Portal Niedziela - 1 sierpnia 2021 Jarosława, Justyny, Nadziei     "Jeżeli chcecie być świętymi w niebie, musicie wpierw stać się świętymi na ziemi" - Ellen G.White
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2021-06-14 Modlitwa Jezusowa prowadzi do skromności

Modlitwa Jezusowa może nauczyć nas skromności. Forma tej modlitwa jest sama w sobie prosta i skromna. Nie jest wyszukana, krzykliwa, atrakcyjna. W czasie tej praktyki nie ma spektakularnych zachowań, ekspresyjnych wystąpień.


Ci, którzy praktykują skromne oraz niezbytkowne życie, unikają też niebezpieczeństw i nie potrzebują strażników. Z łatwością znajdują drogę do Boga, triumfując we wszystkim nad pożądaniem / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 53 /.


Pseudo-Antoni mówi o skromnym życiu. Nie jest to możliwe bez pokory. Prawdziwa skromność jest pokorna. Nie zależy jej bowiem na rozgłosie, splendorze, uznaniu, chwale, oklaskach. To postawa, która charakteryzuje się pewną powściągliwością. Stąd dalej Pseudo-Antoni mówi o triumfowaniu nad pożądliwością. To temat mocno obecny w tekstach ojców pustyni. Walka z pożądliwościami to podstawowe zmaganie mnicha.


Skromność wyraża się w wstrzemięźliwości, nie daje się zawładnąć uczuciom, nastrojom, niepohamowanej żądzy posiadania, bogacenia się czy używania. Jest pewną stabilizacją, zrównoważeniem oraz spokojnością. Cechuje je uważność oraz skoncentrowanie.


Skromność wiąże się z prostotą, oszczędnością, umiarkowaniem. Rodzi wdzięczność, jak i wynika z wdzięczności. To z kolei jest skutkiem świadomości obdarowania. Kiedy dostrzega się to, co dobre w życiu, to, co się otrzymuje od innych, wtedy naturalną reakcją jest wdzięczność. To radość cieszenia się z każdej rzeczy, z każdego dobra, choćby było bardzo małe lub najmniejsze.


Wyrazem tego jest postawa zadowolenia, wewnętrznego pokoju i harmonii. Przykładem są słowa św. Pawła: Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie (1 Tm 6,6-9).


Apostoł narodów wskazuje na wartość radowania się z tego, co nie jest krzykliwe, wielkie, niezmiernie ciekawe. Wskazuje, aby poprzestawać na tym, co wystarczy. Pozwoli to zachować równowagę wewnętrzną. Nie poddawać się pod władzę pożądliwości. Szczególnie znamienne są słowa: Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! Nie jest to nic atrakcyjnego, ale niezwykle poruszającego. Tylko osoba skromna może wypowiedzieć takie słowa i w taki sposób postępować.


Modlitwa Jezusowa może nauczyć nas skromności. Forma tej modlitwa jest sama w sobie prosta i skromna. Nie jest wyszukana, krzykliwa, atrakcyjna. W czasie tej praktyki nie ma spektakularnych zachowań, ekspresyjnych wystąpień. Nie ma w tym zatem nic pociągającego, radującego oko. Natomiast forma tej modlitwy sprawia, że dużo łatwiej jest zapanować nad pożądaniami. W ostateczności modlitwa Jezusowa pozwala znajdować drogę do Boga.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem


Żródło: cspb.pl,12

mj

 Aktualności
01/08 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
01/08 Uwaga na niebezpieczne pamiątki z wakacji
01/08 Resort edukacji szykuje się na powrót dzieci do szkół
01/08 [TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr o wprowadzaniu tzw. planu równości płci na niektórych polskich uczelniach: Niewątpliwie potrzebny jest psychiatra, żeby ogarnąć stan umysłu elit tychże uniwersytetów
31/07 Niektóre wyższe uczelnie w Polsce przygotowuje tzw. plany równości płci. Ks. prof. P. Bortkiewicz: Szkoła wyższa nie jest przestrzenią do promowania płciowości człowieka, lecz jest instytucją edukacyjną
31/07 Branża hotelarska liczy straty po lockdownie
31/07 [TYLKO U NAS] Mł. kpt. G. Trzeciak o wakacyjnym odpoczynku nad wodą: Należy pamiętać o tym, że woda jest potencjalnym zagrożeniem, bo nie stanowi środowiska, w którym żyjemy na co dzień
31/07 [TYLKO U NAS] Cz. Marcinkiewicz o planach litewskich władz dot. budowy ośrodka dla islamskich uchodźców w Dziewieniszkach: W naszej miejscowości mieszkają zgodni ludzie różnej narodowości. Dzisiaj próbuje się nas zastraszyć
30/07 Dobra agencja marketingowa - jak ją rozpoznać? 5 cech dobrej firmy marketingowej
30/07 Rozliczanie pit za pomocą programu do pit - czemu warto
 Duchowość, Religia, Kościół
01/08 Wierzyć to znaczy pragnąć życia
01/08 O gniewie
31/07 IV i V stopień pokory
31/07 Praktyka modlitwy Jezusowej. Wieczerza Pańska


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł