Portal Niedziela - 17 stycznia 2021 Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2020-12-03 TSUE: Opinia rzecznika generalnego ws. polskiej Izby Dyscyplinarnej SN zostanie wydana 18 marca 2021 r.

Opinia rzecznika generalnego ws. polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostanie wydana 18 marca przyszłego roku – ogłosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na koniec rozprawy w Luksemburgu.


Podczas rozprawy Komisja Europejska podtrzymała swoją skargę złożoną na Polskę. Według niej, nowy system nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.


Polska stoi z kolei na stanowisku, że nie ma podstaw do podważania niezależności Izby. Reform w polskim sądownictwie broniła wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. Polityk mówiła m.in., że jest czymś oczywistym, iż przedmiotem postępowania dyscyplinarnego w naszym kraju nie może być treść orzeczenia wydanego przez sędziego.


Polska od początku wskazuje, że TSUE nie ma kompetencji w zakresie określania ustroju sądownictwa w państwach członkowskich – wskazał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.– To są kwestie, które pozostają w obszarze kompetencji wyłącznych państwa. To kwestia naszej suwerenności. Ingerowanie przez TSUE, Komisję Europejską czy Parlament Europejski w te obszary jest absolutnie niedopuszczalne, nielegalne i narusza to, na co się umawialiśmy w ramach Unii, podważa też zaufanie do Wspólnoty, którą chcemy współtworzyć – powiedział Marcin Romanowski.Po dzisiejszej rozprawie wiceminister Anna Dalkowska powiedziała, że wystąpienia przedstawicieli KE i państw Unii w TSUE były ,,manifestami politycznymi”, które nie mają żadnego uzasadnienia w merytorycznej ocenie wprowadzonych w Polsce przepisów.


TSUE w kwietniu br. tymczasowo nakazał zawieszenie regulacji, które są podstawą działania Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Izba zastosowała się.


RIRM


Żródło: radiomaryja.pl,

mj © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł