Portal / Historia / Dodatek Historyczny IPN nr 1/2007 Poniedziałek - 20 wrzesnia 2021 Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówi±, a wiele czyni±" - Z Talmudu
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
Operacja "Ostra Brama"
 
Sylwetki niezłomnych
Podziemie niepodległo¶ciowe w Polsce po roku 1944
"Nie jeste¶my żadn± band±...
"Łajdaków stek" - Sowieccy doradcy w Polsce
Żołnierze Wyklęci - powojenne podziemie niepodległo¶ciowe


Od samego pocz±tku okupacji niemiecko-sowieckiej Polskie Państwo Podziemne przewidywało w decyduj±cym momencie wojny wybuch ogólnonarodowego powstania i przywrócenie suwerenno¶ci Polsce. Takie też były strategiczne cele głównej siły zbrojnej Państwa Podziemnego - Armii Krajowej. Plan powstania przybrał realny kształt w postaci operacji o kryptonimie "Burza", zakładaj±cej mobilizację oddziałów AK w czasie przesuwania się frontu wschodniego przez ziemie polskie i atakowanie wycofuj±cych się wojsk niemieckich, by opanować teren przed wkroczeniem wojsk sowieckich. W ramach "Burzy" wileńska i nowogródzka AK przeprowadziły w lipcu 1944 r. operację "Ostra Brama", która miała wyzwolić Wilno polskimi siłami, zanim nadejdzie armia sowiecka. W operacji uczestniczyło około 9 tys. żołnierzy AK. Miasto wyzwolono od Niemców wspólnie z Sowietami. 17 lipca skoncentrowane pod Wilnem oddziały AK zostały jednak podstępnie rozbrojone, a żołnierze osadzeni w obozie w Miednikach, następnie w dniach 27-28 lipca wywiezieni do Kaługi. Niepowodzenie "Burzy" w Wilnie było zapowiedzi± póĽniejszej tragedii Powstania Warszawskiego.
oprac. Piotr Szubarczyk
"Nasz Dziennik" 2007-06-29

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł