Portal / Historia / Ważniejsze daty z historii Polski / Luty Sobota - 25 wrzesnia 2021 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
Kalendarium: Luty
 

 • 1 lutego

1411
Polska i Litwa zawarły w Toruniu pokój z zakonem krzyżackim. Litwa na czas życia Jagiełły i Witolda odzyskała Żmudź, a Polska ziemię dobrzyńską.
1717
Pod presją wojsk carskich odbył się najkrótszy Sejm w dziejach Rzeczypospolitej. Sejm ten został nazwany "niemym" ze względu na niedopuszczenie posłów do głosu. Odczytano jedynie konstytucje. Zmniejszały one kontyngent wojsk saskich w Polsce i liczebność polskiego wojska oraz ograniczały władzę hetmanów.
1733
W Warszawie zmarł August II Mocny, król Polski, wielki książę litewski i elektor saski.
1888
W Tarnopolu urodził się gen. Franciszek Kleeberg, we wrześniu 1939 r. był dowódcą Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie".
1922
W Wilnie został otwarty Sejm Orzekający, którego zadaniem było zdecydowanie o przyszłości Litwy Środkowej.
1925
Polskie Towarzystwo Radiotechniczne rozpoczęło nadawanie próbnego programu radiowego.
1944
Grupa harcerskiego oddziału "Pegaz", wchodząca w skład oddziału Kedywu AK, wykonała wyrok Podziemnego Państwa Polskiego na niemieckim zbrodniarzu, którym był generał SS Franz Kutschera, odpowiedzialny za masowe rozstrzeliwania i wywózki do obozów koncentracyjnych.

 • 2 lutego

1494
Urodziła się Bona Sforza, żona polskiego króla Zygmunta Starego i królowa Polski od 1518 roku.
1536
W Grójcu na Mazowszu urodził się ks. Piotr Skarga, jezuita, teolog i pisarz, nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy, pierwszy rektor Akademii Wileńskiej.
1564
Wojska polsko-litewskie pod wodzą księcia M. Radziwiłła "Rudego" pokonały armię moskiewską w bitwie pod Orszą.
1676
Koronacja Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery, której dokonał ks. Prymas Andrzej Olszowski.
1937
Wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski przedstawił w Sejmie projekt utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego w widłach Wisły i Sanu. Okręg obejmował 15 proc. powierzchni państwa i 18 proc. ludności Polski.
1944
W odwecie za śmierć Franza Kutschery, dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski, Niemcy rozstrzelali publicznie 100 osób.

 • 3 lutego

1735
W Dubiecku urodził się Ignacy Krasicki, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, wybitny pisarz i poeta wieku oświecenia. Pisał głównie bajki, satyry i poematy heroikomiczne. Jest autorem dzieła uznawanego za pierwszą polską powieść "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki".
1871
Urodził się Eugeniusz Romer, geograf, twórca nowoczesnej kartografii polskiej.
1821
W Warszawie zmarł Jan Hipolit Kozietulski, pułkownik, dowódca szwadronu szwoleżerów pod Somosierrą.
1899
W Krakowie zmarł Juliusz Kossak, malarz. Tworzył sceny historyczne, myśliwskie, a także portrety, najchętniej malował konie.
1918
I Korpus Polski na Wschodzie zdobył twierdzę Bobrujsk.
1919
W Paryżu podpisano polsko-czeskie porozumienie w sprawie Śląska Cieszyńskiego.
1934
Senat Wolnego Miasta Gdańska wydał rozporządzenie o obowiązku przynależności wszystkich nauczycieli do hitlerowskiego Związku Nauczycieli w Gdańsku.

 • 4 lutego

1505
W Żurawnie pod Haliczem urodził się Mikołaj Rej z Nagłowic, poeta, zwany ojcem literatury polskiej.
1746
W Mereczowszczyźnie na Polesiu urodził się Tadeusz Kościuszko, generał, najwyższy naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu 1794 roku.
1938
Zmarł Karol Hubert Rostworowski, dramaturg, poeta i publicysta.
1945
W Jałcie rozpoczęła się konferencja wielkiej trójki (Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla i Józefa Stalina). Na konferencji zapadły m.in. decyzje o nowych granicach Polski akceptujące aneksję wschodnich ziem Polski przez Związek Sowiecki.
1969
W II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Łodzi zespół lekarzy pod kierownictwem prof. Jana Molla dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu serca.

 • 5 lutego

1563
Król Zygmunt August przyznał elektorowi brandenburskiemu prawo do sukcesji w Prusach w razie wygaśnięcia tamtejszej linii Hohenzollernów.
1813
Wojsko polskie dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego w obliczu rosyjskiej ofensywy opuściło Warszawę.
1831
W granice Królestwa Polskiego wkroczyła armia rosyjska dowodzona przez feldmarszałka Iwana Dybicza. Oznaczało to faktyczne rozpoczęcie wojny polsko-rosyjskiej.
1936
Minister komunikacji Juliusz Ulrych wydał zarządzenie o wstrzymaniu kolejowego ruchu tranzytowego między Niemcami a Prusami Wschodnimi z powodu nieuregulowania przez Niemcy należności za tranzyt.
1947
Sejm podporządkowany komunistom wybrał Bolesława Bieruta na prezydenta Polski. Bierut, formalnie bezpartyjny, gdyż taki wymóg stawiała Konstytucja Marcowa, był funkcjonariuszem Komunistycznej Partii Polski i agentem NKWD. Odpowiadał za system stalinowskiego terroru w powojennej Polsce.
1950
Zmarł Jan Bułhak, jeden z najwybitniejszych artystów fotografików. Większość jego prac uległa bezpowrotnie zniszczeniu podczas II wojny światowej.

 • 6 lutego

1633
Koronacja Władysława IV Wazy na króla Polski.
1919
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o obowiązku szkolnym, który wprowadzał obowiązkowe nauczanie w zakresie siedmioletniej szkoły powszechnej dzieci w wieku 7-14 lat.
1924
W Warszawie rozpoczęto rozbiórkę monumentalnego soboru prawosławnego na placu Saskim, którego budowę zakończono w 1912 roku. Miał on przypominać o rosyjskim panowaniu w Polsce. Po odzyskaniu niepodległości Sejm podjął decyzję o zburzeniu budowli.
1928
Prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o ustroju sądów powszechnych. Na jego mocy ujednolicono sądownictwo powszechne na obszarze państwa polskiego.
1966
W katedrze przemyskiej Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński udzielił święceń biskupich ks. Ignacemu Tokarczukowi.
1989
Rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.

 • 7 lutego

1860
W Warszawie odbyła się prapremiera opery "Hrabina" Stanisława Moniuszki.
1877
Urodził się Feliks Nowowiejski, kompozytor, dyrygent, organista, twórca muzyki do "Roty", autor opery "Legenda Bałtyku", oratorium "Quo vadis" i "Powrót syna marnotrawnego".
1867
We Lwowie grupa byłych uczestników Powstania Styczniowego powołała Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". Była to sportowo-wychowawcza, paramilitarna organizacja młodzieżowa. W latach 30. XX w. liczyła ona blisko 100 tys. członków.
1985
Przed sądem w Toruniu zakończył się sterowany przez władze PRL proces zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. Skazani zostali oficerowie SB: kpt Grzegorz Piotrowski - 25 lat więzienia, por. Leszek Pękala - 15 lat, por. Waldemar Chmielewski - 14 lat, oraz ich bezpośredni przełożony płk Adam Pietruszka - 25 lat.

 • 8 lutego

1296
Niedaleko Rogoźna został zabity król Polski Przemysław II. Inspiratorami mordu byli Brandenburczycy liczący na zajęcie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego.
1813
Zmarł Tadeusz Czacki, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk, założyciel słynnego Liceum Krzemienieckiego.
1863
Prusy i Rosja zawarły tzw. Konwencję Gustawa Alvenslebena. Obydwa państwa zobowiązały się do zwalczania wszelkimi środkami polskich działań niepodległościowych w związku z trwającym w Królestwie Polskim Powstaniem Styczniowym.
1904
Okręty japońskie zaatakowały flotę rosyjską w Port Artur. Część stacjonującej tam floty została zatopiona, pozostałe okręty zablokowane. Tym samym rozpoczęła się wojna rosyjsko-japońska.
1919
Zginął w Tatrach zasypany lawiną Mieczysław Karłowicz, kompozytor, jeden z pionierów polskiego taternictwa.
1920
Oddziały brytyjskie i wysoki komisarz Ligi Narodów Reginald Tower przejęli Gdańsk z rąk Niemców.
1940
Naczelny wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o utworzeniu Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich.
1951
W więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie został zgładzony po fikcyjnym procesie major Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko", bohaterski dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK.

 • 9 lutego

1817
Władze pruskie w Poznańskiem nakazały używać w sądach języka niemieckiego. Tym samym rozpoczęła się germanizacja życia publicznego.
1959
W Londynie zmarł Stefan Dąb-Biernacki, generał dywizji, w 1939 r. dowódca odwodowej Armii "Prusy".
1918
Niemcy i Austro-Węgry przyłączyły do Ukrainy ziemię chełmską i część Podlasia. Na znak protestu do dymisji podał się powołany przez Radę Regencyjną rząd Jana Kucharzewskiego.
1919
Generalny atak oddziałów niemieckich na powstańcze oddziały wielkopolskie frontu południowego pod Rawiczem.
1945
Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego na karę śmierci został skazany por. Edward Nowicki "Tyczka", zastępca szefa łączności Komendy Podokręgu Wschodniego Obszaru Warszawa AK, aresztowany przez NKWD w Pecynce pod Ostrowią Mazowiecką. Stracono go dwa dni później w więzieniu przy ul. 11 Listopada w Warszawie.

 • 10 lutego

1321
W Inowrocławiu ogłoszono wyrok papieskiego sądu w sporze polsko-krzyżackim. Nakazał on Krzyżakom zwrot Pomorza Gdańskiego, wypłacenie odszkodowania w wysokości 39 tys. grzywien oraz pokrycie kosztów procesu. Krzyżacy ogłosili, że sąd jest stronniczy, nie uznali wyroku i odwołali się do Papieża.
1775
Komisja Edukacji Narodowej powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych w celu nadzoru i kontroli szkolnictwa, tworzenia nowych programów szkolnych i opracowania podręczników.
1920
W Pucku gen. Józef Haller, dowódca frontu pomorskiego, dokonał uroczystych zaślubin Polski z morzem, wrzucając do wód zatoki symboliczny pierścień upamiętniający powrót Polski nad Bałtyk.
1925
Polska i Watykan podpisały konkordat.
1940
Sowieci rozpoczęli pierwszą falę masowych aresztowań i deportacji w głąb Związku Sowieckiego ludności polskiej Kresów Wschodnich anektowanych przez Stalina we wrześniu 1939 roku.

 • 11 lutego

1807
Urodził się Napoleon Orda - akwarelista i rysownik amator, twórca licznych widoków miast i zabytków architektury zawartych w "Albumie widoków Polski".
1815
Na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego powołano Wielkie Księstwo Poznańskie, które obejmowało zachodnie obszary zlikwidowanego Księstwa Warszawskiego o łącznej powierzchni 28 951 km2. Początkowo posiadało pewną autonomię, którą znacznie ograniczono po upadku Powstania Listopadowego.
1835
W Krakowie powstało Stowarzyszenie Ludu Polskiego, organizacja niepodległościowa kierowana przez Seweryna Goszczyńskiego i Szymona Konarskiego, działająca głównie na terenie Rzeczypospolitej Krakowskiej i zaboru austriackiego.
1841
Urodził się Józef Brandt, przedstawiciel tzw. monachijskiej szkoły malarstwa polskiego, autor kompozycji batalistycznych, historycznych i rodzajowych.
1920
Powołana na mocy traktatu wersalskiego Międzysojusznicza Komisja Rządząca przejęła kontrolę nad plebiscytowymi obszarami Górnego Śląska.
1972
Zmarł na emigracji Marian Hemar, poeta, komediopisarz i satyryk.

 • 12 lutego

1798
W Petersburgu w Pałacu Marmurowym zmarł Stanisław August Poniatowski, ostatni król I Rzeczypospolitej.
1849
Generał Henryk Dembiński został mianowany naczelnym wodzem wojska podczas węgierskiej Wiosny Ludów.
1926
W związku z antypaństwową działalnością niemieckiego "Volksbundu" na Górnym Śląsku aresztowano jego działaczy.

 • 13 lutego

1926
W Poznaniu zmarł Prymas Polski ks. kard. Edward Dalbor.
1945
Rząd polski Tomasza Arciszewskiego w Londynie wydał oświadczenie, w którym odrzucił postanowienia Wielkiej Trójki powzięte bez zgody i udziału legalnych władz polskich.
1980
W Warszawie zmarł Marian Rejewski, ostatni z trzech polskich kryptologów, którzy złamali niemiecki system maszyny szyfrowej Enigma.

 • 14 lutego

1610
Król Zygmunt III zawarł porozumienie z moskiewskimi bojarami, którzy zgodzili się uznać królewicza Władysława za cara Moskwy.
1942
Rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego ZWZ został przekształcony w Armię Krajową z gen. Stefanem Grotem Roweckim jako dowódcą.

 • 15 lutego

1374
Urodziła się królowa Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki.
1386
W katedrze na Wawelu wielki książę litewski Jagiełło i jego bracia przyjęli sakrament chrztu.
1918
Utworzono Polską Organizację Wojskową zaboru pruskiego w Poznaniu, na czele której stanął Wincenty Wierzejewski.
1979
Wybuch gazu w warszawskiej siedzibie PKO - Rotundzie. Zginęło 49 osób, 100 zostało rannych.
1989
Sejm przywrócił narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada.

 • 16 lutego

1665
W Sokołówce k. Lwowa na skutek ran odniesionych na polu bitwy zmarł hetman Stefan Czarniecki.
1816
Z inicjatywy Stanisława Staszica w Kielcach przy Dyrekcji Górniczej powołana została Szkoła Akademiczno-Górnicza.

 • 17 lutego

1387
Król Władysław Jagiełło powołał biskupstwo wileńskie.
1772
W Petersburgu Rosja i Prusy podpisały pierwsze porozumienie rozbiorowe Polski. Do podziału ziem Polski dopuszczono też Austrię.
1831
W pięciogodzinnej bitwie pod Dobrem oddziały polskie dowodzone przez płk. Jana Skrzyneckiego wstrzymały marsz korpusu rosyjskiego generała Rosena. Mimo sukcesu główne siły polskie musiały wycofać się pod Grochów.
1834
We Lwowie odbyła się prapremiera "Zemsty" Aleksandra Fredry.
1941
Gestapo aresztowało ojca Maksymiliana Kolbego oraz czterech innych franciszkanów z Niepokalanowa.
1981
Władze PRL zarejestrowały Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS).

 • 18 lutego

1386
W katedrze na Wawelu odbył się ślub Władysława Jagiełły z Jadwigą Andegaweńską.
1919
Zawieszenie walk polsko-niemieckich w Wielkopolsce.
1926
W Gnieźnie odbyły się uroczystości pogrzebowe Prymasa Polski ks. kard. Edmunda Dalbora.
1944
W alei Niepodległości w Warszawie Niemcy aresztowali ppor. Macieja Sławomira Bittnera ps. "Maciek", dowódcę I kompanii batalionu "Zośka", uczestnika wielu akcji bojowych (m.in. pod Arsenałem).Wkrótce został rozstrzelany. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari.
1945
Oddziały I Armii Wojska Polskiego zdobyły zamieniony w twierdzę Kołobrzeg.
1966
W Warszawie zmarł Stanisław Cat-Mackiewicz, pisarz, publicysta i polityk.
1996
Odbyło się referendum uwłaszczeniowe, w którym zdecydowana większość Polaków (95,5 proc.) opowiedziała się za powszechnym uwłaszczeniem.

 • 19 lutego

1472
W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik, wybitny polski astronom.
1812
Urodził się Zygmunt Krasiński, poeta doby romantyzmu, dramatopisarz, prozaik.
1831
Wojska polskie powstrzymały marsz I korpusu Iwana Dybicza na Warszawę w bitwie pod Wawrem.
1846
W Galicji wybuchło powstanie przygotowane przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie.
1851
Urodził się Konrad Prószyński, pisarz, wydawca, księgarz, działacz oświatowy, autor elementarzy i czytanek.
1921
Zawarcie w Paryżu politycznej umowy francusko-polskiej. W razie zagrożenia ze strony Niemiec obydwaj partnerzy zobowiązywali się do udzielenia pomocy wszelkimi siłami.
1920
Przy Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej powstał Polski Komisariat Plebiscytowy z siedzibą w Bytomiu, na którego czele stanął Wojciech Korfanty.
1943
W Warszawie aresztowano i osadzono w areszcie gestapo w al. Szucha delegata Rządu na Kraj prof. Jana Piekałkiewicza.

 • 20 lutego

1530
W katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski.
1797
Zmarł Dominik Merlini, architekt pochodzenia włoskiego, twórca wielu warszawskich budowli.
1864
W bitwie pod Opatowem oddziały Apolinarego Kurowskiego i Józefa Haukego-Bosaka zostały rozbite przez wojsko carskie. Klęska ta ostatecznie przesądziła o upadku Powstania Styczniowego.
1919
Sejm Ustawodawczy RP uchwalił tzw. Małą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.
1922
Wileński Sejm Orzekający uchwalił, że "ziemia wileńska stanowi bez warunku i zastrzeżeń nierozerwalną część Rzeczypospolitej Polskiej". Sejm RP w Warszawie zaakceptował przyłączenie Wileńszczyzny.
1943
W obozie koncentracyjnym na Majdanku Niemcy zamordowali Kazimierza Kolbuszewskiego, profesora literatury polskiej na uniwersytecie we Lwowie. Uczony uwięziony został za udzielanie pomocy Żydom.

 • 21 lutego

1574
W katedrze na Wawelu został koronowany na króla Polski Henryk Walezy, pierwszy władca wybrany podczas wolnej elekcji.
1846
Powstańcy w Galicji opanowali Kraków. Austriacki garnizon gen. Ludwiga Collina opuścił miasto.
1918
Dowództwo 1. Korpusu Polskiego w Bobrujsku odrzuciło sowieckie propozycje wspólnego działania przeciwko Niemcom, którzy rozpoczęli ofensywę na froncie wschodnim.
1944
W obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen zginął Florian Marciniak, dowódca konspiracyjnej organizacji harcerskiej Szare Szeregi.
1946
Utworzono ORMO - Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej. Jej członkowie wspomagali aparat bezpieczeństwa w walkach z opozycją, brali udział w tłumieniu protestów społecznych.
1958
W Waszyngtonie zmarł Henryk Arctowski, geofizyk, geograf, pionier polskich badań arktycznych, profesor uniwersytetu we Lwowie i dyrektor tamtejszego Instytutu Geofizyki i Meteorologii.

 • 22 lutego

1810
W Żelazowej Woli urodził się Fryderyk Chopin, wybitny polski pianista i kompozytor.
1846
W Krakowie ukonstytuował się Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej z Janem Tyssowskim, Ludwikiem Gorzkowskim i Aleksandrem Grzegorzewskim na czele. Tego samego dnia ogłoszono "Manifest do Narodu Polskiego" wzywający do powstania przeciw zaborcom.
1939
Na lotnisku Okęcie w Warszawie rozpoczęły się próbne loty nowego myśliwca polskiej konstrukcji PZL 50 "Jastrząb".
1947
Władze komunistyczne wydały ustawę o amnestii. Warunkiem było zgłoszenie się i oddanie broni. W rzeczywistości amnestia posłużyła UB do ewidencji przeciwników władzy. Większość ujawniających się osób została aresztowana.

 • 23 lutego

1280
W bitwie pod Goślicami książę Leszek Czarny odparł najazd księcia halickiego Lwa Danielewicza.
1807
Oddziały gen. Jana Henryka Dąbrowskiego wespół z grupą gen. Amilkara Kosińskiego natarły na Tczew. W ciągu trwających cały dzień zaciętych walk, toczonych także na ulicach, miasto zostało zdobyte. Odparto również atak Prusaków, będący próbą odbicia miasta. W czasie walki o miasto ranny został gen. Jan Henryk Dąbrowski.
1820
W Krzemieńcu zmarł Alojzy Feliński, polski poeta i dramaturg, sekretarz Tadeusza Kościuszki, profesor Liceum Krzemienieckiego, autor hymnu "Boże, coś Polskę".
1829
Zmarł Jan Stefani, polski skrzypek, kompozytor i dyrygent pochodzenia czeskiego. Najbardziej znany jego utwór (napisany wspólnie z Wojciechem Bogusławskim) to "Cud mniemany, czyli krakowiacy i górale".
1859
W Paryżu zmarł Zygmunt Krasiński, wybitny poeta doby romantyzmu.
1884
W Warszawie urodził się Kazimierz Funk, biochemik. Wyodrębnił pierwszą witaminę (B); jest autorem terminu "witamina", który wprowadził w 1912 r., i stworzył naukę o chorobach związanych z ich brakiem (awitaminoza).

 • 24 lutego

1595
W Sarbiewie urodził się ks. Maciej Sarbiewski, jezuita, piszący po łacinie poeta.
1850
Zmarł Józef Bem, generał wojsk polskich, węgierskich i tureckich.
1900
Szkoła Sztuk Pięknych w Krakowie została przekształcona na Akademię Sztuk Pięknych. Jednym z jej profesorów był Jan Matejko.
1928
Decyzją prezydenta RP utworzono Bibliotekę Narodową w Warszawie.
1942
Niemcy rozpoczęli demontowanie pomnika Jana Kilińskiego w Warszawie.
1953
W więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie na mocy bezprawnego wyroku komunistycznego sądu został stracony August Emil Fieldorf "Nil", szef Kedywu KG AK, komendant WiN.

 • 25 lutego

1831
W bitwie pod Olszynką Grochowską oddziały pod dowództwem gen. Józefa Chłopickiego powstrzymały marsz wojsk feldmarszałka Iwana Dybicza na Warszawę.
1913
Władze carskie wydały zarządzenie nakazujące zaprzestanie działania w Warszawie Towarzystwa Kultury Polskiej.
1942
Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz sformowania w Szkocji w ramach 1. Korpusu Wojska Polskiego 1. Dywizji Pancernej. Jej dowódcą został gen. Stanisław Maczek.

 • 26 lutego

1579
W Warszawie książę Jerzy Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny z Prus Książęcych królowi Polski Stefanowi Batoremu.
1831
Sejm mianował naczelnym wodzem Powstania Listopadowego gen. Jana Skrzyneckiego. Okazał się on nieudolnym przywódcą niewierzącym w możliwość zwycięstwa z Rosją.
1832
Car Mikołaj I ogłosił Statut Organiczny Królestwa Polskiego, który zastąpił zniesioną Konstytucję. Królestwo Polskie utraciło autonomię i zostało włączone do cesarstwa rosyjskiego.
1866
Zmarł Henryk Rzewuski, pisarz i publicysta. Najbardziej znanym jego dziełem są "Pamiątki Soplicy".
1919
Rada Najwyższa Ententy podjęła decyzję o przewiezieniu z Francji do Polski armii dowodzonej przez gen. Józefa Hallera.
1944
Grupy organizacji małego sabotażu "Wawer" rozlepiły w Warszawie afisze w języku niemieckim opatrzone podpisem generała Koppego z zarządzeniem natychmiastowej ewakuacji całej ludności niemieckiej z Generalnego Gubernatorstwa. Wywołało to panikę wśród Niemców traktujących rozporządzenie jako prawdziwe.

 • 27 lutego

1670
Na Jasnej Górze odbył się ślub króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego z arcyksiężniczką austriacką Eleonorą Habsburg.
1861
Żołnierze rosyjscy otworzyli ogień do manifestujących w Warszawie, zabijając 5 demonstrantów. Zostali oni uznani za męczenników sprawy narodowej, a ich grób na cmentarzu Powązkowskim stał się miejscem pielgrzymek patriotycznych.
1903
Na III Kongresie w Rzeszowie galicyjskie Stronnictwo Ludowe zmieniło nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe.
1905
W całym Królestwie Polskim władze carskie wprowadziły stan wyjątkowy. Była to reakcja na masowe manifestacje, strajki i zbrojne starcia z carską policją i wojskiem. Polacy domagali się zaprzestania rusyfikacji, wprowadzenia języka polskiego do szkół, sądów i urzędów gmin, likwidacji tajnej policji oraz zaprzestania prześladowania Kościoła katolickiego.
1918
Rada Regencyjna, namiastka najwyższej władzy państwowej w Królestwie Polskim okupowanym przez Niemców i Austro-Węgry, powołała rząd Antoniego Ponikowskiego.
1941
Władze niemieckie wydały zakaz - pod karą przymusowych robót lub aresztu - sprzedawania i ofiarowywania Żydom jakichkolwiek przedmiotów.

 • 28 lutego

1812
Zmarł ks. Hugo Kołłątaj, publicysta, jeden z autorów tekstu Konstytucji 3 Maja.
1944
Oddziały ukraińskiej Dywizj i SS "Galizien" przeprowadziły pacyfikację wsi Huta Pieniacka (woj. tarnopolskie) w odwecie za śmierć dwóch żołnierzy z tej formacji zabitych w starciu z lokalną samoobroną. Ukraińcy spalili wieś i zamordowali 868 Polaków.
1992
Zmarł Bolesław Orliński, pilot wojskowy i sportowy. W 1926 roku, wraz z mechanikiem L. Kubiakiem, odbył lot na trasie Warszawa - Tokio - Warszawa. Podczas II wojny światowej dowodził polskim dywizjonem bombowym w Anglii.

Na podstawie Kalendarium "Naszego Dziennika" (AKU) oraz "Źródła" Kalendarium dziejów ojczystych - opr. Antoni Franaszek

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł