Portal Piatek - 17 wrzesnia 2021 Franciszka, Lamberty, Narcyza     "Człowiek bez poczucia humoru jest jak wóz bez resorów: każdy kamień na drodze nieprzyjemnie nim podrzuca" - Henry Beecher
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2021-07-23 ¦DM Kraków 2016... 5 lat póĽniej

Chcesz raz jeszcze poczuć klimat ¦DM? Minęło pięć lat… W tym czasie wiele się wydarzyło, ale gdy tylko słyszymy pierwsze dĽwięki hymnu „Błogosławieni miłosierni”, to wspomnienia nios± nas do tamtych dni i młodej, żywiołowej wspólnoty Ko¶cioła.


Tak± wspólnotę chcemy stworzyć 24 lipca 2021 roku w Sanktuarium ¦więtego Jana Pawła II w Krakowie. Podczas wydarzenia organizowanego we współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej oraz Krajowego Biura Organizacyjnego ¦DM będzie okazja nie tylko do tego, aby spotkać się, powspominać oraz podziękować Bogu za dzieło krakowskich ¦DM, ale także do rozpoczęcia przygotowań do wyjazdu do Lizbony na najbliższe ¶wiatowe spotkanie młodych w 2023 roku.


Wydarzenie obj±ł swoim patronatem Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka (czytaj więcej [tutaj]), a także biskupi: ks. abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz – arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej i gospodarz ¦DM w Krakowie, ks. bp Marek Solarczyk – ordynariusz diecezji radomskiej, ks. bp Grzegorz Suchodolski – biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, w 2016 dyrektor KBO ¦DM, ks. bp Adam Bab – biskup pomocniczy diecezji lubelskiej, ks. bp Robert Chrz±szcz – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.


Podczas wieczornego koncertu ogólnopolski chór i orkiestra ¦DM wykonaj± najbardziej znane hymny spotkań młodych w aranżacji Huberta Kowalskiego, krakowskiego kompozytora.„Praca nad polsk± wersj± hymnu ¦DM w Lizbonie była pod wieloma względami wyj±tkowa. Przesłuchania do chóru odbywały się online i długo nie wiedzieli¶my, jaka będzie sytuacja epidemiczna na wiosnę. Młodzi, którzy przyjechali do Krakowa z całej Polski, podkre¶lali, jak ważna jest dla nich możliwo¶ć ¶piewu i modlitwy we wspólnocie. Dwa zjazdy, podczas których przygotowali¶my utwór „Powietrze już drga”, miały charakter przede wszystkim modlitewny i integracyjny. Ufam, że to wszystko, co wydarzyło się wtedy w naszych sercach, będzie okazj± do tych pozytywnych drgań we wszystkich miejscach Polski, do których dotrze efekt naszej pracy, i teraz z nowym zapałem weĽmiemy się za przygotowania nie tylko do wyjazdu do Lizbony, ale także do zwykłej, codziennej pracy w naszych wspólnotach i duszpasterstwach” – powiedział ks. Marcin Filar, duszpasterz młodzieży archidiecezji krakowskiej, współautor polskiego tłumaczenia hymnu ¦DM w Lizbonie.Po raz pierwszy młodzi z polskich diecezji wykonaj± także utwór „Powietrze już drga” – polsk± wersję hymnu spotkania w Lizbonie („Há pressa no ar”), która została nagrana przez nich w czerwcu. W tym samym dniu będzie miała miejsce internetowa premiera utworu.„W chórze ¦DM znalazłam się przypadkiem. Siedz±c w domu na przymusowej kwarantannie, postanowiłam spróbować i zgłosić się do chóru i… udało się! Wtedy wyobrażałam sobie, że to będzie szybka akcja, przyjedziemy, za¶piewamy i wrócimy do domu. A tymczasem co wydarzyło się w Krakowie? Stworzyli¶my niesamowit± wspólnotę, pełn± barwnych i otwartych osób. Każda próba, każdy wspólnie wy¶piewany dĽwięk jest nagrod±, czym¶ niesamowitym… nie da się tego nazwać, co czuje się słysz±c harmonię tylu głosów. Oprócz atmosfery, która oczywi¶cie jest bardzo ważna, przede wszystkim stworzyli¶my co¶ niezwykłego, polsk± wersję hymnu ¦DM w Lizbonie” – zaznaczyła Agata Bobrowska, chórzystka z diecezji warszawsko-praskiej.


„Gdyby pół roku temu, kto¶ mi powiedział, że będę czę¶ci± tak niesamowitego projektu i spotkam w jednym miejscu tylu wspaniałych ludzi – na pewno bym nie uwierzyła, a jednak plany Pana Boga s± czasami naprawdę zaskakuj±ce! Jestem niezwykle wdzięczna za te wszystkie chwile przepełnione rado¶ci±, miło¶ci± i wspóln± modlitw±. Pomimo tak krótkiego czasu nawi±zała się między nami prawdziwa więĽ wspólnoty. Dzięki tym wszystkim cudownym ludziom, których spotkałam podczas tworzenia hymnu, dotknęłam całkiem innego muzycznego ¶wiata. ¦wiata, w którym nie ma rywalizacji i porównywania się z innymi. ¦wiata, w którym każdy ze swoim unikatowym talentem staje się czę¶ci± ogromnego organizmu. Usłyszałam i zobaczyłam wiele ¶wiadectw wiary, które bardzo mnie podbudowały i zasiały w mym sercu chęć budowania coraz silniejszej relacji z Panem Jezusem. My¶lę, że nie trafili¶my w to miejsce przez przypadek – Duch ¦więty działał… I to bardzo!” – akcentowała Magdalena Belicka, chórzystka z diecezji kieleckiej.Plan wydarzenia:


17:00 Konkurs wiedzy o ¦DM dla wszystkich przybyłych oraz spotkanie „Jedziemy do Lizbony” z ks. Mariuszem Wilkiem – dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego ¦DM (sala konferencyjna Centrum ¶w. Jana Pawła II)


19:00 Msza ¦więta dziękczynna za ¦DM 2016 (Sanktuarium – górny ko¶ciół)


20:00 Koncert z premier± polskiej wersji hymnu ¦DM w Lizbonie, adoracja Naj¶więtszego Sakramentu i ¶piew uwielbienia.


Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej/radiomaryja.pl


Żródło: radiomaryja.pl, 21

mj

 Aktualno¶ci
17/09 [TYLKO U NAS] M. Grabowski: Mamy prawo do kształtowania polityki prorodzinnej, co wynika z konstytucyjnych zapisów. Ponadto mamy obowi±zek, by wzmacniać i dbać o rodzinę
17/09 R. Terlecki: Nie zamierzamy opuszczać UE
17/09 Ideologiczna presja. Polska przeciwko nowej rezolucji PE
17/09 D. Kowalski: Dzięki rodzinie uczymy się kochać i żyć. Dzięki rodzinie istniejemy. B±dĽmy 19 wrze¶nia wszyscy razem na Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny
16/09 [TYLKO U NAS] P. Ozdoba: W tym roku chcemy przypomnieć i podnie¶ć rolę ojcostwa - niezwykle ważn± rolę i misję. Rolę ojca nie tylko w życiu rodzinnym, ale także w życiu społecznym
16/09 Red. J. Pospieszalski: B±dĽmy razem, afirmujmy życie. Pokażmy piękno rodziny. Pokażmy rado¶ć życia rodzinnego. Pokażmy, że sił± Polski jest silna rodzina
16/09 50 tys. deklaracji o chęci szczepienia dziecka przeciw COVID-19
16/09 [[TYLKO U NAS] B. Hutek: Nie powinni¶my odchodzić od węgla. Jeżeli sprzedamy jeszcze niezależno¶ć energetyczn±, to nie będziemy już klęczeć, ale leżeć przed Uni± Europejsk±
16/09 [TYLKO U NAS] M. Ochman: Stawiamy na dialog. Dla nas najważniejsze jest, aby pieni±dze trafiły do pracowników, ale przede wszystkim aby nie zapomnieć o pacjentach
 Duchowo¶ć, Religia, Ko¶ciół
17/09 W poszukiwaniu ciasteczka
17/09 Duchowo¶ć benedyktyńska dla ¶wieckich
16/09 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
16/09 Komentarz do "Reguły" ¶w. Benedykta / Rozdział 3


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł