Portal / Dom i Rodzina Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
Krajowy Zespół Promocji Naturalnego Planowania Rodziny
 
Dom i Rodzina
Gry a zmiany w mózgu - psychologia
W interesie rodziców, nie wydawców
Budowanie rodziny na etyce i wiedzy
Życie nie jest wartością względną
Jeżeli jesteś matką w stanie błogosławionym

Rozpoczęli bez pieniędzy

Do końca roku Ministerstwo Zdrowia zdecyduje o przekazaniu środków potrzebnych na sfinansowanie działań funkcjonującego od kilku miesięcy Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny - poinformował nas wiceszef resortu Bolesław Piecha. Reaktywowane decyzją ministra zdrowia interdyscyplinarne gremium rozpoczęło już realizację pierwszych z 18 zaplanowanych zadań. Kolejny raz zamierza się spotkać na początku grudnia. W Krakowie ruszyły kursy promujące naturalne planowanie rodziny.
- Chcemy iść w kierunku naturalnego rozpoznawania płodności, a nie tylko naturalnego planowania rodziny. Opanowanie metod naturalnego rozpoznawania płodności wyposaży małżeństwa i młodych ludzi w umiejętność oceny płodności i wyciągania stąd właściwych wniosków w kierunku odłożenia poczęcia lub poczęcia w danym momencie - wyjaśnia prof. Bogdan Chazan, przewodniczący gremium.
Krajowy Zespół planuje m.in. zorganizowanie punktu informacyjnego o naturalnych metodach planowania rodziny i specjalnej infolinii na ten temat, stworzenie bazy danych poświęconej promocji NPR, współpracę w zakresie opracowania strategii i dotarcia z informacją do grup docelowych: młodzieży, małżeństw, a także pracowników służby zdrowia. Kolejne zadania to m.in. utworzenie interaktywnej strony internetowej, przygotowanie plakatów, wizytówek i ulotek informacyjnych na temat metod rozpoznawania płodności, które będą dostępne w czterech wersjach dla poszczególnych grup odbiorców. Zostaną również opracowane materiały szkoleniowe do prowadzenia wykładów z tej dziedziny. Ponadto zespół ma w planach dofinansowanie dwumiesięcznika "Naturalne Planowanie Rodziny", zakupienie materiałów "NaProTECHNOLOGY", a także fachowej literatury z zakresu NPR. Przygotowywany jest również specjalny program kształcenia studentów kierunków medycznych oraz program kursu doskonalącego dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie, aby szkolić ich w zakresie naturalnego rozpoznawania płodności. Zespół chce także wspierać wydawanie monografii i publikację podręcznika pt. "Metody rozpoznawania płodności w teorii i w praktyce" pod redakcją dr Urszuli Dudziak i dr Aliny Delugi. Myśli też o dofinansowaniu teczek nauczycieli naturalnego rozpoznawania płodności z informacjami o NPR, zestawów multimedialnych dla instruktorów, lekarzy, nauczycieli i małżeństw, a także filmów edukacyjnych. Członkowie Krajowego Zespołu pracują nad przygotowaniem spotu reklamowego, który ma być emitowany w stacjach radiowych. Do zadań, jakie postawiło przed sobą gremium, należy również przeprowadzenie w całej Polsce kursów na temat NPR. Pierwsze takie kursy pod przewodnictwem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców rozpoczęły się już w Krakowie. Oprócz nich organizowane będą szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli i lekarzy, które zostaną przeprowadzone w Śląskiej Akademii Medycznej. Również w Poznaniu zaplanowano kurs naturalnego planowania rodziny dla pielęgniarek i położnych. - Te działania chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku, ale jeżeli w ciągu najbliższych dni nie dostaniemy pieniędzy, to wszystko runie - podkreśla prof. Chazan. Kolejne spotkanie Zespołu planowane jest na początek grudnia.

Nie wciskać antykoncepcji
Przewodniczący Zespołu z niepokojem odniósł się do ostatnich wypowiedzi wiceminister pracy Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która na łamach weekendowego wydania "Gazety Wyborczej" głosiła, że antykoncepcja jest skuteczniejsza niż naturalne metody planowania rodziny (postawiła też inne szokujące tezy, o czym pisaliśmy w poniedziałek). - Jeżeli ktoś polecałby wszystkim antykoncepcję, to działałby niezgodnie ze współczesną wiedzą medyczną - zaznacza prof. Chazan. Tłumaczy, że jak pokazują badania dotyczące poradnictwa w obszarze planowania rodziny, powinno ono być niedyrektywne, uwzględniające preferencje małżonków, dotychczasowe doświadczenia oraz ich system wartości. - Lekarz bądź osoba, która doradza parze małżeńskiej w zakresie planowania rodziny, powinna wziąć te elementy pod uwagę. Nie można parze, która nie chce stosować antykoncepcji, wciskać jej na siłę. Medycyna pokazuje, że naturalne metody są dobre, skuteczne i niekosztowne. Wiedza w tym zakresie jest potrzebna młodym dziewczętom, żeby wiedziały, jak ich organizm dojrzewa. Te informacje są również konieczne dla małżeństw, żeby poznały możliwości wpływu na własną płodność i czas poczęcia dziecka w sposób nieszkodzący zdrowiu kobiety i mężczyzny - wyjaśnia przewodniczący Zespołu.
Magdalena M. Stawarska, "Nasz Dziennik" 2006-11-22


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł