Portal Sobota - 10 kwietnia 2021 Borysławy, makarego, Michała      "Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swego człowieczeństwa". George Orwell
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2021-02-28 Terminy dla deklaracji PIT 36 bez tajemnic

W trakcie epidemii COVID-19 (w zeszłym roku) doszło do wielu przesunięć i zmian terminów podatkowych. Nic więc dziwnego, że obecnie podatnicy mogą czuć się zagubieni w zakresie terminów do składania PIT. Na dzień dzisiejszy nie można z pełną pewnością wskazać, co będzie działo się w ciągu kilku najbliższych miesięcy i czy ponownie rząd zdecyduje, że terminy należy zmieniać. W większości jednak przypadków, zmiany określane są jako dodatkowe dni liczone od terminów podstawowych. Dlatego już teraz warto przypomnieć podstawowe zasady kształtujące terminy do złożenia deklaracji PIT 36 w różnych formach.


Podstawowy termin składania PIT 36


Deklaracja PIT 36 to zeznanie roczne, co oznacza, że przygotowywane jest z zasady jeden raz w roku - po zakończonym roku podatkowym. W przypadku PIT 36 ustawodawca zdecydował, że zeznanie należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia, roku następującego po danym roku podatkowym. Rozliczając deklarację za rok 2020, należy więc liczyć się z terminem od 15 lutego, do dnia 30 kwietnia 2021 roku (który wypada w tym roku w piątek).


Przed terminem do złożenia PIT


Od początku roku (tj. od 1 stycznia) teoretycznie podatnik może znać już swoje dane finansowe za zamknięty poprzedni rok. Co więc w przypadku, jeżeli przygotowałby deklarację od początku roku do 15 lutego? W takiej sytuacji ustawodawca zdecydował, że zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się złożone w pierwszym oficjalnym dniu składania, tj. w dniu 15 lutego 2021 roku.


Dochowanie terminu przygotowania zeznania


Deklarację PIT 36 można złożyć na trzy sposoby:  • osobiście w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi (funkcjonujących zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej),

  • listem poleconym, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041),

  • wysłać za pośrednictwem internetu, w formie PIT online.


W zakresie tych trzech możliwości termin uważa się za dochowany, jeżeli deklaracja zostanie złożona w urzędzie lub centrum obsługi (osobiście), zostanie nadana w polskiej placówce pocztowej (za datę złożenia uznaje się datę nadania w placówce widoczną na stemplu pocztowym, z zastrzeżeniem przypadku, gdy zeznanie zostało wysłane przed 15 lutego 2021) lub zostanie złożona elektronicznie (w tym przypadku wiążącym wyznacznikiem dla daty będzie urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Z zasady w przypadku składania deklaracji osobiście, wiążącą datą jest moment, kiedy deklaracja dociera do organów podatkowych, natomiast w przypadku wysyłania pocztą lub przez internet data, kiedy prawidłowo deklaracja zostaje nadana, bez względu na to, kiedy faktycznie dotrze do urzędu skarbowego.


Deklaracja dla wyjeżdzających (przed wyjazdem)


Ustawodawca zauważa szczególną sytuację podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania do celów podatkowych na terytorium Polski, a jednak osiągnęli dochody ze źródeł w niej położonych. Takie osoby, jeżeli podlegają obowiązkowi przygotowania PIT 36, a planują opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinni złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium kraju.

Silesian


 Aktualności
10/04 11. rocznica katastrofy smoleńskiej
10/04 [TYLKO U NAS] A. Macierewicz: Obecność materiałów wybuchowych na pokładzie Tu-154M potwierdziły laboratoria z Polski, Włoch, USA i Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że teraz już nikt nie będzie ukrywać prawdy
10/04 MEiN i AWF pomogą w powrocie uczniów do aktywności fizycznej
10/04 [TYLKO U NAS] Red. G. Górny: Mamy do czynienia z chwilą próby zarówno dla świata, jak i dla Kościoła
10/04 Pogarsza się sytuacja polskich przedsiębiorców
09/04 M. Grabowski: Apelujemy do rodziców, aby zwiększyli kontrolę nad tym, co oglądają ich dzieci
09/04 Kolejne kraje znoszą obostrzenia
09/04 [TYLKO U NAS] Prof. Z. Krysiak o trudnej sytuacji polskich przedsiębiorców w dobie pandemii: Pamiętajmy, że w ekonomii i życiu zawsze są straty. Nie ma sytuacji, w której ktoś nie traci
09/04 [TYLKO U NAS] D. Obajtek: W ciągu jednego roku pandemii Orlen zarobił więcej niż podczas 8 lat rządów PO. Dlatego to potężne wycie i obniżanie mojej wiarygodności
 Duchowość, Religia, Kościół
10/04 Nie każda medytacja jest od razu chrześcijańska, choćby nawet tak ją niektórzy nazwali...
10/04 Niedzielne i świąteczne śpiewy chorałowe w wykonaniu scholi benedyktynów tynieckich #4
09/04 Pan Jezus pokazuje, że najlepsze jest ciągle przed nami


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł