Portal Czwartek - 11 sierpnia 2022 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny     "Ludzkość kroczy stale naprzód, lecz człowiek pozostaje ten sam" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2022-07-05 ,,Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój" - drugi dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

Trwa Wielki Odpust Tuchowski. W sobotę, czyli w drugim dniu wydarzenia, wierni obchodzili święto Matki Boskiej Tuchowskiej. Hasło przyświecające uroczystości brzmiało „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”.


Po ponad trzydziestostopniowym skwarze, który towarzyszył inauguracji kolejnego Wielkiego Odpustu Tuchowskiego,  przyszedł czas na orzeźwiający poranek. Hasłem towarzyszącym drugiemu dniowi, a zarazem uroczystości Matki Bożej Tuchowskiej, były słowa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”.


Pierwszym sobotnim punktem była Msza św. o godzinie 6.00, której przewodniczył o. Wiesław Bajor CSsR, posługujący na co dzień w Gdyni. Następnie śpiewem „Godzinek” ku czci Niepokalanego Poczęcia wierni pochwalili Matkę Bożą.


Eucharystii o godzinie 7.00 przewodniczył o. Sylwester Pactwa CSsR, jeden z wychowawców kleryków WSD Redemptorystów w Tuchowie. Główny celebrans wygłosił też homilię. Kaznodzieja zauważył, że pierwszym sposobem okazywania miłości przez człowieka jest obecność. Zatem obecność pielgrzymów na lipowym wzgórzu to wyraz ich miłości do Matki Najświętszej i Kościoła.


Redemptorysta zaznaczył również tendencję w człowieku do czynienia zła, która jest skutkiem grzechu pierworodnego. Zwrócił przy tym uwagę na smutną konieczność tworzenia  przez rządzących struktur obronnych, potrzebnych, by chronić pokój i życie ludzkie.„W dziejach świata pojawiały się różne próby i koncepcje wprowadzania pokoju, jednak prawdziwy pokój zawsze musi być oparty na zjednoczeniu z Chrystusem! On to, przychodząc na świat, objawił ludziom oblicze Boga jako miłość, punkt odniesienia, wzorzec, na podstawie którego mamy budować ludzkie szczęście” – powiedział kaznodzieja.Ojciec Sylwester zaznaczył, że Chrystus nie wzywa do rewolucji i zamachów, lecz do przemiany serca. Jak powiedział, „pomimo braku wpływu na wielką politykę tego świata, każdy człowiek może badać swoje serce i hamować obecne w nim tendencje do zła”.„Czy jestem człowiekiem, który wprowadza pokój?” – skonkludował homilię redemptorysta.Kolejnej Eucharystii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył o. Edward Nocuń CSsR, posługujący na co dzień w Tuchowie. Homilię ponownie wygłosił o. Sylwester Pactwa CSsR, który tym razem położył akcent na wewnętrzną przemianę serca, skutkującą przemianami struktur zewnętrznych w społeczeństwie.„Chrześcijaństwo stwarza ludziom najlepsze warunki życia, w których człowiek jest doceniony oraz szanowana jest wolność i godność człowieka” – podkreślił duchowny.Na Eucharystii obecna była spora grupa pieszych pielgrzymów z Łękawicy oraz Gromnika, która liczyła ok. 130 osób.


Zarówno przed Mszą św. o godzinie 9.00, jak i przed sumą o godz. 11.00, klerycy WSD Redemptorystów w Tuchowie prowadzili kwadranse powołaniowe, w trakcie których podkreślali rolę rodziny w odkrywaniu powołania oraz wagę modlitwy za ludzi, którzy to powołanie rozeznają.


Na sumę celebrowaną o godzinie 11.00 przybyło bardzo wielu pielgrzymów, wśród których należy wyróżnić XXV Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy. Ponadto do tronu Matki Bożej dotarło wiele grup z okolicznych miejscowości, takich jak Lisia Góra, Koszyce Wielkie, Dobrków, Skrzyszów, Stare Żukowice, Ładna, Rzuchowa, Pleśna, Szynwałd, Moszczenica, Łęki Górne, Brzozówka, Wojnicz, Siedliska Tuchowskie oraz Lipiny. Byli obecni także pielgrzymi z kilku parafii tarnowskich.


Eucharystii przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski, który wygłosił do wiernych Słowo Boże. W homilii zaproponował trzy drogi wnoszenia pokoju w życie. Pierwsza z nich to rozpoznanie swojego powołania, czyli miejsca, do którego wzywa nas Bóg.„Wzorem poszukiwania i odczytywania woli Bożej dla każdego jest Maryja, która poprzez zaufanie Bogu wpisała się w dzieło zbawienia świata. Drugą drogą jest ofiarowana sobie wzajemnie miłość. Również tu Maryja daje każdemu przykład, spiesząc z pomocą do swojej krewnej Elżbiety” – mówił ks. bp Stanisław Salaterski.Duchowny zauważył wielką miłość Polaków, którzy otwierając swoje serca, ocalili życie i wnieśli nadzieję w serca wielu Ukraińców, zmuszonych  z powodu wojny opuścić swoje domy.„Poprzez proste gesty życzliwości każdy człowiek może być apostołem pokoju, dzieląc się z innymi tym, co ma najlepsze” – zaznaczył.Trzecią drogę stanowi dobre słowo wypowiedziane do drugiego człowieka. Kaznodzieja zauważył, że nie zawsze takie słowo gości na ludzkich ustach, co jest powodem do łez, żalu i niepotrzebnych konfliktów. Biskup zachęcił, aby rozmawiać ze sobą jak Maryją z Elżbietą. W ten sposób budowany będzie pokój w codziennym życiu.


Podczas homilii kaznodzieja podziękował również kolejarzom oraz pracownikom kolei za służbę drugiemu człowiekowi oraz ojczyźnie, wyrażającą się poprzez ducha odpowiedzialności, godny strój i szacunek dla podróżujących.


Suma zakończyła się aktem zawierzenia kolejarzy Matce Bożej Tuchowskiej oraz tradycyjną procesją eucharystyczną, w której wierni oddali cześć Najświętszemu Sakramentowi. Podczas Mszy św. wierni modlili się śpiewem przy akompaniamencie Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej z Tuchowa.


O godzinie 15.00 odbyła się Eucharystia z licznym udziałem osób konsekrowanych. Głównym celebransem był ks. Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. zakonnych, homilię zaś wygłosił o. Sylwester Pactwa CSsR. Podkreślił on, że osoby konsekrowane mają być wzorem życia „inaczej” wśród świata, który odchodzi od Boga i Ewangelii. Klasztory zaś i domy zakonne mają być niejako „oazami pokoju”, czyli miejscami, w których ludzie zmęczeni szukaniem szczęścia bez Boga, będą mogli na nowo odbudować relację z Ojcem.


Po Eucharystii wierni wraz z klerykami modlili się różańcem na dróżkach oraz drogą krzyżową i nieszporami, którym przewodniczył neoprezbiter o. Norbert Żukliński CSsR. Warto nadmienić, iż w trakcie odpustu przez cały dzień czynna jest uruchomiona w tym roku na nowo jadalnia pielgrzyma, gdzie pątnicy mogą wypocząć i posilić się przygotowanymi w klasztorze smakołykami.


Ostatnia Msza św. drugiego dnia Odpustu rozpoczęła się o godzinie 18.30. Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. dr hab. Jan Bartoszek, tarnowski asystent diecezjalny Akcji Katolickiej, która licznie przybyła na liturgię.


Kaznodzieja rozpoczął od tego, że wiara ubogacona czynami rodzi wewnętrzny pokój –  było to doświadczenie samej Maryi.„Warto się w nią więc wpatrywać i przystępować do szkoły wiary. Maryja osiągnęła pokój w głębokiej relacji z Bogiem. Ten sam pokój jest zadany ludziom, nie tylko członkom Akcji Katolickiej, ale i każdemu człowiekowi” – wskazał ks. dr hab. Jan Bartoszek.Kaznodzieja odwołał się do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Gaudete et Exultate”.„Ludzie wprowadzający pokój są źródłem pokoju, budują pokój i przyjaźń społeczną. Tym, którzy wszędzie wprowadzają pokój, Jezus składa piękną obietnicę: >>Będą nazwani synami Bożymi<<. (…) A jeśli w jakimś przypadku w naszej wspólnocie mamy wątpliwości co do tego, co należy czynić, >>starajmy się o to, co służy sprawie pokoju<< (Rz 14, 19), ponieważ jedność jest ważniejsza od konfliktu” – napisał Ojciec Święty.Ks. dr hab. Jan Bartoszek zachęcił również do modlitwy za osoby, z którymi ciężko dojść do porozumienia oraz przypomniał, że pokój jest Bożym darem, często jednak niedocenianym. Zaakcentował również, że prowadzenie do Ewangelii jest zadaniem ludzi świeckich, którzy mogą to czynić w domach oraz miejscach pracy.„Jak Maryja, chrześcijanin winien swoją postawą i czynami wnosić w rzeczywistość pokój” – podkreślił duchowny.Wieczorna Eucharystia zakończyła się procesją eucharystyczną wokół bazyliki oraz modlitwą przed obrazem Matki Bożej Tuchowskiej, zwieńczoną zasłonięciem Jej cudownego obrazu.


Ostatnim sobotnim akordem był Wieczór Maryjny, w ramach którego odbył się różaniec połączony z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej, poniesionej dróżkami różańcowymi w towarzystwie Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej z Tuchowa.


br. Dominik Król CSsR


Żródło: radiomaryja.pl,


Drogi Czytelniku naszego portalu,

każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.

Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy Cię o Twoje wsparcie

Redakcja portalu radiomaryja.pl


 

mj

 Aktualności
11/08 Rusza Letnia Akademia Pro-Life
11/08 [TYLKO U NAS] W. Dąbrowski: Apeluję do Polaków, by kupowali węgiel z rozwagą, ponieważ będzie on dostępny przez cały okres grzewczy
11/08 [TYLKO U NAS] Min. P. Czarnek: Dla niesamorządowych szkół i placówek edukacyjnych też potrzeba środków finansowych na rozwój. Dzieci i młodzież ze szkół katolickich również potrzebują kształcenia w dobrych warunkach
10/08 Prawnicy przestrzegają przed zagrożeniami, jakie zawiera tzw. antypandemiczny traktat WHO
10/08 Obóz rządzący rozliczy UE z obietnic dotyczących Krajowego Planu Odbudowy
10/08 Sieci handlowe zaniżają ceny warzyw z Polski, sprzedając u siebie warzywa z zagranicy
10/08 [TYLKO U NAS] Dr hab. M. Warchoł: Przedmiotem zainteresowania WHO powinien być nierówny dostęp do leków, nowoczesnych terapii, a nie forsowanie lewackich, wrogich człowiekowi ideologii
09/08 Potrzebujesz pilnie zwolnienia lekarskiego? L4 online to szybki i skuteczny sposób!
 Duchowość, Religia, Kościół
11/08 Abba Sisoes Wielki / część 1
10/08 Wszystko nas irytuje, jesteśmy wiecznie niezadowoleni
10/08 O tym, co najważniejsze w praktyce (2)


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł