Portal Środa - 20 pazdziernika 2021 Ireny, Kleopatry, Witalisa     "Daleko trudniej ukochać niewolnika, niż pisać o zniesieniu niewoli" - Adam Mickiewicz
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2021-09-20 Bogactwo niesie złudzenia

Modlitwa Jezusowa jest wolna od jakiejkolwiek żądzy. W niej nie jest ważne posiadanie czegoś, zdobywanie czegoś, ale samo bycie, trwanie przy Najwyższym. W niej nie dążymy do osiągnięcia jakiegoś dobra materialnego. Ona nie może mieć takiego celu.


Nie jest rzeczą dobrego człowieka sprzedawać swoją wolną opinię w dążeniu do zdobywania pieniędzy, nawet jeśli oferuje mu się ogromne sumy. Sprawy życiowe przypominają bowiem sen, a bogactwo niesie ze sobą niejasne, krótkotrwałe złudzenia / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 57 /.


Pseudo-Antoni przestrzega przed wyrzeczeniem się własnego zdania, a dążeniem do zdobywania pieniędzy. Wolność jest darem nam danym od Boga. Jak pisał św. Paweł: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść (1 Kor 10,23). Dlatego wolność nie daje prawa do czynienia wszystkiego. Święty Paweł idzie nawet dalej, mówiąc że wolność jest naszym powołaniem (por. Ga 5,13: Bracia, powołani zostaliście do wolności). Jest to zatem rzecz kluczowa w naszym życiu.


Wolność stanowi o dojrzałości człowieka i o jego wyborach. Cała tradycja biblijna podkreśla, że człowiek jest w stanie podejmować zupełnie dobrowolne decyzje. Biblia nawet apeluje do tej możności wybierania, podkreślając równocześnie wagę odpowiedzialności, która powinna być odczuwana przez tego, kto dokonuje wyboru. Wolność nie powinna nam służyć do bycia zniewolonym przez cokolwiek.


Co odbiera wolność człowiekowi? Grzech. Chrystus uwolnił nas spod władzy ciemności (Kol 1,13). Bogactwa mogą kusić, ponieważ mogą sprawiać wrażenie, że dzięki nim będzie można osiągać niemalże wszystko. Biblia przestrzega przed tym: Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: Jestem samowystarczalny (Syr 5,1). Wskazuje natomiast, że to bogactwo jest dobre, które jest bez grzechu (Syr 13,24). Ponadto bezsenność z powodu bogactwa wyczerpuje ciało, a troska o nie oddala sen (Syr 31,1).


Modlitwa Jezusowa jest wolna od jakiejkolwiek żądzy. W niej nie jest ważne posiadanie czegoś, zdobywanie czegoś, ale samo bycie, trwanie przy Najwyższym. W niej nie dążymy do osiągnięcia jakiegoś dobra materialnego. Ona nie może mieć takiego celu. Modlitwa Jezusowa może być podjęta w pełnej wolności i dobrowolności, tylko wtedy będzie autentyczna i prawdziwa. Nie może być celem do czegokolwiek, nie może być celem samym w sobie. Ma być bezinteresowna i szukająca tylko Boga.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem


Żródło: cspb.pl, 18

mj

 Aktualności
20/10 [[TYLKO U NAS] E. Kowalewska o nowej strategii UNICEF-u: Jest to zamach na prawa rodziców
20/10 Szef resortu sprawiedliwości zapowiada chęć pozwania Niemiec przed TSUE
20/10 Wsparcie dla firm w czasie epidemii
20/10 [TYLKO U NAS] Prof. A. Jabłoński: Nie trzeba być geniuszem, żeby przewidzieć, że jedynym efektem, na który liczy D. Tusk, jest katastrofa w Polsce, powodująca odwrócenie się od rządzących, których się za to obwini
19/10 [TYLKO U NAS] Prof. E. Łon: Polski patriotyzm konsumencki jest bardzo silny. To, że stajemy się coraz potężniejszą gospodarką, jest zauważalne nawet przez naszych konkurentów
19/10 PE będzie dyskutował o tzw. aborcji w Polsce. B. Kempa: To próba podważania konserwatywnych wartości
19/10 [TYLKO U NAS] Prof. M. Ryba: Berlin i Bruksela patrzą przychylnie na antypolską kampanię prowadzoną przez Donalda Tuska
 Duchowość, Religia, Kościół
20/10 Uznanie prawdy o Bogu i sobie. O drugim stopniu pokory
19/10 Ks. abp J. Kupny: Watykan jest miejscem słuchania
18/10 Jak żyć?


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł