Portal / Dom i Rodzina / PORNOGRAFIA Wtorek - 16 sierpnia 2022 Joachima, Nory, Stefana     "Lepiej zapalić ¶wieczkę niż narzekać na ciemno¶ć." Przysłowie chińskie
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
Szkoły bez telefonów
 
Zabójcza PORNOGRAFIA
Dyscyplina zamiast likwidacji gimnazjów
W USA s± klasy o zaostrzonym rygorze
Bezstresowa szkoła i gdańska tragedia
Gimnazja musz± znikn±ć
Nauczyciele funkcjonariuszami publicznymi
Żałoba we wszystkich szkołach
To jest cena medialnego permisywizmu
Ostrzej po wakacjach
Ostrzejsze kary dla nieletnich
Szkoły do przegl±du
E-mail zaufania

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzi do statutów szkolnych całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkół - zapowiedział goszcz±cy wczoraj w Białymstoku wicepremier i minister edukacji Roman Giertych. W czasie spotkania z przedstawicielami szkół z województwa podlaskiego, które było pierwszym z serii spotkań z dyrektorami, aby ich przekonać do realizacji programu "Zero tolerancji", minister podkre¶lił, że tolerowanie negatywnych zachowań w szkole oznacza "współudział".
- W żadnym razie nie można zezwolić na korzystanie z telefonów komórkowych na lekcji, czy to w formie SMS-ów, czy zwyczajnej rozmowy telefonicznej. To jest rzecz niedopuszczalna - o¶wiadczył wicepremier Roman Giertych. Nie wiadomo, jakie kary obowi±zywałyby za złamanie zakazu. Resort zostawia to w gestii samych szkół.
Minister edukacji zachęcał dyrektorów szkół, by wprowadzili u siebie mundurki szkolne, choć zastrzegł, że resort takiego nakazu nie zamierza wprowadzać. - Nie wolno mylić plaży czy dyskoteki z budynkiem szkoły - mówił. W jego ocenie, mundurki szkolne to dobry sposób ukrócenia "poczucia alienacji ze strony uczniów mniej zamożnych", ale i "innych niepoż±danych elementów" występuj±cych w szkole. Giertych zaapelował do dyrektorów szkół, by wraz z nauczycielami "zwracali uwagę na drobiazgi", bo jeżeli nie będzie zwracania uwagi na takie drobne rzeczy jak chociażby używanie telefonów komórkowych czy strój uczniów, to "nie zbudujemy wła¶ciwego wzorca edukacji".
Program "Zero tolerancji" dla przemocy w szkołach zakłada zapobieganie eskalacji chuligaństwa m.in. poprzez konsekwentne karanie uczniów już za drobne wykroczenia i naruszenia regulaminu szkoły. - "Zero tolerancji" to znaczy zero tolerancji dla obojętno¶ci i patrzenia przez palce na negatywne zjawiska w szkołach. Jeżeli tolerujemy sytuację, w której kto¶ kogo¶ uderzy, kto¶ kogo¶ zwymy¶la, to sprawcy zostan± powstrzymani dopiero, gdy komu¶ zrobi± poważn± krzywdę, gdy trafiaj± przed oblicze wymiaru sprawiedliwo¶ci - wyja¶niał minister edukacji.
Adam Białous, Białystok, "Nasz Dziennik" 2006-11-03

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł