Portal Sobota - 27 listopada 2021 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2021-10-20 Szef resortu sprawiedliwości zapowiada chęć pozwania Niemiec przed TSUE

Minister sprawiedliwości chce pozwania Niemiec przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o naruszenie traktatów unijnych przez upolitycznienie krajowego sądownictwa.


Polska od długiego czasu jest napiętnowana na arenie Unii Europejskiej z powodu rzekomego łamania praworządności. Główny zarzut to upolitycznienie procesu powoływania sędziów Sądu Najwyższego. Tymczasem właśnie reforma KRS umożliwiła wprowadzenie mechanizmu demokracji w tym procesie – tłumaczy minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro.– Jest on związany z dodatkowymi gwarancjami, które miały zapewnić, że ten proces będzie nie tylko transparentny, ale będzie gwarantował niezależność przyszłych sędziów. Rola polityków sprowadza się wyłącznie do tego, że większością kwalifikowaną 3/5, a więc taką większością, jakiej do tej pory nigdy na przestrzeni lat żadne polskie ugrupowanie nie zdobyło, aby samodzielnie reprezentować taką większość w parlamencie, parlament wybiera członków KRS – wskazuje Zbigniew Ziobro.Czyli 15 sędziów zgłoszonych wcześniej przez co najmniej 25 innych sędziów.– W Polsce wiodący głos względem tego, kto może być w Polsce sędzią, mają sędziowie. Nikt w Polsce nie zostanie sędzią, jeśli nie ma istotnej akceptacji środowiska sędziowskiego. W Niemczech nie ma ani jednego sędziego w odpowiedniku organu, który wskazuje sędziów do SN – zauważa wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.W skład tego organu wchodzi szesnastu ministrów sprawiedliwości z każdego landu oraz przedstawiciele Bundestagu, czyli odpowiednika polskiego parlamentu. Mimo, że w procesie powoływania sędziów w Niemczech biorą udział wyłącznie politycy, to jednak pierwszy krytyczny głos w sprawie reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości to głos właśnie ze strony naszych zachodnich sąsiadów.– Nasuwa się w związku z tym pytanie, dlaczego akurat państwo, które ma o wiele dalej idący czynnik polityczny w procedurze powołania sędziów, nagle oczekuje, że tego typu orzeczenia będą stosowane – wskazuje Sebastian Kaleta.  Dlatego minister Zbigniew Ziobro zapowiedział, że zwróci się do rządu o pozew do TSUE przeciwko Niemcom.– Prawo jest tylko wtedy prawem, jeśli równo obowiązuje wszystkich – podkreśla Zbigniew Ziobro.Polski rząd zapowiada nieugiętą walkę o suwerenność kraju.„Żadnym szantażom nie ulegniemy. Walczymy twardo, w sprawach podstawowych dla państwa i Polaków nie ustąpimy. Bronimy polskiej suwerenności, bronimy też polskich spraw w Unii Europejskiej, bo one są teraz bezczelnie, bezprawnie i w niezgodzie z traktatami podważane” – zaznacza w jednym z wywiadów wicepremier Jarosław Kaczyński.Przedstawiciele polskiego rządu nie mają wątpliwości, że to, co dzieje wokół Polski na arenie europejskiej, to jawne łamanie traktatów.– UE to jest porozumienie międzynarodowe, to jest umowa międzynarodowa, która wyraźnie reguluje, kto za co odpowiada i my tego będziemy bardzo mocno strzec. To znaczy tego, że UE ma kompetencje tylko tam, gdzie to zostało wyraźnie wskazane przez traktaty, a nie ma np. kompetencji w zakresie regulacji wymiaru sprawiedliwości czy w sprawach związanych z kwestiami ideowymi – mówi rzecznik rządu Piotr Müller.Specjalny list w tej sprawie do unijnych przywódców skierował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu, odnosząc się do wyroku TSUE w kwestii praworządności i powoływania sędziów, wskazuje, że nie ma zgody na to, by polskie sądy przyjęły prymat prawa unijnego nad krajowym w zakresie, który nie jest zapisany w traktatach. „Przyjęcie tej interpretacji musiałoby w konsekwencji doprowadzić do uznania, że miliony wyroków wydanych w ostatnich latach przez polskie sądy mogą zostać arbitralnie podważone, a tysiące sędziów pozbawionych urzędów – wbrew zasadom niezawisłości, nieusuwalności oraz stabilności i pewności prawa do sądu, wynikających wprost z polskiej Konstytucji”  – pisze w liście premier Mateusz Morawiecki.Niektóre instytucje unijne uzurpują sobie uprawnienia, które nie przysługują im na mocy traktatów i próbują narzucać państwom członkowskim swoją wolę – pisze dalej premier Mateusz Morawiecki. Dziś unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders zadeklarował, że w najbliższych dniach lub tygodniach Komisja Europejska użyje tzw. mechanizmu warunkowości m.in. wobec Polski.– Polska jest traktowana przez siły lewicowo-liberalne w Europie jako zagrożenie, ponieważ jest katalizatorem pewnych postaw, a przynajmniej może być katalizatorem postaw, które negują centralistyczną wizję UE, jako swoistego kosmopolitycznego podmiotu, którego włodarze nie odpowiadają praktycznie przed nikim – wskazuje politolog dr Aleksander Kozicki.Jutro premier Mateusz Mowiecki wystąpi w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawi stanowisko Polski dotyczące praworządności i wyroku TSUE.


TV Trwam News


Żródło: radiomaryja.pl, 18

mj

 Aktualności
27/11 Szef rządu kontynuuje ofensywę dyplomatyczną ws. wyzwań geopolitycznych i sytuacji na polsko-białoruskiej granicy
27/11 [TYLKO U NAS] Prof. T. G. Grosse o wojnie hybrydowej: UE w takich kryzysach powinna pokazywać, że jest solidarna, jednolita i że w sposób jednoznaczny odpowiada na zaczepki agresorów
27/11 Premier przedstawił założenia tarczy antyinflacyjnej. Czy pomoże ona Polakom?
26/11 Współpraca służb kluczem do zachowania bezpieczeństwa Polaków
26/11 [TYLKO U NAS] M. Romanowski: Szeregowi sędziowie będą mieli normalne możliwości awansu, nawet bez zmieniania swojego miejsca zamieszkania
26/11 [TYLKO U NAS] Prof. Z. Krysiak o rosnącej inflacji: Geneza problemu jest wspólna. Jest nią fatalna polityka energetyczna UE i złe działania Niemiec dot. współpracy z Rosją ws. Nord Stream II
26/11 Zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych
25/11 Dlaczego święci się dewocjonalia?
25/11 7 pomysły na relaks po pracy
 Duchowość, Religia, Kościół
27/11 Najlepsza nauka idzie przez przykład. O ósmym stopniu pokory
27/11 Co mam zrobić z błotem, które mam, z usprawiedliwianiem się i zapominaniem?
26/11 Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Świadectwo życia Ewangelią
26/11 O monastycyzmie współczesnym


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł