Portal / Historia / Dodatek Historyczny IPN nr 1/2007 Poniedziałek - 20 wrzesnia 2021 Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówi±, a wiele czyni±" - Z Talmudu
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
Żołnierze Wyklęci - powojenne podziemie niepodległo¶ciowe
 
Sylwetki niezłomnych
Podziemie niepodległo¶ciowe w Polsce po roku 1944
"Nie jeste¶my żadn± band±...
"Łajdaków stek" - Sowieccy doradcy w Polsce
Operacja "Ostra Brama"


Rozpoczynamy na go¶cinnych łamach "Naszego Dziennika" cykl comiesięcznych dodatków prezentuj±cych czę¶ć dorobku badawczego Instytutu Pamięci Narodowej. Chcemy przybliżyć Czytelnikom wybrane zagadnienia z dziejów Polski w latach 1939-1956: zagładę polskich Kresów; kolaborację z Sowietami na Kresach 1939-1941; czasy pod okupacj± niemieck± i sowieck± (Polskie Państwo Podziemne); Polsk± Partię Robotnicz± i instalowanie komunizmu w Polsce; komunistyczne więzienia i inne miejsca represji; losy i postawy inteligencji w pierwszej dekadzie Polski Ludowej: od zniewolenia i kolaboracji poprzez próby przystosowania, tworzenia niezależnych enklaw, aż po konspirację i opór.
Pierwszy numer dodatku, przygotowany przez pracowników gdańskiego IPN, po¶więcamy w cało¶ci dziejom i upamiętnieniu II konspiracji.

DODATEK PRZYGOTOWUJE BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN.
www.ipn.gov.pl
Zdjęcia pochodz± z Archiwum IPN.
Redaktorzy:
dr Krzysztof Kaczmarski, krzysztof.kaczmarski@ipn.gov.pl (Rzeszów 017 860 60 25)
Romuald Niedzielko, romuald.niedzielko@ipn.gov.pl (Warszawa 022 431 83 73)

"Nasz Dziennik" 2007-06-29

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł