Portal Sobota - 21 maja 2022 Jana, Moniki, Wiktora      "Życie tylko dla samego siebie jest korozją osobowości". Wiktor Hugo
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2022-01-17 Modlitwa Jezusowa jest zbliżaniem się do Źródła istnienia

Modlitwa Jezusowa kieruje się w stronę Chrystusa – Źródła wszystkiego, co istnieje; Źródła, które podtrzymuje istnienie wszystkiego. Trwając na modlitwie, trwam w Tym, dzięki któremu wszystko istnieje. Modlitwa Jezusowa jest zbliżaniem się do Źródła istnienia, zanurzaniem się w Nim.


Ci, którzy są wypełnieni złem i pijani niewiedzą, nie znają Boga, ponieważ też nie mają trzeźwej duszy. Tymczasem Boga da się poznać: choć nie jest widzialny, najbardziej widoczny jest w rzeczach widzialnych – tak jak dusza w ciele. Jeśli ciało bez duszy nie jest w stanie trwać, tak i wszystko, co widzialne i istniejące, nie może trwać bez Boga / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 64-65 /.


Pseudo-Antoni mówi o możliwości poznania Boga z rzeczy widzialnych. Sobór Watykański I stwierdził, że „Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy”. Słowa te wskazują na naturalne możliwości poznania Boga, nie jako Trójcę Świętą, ale jako początek i cel wszystkich rzeczy. To stwierdzenie jest ostrożne. Użyte zostało słowo „można”. Czyli nie jest to pewne, ale istnieje taka możliwość.


Ojcowie soborowi wskazują również, że nie chodzi również o poznanie „wnętrza” Boga, Jego przymiotów, sposobów działania. Chodzi tylko i wyłącznie o możliwość poznania Jego jako początek i cel wszystkich rzeczy. Zatem jest to dopiero pierwszy krok na drodze do wiary w Boga osobowego, miłującego, dobrego.


W słowach Ojców soborowych przebija także to, o czym mówi Pseudo-Antoni, że nic nie może trwać bez Boga. On jest źródłem istnienia każdego bytu, czyli jego początkiem a zarazem celem. Bóg podtrzymuje wszystko w istnieniu. Święty Paweł napisał piękny hymn o tej prawdzie: 


On [Chrystus] jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1,15-17).


Dzięki Objawieniu dochodzimy zatem do najwyższej prawdy o istnieniu wszystkiego. W Chrystusie wszystko ma swoje istnienie i wszystko dzięki Niemu istnieje. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.


Modlitwa Jezusowa kieruje się w stronę Chrystusa – Źródła wszystkiego, co istnieje; Źródła, które podtrzymuje istnienie wszystkiego. Trwając na modlitwie, trwam w Tym, dzięki któremu wszystko istnieje. Modlitwa Jezusowa jest zbliżaniem się do Źródła istnienia, zanurzaniem się w Nim.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem


Żródło: cspb.pl, 15

mj

 Aktualności
21/05 Rząd rozmawia z bankami w sprawie kredytów o stałym oprocentowaniu
21/05 Premia dla młodych rolników - coraz mniej czasu na złożenie wniosku
21/05 PE: sprawiedliwość musi dosięgnąć wszystkich zbrodniarzy wojennych
20/05 [TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Potrzeba nam moralnej niezgody na to, aby przez alkohol marnotrawiły się największe wartości
20/05 PKN Orlen realizuje działania zmierzające do budowy multienergetycznego koncernu
20/05 [TYLKO U NAS] Red. G. Górny: Propaganda putinowska naśladuje goebbelsowską. Rosyjskie media twierdzą, że to Ukraińcy bombardują ukraińskie miasta i mordują własną ludność cywilną. Dokładnie tak pisali Niemcy o Polakach rzekomo bombardujących Warszawę
 Duchowość, Religia, Kościół
21/05 Jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe...
21/05 Bezinteresowność w cudzie uważności - czyli o Bożej logice daru
20/05 Ewangelista obrazowo przedstawia prawdziwy, duchowy stan ludzkości...
20/05 Obraz świętego Benedykta w ,,Dialogach" św. Grzegorza Wielkiego


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł