Portal Środa - 12 maja 2021 Dominika, Imeldy, Pankracego      "To nie wiarygodne, jak wielką siłą może dusza obdarować ciało". Wilhelm von Humboldt
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2021-05-03 Modlitwa Jezusowa czyni nas wolnymi

Modlitwa Jezusowa, poprzez nie przywiązywanie się do myśli, uczuć, pragnień, czyni nas wolnymi. Pomaga zobaczyć cały chaos, który jest wewnątrz nas. Pozwala zaobserwować to, co zajmuje nasz umysł i nie pozwala zmienić myślenia.


Nazywaj wolnymi nie tych, którzy są wolni za sprawą losu, lecz tych, którzy są wolni ze względu na sposób życia i postępowania. Nie wypada nazywać wolnymi władców, jeśli są niegodziwi i rozwiąźli, ponieważ są oni niewolnikami materialnych namiętności. Tymczasem wolność i szczęście duszy to sprawa prawdziwej czystości oraz pogardy doczesności / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 51 /.


Pseudo-Antoni rozwija refleksję na temat ludzkiej wolności. Wskazuje, że posiada ją nie ten, kto nie jest np. niewolnikiem, ale dotyczy to zupełnie innej sfery. W przeciwnym wypadku trudno byłoby zrozumieć dlaczego władca może nie być osobą wolną. Byłoby to sprzeczne samo w sobie. Chodzi więc o sposób życia lub postępowania człowieka. To jest kryterium na podstawie którego można ocenić, czy dana osoba jest wolna czy nie.


Pięknie o wolności mówi Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1731: „Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Wolność jest w człowieku siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru; osiąga ona swoją doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym szczęściem”.


Człowiek jest taką istotą, w której możliwościach leży podejmowanie zupełnie dobrowolnych decyzji. Jednak proces decyzyjny, możliwość wybierania może być zakłócone. Przez co? Przez różnego rodzaju przywiązania, sposoby myślenia, coś, co określamy mianem namiętności. One nie pozwalają panować nad zachowaniami, postawami, decyzjami. Sprawiają, że człowiek nie korzysta w pełni z możliwości, które dają jemu umysł czy wola. Nie decyduje zatem w pełni o sobie, a więc nie jest człowiekiem wolnym.


Prawdziwa wolność, zdaniem Pseudo-Antoniego, łączy się z czystością, czyli tym, co sprawia, że człowiek nie daje się niczemu poddać pod panowanie, żadnym myślom czy pragnieniom, jak również czynom. Doczesność, o której mówi można powiązać ze słowami św. Jana: Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1 J 2,16-17). Prawdziwa wolność bierze się z panowania nad pożądliwością ciała, oczu i pychą tego świata.


Modlitwa Jezusowa, poprzez nie przywiązywanie się do myśli, uczuć, pragnień, czyni nas wolnymi. Pomaga zobaczyć cały chaos, który jest wewnątrz nas. Pozwala zaobserwować to, co zajmuje nasz umysł i nie pozwala zmienić myślenia. Modlitwa Jezusowa autentycznie praktykowana staje się potężnym narzędziem przeciwko wszelkiego rodzaju namiętnościom i pożądliwościom. Dzięki niej możemy uczyć się panowania nad tym wszystkim, co odbiera nam kontrolę nad naszymi czynami lub wyborami. Prowadzi do prawdziwej czystości i wolności życia.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem


Żródło: cspb.pl,

mj

 Aktualności
12/05 [NASZ TEMAT] D. Matecki o atakach na miejsca kultu: Jest to fala nienawiści, katolikofobii, chrystianofobii, która niesie ze sobą nienawiść do osób tylko i wyłącznie za to, że wyznają religię chrześcijańską
12/05 Jak zostać popularnym influencerem? Najlepsze metody promocji w Social Media
12/05 Potrzebujesz wziąć pożyczkę? Sprawdź, czym się kierować podczas zaciągania zobowiązania
12/05 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje na zbyt wolne tempo znoszenia restrykcji
12/05 Systematycznie spada liczba zakażeń koronawirusem w Polsce
12/05 Rada Medyczna zdecyduje, czy okres podania drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19 zostanie skrócony
11/05 [TYLKO U NAS] Dr K. Nawrocki: Mimo wielkiego fenomenu antykomunistycznego podziemia niepodległościowego po 1945 roku fenomen Żołnierzy Wyklętych nie sprawił, że Polska odzyskała wolność
11/05 Watchdog Polska chce zwiększyć wpływy do organizacji dzięki atakom na Fundację ,,Lux Veritatis"?
11/05 Ratyfikacja Funduszu Odbudowy stoi pod znakiem zapytania
 Duchowość, Religia, Kościół
12/05 Wycisz się i posłuchaj... Darmowy e-book ojca Włodzimierza Zatorskiego OSB
12/05 Abba Kronios
11/05 Papież Franciszek: Wybierzmy bezinteresowną i czystą miłość, jaką daje nam Chrystus i trwajmy w niej
11/05 Czy dobrze się modlimy?


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł