Portal Wtorek - 7 grudnia 2021 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2021-10-21 PIT-28 - kto składa? Do kiedy? Jak wypełnić?

Kiedy uzyskujemy przychodu z wynajmu czy działalności opodatkowanej ryczałtem, nakładany jest na nas obowiązek rozliczenia przychodów na formularzu PIT-28. W naszym artykule wskażemy, kto wypełnia deklarację PIT-28, do kiedy ją trzeba złożyć oraz jak wypełnić formularz.


Kiedy wypełnia się deklarację PIT-28? 


Deklarację PIT 28 należy wypełnić, jeśli w poprzednim roku podatkowym przychody uzyskiwane były z:  • pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, np. jednoosobowa działalność, czy wspólnicy spółki jawnej lub cywilnej; 

 • rozliczanych w ramach działalności gospodarczej umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy bądź innych umów o podobnych charakterze; 

 • wynajmu prywatnego rozliczanego poza działalnością gospodarczą z umów najmu, podnajmu, dzierżawy oraz poddzierżawy czy innych umów w podobnym charakterze.  


Do kiedy składa się deklarację PIT-28?  


Deklaracja PIT-28 ma jeden z najkrótszych terminów na jej złożenie. Formularz ten można składać od 15 lutego 2022 do 28 lutego 2022 (poniedziałek) za rok 2021. Kiedy w innych latach dzień 28 lutego przypada w sobotę lub niedzielę, termin złożenia deklaracji przesuwa się na najbliższy dzień roboczy. 


Jak wypełnić deklarację podatkową PIT-28? 


PIT-28 składa się z kilku stron i sekcji, które należy szczegółowo przeczytać i wypełnić   • Sekcja A - służy do podania danych urzędu skarbowego, właściwego dla nas ze względu na miejsce zamieszkania, na dzień 31 grudnia, do którego kierowane jest zeznanie. Należy wskazać, jaki jest cel złożenia, czy jest to pierwsze rozliczenie w danym roku podatkowym czy może korekta złożonego wcześniej zeznania.

 • Sekcja B - wypełniamy dane identyfikacyjne, adres zamieszkania (nie zameldowania!).

 • Sekcja C - wpisujemy przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, z najmu prywatnego.

 • Sekcja D - ulgi i odliczenia, np. składki społeczne, darowizny, wydatki mieszkaniowe, straty z ubiegłych lat. Niektóre z tych ulg powinny być wskazane w załączniku do formularza PIT-O.  

 • Sekcja E i F - kwoty przysługujących odliczeń, podstawa opodatkowania.

 • Sekcja G - obliczenia wysokości podatku od przychodów według stawek ryczałtu.

 • Sekcja H i I - kwoty odliczeń od ryczałtu, np. składki zdrowotne czy wydatki mieszkaniowe.

 • Sekcja J - to miejsce na informacje o korzystaniu lub nie korzystaniu w pięciu poprzednich latach podatkowych z kredytu podatkowego, czyli tzw. zwolnienia z płacenia zaliczek w drugim bądź trzeci roku prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Sekcja K - obliczenia o kwocie do zapłaty lub zwrotu podatku ryczałtowego. W tym miejscu wskazujemy również kwoty wpłaconych zaliczek od stycznia do listopada.

 • Sekcja L - to podatek należny za cały rok podatkowy od stycznia do grudnia.

 • Sekcja M i N - to miejsce na przekazanie 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego. Możemy zgodzić się dobrowolnie na wskazanie naszych danych osobowych, adresu czy telefonu co ułatw OPP kontakt z osobą przekazującą 1%.

Silesian


 Aktualności
07/12 Zbliżają się święta i trudny okres dla pracowników handlu
07/12 W 2022 roku nastąpi zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej
07/12 Wzajemna współpraca i przyszłość UE głównymi tematami spotkania liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych
07/12 [TYLKO U NAS] Prof. Z. Krysiak: Unia Europejska posuwa się w kierunku utworzenia superpaństwa. Na szczęście pojawia się koalicja liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych, która chce się temu przeciwstawić
06/12 Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
06/12 [TYLKO U NAS] A. Jaworski przedstawił kolejne dzieło sztuki, które trafi do zbiorów Muzeum ,,Pamięć i Tożsamość"
06/12 Poczta Polska uhonorowała Radio Maryja znaczkiem pocztowym
 Duchowość, Religia, Kościół
07/12 Ojciec Święty Franciszek: Przebywając na pustyni, św. Jan Chrzciciel zapewnia nas, że Pan przychodzi, aby nas wyzwolić i dać nam życie na nowo w sytuacjach, które wydają się beznadziejne, bez wyjścia
07/12 Nadstawić drugi policzek...
06/12 Modlitwa Jezusowa jest wyborem rozumnym i ukierunkowanym na dobro
06/12 Spotkać Boga w bliźnim. Świadectwo życia chrześcijańskiego


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł