Portal / Dom i Rodzina / PORNOGRAFIA Wtorek - 16 sierpnia 2022 Joachima, Nory, Stefana     "Lepiej zapalić ¶wieczkę niż narzekać na ciemno¶ć." Przysłowie chińskie
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
E-mail zaufania
 
Zabójcza PORNOGRAFIA
Szkoły bez telefonów
Dyscyplina zamiast likwidacji gimnazjów
W USA s± klasy o zaostrzonym rygorze
Bezstresowa szkoła i gdańska tragedia
Gimnazja musz± znikn±ć
Nauczyciele funkcjonariuszami publicznymi
Żałoba we wszystkich szkołach
To jest cena medialnego permisywizmu
Ostrzej po wakacjach
Ostrzejsze kary dla nieletnich
Szkoły do przegl±du

Specjalne Kluby Gimnazjalne, "e-mail zaufania", atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych oraz specjalne szkolenia dla nauczycieli - to niektóre działania władz stołecznych przeciw przemocy w szkołach, które zapowiedział wczoraj pełni±cy obowi±zki prezydent Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz.

- W przyszłym tygodniu odbęd± się spotkania na temat sytuacji w szkołach - poinformował Kazimierz Marcinkiewicz. Najpierw będ± odbywały się one z dyrektorami szkół, następnie z pracuj±cymi w nich pedagogami i psychologami oraz rodzicami uczniów stołecznych gimnazjów. W spotkaniach uczestniczyć maj± również policjanci, strażnicy miejscy oraz eksperci w dziedzinie psychologii i pedagogiki. - W ten sposób chcemy przekazać rodzicom informacje na temat bezpieczeństwa, a tym samym dowiedzieć się także czego¶ o problemach ich dzieci - podkre¶lił Marcinkiewicz.
Miasto zorganizuje wkrótce specjalne szkolenia zawodowe dla nauczycieli, podczas których szczególny nacisk ma być położony na wychowanie. W¶ród działań, jakie zostan± podjęte, aby przeciwdziałać agresji, będzie tzw. e-mail zaufania, dzięki któremu uczniowie anonimowo będ± mogli opowiadać o swoich problemach. - To pomysł warty wprowadzenia. Młodzież często nie chce publicznie mówić o swoich problemach i dlatego trzeba dać jej szansę komunikowania się anonimowego - zaznaczyła wczoraj Liliana Zientecka, dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Dodała, że tego zadania maj± się podj±ć organizacje pozarz±dowe przy pomocy pracy socjologów i psychologów.
Innym pomysłem jest tworzenie Klubów Gimnazjalnych, których zadaniem będzie oderwanie młodzieży od ulicznego wychowania. - To maj± być miejsca, gdzie uczniowie będ± mogli spędzać aktywnie czas poprzez atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne - podkre¶lił Marcinkiewicz. Kluby zostan± sfinansowane z budżetu państwa, a dodatkowe ¶rodki pochodzić będ± z funduszu antyalkoholowego.
Obecny na wczorajszej konferencji młodszy inspektor Jacek Kędziora, komendant stołeczny policji, poinformował, że s± opracowywane broszury dla nauczycieli oraz rodziców, w których znajd± się informacje m.in. o tym, jak rozpoznać, czy dziecko bierze narkotyki. Zapowiedział także, w zwi±zku z narastaj±c± przestępczo¶ci± w¶ród nieletnich, zwiększenie liczby patroli wokół szkół. W skład patroli wchodzić będ± zarówno funkcjonariusze umundurowani, jak i po cywilnemu.
Kamila Pietrzak, "Nasz Dziennik" 2006-11-03

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł