego wraz z Dolinką Rakocego wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej do posesji oraz wymianą wodociągu w ul. Kochanowskiego Dolince Rakocego i części Rynku w Murowanej Goślinie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-14)
modernizację kotłowni opalanej oraz modernizacja i regulacja wewnętrznych instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych na o/m w m. Piątkowo gm. Kowalewo - Pom.(PKWiU: 45.33.11) (2003-11-14)
modernizację kotłowni miałowej z zewnętrzną siecią c.o. i c.w.u. oraz regulacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych w m. Wrocki gm. Golub-Dobrzyń.(PKWiU: 45.33.11) (2003-11-14)
realizacja bonów towarowych na artykuły spożywczo-przemysłowe dla pracowników Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-14)
dostawę odczynników i materiałów zużywalnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-14)
obsługę konserwacyjną gminnych zasobów mieszkaniowych w Rejonach Obsługi Mieszkańców 4 6 10 w Gliwicach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3). (2003-11-14)
wywóz odpadów komunalnych z terenu WSZ w Płocku i Hoteli Pracowniczych.(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-14)
przebudowę ulicy wewnątrzosiedlowej (dz. nr ewid. 1237/5) odchodzącej od ul. Mickiewicza wraz z dobudową oświetlenia.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-14)
dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-14)
zakup i dostawę oleju opałowego typu lekkiego.(PKWiU: 24.32.5) (2003-11-14)
dostawę dializatorów w rozbiciu na 2 zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-14)
dostawę sprzętu rolniczego: ciągnik o mocy 100 KM nowy ładowarka czołowa samobieżna nowa sieczkarnia samobieżna kosiarka dyskowa 280 m nowa wóz asenizacyjny 10 000 l nowy gniotownik do zboża opryskiwacz polowy 3500 l nowy.(PKWiU: 29.22.1) (2003-11-14)
modernizację Ośrodka Sportowego RONDO w Koninie. (2003-11-13)
WYKONANIE USŁUG PRALNICZYCH (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1).(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-13)
dostawę instalację i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-13)
dostawę i montaż filtrów dla Zakładu Uzdatniania Wody w Świniarsku.(PKWiU: 29.24.1) (2003-11-13)
dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.(PKWiU: 24.66.4) (2003-11-13)
dostawy płynów infuzyjnych i operacyjnych oraz odżywek (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-13)
utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy - Zadanie I - zespół obiektów zieleni centrum.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-13)
utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy - Zadanie II - pozostałe obiekty zieleni.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-13)
dostawę materiałów biurowych.(PKWiU: 21.12.1) (2003-11-13)
dostawę specyficznych materiałów chirurgicznych do SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Jaworznie. (2003-11-13)
dostawę rur: (2003-11-13)
usuwanie szkód powodziowych - potok Rzepianka w km 9+693 - 10+660 Etap IIIVIVII. (2003-11-13)
modernizację drogi powiatowej nr 31 370 Iłów-Brzozów od km 0+890 do km 1+620 długość - 073 km.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-13)
wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Wyłazy Ziomaki Żuków Wólka Żukowska. (2003-11-13)
DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-13)
nagłośnienie kinowe DOLBY Digital oraz nagłośnienie sceniczne w sali kinowo-widowiskowej w pomieszczeniach tzw. Sali Kameralnej ( pom. 200 wraz z zapleczem technicznym ) w Centrum Kultury "MUZA" w Lubinie ul. Armii Krajowej 1.(PKWiU: 32.30.4) (2003-11-13)
opracowanie koncepcji dobór aparatury w oparciu o określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania techniczno-sprzętowe dostawę wyposażenia montaż i uruchomienie systemu projekcji kinowej 35 mm i multimedialnej w sali kinowo-widowiskowej w pomieszczeniach tzw. Sali Kameralnej ( pom. 200 wraz z zapleczem technicznym ) w Centrum Kultury "MUZA" w Lubinie ul. Armii Krajowej 1.(PKWiU: 33.40.3) (2003-11-13)
1. Wykonanie ocieplenia elewacji i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce ul.Sienkiewicza 14 . (2003-11-13)
budowę wodociągu w ulicy Czapli w Gliwicach na odcinku od budynku nr 35 do 81 wraz z podłączeniami do budynków.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-13)
budowę wodociągu w ulicy Strzelców Bytomskich w Gliwicach - Łabędach na odcinku od ul. Zakątek Leśny do ul. Grzybowej.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-13)
świadcznie usług pralniczych w ilości ok. 80 000 kg/rok +/- 5%.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-13)
dostawy erytropoetyny (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-13)
dostawę 4 szt samochodów dostawczych /pickup/.(PKWiU: 34.10.4) (2003-11-13)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Żorach - Rowniu. (2003-11-13)
wykonanie kotłowni parowej olejowo - gazowej.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-13)
dostawy leków płynów infuzyjnych środków diagnostycznych szczepionek i materiałów pomocniczych do receptury (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-13)
dostawę 5 szt. samochodów dostawczych furgon.(PKWiU: 34.10.4) (2003-11-13)
zakup bonów towarowych dla pracowników.(PKWiU: 22.22.1) (2003-11-12)
zakup materiału szewnego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-12)
dostawę franco magazyn Zamawiającego w Bogdance części zamiennych do lokomotyw podwieszanych z napędem spalinowym typu LZH-50.D.3; LZH-60.D.0; LZH-60.D.01 produkcji firmy BEVEX - Słowacja (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1).(PKWiU: 35.20.4) (2003-11-12)
zakup aparatu ultrasonograficznego.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-12)
dostawę franco magazyn Zamawiającego w Bogdance siatki okładzinowej zgrzewanej zaczepowej typu ciężkiego do obudowy chodnikowej V36.(PKWiU: 28.11.2 PN: PN-G-15050) (2003-11-12)
sprzęt medyczny do badań i zabiegów angiograficznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-12)
dostawę dwóch echokardiografów cyfrowych.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-12)
dostawę nabiału.(PKWiU: 15.51.4) (2003-11-12)
modernizację systemu energetycznego Szpitala z zastosowaniem biomasy.(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-12)
zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lwóweckiego w sezonie 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 90.00.0) (2003-11-12)
ubezpieczenie mienia odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Gminy Miejskiej Nowa Sól oraz jednostek organizacyjnych.(PKWiU: 66.03.1) (2003-11-12)
konserwację oraz prace modernizacyjne i remontowe oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-12)
opracowanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Otwocka na bazie istniejącej ewidencyjnej mapy numerycznej.(PKWiU: 74.20.7) (2003-11-12)
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina Pleśna.(PKWiU: 74.20.5) (2003-11-12)
konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Pszów w latach 2004-2006.(PKWiU: 45.34.2) (2003-11-12)
dostawę mleka oraz nabiału do obiektów Uzdrowiska.(PKWiU: 15.5) (2003-11-12)
dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych do obiektów Uzdrowiska.(PKWiU: 15.1) (2003-11-12)
produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-12)
dostawy materiałów radiologicznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.64.1) (2003-11-12)
zakup i sukcesywne dostawy zestawów do dializ otrzewnowych ADO i CADO (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-12)
budowę przyszkolnej sportowej hali namiotowej.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-12)
dostawę oleju napędowego.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-12)
sprzątanie ZZOZ Oświęcim.(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-12)
wybór firmy która dokona windykacji należności ZOZ-u w Ostrowcu Św. od Skarbu Państwa (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 74.11.1) (2003-11-12)
DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH DLA ZZOZ WADOWICE (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-12)
dostawę leków różnych i antybiotyków.(PKWiU: 24.41.5) (2003-11-12)
dostawę tablic rejestracyjnych według wzoru określonego w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-12)
dostawę siarczanu żelazowego w roku 2004 dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Bielawie i w Dzierżoniowie.(PKWiU: 24.13.3) (2003-11-12)
dostawę wędlin i mięsa (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.11.1) (2003-11-12)
adaptację i modernizację budynku byłej stacji pogotowia ratunkowego na pomieszczenia biurowe - Brzesko ul. Wyszyńskiego 6.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-12)
całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Dzierżoniowa.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-12)
modernizację odziału Położniczo - Noworodkowego z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej.(PKWiU: 45.43.1) (2003-11-12)
roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2004.(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-12)
adaptację na pomieszczenia mieszkalne części budynku nr 10/7 znajdującego się na działce nr 104 w Ogorzelicach gm. Stara Biała.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-12)
dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.(PKWiU: 25.24.2) (2003-11-12)
dostawę podłoży zestawów i odczynników bakteriologicznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 18).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-12)
dostawę materiałów medycznych: (2003-11-12)
sprzątanie i czyszczenie pomieszczeń w obiektach Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn - Niedzica - Sromowce Wyżne S.A.(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-12)
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.500.000 ZŁ NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM EDUKAJI REKWALIFIKACJI I REAKTYWACJI ZASOBÓW LUDZKICH WRAZ Z HALĄ SPORTOWĄ W BOBOLICACH.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-12)
dostawę fabycznie nowego ciągnika rolniczego.(PKWiU: 29.31.2) (2003-11-11)
budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Ruda -przysiółek Zastawie - Gmina Radomyśl Wielki: (2003-11-09)
dostawę soczewek ocznych wewnątrzgałkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-09)
wykonanie adaptacji części budynku starego szpitala przy ulicy Szpitalnej 21 w Zakopanem z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-09)
remont i adaptację kotłowni - wymianę kotła na kotły węglowe z paleniskiem retortowym (ekologiczne) oraz wykonanie kanału zewnętrznego c.o. (2003-11-09)
przebudowę mostu na potoku bez nazwy w ciągu ul. Sanockiej w Przemyślu. (2003-11-09)
docieplenie dachów budynku nr 1 - lewy blok 560 m kw. docieplenie łącznika i bloku kuchennego - 755 m kw. docieplenie ścian zewnętrznych budynku nr 1 - lewy 870 m kw.(PKWiU: 45.45.1) (2003-11-09)
wykonanie przebudowy drogi Al. 3-go Maja w Słupsku na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Batorego wraz z odwodnieniem przełożeniem oświetlenia i zagospodarowaniem terenów zielonych. Jezdnia o nawierzchni z masy asfaltowej SMA o pow. ok. 3360m2. (2003-11-09)
budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Północnej w Działdowie o zakresie rzeczowym: - PCW 225 mm dł. około 1153 m- PCW 160 mm o dł. około 826 m - PCW 110 mm o dł. około 298 m -przyłącza PE 63 mm o dł. około 64 m PE 40 mm o dł. około 509 m.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-09)
dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4 x 4. Kabina załogi 1+1+4. Zbiornik wodny 2500l.(PKWiU: 34.10.2) (2003-11-09)
budowę kanalizacji sanitarnej śr. 200 o dł. 35650 m.b. z przyłączami - 8 szt. oraz odbudową drogi wraz z poszerzeniem do 60 m.b. w Zduńskiej Woli.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-09)
wykonanie przebudowy drogi ul. Nad Śluzami w Słupsku wraz z odwodnieniem przełożeniem oświetlenia i zagospodarowaniem terenów zielonych. Jezdnia o nawierzchni z masy asfaltowej SMA o pow. ok. 3520m2. (2003-11-09)
usuwanie skutków powodzi - remont prawego wału rzeki Mała Wisła Brzeszcze - Harmęże w km 0+000 - 1+530 1+050 - 1+972. (2003-11-09)
usuwanie szkód powodziowych na potoku Brzeźnickim w km 0+000 - 1+300 2+500 - 3+200 5+100 - 5+300. (2003-11-09)
budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w Szczakach Gmina Piaseczno. (2003-11-09)
modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę stacji wymienników w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25.(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-09)
przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 102 163 211 i 60. (2003-11-09)
remont ulicy Korfantego w Chróścicach polegający na odtworzeniu nawierzchni chodnika i jezdni.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-09)
wymianę stropów drewnianych (na betonowe - nad parterem i piętrem ) wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie. (2003-11-09)
wykonanie remontu i wzmocnienia odcinka drogi powiatowej nr 34 219 Warka - Kępa Niemojewska - Boże.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-09)
zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Mostów w Zgierzu w sezonie 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-09)
świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2003/2004. Zamówienie obejmuje usługi 13 nośników i maszyn traktowanych jako oddzielne zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-09)
dostawę endoprotez (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-09)
wykonanie zespołu kortów do tenisa ziemnego (4 korty treningowe) przy ulicy Leszka Czarnego 22 w Radomsku. (2003-11-09)
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Strumykowa-Zielona o łącznej długości 5570m z rur z litego PCV o średnicy 200-315mm w Ostrowie Wielkopolskim. (2003-11-09)
dostawę lampy rtg do tomografu komputerowego Sytec 3000i.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-09)
dobudowę dźwigu osobowego i nadbudowę budynku szpitala. (2003-11-09)
dokończenie budowy hali sportowej o pow. 421898 m kw. z przyłączami zewnętrznymi i urządzeniem terenu w Ciechanowie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-09)
budowę boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy szkole w Skawie.(PKWiU: 45.23.2) (2003-11-09)
wyprowadzenie kabla ŚN ze stacji PZO Mierzęcice z sekcji I 15 kV na słup z odłącznikiem nr 15 linii relacji GPZ Siewierz - Siewierz Miasto oraz wyposażenie pola nr 15 sekcja I w PZO Mierzęcice - obwody pierwotne.(PKWiU: 45.21.3) (2003-11-09)
druk miesięcznika społeczno-kulturalnego "Gazeta Rybnicka".(PKWiU: 22.22.3) (2003-11-09)
projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 0184 (222) Przecław - Chotowa w km 15+556 - 25+057 wraz z pozwoleniem na budowę.(PKWiU: 74.20.3) (2003-11-09)
budowę chodnika i odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0180 (202) Dębice - Zdziarze w km 1+802 - 2+542.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-09)
budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Górnej o dług. 972 m.b. na odcinku km 9+51410-km 10+486.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-09)
usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu średnioterminowego złotowego w wysokości 200000000.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-09)
utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Wieruszów w latach 2004-2006.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-09)
wykonanie chodnika Hryniewicze - Sródlesie oraz kładki nad rzeką Horodnianką. (2003-11-09)
zakończenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Radłów; dł. sieci magistralnej z rur PVC - 3.693 m.b. w tym: Dn 200 mm - 611 m.b. Dn 100 - 2.367 m.b. Dn 80 - 715 m.b. razem dł. przyłączy 2.205 m.b. - 80 szt.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-09)
świadczenie usług na terenie Gminy Żukowo w zakresie transportowo - porządkowym i utrzymania poboczy dróg gminnych.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-09)
zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nysa i zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych.(PKWiU: 70.32.1) (2003-11-09)
wykonanie robót remontowo-konserwatorskich na zadaniu Modernizacja i remont Zamku Sieleckiego w Sosnowcu - Etap II.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-09)
wymianę zaworów grzejnikowych instalacji centralnego ogrzewania na zawory termostatyczne w budynkach mieszkalnych w Kutnie przy ul. 29 Listopada 3 ul. 29 Listopada 7 ul. Barlickiego 24 ul. Barlickiego 24a ul. Warszawskie Przedmieście 9 ul. Warszawskie Przedmieście 9a ul. Zamoyskiego 7 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-09)
utrzymanie letnie i zimowe dróg lokalnych miejskich w Nowej Rudzie.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-09)
dostawę olejów i smarów dla P.PKS w Słupsku.(PKWiU: 24.66.3) (2003-11-09)
dostawę testów i odczynników laboratoryjnych i bakteriologicznych oraz dzierżawę aparatów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 14).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-09)
budowę drogi - ul. Ogrodowej w mieście Kałuszyn na odc. od ul. Podleśnej do ul. Pocztowej. (2003-11-09)
budowę drogi - ul. Ogrodowej w mieście Kałuszyn na odc. od ul. Pocztowej do ul. Wyzwolenia. (2003-11-09)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 31).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-09)
dostawę filmów i odczynników dla radiologii konwencjonalnej tomografii komputerowej i mammografii Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie - Koźlu.(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-09)
budowę chodnika przy ul. Borowej w Tychach wraz z kanalizacją deszczową - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pow. ca 340 m kw.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-09)
budowę wodociągu wiejskiego Bohoniki Malewicze Górne Malewicze Dolne Puciłki w zakresie: - linia główna z rur PCV o śr. 160 1 Mpa o dł. 8106 mb - budowa 74 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE o śr. 32 dł. 1530 mb o śr. 50 dł. 271 mb o śr. 90 dł. 328 mb.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-09)
wykonanie przebudowy ul. Konopnickiej w Szczecinku. (2003-11-09)
zadanie Nr1- remont kapitalny dachów na czterech pawilonach usługowo- handlowych-krycie papą termozgrzewalną. (2003-11-09)
dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-09)
usługi pralnicze obejmujące: pranie wodne czyszczenie chemiczne prasowanie mechniczne maglownie usługi szewsko-krawieckie transport.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-09)
produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-09)
sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez GSP w Braniewie w ilości 353.010 litrów w sezonie grzewczym 2003/2004.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-09)
remont budynku Gospodarstwa Pomocniczego z adaptacją na cele mieszkalne dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Brzegu. (2003-11-09)
budowę sieci wodociągowej w ulicach Krótkiej Duczkowskiej Bez Nazwy I(boczna od ul. Duczkowskiej) w Wołominie.(PKWiU: 45.21) (2003-11-09)
roboty termomodernizacyjne - remont elewacji wraz z dociepleniem wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie 59-300 ul. Szpakowa 1.(PKWiU: 45.42.1 PN: -) (2003-11-09)
budowę sieci wodociągowej w ul. Północnej L=191 m i ul. Wschodniej L=700 m (2003-11-09)
modernizację ul. Gazowej na odcinku o dług.49757 m. (2003-11-08)
zakup i dostawę sprzętu jednorazowego i materiałów medycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-08)
pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji zadania -Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Głogowa poprzez uzbrojenie Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej.(PKWiU: 74.20.6) (2003-11-08)
opracowania projektowe na rozbudowę wodociągu grupowego GBO dla miejscowości Góra Pomorska - Paradyż Orle Zamostne Kniewo Warszkowo z rozbudową lub modernizacją automatycznej stacji uzdatniania wody i budową studni głębinowej na ujęciu wody Brzozowa II w Gościcinie wraz z pozwoleniami na budowę.(PKWiU: 74.20.1) (2003-11-08)
termomodernizację budynku polegajacą między innymi na: ociepleniu stropu na strychu ociepleniu stropu na tarasie remont okien i modernizacja wentylacji oraz modernizacja układu c.o.(PKWiU: 45.45.1) (2003-11-08)
wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Izbicy ul. Szkolna 13. (2003-11-08)
organizację i przeprowadzenie szkolenia "Monter wiązek i podzespołów elektrycznych do podzespołów samochodowych".(PKWiU: 80.42.2) (2003-11-08)
obsługę bankową budżetu Powiatu Opolskiego w tym Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-08)
koszt udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 00000 zł dla Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-08)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku określonego w pakietach od 1 do 9 SIWZ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-08)
dostawę zestawów przyłóżkowych - budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-08)
budowę sieci wodociągowej długości 1078 m.b. zasilającej teren WSSE podstrefa Żarów. (2003-11-08)
zatoka postojowa wraz z jezdnią manewrową przy ul. Słonecznej: parking z płyt ażurowych - 584 m kw. droga manewrowa z kostki brukowej - 5315 m kw. chodnik z kostki brukowej - 9025 m kw. przesadzenie drzew - 7 szt żywopłot - 900 szt.(5 szt/m.b.) z pielęgnacją. (2003-11-08)
roboty budowlane obejmujące: wykonanie alejek parkowych w parku w dzielnicy Zagórze przy ulicy Braci Mieroszewskich w Sosnowcu. (2003-11-08)
roboty budowlane obejmujące: wykonanie alejek parkowych na zieleńcach u zbiegu ulic Orlej - Generała Grota Roweckiego oraz u zbiegu ulic Kresowej i Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sosnowcu. (2003-11-08)
kanalzację sanitarną w ul. Rzędzińskiej: rurociąg z rur PVC śr 200 mm -7625 m.b. rurociag tłoczny z rur PEHD śr 90 mm - 358 m.b. przepompowania typ FLYGT - 1 szt. (2003-11-08)
roboty budowlane obejmujące: (2003-11-08)
przebudowę drogi dojazdowej z chodnikiem do osiedla mieszkaniowego w m. Pieńkowo.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
modenizację ujęcia wody wraz z obudową studni głębinowej w m. Steklno.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-08)
III etap rozbudowy o kocioł olejowo-gazowy o mocy 8 MW Centralnej Ciepłowni w Gostynienie wraz z jej modernizacją. (2003-11-08)
rozbudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej Myślenice - Łapczyca na odcinku w miejscowości Brzączowice koło kościoła długości około 650 m.b. Etap I.(PKWiU: 45.21.3) (2003-11-08)
dostawę aparatu USG z systemem Dopplera wraz z montażem i szkoleniem personelu w zakresie obsługi (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-08)
dostawę w sezonie grzewczym 2003/2004 około 438 tys. litrów oleju opałowego o wartości min. 42600 kJ/kg dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-08)
remont ul. Jasnej w Żyrardowie na dł. 383 m (jezdnia asfaltowa chodniki wjazdy z kostki brukowej) wraz z odwodnieniem.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
wYKONANIE ROBÓT REMONTOWO - WZMOCNIENIOWYCH NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 48 378 JURÓW - CHODYWAŃCE W KM 3+333 - 3+833 DŁ. 0500 KM. (2003-11-08)
wymianę pokrycia dachowego na budynku dyrekcji Zakładu Energetycznego Wałbrzych przy ul. Wysokiego 11 w Wałbrzychu (2003-11-08)
budowę kanalizacji sanitarnej (wraz z dwiema przepompowniami ścieków) o łącznej długości ok. 2320 mb. w ul. KOSOWSKIEJ ŻYTNIEJ i ŁOWIECKIEJ w Sokołowie Podlaskim zgodnie z projektem budowlanym.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-08)
remont i przebudowę budynku nr 8 w kompleksie 3493 przy ulicy Słowackiego 85 w Przemyślu dla potrzeb oddziału psychiatrycznego 114 SzWzP SP ZOZ.(PKWiU: 45.45.1) (2003-11-08)
wykonanie tymczasowego grawitacyjnego odwadniania osadów na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-08)
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Dąbrówka gm. Potok Górny.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-08)
remont III piętra UMiG Piaseczno oraz wymiana 7 okien na parterze - po byłym kolegium remont dachu oraz wyposażenie w szafy i regały na III pietrze. (2003-11-08)
REMONTY NAWIERZCHNI - NAKŁADKI Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
adaptację strychu w budynku położonym przy ulicy Zduńskiej 3 w Płocku. (2003-11-08)
budowę skweru parkingu i dojazdu do parkingu w centrum Nowej Wsi Wielkiej oraz ulicy Kwiatowej II etap obejmujący budowę ulicy Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. (2003-11-08)
dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych podległych miastu i gminie Gołańcz.(PKWiU: 60.21) (2003-11-08)
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 053 589 PLN przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu powiatu hajnowskiego na 2003 r.(PKWiU: 75.11.1) (2003-11-08)
remont drogi powiatowej Nr 15248 Strożyska- Sepichów od km 1+200 do km 2+700 dł. 1500 km poprzez: (2003-11-08)
dzierżawę dwóch analizatorów hematologicznych wraz z cyklicznymi dostawami oddczynników i materiałów zużywalnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistyczneog w Stalowej Woli.(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-08)
budowę zjeżdżalni wodnej przy krytej pływalni w Wąbrzeźnie. (2003-11-08)
czyszczenie rowów i ścinka poboczy na terenie powiatu świdnickiego z podziałem na zadania: (2003-11-08)
remont pokrycia dachowego w Urzędzie Miejskim.(PKWiU: 45.43.2) (2003-11-08)
modernizację kotłowni komunalnej. (2003-11-08)
budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Bielany o dł. sieci wodociągowej 7073 m.b. dł. przyłączy 1504 m.b. ilości przyłączy - 35 szt. (2003-11-08)
remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Unisławiu Śląskim - dł. 1 060 m. (2003-11-08)
modernizację i remont nawierzchni asfaltowej ul. Moniuszki w Łomży na odc. 245m.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
remont stołówki i kuchni żołnierskiej w 2BMT Kutno (PKOB-129). (2003-11-08)
budowę kotłowni olejowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach i budynku Internatu z jednoczesną likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym w budynku internatu przy ul. Białego Zagłębia 1.(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-08)
budowę sieci ciepłowniczej na osiedlu "Olsztyńskie" w Bełchatowie (etap I/ zadanie B i C).( PN: PKOB 2222) (2003-11-08)
udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Kórnik w kwocie 4.150.000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-08)
dostawę węgla energetycznego Miał IIA (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-08)
modernizację istniejących węzłów cieplnych poprzez zabudowę 17 szt. kompaktowych stacji wymienników.(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-08)
przestawienie oraz wykonanie nowych pieców kaflowych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM Nr 1.(PKWiU: 45.45.1) (2003-11-08)
dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 60.23.1) (2003-11-08)
1. Opracowanie dokumentacji technicznej kanałów sanitarnych PCV w ulicach na terenie Gminy Michałowice L=19042m. (2003-11-08)
wykonanie systemu telewizyjnego monitorowania centrum Szczawna Zdroju przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń (5 kamer okablowanie zasilające i sygnalizacyjnej stanowisko dozoru).(PKWiU: 32.30.3) (2003-11-08)
remont drogi powiatowej nr P5431 Zabartowo-Wierzchucin Królewski od km 2+100 do km 2+552 dł. 0510 km m. Pęperzyn. (2003-11-08)
wykonanie bezwykopkowej renowacji rurociągów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Słubice. (2003-11-08)
budowę dróg bitumicznej o dł. 560 m.b. (2003-11-08)
wykonanie regeneracji nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno na terenie miasta Lubina - około 5.800 m2.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
wykonanie wektorowej mapy ewidencji gruntów (w ograniczonej treści) dla obszarów wiejskich powiatu sokólskiego w obrębie gmin: Kuźnica Krynki Sokółka Szudziałowo.(PKWiU: 74.20.7) (2003-11-08)
modernizację oświetlenia ulic placów i dróg o następującym zakresie: (2003-11-08)
pałac Dobrzyca - prace remontowo-konserwatorskie I piętra Pałacu strefa wjazdowa z ogrodzeniem roboty instalacyjne - UPS-u drogi parkowe z oświetleniem.(PKWiU: 45.45) (2003-11-08)
budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w gminie Bobrowniki - sołectwo Bobrowniki o łącznej dł. ok. 6 km. (2003-11-08)
uruchomienie i obsługę trzyletniego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 280 000 PLN.(PKWiU: 65.12) (2003-11-08)
dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Staszów w roku szkolnym 2003/2004.(PKWiU: 60.23.1) (2003-11-08)
wykonanie remontu dwóch kotłów WR - 25. (2003-11-08)
remont ul. Grodzisko w Sandomierzu. (2003-11-08)
zakup samojezdnej zamiatarki samozbiernej do zamiatania jezdni chodników rozjazdów skrzyżowań placów przejść itp. o ciężarze całkowitym ok. 6000 kg.(PKWiU: 34.10.5) (2003-11-08)
wykonanie przebudowy sieci wodociągowej śr. 150 mm metodą bezwykopową przy ul. Waryńskiego w Szczecinku.(PKWiU: 41.00.20) (2003-11-08)
przebudowę drogi gminnej transportu rolnego Wysoka-Pierławki na dł. 1 11270 m.b. w zakresie: wykonania nowego pasa jezdni na bazie istniejącej drogi gruntowej o szerokości korony 500 m i poboczy 2 x 075 m. Na całym odcinku projektuje się podbudowę z pospółki o uziarnieniu 0-63 mm stabilizowanej mechanicznie grubości 20 cm.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
modernizację pobocza na drodze Czyżew Stacja - Czyżew Siedliska o dł. 500 m.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
modernizację drogi gminnej nr 7983B Krzeczkowo Nowe Bieńki o dł. 1 900 m.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
modernizację drogi gminnej Zaręby Bindugi o dł. 1 000 m.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
dostawę miału węglowego do ZEC Namysłów Sp. z o.o. w sezonie grzewczym 2003/2004.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-08)
budowę odwiert studni głębinowej do głębokości 170 m na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ożarowie gmina Mokrsko wraz z nadzorem geologicznym i opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-08)
dostawę opału: (2003-11-08)
zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych Lipówka Izlokalizowanym na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w dzielnicy Strzemieszyce.(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-08)
wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Koszaliskiej w Szczecinku.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-08)
wykonanie I etapu kanalizacji sanitarnej PCV fi 315 - 606 mb fi 200 - 174 mb wraz z rurociągiem tłocznym PE fi 315 - 22 mb i PCV fi 225 - 2475 mb z przepompowniami szt. 2 w Maksymilianowie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-08)
zakup i dostawę miału węglowego w ilości 7 500 t. Loco plac składowy KPEC Kraśnik.(PKWiU: 10.10.1 PN: PN-82 G-97003) (2003-11-08)
zadanie 1: Roboty budowlane i sanitarne w budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Piłsudskiego 21 w Krasnymstawie w tym: (2003-11-08)
wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do użytków zielonych położonych na terenie wsi Dolistowo Stare gm. Jaświły oznaczonych nr nr geod. 591 o szer. 9 m i 602 o szer. 6 m o łącznej długości 2070 m.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dostawę i montaż zjeżdzalni wodnej na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 137. (2003-11-08)
wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wigancice gmina Ziębice. (2003-11-08)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-08)
remont elewacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bojano. (2003-11-08)
dostawę materiału szewnego do Apteki Szpitala Powiatowego w Olkuszu. Pakiety od 1 - 7 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-08)
położenie igelitu na Wielkiej Skoczni w Zakopanem.(PKWiU: 45.21.63) (2003-11-08)
dostawa i uruchomienie systemu pobierania oplat w komunikacji zbiorowej opartego na bezstykowej karcie elektronicznej.(PKWiU: 30.02.1) (2003-11-08)
budowę ulicy Zuzanka w Zawierciu - II etap. (2003-11-08)
wykonanie remontu kapitalnego 7 węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych nr 45632333436 na Oś. Łużyckim w Świebodzinie.(PKWiU: 45.33.2) (2003-11-08)
modernizację kotłowni dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Staninie.(PKWiU: 43.33.3) (2003-11-08)
wykonanie remontu chodnika w południowej części miasta Pl. Wolności i ul. Legnicka w Środzie Śląskiej. (2003-11-08)
wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Targ w zakresie: remont cząstkowy masą - ok. 36 ton remont cząstkowy emulsją - ok. 400 m2 nawierzchnia bitumiczna 6 cm - ok. 18 000 m2 nawierzchnia z kostki brukowej - ok. 235 m2. (2003-11-08)
budowę budynku Urzędu Gminy w Goworowie - stan surowy otwarty.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-08)
remont chodników na terenie miasta Gliwic (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą - TBS Bielawa ul. Hempla w Bielawie.(PKWiU: 45.25.1) (2003-11-08)
dowożenie do szkół uczniów z terenu gminy Kołobrzeg (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 60.23.1) (2003-11-08)
dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gm. Dźwierzuty.(PKWiU: 65.23.1) (2003-11-08)
dostawę leków ampułek w podziale na 4 zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-08)
wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 36 572 Trojanów - Piotrówek w km 0+009 - 1+100.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
przebudowę ul. Henrykowskiej w Zduńskiej Woli na odcinku około 450 m.b.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
rozbudowę Szkoły Podstawowej i dobudowę sali gimnastycznej.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-08)
budowę sieci wodociągowej na odcinkach Kuśnierz i Wójcin - Gaj wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Gaj i remotem stacji wodociągowej w miejsowości Kuśnierz. (2003-11-08)
budowę kanalizacji sanitarnej o długości 1 512 m.b. i sieci wodociągowej o łącznej długości 1380 m.b.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-08)
dowozy szkolne w Gminie Września - 7 tras (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 60.21.22-00.20) (2003-11-08)
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w PLN.(PKWiU: 67.13.1) (2003-11-08)
dostawę testów diagnostycznych roztworów i materiałów zużywalnych do laboratorium diagnostycznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 24.66.4) (2003-11-08)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku i materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 15).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-08)
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m.PODKLUCZE dł.1518mb fi 200dł.358mb fi 160 oraz tłoczny dł.508mb fi80orz w ul.PIASKOWEJ w Szczercowie dł.648mb fi 200 dł.126mb.fi 160.(PKWiU: 45.21.3) (2003-11-08)
wykonanie kanalizacji sanitarnej KS-1 wraz z rurociągiem tłocznym TS-1 oraz przykanalikami w ul. Słonecznikowej w Polkowicach Dolnych gm. Polkowice. (2003-11-08)
budowę kolektora sanitarnego ul. Piaskowa w Koninie. (2003-11-08)
remont dróg powiatowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w miejscowości Czarże - 7000 m/kw. i w miejscowości Wałdowo Król. - 700 m/kw.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
usługę wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku uczelni nr 7 przy ul. Chopina 52 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.(PKWiU: 25.23.1) (2003-11-08)
naprawę główną 3 szt. autobusów marki Jelcz M 11.(PKWiU: 50.20.2) (2003-11-08)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 600).(PKWiU: 51.46.1) (2003-11-08)
dostawy asortymentu z zakresu medycyny ogólnej oraz chirurgii operacyjnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 410).(PKWiU: 52.32.0) (2003-11-08)
dostawę oleju opałowego lekkiego dla DPG Kukuryki Terespol Sławatycze Dorohusk w woj. lubelskim.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-08)
wykonanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce (odwodnienie ul. Brzozowej odtworzenie ul. Brzozowej od ul. Wilsona do ul. Waryńskiego).(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-08)
przebudowę (modernizację) ulicy Kąpielowej w miejscowości Henryków. (2003-11-08)
wykonanie drogi dojazdowej do Zakładu Usług Komunalnych gminy Mysłakowice (0280 km).(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
odnowę masą bitumiczną drogi powiatowej nr 21401 Gostyń - Pępowo odc. Bodzewo - Ludwinowo na dł. 1200 km.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-08)
budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Brzeźnicy gm. Brzeźnica sala gimnastyczne o kubaturze 3 14198 m sześc. o wewnętrznych wymiarach użytkowych 24mx12m oraz wysokości minimalnej 60 m budynek zaplecza sali gimnastycnzej - parterowy.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-08)
bUDOWĘ PAWILONÓW HANDLOWYCH NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE FINANSOWANYCH PRZEZ DZIERŻAWCÓW TERENU POD PAWILONAMI HANDLOWYMI. (2003-11-08)
dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Przodkowo.(PKWiU: 60.21.2) (2003-11-08)
budowę kotłowni wodnej na biomasę oraz wykonanie izolacji stropodachu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. (2003-11-08)
DOSTAWĘ ZESPOŁU POJAZDÓW( SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Z PRZYCZEPĄ) PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY KAT. C C+E DLA POTRZEB WORD KALISZ.(PKWiU: 50.10.2) (2003-11-08)
bUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH ANTONIÓWKA I DAWIDÓW GMINY JEDLNIA LETNISKO.(PKWiU: 45.33.2) (2003-11-08)
dostawy środków kontrastowych do diagnostyki rentgenowskiej i rezonansu magnetycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (2 pakiety) (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-07)
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-07)
termomodernizację obiektów z konwersją źródeł ciepła i modernizacją systemu ciepłowniczego dla Szkoły Podstawowej w Bikówku k.Grójca. Zamówienie to: przedsięwzięcie techniczno-ekonomiczne polegające na wykonaniu i wyposażeniu obiektów w kompletny system ciepłowniczy i na wymianie okien w celu odpowiedniego obniżenia kosztów energetycznych które umożliwią zamawiającemu zwrot (spłatę) poniesionych nakładów finansowych z uzyskanych oszczędności. (2003-11-07)
wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym gm. Opoczno woj. łódzkie (2003-11-07)
termoizolację budynku GOSiR w Nędzy.(PKWiU: 45.32.1) (2003-11-07)
budowę budynku wielorodzinnego z garażami w Koziegłowach - Os. Leśne 4 - segment D. (2003-11-07)
budowę wodociągu z przyłączami domowymi w sołectwie Biery.(PKWiU: 45.21.3) (2003-11-07)
budowę budynku 32-rodzinnego TBS położonego w Choszcznie przy ul. Staszica działka nr 199/6. (2003-11-07)
docieplenie budynku Gimnazjum w Marcinowicach wraz z budową kotłowni ekologicznej. (2003-11-07)
wykonanie robót budowlanych związanych z budową Hali Sportowej przy Gimnazjum w Topólce z częścią socjalną oraz łącznikiem. (2003-11-07)
budowę etapami jezdni wraz z wjazdami do posesji oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na długości 353 mb wraz z odwodnieniem w ulicy Grota - Roweckiego w Jaworznie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-07)
dowozy dzieci do szkół na terenie gminy Kuślin (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 60.23.1) (2003-11-07)
kanalizację sanitarną w ul. Żeromskiego i przyległych w Przasnyszu.(PKWiU: 45.21.3) (2003-11-07)
wykonanie przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu - zabudowa nieparzysta. (2003-11-07)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym - I etap - fundamenty.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-07)
dobudowę sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych 1200 x 2400 m zaplecza sanitarnego na parterze oraz pomieszczeń technicznych na piętrze wraz z infrastrukturą techniczną. (2003-11-07)
wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa nawierzchni drogowej w ciągu pasa drogowego ulicy miejskiej Modrzewskiego w Miasteczku Śląskim" w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i decyzję udzielającą pozwolenia na budowę w tym roboty branż budowlanych: drogowe: budowa nawierzchni jezdni z mieszanek miner.-bitu. o pow. 3 32060 m kw. budowa nawierzchni chodnikowej z kostki bruk. beton. o pow. 26110 m kw. oznakowanie pionowe drogowe w ilości 12 szt.; kanalizacji deszczowej: budowa rurociągu z rur PVC o śr. 200 mm i dł. 6300 m o śr. 250 mm i dł. 9600 m o śr. 315 mm i dł. 6900 m o śr. 400 mm i dł. 6300 m; elektroenergetyczne: przebudowa oświetlenia ulicz. kablowego o dł. 18000 m przełożenie kabla 20kV o dł. 4000 m; telekomunikacyjne: zabezpieczenie kabla teletechnicznego o dł. 2200 m; geodezyjne: inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. (2003-11-07)
remont części wodnej budynku Ciepłowni miejskiej K-1 przy ul. Orzechowej w Białej Podlaskiej.(PKWiU: 45.21.5) (2003-11-07)
wykonanie kanalizacji sanitarnej w zlewniach przepompowni PG i PL od studni G56 do studni L6a wzdłuż drogi powiatowej w m. Ostrów gm. Radymno zakres robót do wykonania obejmuje: kanalizacja sanitarna PCV D=200 mm typ N o dł. 1660 m kanalizacja sanitarna PCV D=150 mm typ N o dł. 235 m studnie rewizyjne PCV D=315 mm - 35 kpl. przejście kanalizacji pod drogą metodą przepychu D=3240 mm - 8 szt.(PKWiU: 45.21) (2003-11-07)
odnowy nawierzchni masą mineralno - bitumiczną z otaczarki na drogach krajowych nr 2814707172 na terenie działania Rejonu w Łowiczu.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-07)
dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Turze Rynarzewie Kowalewie Wlkp. Chomętowie Królikowie Zespołu Szkół w Szubinie Gimnazjum nr 1 w Szubinie Gimnazjum w Rynarzewie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 60.23.1) (2003-11-07)
leasing samochodu kontenerowego bakowego z żurawiem hydraulicznym przeznaczonego do załadunku i wyładunku kontenerów o pojemności 32 m sześc.(PKWiU: 34.10.5) (2003-11-07)
przewóz młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa do szkół podstawowych i gimnazjów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 60.21.3) (2003-11-07)
dostawę tablic rejestracyjnych oraz usunięcie z magazynu zamawiającego starych tablic rejestracyjnych i ich złomowanie.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-07)
budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Skołoszowie. Zakres robót: (2003-11-07)
modernizację budynku Urzędu Gminy polegającą na wykonaniu modernizacji instalacji c.o. wymianie okien dociepleniu ścian montażu zewnętrznych rolet antywłaniowych. (2003-11-07)
dowóz dzieci do szkół położonych w gminie Wydminy w miejscowościach: Gawliki Wielkie Talki Wydminy Zelki (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 60.22.12) (2003-11-07)
modernizację kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną lekkim olejem opałowym w Gimnazjum w Ścinawce Średniej przy ul. Sikorskiego nr 34.(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-07)
modernizację stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-07)
wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. (2003-11-07)
wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Białostockiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Zdrowa".(PKWiU: 45.21.5) (2003-11-07)
wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociąguj do domów mieszkalnych przy ul. Gałczyńskiego. (2003-11-07)
wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych na budowie DKL w Puńsku.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-07)
modernizację AKPiA bloku nr 3.(PKWiU: 33.30.1) (2003-11-07)
dostawę montaż i uruchomienie układu automatycznej regulacji procesu spalania w kotle rusztowym WR-10. Zmiana oprogramowania istniejących urzadzeń automatyki i monitoringu dla zmienionej konfiguracji pracujących automatycznie urządzeń kotłowni.(PKWiU: 33.30.1) (2003-11-07)
wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie powiatu inowrocławskiego.(PKWiU: 28.75.2) (2003-11-07)
wyposażenie w meble budynku adaptowanego na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku przy ul. Powstańców 27.(PKWiU: 36.14.1) (2003-11-07)
adaptacja i rozbudowa budynku biurowego z przeznaczeniem na "Warsztat terapii zajęciowej". (2003-11-07)
- docieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą - ok. 2500 m kw. (2003-11-07)
remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników w ciągach ulic: drogi krajowej nr 79 powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Jaworzna.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-07)
wymianę stolarki okiennej w budynku głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy ul. Staszica 1.(PKWiU: 45.45.1) (2003-11-07)
dowóz dzieci do szkół: Szkoły Podstawowej w Choroszczy Publicznego Gimnazjum w Choroszczy Szkoły Podstawowej w Kruszewie Szkoły Podstawowej w Złotorii i zapewnienie opieki w czasie dowozu.(PKWiU: 60.23.1) (2003-11-07)
dostawę oraz montaż okien z PCV w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-60 Stycznia w Pionkach.(PKWiU: 25.23.1) (2003-11-07)
dostawę dwóch generatorów do wytwarzania dwutlenku chloru ze stężonych roztworów kwasu solnego i chlorynu sodowego do dezynfekcji wody.(PKWiU: 29.24.1) (2003-11-07)
roboty remontowe w pomieszczeniach Urzedu Pocztowego Polanica Zdrój: (2003-11-07)
remont dróg gminnych - II etap (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 45.23.4) (2003-11-07)
rozbudowę i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ignacewie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-07)
wykonanie przebudowy przepustów w ciągu dróg powiatowych powiatu świdnickiego z podziałem na 2 zadania: (2003-11-07)
budowę dwóch budynków (z trzydziestoma lokalami każdy) mieszkalnych wielorodzinnych o standardzie socjalnym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zielonej. (2003-11-07)
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym gm. Potok Górny pow. biłgorajski woj. lubelskie. (2003-11-07)
wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 267 Ujma Duża - Piorków Kuj. od km 24+179 do km 24+979 w miejscowości Bytoń gm. Bytoń pow. Radziejów woj. kujawsko-pomorskie. (2003-11-07)
wykonanie robót wykończeniowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej oraz termomodernizację budynku szkolnego. (2003-11-06)
świadczenie usług gastronomicznych dla Szpitala w Poniecu.(PKWiU: 55.30.1) (2003-11-06)
pełnienie funkcji menedżera projektu (inżyniera kontraktu) zadania pn.: "Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki w mieście Białogard".(PKWiU: 74.20.6) (2003-11-06)
udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 690.00000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-06)
zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży (2003-11-06)
dostawę nabiału.(PKWiU: 15.51.1) (2003-11-06)
dostawę antybiotyków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 63).(PKWiU: 24.42.5) (2003-11-06)
dostawę kotła i urządzeń pomocniczych wraz z transportem i rozładunkiem loco Ciepłownia Rejonowa w Sieradzu. (2003-11-06)
wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze we wsi Legęzów o długości 80000 m.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-06)
modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu - III etap.(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-06)
termoizolację i elewację zewnętrzną szpitala Goplana o pow. ścian 2806 m kw. szpitala Wacław o pow. ścian 150000 m kw. i Zakładu Radoczynnego 1318 m kw. (2003-11-06)
przebudowę istniejącego stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku. (2003-11-06)
budowę ulicy Gardulskiego w Mielcu. Zakres zamówienia: ulica o długości 340 m.b. z kostki brukowej oraz obsługa geodezyjna.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-06)
1.Remont drogi gminnej - Albigowa przez wieś - w Albigowej (2003-11-06)
wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu.(PKWiU: 45.31.1) (2003-11-06)
wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku Filharmonii Częstochowskiej przy ul. Wilsona 16. (2003-11-06)
zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych igłowych atramentowych i komputerów dla potrzeb ZUS Oddział w Nowym Sączu przy ul. Sienkiewicza 77 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.66.2) (2003-11-06)
budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej zlewni ulicy Poznańskiej w Puszczykowie; budowa kolektorów sanitarnych grawitacyjnych z PCV o śr. 160 mm i dł. ok. 3 000 m.b. wraz ze studniami rewizyjnymi PVC o śr. 315 mm w ilości 400 szt. na terenie prywatnych posesji. (2003-11-06)
modernizację drogi powiatowej 16358 w m. Barłogi. (2003-11-06)
budowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej POLBRUK w ul.Koszarowej w Grajewie. (2003-11-06)
budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gen. de Gaullea i 1go Maja w Zabrzu. (2003-11-06)
wykonanie robót budowlanych zadania termomodernizacja budynku Chłodni Doświadczalnej w Skierniewicach ul.Pomologiczna 13.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-06)
modernizację przepompowni wód gruntowych przy ul. Policjantów 5a w Słupsku. (2003-11-06)
budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Radecznicy. (2003-11-06)
bieżące oczyszczanie ręczno-mechaniczne chodników placów kładek schodków przejść oraz mostków w sezonie letnim.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-06)
dostawę i montaż okien w Szkole Podstawowej w Rzgowie. Ilość prac określa załącznik do SIWZ.(PKWiU: 25.23.1) (2003-11-06)
kontynuacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Komornikach.(PKWiU: 45.32.1) (2003-11-06)
wybór generalnego wykonawcy budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-06)
docieplenie ścian i stropów budynku Szkoły Podstawowej w Rzgowie. Ilość prac określa załącznik do SIWZ. (2003-11-06)
1. modernizację części parteru w starym skrzydle budynku Urzędu Skarbowego w Chojnicach ul. Młyńska 22 na salę obsługi podatników (2003-11-06)
dostawę i montaż wyposażenia sportowego do hali sportowej Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 161. (2003-11-06)
remont pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta Nowego Sącza. (2003-11-06)
przebudowę i rozbudowę zabytkowego budynku mieszkalnego w Oleśnie na Muzeum Regionalne.(PKWiU: 45.21.5) (2003-11-06)
dostawę miału energetycznego M II typ 31.1 lub 31.2 w ilości 27900 ton dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-06)
wykonanie remontu dachu budynków Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego przy ul. Tysiąclecia 12 w Pułtusku.(PKWiU: 45.22.1) (2003-11-06)
opracowanie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów.(PKWiU: 74.20.1) (2003-11-06)
budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym w miejscowości Wólka Kosowska - III etap. (2003-11-06)
budowę stacji transformatorowej linii kablowej SN oraz linii kablowej nn z przyłączami w Krotoszynie ul. Ściegiennego Łanowa.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-06)
odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 5 AM 1213 obręb Goduszyn.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-06)
modernizację drogi gminnej.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-06)
modernizację drogi gminnej.(PKWiU: 45.23.1 PN: 55-75) (2003-11-06)
budowę ulicy Paderewskiego - etap III w Gorlicach (2003-11-06)
zastępczą obsługę kasową w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-06)
dostawę leków płynów infuzyjnych do apteki SPZOZ w Zduńskiej Woli (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 38).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-06)
dostawę testów do wirusologii odczynników do hematologii dostawę odczynników do równowagi kwasowo-zasadowej odczynników do hemostazy (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-06)
dostawę cytostatyków i ondansetronu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-06)
zwiększenie inwestycji w trakcie realizacji o rozbudowę remizy OSP oraz Szkoły Podstawowej o 4 klasy. (2003-11-06)
wymianę okien i drzwi zewnętrznych drewnianych na okna i drzwi zewnętrzne z PCV w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2). (2003-11-06)
budowę dróg gminnych Sokołów Towarzystwo-Teresew Jerzewo Chruśle-Brodne Towarzystwo. (2003-11-06)
budowę sieci wodociągowej Nakomiady - Langanki wraz z pompownią wody: (2003-11-06)
wywóz odpadów stałych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brzeg.(PKWiU: 90.00.2) (2003-11-06)
wykonanie kanalizacji ogólnospławnej fi 400mm PVC od ul. Jagiellońskiej do ul. Szklarskiej w Jaworznie.(PKWiU: 45.21.3) (2003-11-06)
remont istniejącego chodnika w ul. Rawskiej po obydwu stronach ulicy na odc. od Nowy Rynek do ul. Skierniewickiej na dł. 600 m.b. dostosowany do nowego krawężnika ustawnionego w 2002 r. oraz istniejącej sytuacji terenowej. (2003-11-06)
modernizację i remonty instniejących nawierzchni bitumicznych metodą powierzchniowych utrwaleń przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej kationowej szbkorozpadowej modyfikowanej w zakresie: (2003-11-06)
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego i wydzielonej sieci zasilajacej urządzenia komputerowe wraz z dostawą urządzeń w nowobudowanym budynku Oddziału ZUS w Pile. (2003-11-06)
dostawę worków foliowych na odpady.(PKWiU: 25.22.1) (2003-11-06)
wykonanie stanu surowego przykrytego (bez robót ziemnych i fundamentów) budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Waksmundzie (pow. zabudowy: 2190 m2 pow. całkowita: 4615 m2 kubatura: 24755 m3). (2003-11-06)
remont regulacji rzeki Małej Wisły w km 68+000-74+000 w m. Skoczów z zakresem obejmującym m. in. remont 16 sztuk stopni remont ubezpieczeń brzegowych i obwałowań.(PKWiU: 45.24.1) (2003-11-06)
modernizację sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy wraz z dociepleniem ul. Sobieskiego 12 w Dąbrowie Górniczej.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-06)
wykonanie robót termomodernizacyjnych obiektów szkolnych o łącznej kubaturze 29.705 m3 Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. (2003-11-06)
wykonanie robót termomodernizacyjnych obiektów o łącznej kubaturze 11.555 m3 Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sobieskiego 3 w Słupsku. (2003-11-06)
dostawę materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-05)
DOSTAWĘ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 18 PARAMETROWEGO PRACUJĄCEGO W SYSTEMIE OTWARTYM DLA ZZOZ W WADOWICACH.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-04)
modernizację map ewidencyjnych dla gmin: Andrychów Brzeźnica Kawalaria Zebrzydowska i Mucharz poprzez wpasowanie i kaliborację rastrów wektoryzację granic obębów oraz wyznaczenie centroid numerów działek w układzie współrzędnych "1965" i "2000".(PKWiU: 72.30.2) (2003-11-04)
mechaniczne i ręczne omiatanie ulic gminnych na terenie miasta Płońska w 2003 roku.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-04)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-04)
utrzymanie w ruchu obiektów szpitala oraz świadczenie usług rzemieślniczych.(PKWiU: 45.41.1) (2003-11-04)
roboty budowlane: Szpitalny Oddział Ratunkowy - II etap.(PKWiU: 45.34.3) (2003-11-04)
sprzątanie ulic i placów miejskich.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-04)
konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gierałtowice.(PKWiU: 45.34.2) (2003-11-04)
dostawy płynów infuzyjnych.(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-04)
dostawy jednorazowego sprzętu medycznego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-04)
dostawę samochodu ciężarowego - śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych.(PKWiU: 50.10.14) (2003-11-04)
budowę ulic w Ślesinie - Świerczewskiego Sikorskiego Miłosza.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-04)
rozbudowę i modernizację ujęcia wodociągowego na działce nr 169/5 w miejscowości Dulsk. (2003-11-04)
1. Wykonanie przygotowania gleby w podsadzeniach (2003-11-04)
utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach oraz utrzymanie zieleni i zadrzewienia w pasie drogowym dróg krajowych na terenie miejscowości Chojna w latach 2003 - 2005.(PKWiU: 90.00.30) (2003-11-04)
dostawę kopalniaków iglastych w ilości 300 m sześc.(PKWiU: 20.10.3) (2003-11-04)
wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowej Państwowej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp przy ul. Chopina 52.(PKWiU: 45.23.2) (2003-11-04)
wykonanie budynku socjalnego.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-04)
budowę gminnego składowiska odpadów komunalnych w Laskowie- etap II - utwardzenie dróg dojazdowych do składowiska - 0918 km.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-04)
dostawę materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-04)
dostawę i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 52.48.1) (2003-11-04)
modernizację stacji krat na terenie oczyszczalni ścieków.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-04)
przebudowę - modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łąka Prudnicka - Szybowice metodą recyklingu.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-04)
budowę ulicy Kwiatowej wraz z odwodnieniem - II etap.(PKWiU: 45.23.12) (2003-11-04)
wykonanie numerycznej obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków na podstawie istniejących dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gmin: Domaniów Jelcz-Laskowice Oława; powiat oławski województwo dolnośląskie w systemie MAPA 2000.(PKWiU: 74.20.7) (2003-11-04)
budowę Gimnazjum w Świętajnie - etap II. (2003-11-04)
udzielenie kredytu długoterminowego.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-04)
dOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DLA POTRZEB SZPITALA (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-04)
dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.(PKWiU: 52.48.1) (2003-11-04)
remont regulacji potoku Kopydło w km 0+000-2+785.(PKWiU: 45.24.1) (2003-11-04)
opracowanie: (2003-11-04)
dostawę kardiomonitorów w ilości 6 szt. wraz z centralą monitoringu.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-04)
dostawę materiałów biurowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku.(PKWiU: 21.12.1) (2003-11-04)
zakup i dostawy implantów do zespoleń śródszpikowych śrubopłytek dynamicznych DHS i DCS oraz endoprotez stawu biodrowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-04)
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ BIOCHEMICZNYCH IMMUNOLOGICZNYCH HEMATOLOGICZNYCH KOAGULOLOGICZNYCH I ANALIZY MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW Z OPROGRAMOGRAMOWANIEM ZEWNĘTRZNYM (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-04)
wymianę sieci wodociągowej i sieć kanalizacji sanitarnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-04)
modernizację ujęcia wody i hydroforni.(PKWiU: 41.00.1) (2003-11-04)
dostawy leków środków opatrunkowych i podtlenku azotu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 21).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-04)
budowę kotłowni olejowej o wyd. 170 kw w Samorządowym Gimnazjum w Lutocinie. (2003-11-04)
budowę sieci wodociągowej o długości 4 563 m.b. z przyłączami o łącznej długości 856 m.b. szt. 11 w miejscowościach: Turza Mała i Borowe.(PKWiU: 45.21.4) (2003-11-04)
dostawę węgla: węgiel kamienny - kostka - 986 ton.(PKWiU: 10.10.1) (2003-11-04)
dostawę stymulatorów serca (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-04)
dostawę leków płynów infuzyjnych środków opatrunkowych i środków odkażających do apteki SPZOZ w Zduńskiej Woli (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 38).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-04)
wykonywanie remontów cząstkowych oraz powierzchniowych utrwaleń powiatowych. (2003-11-03)
przebudowę drogi powiatowej nr 30150 Kruszów - Wolbórz ul.Wolborska we wsi Kruszów - o dł. 1247 km - na odc. od drogi nr 1 do pasa projektowanej autostrady - poszerzenie jezdni do szer. 6 m.b. pobocza szer. 1-2 m.b. odwodnienie powierzchniowe rowami przydrożnymi. (2003-11-03)
wykonanie usług pralniczych wraz z naprawą bielizny i odzieży medycznej oraz transportem do placówek ZOZ w Będzinie w 2003/2004 roku.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-03)
wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb gminy Ustka.(PKWiU: 74.20.7) (2003-11-03)
dostawę odczynników diagnostycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 22).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-03)
wykonanie dobudowy sali do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu.(PKWiU: 45.21.15) (2003-11-03)
iI etap remontu i adaptacji pod potrzeby Liceum Ogólnokształcącego budynku położonego w Głogowie Młp. przy ul. 11 Listopada 12.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-03)
przebudowę konstrukcji nawierzchni ścieżki eko-turystycznej ul. Leśna w Górze św. Anny. (2003-11-03)
dostawę leków.(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-03)
wykonanie ekofizjografii oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije.(PKWiU: 74.20.5) (2003-11-03)
dostawę koksu grubego o parametrach (2003-11-03)
oczyszczanie terenów publicznych miasta Kalisza z podziałem na trzy rejony (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-03)
dostawę samochodu - zamiatarki ulicznej.(PKWiU: 34.10.5) (2003-11-03)
budowę gimnazjum w Słocinie - IV etap - roboty budowlane wykończeniowe i instalacje wewnętrzne w budynku dydaktycznym.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-03)
obsługę punktu sprzedaży kart wstępu na "Szczeliniec Wielki" w okresie 3 lat.(PKWiU: 92.53.12) (2003-11-03)
utrzymanie czystości i porządku na terenach podlegajacych Gminie Sulechów.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-03)
utrzymanie zieleni na terenach podlegających Gminie Sulechów.(PKWiU: 01.41.1) (2003-11-03)
drobne roboty ogólnobudowlane i usuwanie awarii w obiektach Politechniki Śląskiej w 2003 roku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5). (2003-11-03)
dostawę sprzetu typu Vacutainer.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-03)
dostawę wyposażenia do systemu alarmowego.(PKWiU: 11.51.9) (2003-11-03)
obsługę punktu sprzedaży kart wstępu i wjazdu na "Błędne Skały" w okresie 3 lat.(PKWiU: 92.53.12) (2003-11-03)
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w adaptowanym budynku na Oddział Neurologiczny SP ZOZ w Proszowicach.(PKWiU: 45.33.1 PN: Europejska) (2003-11-03)
wykonanie odcinka drogi ulicy Suchej o dł. ok. 190 m i szerok. 40 m wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej śr 300 o dł. ok. 190 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Rolniczej. (2003-11-03)
wykonanie odcinka drogi ulicy Słonecznej wraz z odwodnieniem w postaci rowu i kanalizacji deszczowej włączonym do potoku Pielgrzymówka (2003-11-03)
dostawy materiałów rentgenowskich t.j. błon rtg ogólnodiagnostycznych oraz do mammografii wraz z odczynnikami (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.64.1) (2003-11-03)
wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. oraz wodociągu na terenie skoncentrowanego budownictwa w Kleosinie. (2003-11-03)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 18).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-03)
sukcesywne dostawy protez naczyniowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-03)
świadczenie usług porządkowo-czystościowych w obiektach i na terenie zewnętrznym Zakładu Energetycznego Wałbrzych S.A. w latach 2003-2006.(PKWiU: 74.70.1) (2003-11-03)
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i deszczowej z rur MABO TURLEN (ze względu na wcześniej wykonaną część sieci w tej technologii) oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE w ulicach Wołuszewskiej Kolejowej Sportowej Wesołej Poprzecznej Warzelnianej Staszica i osiedla "Królów" wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w Ciechocinku - zadanie nr IV.(PKWiU: 45.33.2) (2003-11-03)
wykonanie remontów cząstkowych oraz odnów zapobiegawczych ulic miejskich nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Pabianic w roku 2003.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-03)
termomodernizacja pawilonu Nr II wraz z przewiązką-ocieplenie ścian i stropów.(PKWiU: 45.32.1) (2003-11-03)
dostawę oleju napędowego w ilości 120 000 litrów.(PKWiU: 51.51.1) (2003-11-03)
wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZGM w Otwocku.(PKWiU: 45.45.1) (2003-11-03)
wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Chorzowa w 2003 roku.(PKWiU: 45.23.0) (2003-11-03)
kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej.(PKWiU: 01.41.12) (2003-11-03)
utrzymanie dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie miasta Radomska w 2003r. (2003-11-03)
letnie i zimowe utrzymanie ulic powiatowych na terenia miasta Gubin w okresie 2003.04.16 - 2006.04.15.(PKWiU: 90.00.3) (2003-11-03)
poprawę wydolności technologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze. (2003-11-03)
dostawę odczynników do badań izotopowych wraz z dzierżawą aparatu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 24.66.4) (2003-11-03)
dostawę węgla kamiennego - sortyment miał węglowy w klasie IIA: (2003-11-03)
rozbudowa dozbrojenia naprawy konserwacje i przeglądy radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta oraz konserwacja naprawa urządzeń monitoringu wizyjnego na lata 2003-2005 i wykanie związanej z tym dokumentacji technicznej.(PKWiU: 45.31.2) (2003-11-03)
wykonawstwo prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek ochrony lasu użytkowania lasu na terenie lasów komunalnych gminy Wiązownica.(PKWiU: 02.02.1) (2003-11-02)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-02)
dostawę gazów medycznych i technicznych (tlen medyczny ciekły sprężony podtlenek azotu azot ciekły tlen techniczny sprężone powietrze dwutlenek węgla) (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1).(PKWiU: 24.11.1) (2003-11-02)
dostawy kosiarek wodnych w ilości 8 sztuk.(PKWiU: 29.32.3) (2003-11-02)
wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamieńskiego.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-02)
DOSTAWY PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 24.20.1) (2003-11-02)
dostawa sprzętu jednorazowego i materiałów medycznych do magazynu medycznego i labolatorium szpitalnego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-02)
zakup staplerów i ładunków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-02)
dostawę materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-02)
ochronę osób i mienia na terenach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.(PKWiU: 74.60.1 PN: 74.60.1) (2003-11-02)
remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej w sezonie 2002/2003 na terenie powiatu pabianickiego.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-02)
odbudowę i modernizację nawierzchni drogi gminnej pn. Rzepiennik Marciszewski (Cisie) w m. Rzepiennik Marciszewski - Golanka dł. odcinka 1500 m.b.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-02)
dostawę i montaż wyposażenia sprzętowo-meblowego Centrum Powiadamiania Ratowniczego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku Komendy Powiatowej Strazy Pożarnej w Kwidzynie.(PKWiU: 30.09.1) (2003-11-02)
remont cząstkowy masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg i ulic w Ustroniu w 2003 roku.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-02)
dostawę polielektrolitów wspomagających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Św. odwadnianie osadu przefermentowanego na prasie (w formie proszku) oraz zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczu mechanicznym (w formie emulsji) zapewniających: (2003-11-02)
budowę magistrali sieci wodociągowej Zielęcice-Brzezina na terenie gm. Skarbimierz. (2003-11-02)
sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni.(PKWiU: 24.66.4) (2003-11-02)
dostawy leków nici chirurgicznych narkotyków materiałów opatrunkowych płynów infuzyjnych do apteki szpitala.(PKWiU: 65.22.10) (2003-11-02)
wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Karski Kołątajew Lewków Osiedle - kanał grawitacyjny z rur PCV śr 200 - 1055 m rurociąg tłoczny śr 63 - 160mm - 1919 m. Przepompownie ścieków - 3 szt. Zadanie I Etap I. (2003-11-02)
konserwacje sanitarne w nieruchomościach zarządzanych przez ZGM (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 45.33.2) (2003-11-02)
ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO - ADAPTACJA BYŁEGO GÓRNICZEGO OSRODKA ZDROWIA POD POTRZEBY POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRZESZCZACH.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-02)
naprawę oraz równanie profilowanie i zgęszczanie dróg o nawierzchni nie umocnionej wraz ze ścinką poboczy na terenie miasta i gminy Swarzędz.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-02)
usługę żywienia pacjentów i personelu SP ZZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku ul. B. Prusa 1/3.(PKWiU: 55.52.1) (2003-11-02)
dostawę aparatury medycznej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-02)
dostawę warzyw mrożonych i przetworów konserwowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 15.33.1) (2003-11-02)
dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza do PCR w systemie zamkniętym dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Raciborzu (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 26.15.2) (2003-11-02)
dostawę leków i płynów infuzyjnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-02)
budowę odcinka drogi i parkingu obok Domu Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie: nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej - 520 m kw. parking z kostki brukowej - 666 m kw. chodniki z kostki brukowej - 201 m kw.(PKWiU: 45.23.1) (2003-11-02)
dostawę aparatu USG.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-02)
remont nawierzchni bitumicznych dróg ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-02)
dostawa sprzętu dializacyjnego : igły i linie krwi.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-02)
obsługę bankową budżetu Gminy Wałbrzych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-02)
wykonanie pełnej instalacji klimatyzacyjnej sal operacyjnych wraz z montażem sufitów.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-02)
budowę hali sportowo-widowiskowej przy gimnazjum w Krzyżu Wlkp.(PKWiU: 45.21.1) (2003-11-02)
produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oławie.(PKWiU: 28.75.2 PN: PN-S 73200) (2003-11-02)
konserwacje elektryczne w nieruchomościach zarządzanych przez ZGM (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 45.31.1) (2003-11-02)
usługę związaną z praniem i prasowaniem oraz usługami szwalniczo-naprawczymi bielizny pościelowej odzieży ochronnej oraz innego asortymentu dla jednostek podległych ZOZ Strzyżów.(PKWiU: 93.01.1) (2003-11-01)
dostawę koncentratów do hemodializ.(PKWiU: 33.10.1) (2003-11-01)
pozyskanie samochodów sanitarnych - szt. 3 "R".(PKWiU: 34.10.2) (2003-10-31)
budowę budynków mieszkalnych nr 4 i nr 10.(PKWiU: 45.21.1) (2003-10-31)
realizację energooszczędnego programu remontu i rozbudowę systemu oświetlenia ulic Gminy Słupsk finansowanego z uzyskanych oszczędności po zrealizowaniu prac remontowych i rozbudowie oświetlenia. (2003-10-31)
remont oraz odwodnienie drogi łączącej ulice Dworską - Zamkową w Paniówkach.(PKWiU: 45.23.1) (2003-10-31)
budowę ulicy Reymonta i odcinka ulicy Krzewickiego w Gorlicach. (2003-10-31)
zimowe utrzymanie nawierzchni ulic placów i innych terenów pasów drogowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2003/2004.(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-31)
dostawę echokardiografu - 1 szt.; głowicy liniowej szerokopasmowej do badań naczyniowych - 1 szt (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-31)
dostawę sprzętu komputerowego.(PKWiU: 30.02.1) (2003-10-31)
roboty budowlano-instalacyjne w mieszkaniach w budynku przy ul. Witosa 14 w Trzebnicy.(PKWiU: 45.21.1) (2003-10-31)
dostawę posiłków profilaktycznych w formie półproduktów.(PKWiU: 15.89.1) (2003-10-31)
przebudowę skrzyżowania ulic Al. Rataja - Al. Niepodległości - ul. Mszczonowska. Zamówienie obejmuje roboty drogowe oznakowanie pionowe i poziome zieleń przebudowę wodociągu przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej budowę oświetlenia ulicznego budowę kanalizacji deszczowej budowę ekranów dźwiękochłonnych.(PKWiU: 45.23.1) (2003-10-31)
BUDOWĘ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI MOKRZESZÓW GÓRNY.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-31)
przebudowę drogi gminnej nr 3637007 we wsi Zieleniec odc. dł. 800 m.b.(PKWiU: 45.23.1) (2003-10-31)
budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Pelplinie przy ul. Czarnieckiego Hallera Pasierba Dąbrowskiego oraz dla wsi Rożental - osiedle Marzenie (2003-10-31)
rozbudowę stacji wodociągowej na ulicy Bielawy w Kazimierzu Biskupim.(PKWiU: 45.33.2) (2003-10-31)
wykonanie robót w ramach projektów: (2003-10-31)
dostawę 12 szt. samochodów osobowych z przeznaczeniem do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy z równoczesnym odkupem 13 szt. samochodów używanych do celów egzaminacyjnych.(PKWiU: 34.10.2) (2003-10-31)
sukcesywną dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą aparatu biochemicznego.(PKWiU: 24.42.2) (2003-10-31)
dostawę leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.41.1) (2003-10-31)
dostawę jednego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy średniej na podwoziu w układzie napędowym 4x4 fabrycznie nowego.(PKWiU: 34.10.5 PN: PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/1600-1) (2003-10-31)
dostawę węgla kamiennego typu orzech.(PKWiU: 10.10.1) (2003-10-31)
dostawę zbiorników paliwowych podziemnych dla budowy Wrocław-Leśnica.(PKWiU: 28.21.1) (2003-10-31)
remont drogi Olecko dr. nr 454 - Orzechówko dł. 060km od km 0+550 do km 1+150.(PKWiU: 45.23.1 PN: PN-S-06102:1997 PN-S-96025:2000) (2003-10-31)
modernizację pomieszczeń Stacji dla potrzeb Laboratorium Badania Żywności.(PKWiU: 45.21.1) (2003-10-31)
remont budynku zabytkowego przy ul. Opolskiej 21 w Gliwicach. (2003-10-31)
ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MROCZNIE O SALĘ GIMNASTYCZNĄ SALE DYDAKTYCZNE Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ.(PKWiU: 45.21.1) (2003-10-31)
roboty remontowe w budynku i sali gimnastycznej w zakresie: (2003-10-31)
adaptacja obiektu przy ulicy Batorego w Słupcy na Zakład Aktywności Zawodowej.(PKWiU: 45.21.1) (2003-10-31)
termomodernizację budynku internatu L.O. im. A. Mickiewicza w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. (2003-10-31)
utwardzenie ulicy Jodłowej w Osidlu Ignatki wraz z odwodnieniem i oświetleniem. (2003-10-31)
modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nisku - dostawa urządzeń: (2003-10-31)
budowę nawierzchni w ul. Sowińskiego na odcinku od Al. Piłsudskiego do Al. Wojska Polskiego w Piastowie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-10-31)
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Nowa Wieś Wielka Dziemionna Brzoza Olimpin o łącznej powierzchni 220 ha (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 74.20.5) (2003-10-31)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zachodniej i środkowej części Gminy: (2003-10-31)
zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 150 tys. litrów do szkół Kamion Janów i Młodzieszyn gm. Młodzieszyn.(PKWiU: 23.20.1) (2003-10-31)
wykonanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Tworóg.(PKWiU: 74.20.5) (2003-10-31)
zakup węgla z dostawą na place kotłowni lokalnych na terenie gminy Boguty-Pianki - węgiel kostka 200-63 mm - 400 ton.(PKWiU: 10.10.1) (2003-10-31)
dostawę i montaż mebli biurowych dla Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 45.(PKWiU: 36.12.1) (2003-10-31)
stała obsługa techniczna obiektów ZOZ.(PKWiU: 93.05.1) (2003-10-31)
dostawę czterech ciągników rolniczych o mocy około 120/140 km z napędem na dwie osie oraz samobieżnej ładowarki teleskopowej o udźwigu 3 ton i długości wysięgnika 7 m.b.(PKWiU: 29.31.23 29.22.18) (2003-10-31)
zimowe i letnie utrzymanie Zespołu Skoczni i tras biegowych.(PKWiU: 92.61.10) (2003-10-31)
dostawę aparatu do badań ultrasonograficznych (USG) (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-31)
dostawę polielektrolitu do odwadniania osadu nadmiernego i wstępnego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1).(PKWiU: 24.16.5) (2003-10-31)
dostawę serwerów i urządzeń komputerowych do teletransmisji danych dla Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 30.02.1) (2003-10-31)
zakup serwera RISC na potrzeby Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą.(PKWiU: 30.02.1) (2003-10-31)
dostawę odczynników dla laboratorium (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 16).(PKWiU: 24.42.2) (2003-10-31)
utrzymanie czystości pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto.(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-31)
dostawę leków do apteki szpitalnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-10-31)
dostawę materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 24.42.2) (2003-10-31)
dotawę płynów infuzyjnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-10-31)
udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 4.108.500 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-10-31)
udzielenie kredytu w łącznej wysokości 1.800.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-10-31)
dostawę igieł i strzykawek jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-31)
dostawę przetworów z mięsa drobiowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 15.13.1) (2003-10-31)
dostawę mleka płynnego przetworzonego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 15.51.1) (2003-10-31)
przebudowę sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Końskowoli gm. Końskowola. (2003-10-31)
DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW DO AUTOBUSÓW:IKARUS JELCZ AUTOSAN.(PKWiU: 34.30.2) (2003-10-31)
dostawę jednorazowego sprzętu medycznego - przyrządy do przet.IgłyStrzykawkiKaniule i przylepceCewnikiRurki int.Papier rejestr.Odzież jedn. pojemniki jedn.folia oper.worki stomijnePapier ster.Soczewki Siatka przepukl.Protezy naczynioweRekawiceSprzęt lab.baseny (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 26).(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-31)
ochronę instytutu - budynek główny 7 hal technologicznych budynki pomocnicze zlokalizowane na terenie ogrodzonym o powierzchni 93 ha.(PKWiU: 74.60.1) (2003-10-31)
zarządzanie i utrzymanie porządku na drogach publicznych obejmujących drogi gminne i drogi będące własnością gminy Długołęka oraz ulice place parkingi oraz parki znajdujące się na terenach będących własnością gminy Długołęka poprzez ich oczyszczanie odśnieżanie równanie oraz oznakowanie drogi.(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-31)
BUDOWĘ POMPOWNI TRANZYTOWEJ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM GR LISIĘCICE - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAKUBOWICE. (2003-10-30)
zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie zimowym 2003/2004 - powierzchnia całkowita 316 930 m2 z podziałem na dwa Rejony (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-30)
dostawę nici chirurgicznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-30)
usuwanie szkód powodziowych - odcinkowa regulacja rzeki Stradomki. (2003-10-30)
budowę oświetlenia ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-10-30)
remont chodników wraz z budową miejsc parkingowych w ciągu ulic 1-go Maja Pl. Kościuszki Spółdzielczej.(PKWiU: 45.21) (2003-10-30)
przebudowa i rozbudowa Portu Rybackiego Hel - Roboty czerpalne - Strona Wschodnia. (2003-10-30)
remont ulicy Korfantego w Chróścicach polegający na odtworzeniu nawierzchni chodnika i jezdni.(PKWiU: 45.23.1) (2003-10-30)
wymianę sieci cieplnej wzdłuż ulicy Korczoka w Zabrzu 0 2 x Dn 300 - od komory SK1 do zaworów sekcyjnych ZS-2 (ok. 380 mb) - ETAP I - dokumentacja projektowa.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-30)
utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelina.(PKWiU: 01.41.1) (2003-10-30)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z podziałem na 9 odrębnych zadań (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 9).(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-30)
dostawę komunalnego ciagnika przegubowego z kabiną i pługiem przednim do zimowego utrzymania dróg i chodników o mocy 22 KM.(PKWiU: 29.31.2) (2003-10-30)
wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gimnazjum i sali sportowej realizowanych w ramach inwestycji oświatowej pn: Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum wraz z salą sportową i budynkami łączników w miejscowości Wiązownica.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-30)
wykonanie kotłowni gazowej dla budynku nowowybudowanej szkoły podstawowej w Kasinie Wielkiej.(PKWiU: 45.33.3) (2003-10-30)
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkolnym.(PKWiU: 45.42.1) (2003-10-30)
modernizację kotłowni węglowej wodno-parowej na olejowo-gazową wraz z siecią cieplną ściśle wg dokumentacji projektowej. (2003-10-30)
dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni.(PKWiU: 34.10.5) (2003-10-30)
dostawę artykułów żywnościowych: mięso i przetwory mleko i przetwory warzywa artykułu spożywcze jaja kurze drób i przetwory ryby i przetwory (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 15.11.1) (2003-10-30)
WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ UL. ZIELONEJ UL. WOLA W MIEJSCOWOŚCI RYMANÓW. (2003-10-30)
wykonanie adaptacji wnętrza biurowego na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Miasta przy ul.Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich. (2003-10-30)
wykonanie kotłowni olejowej etap I (montaż jednego kotła) na zadaniu: "rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Krościenku n/D łącznie z robotami budowlanymi i elektycznymi. (2003-10-30)
udzielenie i obsługę kredytu bankowego inwestycyjnego długoterminoweg na okres 10 lat w wysokości 1.500.00000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy budynku Publicznego Gimnazjum w Złoczewie.(PKWiU: 65.12.1) (2003-10-30)
wykonanie w posiadanych autobusach marki Autosan typ H9-21 szt. 50 instalacji do zasilania gazem propan-butan.(PKWiU: 50.20.2) (2003-10-30)
wykonywanie usług całodziennego wyżywienia pacjentów wraz z oddaniem w dzierżawę pomieszczeń kuchni ogólnej.(PKWiU: 55.51.1) (2003-10-30)
wydrążenie pochylni F-31 i chodnika F-30 w pokł. 403/1 wraz z kompleksową obsługą oraz wykonaniem robót przygotowawczych i dodatkowych w JSW S.A. KWK Borynia.(PKWiU: 45.11.3) (2003-10-30)
dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika.(PKWiU: 24.11.1) (2003-10-30)
przebudowę otoczenia budynku przy Alei Wojska Polskiego 25. (2003-10-30)
budowę kanału sanitarnego o dł. 645 m.b. w ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Bohaterów Wolności w Piastowie.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-30)
remont komina stalowego H-60 m D-1080 mm w kotłowni Milenium I w Nowym Sączu. (2003-10-30)
zakup wraz z dostawą 2500 ton węgla - orzech II o następujących parametrach: wartość opałowa - 26 000 KJ/kg zawartość popiołu - do 10% zawartość siarki do 06% spiekalność do 5 RI oraz 1000 ton miału węglowego o następujących parametrach: asortyment (granulacja) - 0-20 mm wartość opałowa - 23 000 KJ/kg zawartość popiołu - do 15% zawartość siarki - do 07%.(PKWiU: 10.10.1) (2003-10-30)
budowę ulicy Wiosennej wraz z oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową w Busku Zdroju.(PKWiU: 45.23.1) (2003-10-30)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wschodniej części Gminy: (2003-10-30)
zakup sterylizatora parowego o pojemności 6 jednostek wsadu.(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-30)
dostawę oleju opałowego w ilości około 200 000 litrów Qr-42 MJ/kg Sr-0117%.(PKWiU: 23.20.1) (2003-10-30)
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi.(PKWiU: 45.33.2) (2003-10-30)
zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich w sezonie 2003/2004.(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-30)
wykonywanie i dostawy tablic rejestracyjnych samochodowych motocyklowych i motorowerowych w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2005 r.(PKWiU: 28.75.2) (2003-10-30)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004 roku ostrogorynien E-260 do przenośników zgrzebłowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 29.22.1 PN: PN-G-50004) (2003-10-30)
dostawę wlasnej produkcji tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu w Bochni.(PKWiU: 28.75.2 PN: PN S 73200) (2003-10-30)
sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 32).(PKWiU: 24.42.2) (2003-10-30)
wykonanie kanalizacji sanitarnej os. Dziewięcierz - Horyniec-Zdrój sieć kanalizacyjna .... z budowlami o dł. 3855 m.b. wraz z przepompownią przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 o dł. 202 m.b.(PKWiU: 90.00.1) (2003-10-30)
wybór banku do udzielenia długoterminowego kredytu obrotowego w kwocie 1 738 543 zł na sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w 2003 r.(PKWiU: 65.12.1) (2003-10-30)
sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 700 000 litrów.(PKWiU: 23.20.1 PN: PN-EN-590) (2003-10-30)
dostawę cementu kostnego strzykawek jednorazowego użytku do podawania cementu kostnego oraz jednorazowego systemu do próżniowego mieszania i podawania cementu kostnego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-30)
budowę kanalizacji sanitarnej - Pszów zad. 1 część II obiekt 2 w tym: (2003-10-30)
roboty ogólnobudowlane wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne w Publicznym Gimnazjum Nr 2 Stróży w zakres których wchodzą roboty tynkarskie murarskie posadzkarskieinstalacyjne wod.kan. c.o. gaz elektryczne.(PKWiU: 45.21.1) (2003-10-30)
świadczenie usług żywienia pacjentów i pracowników SPZOZ w Pucku na bazie kuchni Oferenta zlokalizowanej poza obiektami Zamawiającego.(PKWiU: 55.30.1) (2003-10-30)
MIĘSO I JEGO PRZETWORY.(PKWiU: 15.11.1) (2003-10-30)
NABIAŁ.(PKWiU: 15.51.1) (2003-10-30)
administrowanie budynkami (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1).(PKWiU: 70.32.1) (2003-10-30)
zakup i dostawę leków onkologicznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.42.1) (2003-10-30)
dostawę sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-30)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004 roku taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudno palnej trzy przekładkowej 1000kN/1000mm (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 25.13.4 PN: PN-93/C-05013) (2003-10-30)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004 roku taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudno palnej cztero przekładkowej 1250kN/1200mm (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 25.13.4 PN: PN-93/C-05013) (2003-10-30)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004 roku oleju napędowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 23.20.1 PN: PN-590/1999) (2003-10-30)
budowę hali sportowej w Dąbrowie Białostockiej. (2003-10-30)
dostawę leków.(PKWiU: 24.42.1) (2003-10-30)
zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich na terenie miasta Zduńskiej Woli w sezonach 2003/2004 2004/2005 2005/2006 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-30)
dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn należących do PK Tuchola Spółka z o.o.(PKWiU: 23.20.1) (2003-10-30)
dostawę następujących artykułów: (2003-10-30)
dostawę warzyw przetworzonych i zakonserwowanych.(PKWiU: 15.33.1) (2003-10-30)
dostawę ziemniaków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 01.12.2) (2003-10-30)
budowę sali gimnastycznej w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki.(PKWiU: 45.21.1) (2003-10-30)
obsługę i dzierżawę kuchni w SpSzP w Dzierżoniowie.(PKWiU: 55.52.1) (2003-10-30)
wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Suszec.(PKWiU: 65.12.1) (2003-10-30)
zakup dla kopalń JSW S.A. w 2004 roku taśmy przenośnikowej tkaninowo-polichlorowinylowej trzy przekładkowej 1000kN/1000mm (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 25.21.4 PN: PN-93/C-05013) (2003-10-30)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 18).(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-30)
świadczenie usług żywienia i modernizację kuchni centralnej w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach.(PKWiU: 55.51.1) (2003-10-30)
usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2003/2004 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 12).(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-29)
budowę budynku Inspektoratu ZUS w Sanoku u zbiegu ul. Konarskiego i 800-lecia wraz z infrastrukturą. (2003-10-29)
modernizacja wiaduktu nad linią PKP w ciągu ulicy Bohaterów Bielnika w miejscowości Wolsztyn.(PKWiU: 45.23.) (2003-10-29)
mODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W TRZEBIEŻY gm. POLICE (2003-10-29)
rozbudowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Samborcu (2003-10-29)
budowa muru ogrodzeniowego Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.(PKWiU: 45.34.1) (2003-10-29)
remont budynku koszarowo - biurowego nr 11 w kompleksie 4310. Miejsce realizacji zamówienia: Dziwnów. (2003-10-29)
zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radomska w sezonie 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-29)
zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kraśnika.(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-29)
zakup aparatu echokardiograficznego.(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-29)
sprzedaż samochodu ciężarowego samowyładowczego.(PKWiU: 34.10.4) (2003-10-29)
remont drogi powiatowej nr 38516 Korytów - Olszówka na odcinku: od km. 0+650 do km 1+630 - 980mb/4900m2.(PKWiU: 45.23.1) (2003-10-29)
remont i zmianę sposobu użytkowania budynku internatu na 17 lokali mieszkalnych w Reszlu przy ul. Kolejowej 16. (2003-10-29)
wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej modernizacji instalacji c.o. modernizacja kotłowni c.o.(wymiana kotła c.o. na kotły kondensacyjne z osprzętem i automatyką) montaż układu solarnego w budynku szkoły podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej.(PKWiU: 45.22.2) (2003-10-29)
wykonanie instalacji wentylacji i klimayzacji bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ulicy Szpitalnej 11. (2003-10-29)
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej ul. Kwiatkowickiej i ul. Obwodowej w Kraśniku.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-29)
budowę ścieżek rowerowo - przyrodniczych wzdłuż Mierzei Helskiej - Etap IVa ścieżka rowerowo - przyrodnicza na terenie gminy Jastarnia odcinek Kuźnica - Chałupy.(PKWiU: 45.23.1) (2003-10-29)
realizację zadania inwestycyjnego pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Norwida-Asnyka w Płocku. (2003-10-29)
udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000 zł. na sfinansowanie przewidzianych do realizacji w roku 2003 inwestycji związanych z budową ulic i dróg gminnych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-10-29)
drążenie objazdu szybu II od skrzyżowania z przekopem kierunkowym zachodnim na poziomie 1000 m do zbicia z istniejącym przekopem do szybu II poziom 1000 m w JSW S.A. KWK Pniówek.(PKWiU: 45.11.3) (2003-10-29)
dostawy leków (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 6).(PKWiU: 24.42.1) (2003-10-29)
dostawę stabilizatorów serca dla Oddziału Kardiochirurgii.(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-29)
wyposażenie w meble (dostawa i montaż) nowego budynku dydaktycznego (A i B) Gimnazjum Miejskiego Nr 3 przy ul. Siennickiej 17 w Mińsku Mazowieckim.(PKWiU: 36.12.1) (2003-10-29)
dostawę opału do placówek oświatowych na terenie gminy Głubczyce i Urzędu Miejskiego w Głubczycach w sezonie grzewczym 2003/2004.(PKWiU: 51.51.1) (2003-10-29)
modernizację oczyszczalni ścieków przepompowni i wymianę odcinka kanalizac. w Wólce Tarnowskiej. (2003-10-29)
wykonanie indywidualnego ogrzewania etażowego na kotły węglowe w 90 mieszkaniach osiedla w Wólce Tarnowskiej. (2003-10-29)
przebudowę drogi osiedlowej w Koziebrodach na odcinku 352 m.b. poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej (przekrój uliczny szerokość jezdni 6 m). (2003-10-29)
zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Zielonka.(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-29)
wykonanie dokumentacji projektowej stacji uzdataniania wody dla ujęcia wód przy ul. Lemańskiej w Szczytnie wraz z nadzorem autorskim ( wydajność Q d max= 6.000 m3/h=250 m3/h).(PKWiU: 74.20.1) (2003-10-29)
udzielenie kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-10-29)
wykonanie uzbrojenia osiedla Westerplatte - etap IV część II w Słupsku. Kanalizacja sanitarna PCV fi200-250 dł ok.558m kanalizacja deszczowa Wipro fi200-400 dł. ok.550m sieć wodociągowa dł ok. 1667m (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.33.2) (2003-10-29)
modernizację bieżni i rozbiegów (warstwa poliuretanowo-kauczukowa).(PKWiU: 45.23.2) (2003-10-29)
budowę ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Warszawskiej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem.(PKWiU: 45.23.A) (2003-10-29)
dostawę części zamiennych do autobusów miejskich typu Jelcz.(PKWiU: 29.14.3) (2003-10-29)
zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników przy drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych.(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-29)
dostawę części zamiennych i akcesoriów do autobusów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 34.30.1 PN: -) (2003-10-29)
dostawę dializatorów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1).(PKWiU: 33.10.1) (2003-10-29)
dostawy koksu węgla oleju opałowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3