Portal Czwartek - 26 stycznia 2023 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2023-01-24 Modlitwa Jezusowa daje wieczną radość

Modlitwa Jezusowa to pragnienie uwolnienia się od cierpienia i bólu. To nadzieja na przywrócenie jedności i przyjaźni z Bogiem.


Skoro tylko doświadczyliśmy cierpienia, odczuwamy przyjemność i radość. Nie pije bowiem z przyjemnością ten, kto nie jest spragniony, nie je z przyjemnością ten, kto nie jest głodny, nie śpi z przyjemnością ten, kto nie jest bardzo śpiący, ani nie zaznaje radości ten, kto wcześniej nie zaznał smutku. Tak samo nie będziemy rozkoszować się wiecznymi dobrami, jeśli nie wzgardzimy wpierw krótkotrwałymi / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 84 /.


Któż by nie chciał odczuwać radości, być w stanie zadowolenia, spełnienia, satysfakcji? Z pewnością każdy człowiek pragnie szczęścia, życia dobrego, bez chorób i cierpienia. Czy takie życie na ziemi jest możliwe? Święty Paweł pisał: Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia (Rz 8,18-22).


Całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. To jest kondycja stworzenia obecnego czasu. To jest element życia człowieka na ziemi. Po grzechu pierworodnym człowiek jest podległy chorobom, cierpieniu, śmierci. Utracił dary, jakimi były nieśmiertelność, wolność od cierpień, dar harmonii. Jeżeli zastanawiamy się nad przyczyną cierpienia, to pierwszą i najważniejszą z nich jest grzech. To przez ten akt człowiek cierpi, zadaje ból sobie i innym, osłabia więź z Bogiem.


Skoro grzech wywołuje tak wielkie skutki w życiu człowieka, to nic dziwnego, że pragnie on uwolnić się od cierpienia, ponieważ ono nie daje jemu radości i przyjemności, ale smutek, przygnębienie i ból. Im więcej człowiek doświadcza radości i dobra, tym bardziej chce je pomnażać. Wszystko jednak, co jest na ziemi, charakteryzuje się ulotnością, niestałością, zmiennością. W doczesności nie ma nic trwałego. Dlatego człowiek szuka czegoś większego, czegoś ponadczasowego, trwałego, niezmiennego. To może otrzymać jedynie w wieczności, od Boga. Wszelkie dobra na ziemi są krótkotrwałe. Dobra wieczne są na zawsze. Warto dążyć więc do tego, co nieprzemijające, a nie zadowalać się jedynie radością chwili.


Modlitwa Jezusowa daje wieczną radość. Prosimy w niej bowiem o zbawienie: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Zbawienie zaś jest udziałem w życiu wiecznym. To ciągła radość, nieprzemijające dobro, niegasnące szczęście. Modlitwa Jezusowa prowadzi do dóbr, które nigdy się nie skończą, obiecuje dar wolności od cierpień i zła. Przywraca harmonię człowieka z Bogiem i ze światem. Jej wierne praktykowanie będzie odwzajemnione wiernością Boga. Modlitwa Jezusowa to pragnienie uwolnienia się od cierpienia i bólu. To nadzieja na przywrócenie jedności i przyjaźni z Bogiem. Tu na ziemi człowiek może mieć dobra, które są przemijające i nietrwałe. W wieczności otrzyma dobra, które nie przeminą. Modlitwa Jezusowa jest drogą do tego, co Bóg przygotował człowiekowi.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem


 


Żródło: cspb.pl, 22

mj

 Aktualności
26/01 Jak radzić sobie w czasach inflacji?
27/01 [TYLKO U NAS] Red. W. Jakóbik: Gospodarstwa domowe pośrednio odczują obniżkę cen gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw
27/01 Afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim zatacza coraz większe kręgi
27/01 Narasta spór wokół ustawy wiatrakowej
27/01 [TYLKO U NAS] P. Ozdoba: Możliwości, które pojawiały się w przestrzeni publicznej dot. tworzenia dodatkowych i nowych kampanii, które promują rodzinę, życie rodzinne oraz małżeństwa, są zawsze pozytywne i dobre
26/01 Instytucje unijne chcą decydować o gospodarce leśnej państw członkowskich
26/01 [TYLKO U NAS] Ks. prof. K. Bielawny: Cywilizacja śmierci nie chce zatrzymać się tylko na zniszczeniu, ale chce jeszcze upodlić młodego człowieka
26/01 Europejski Trybunał Obrachunkowy zamierza zbadać polską ,,praworządność"
 Duchowość, Religia, Kościół
27/01 Papież Franciszek: Szczęście, którego pragniemy w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym - znajdziemy, otwierając się na mądrość pochodzącą od Boga
27/01 Modlitwa jest obroną przed smutkiem i zniechęceniem
26/01 Caritas otwiera 18 Punktów Nadziei na Ukrainie
26/01 ,,O pokorze". Refleksje wokół 7. rozdziału "Reguły" św. Benedykta


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł