Portal / Historia / Dodatek Historyczny IPN nr 1/2007 Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
Sylwetki niezłomnych
 
Podziemie niepodległościowe w Polsce po roku 1944
"Nie jesteśmy żadną bandą...
"Łajdaków stek" - Sowieccy doradcy w Polsce
Operacja "Ostra Brama"
Żołnierze Wyklęci - powojenne podziemie niepodległościowe


zolnierze_wykleci_.jpg (11.20 Kb)

Zdzisław Badocha "Żelazny"
(1923 Dąbrowa Górnicza - 1946 Czernin)
Syn podoficera Korpusu Ochrony Pogranicza w Nowych Święcianach, harcerz, żołnierz 5. Wileńskiej Brygady AK, podporucznik czasu wojny, dowódca szwadronu w tej brygadzie podczas jej antykomunistycznej kampanii na Pomorzu w 1946 roku. Uważany za najlepszego dowódcę polowego mjr. "Łupaszki" w tym okresie. Znakomite wyszkolenie, zgranie oraz doświadczenie nabyte podczas wielu lat walki, a także nieszablonowe dowodzenie, pozwalało żołnierzom "Żelaznego" unikać starć z dużymi oddziałami i omijać obławy. Major wystąpił z wnioskiem o odznaczenie "Żelaznego" Krzyżem Virtuti Militari, pisząc: "bardzo odważny, dzielny, pełen inicjatywy, wykazał wielką odwagę osobistą". Dowodził m.in. głośną akcją 19 maja 1946 r., o której informowało BBC. Szwadron "Żelaznego" rozbroił tego dnia 7 posterunków milicji w powiatach Kościerzyna i Starogard, zlikwidował dwie placówki UB, rozstrzelał 5 funkcjonariuszy UB, w tym sowieckiego doradcę, oficera NKWD.
"Żelazny" zginął 28 VI 1946 r., otoczony przez UB w okresie leczenia rany. Propaganda komunistyczna przedstawiała go jako bandytę, mordercę. 5 grudnia 2004 r. grupa wolontariuszy upamiętniła ppor. Zdzisława Badochę "Żelaznego", odsłaniając w Czerninie pod Sztumem tablicę pamiątkową na ścianie kościoła parafialnego. 11 kwietnia 2006 r. poświęcono w Czerninie skromny pomnik "Pamięci żołnierzy szwadronu "Żelaznego".

Jerzy Lejkowski "Szpagat"
(1924 Wilno - 1992 Gdańsk)

Harcerz, podporucznik czasu wojny w 5. Wileńskiej Brygadzie AK. Jako jedyny z żołnierzy na pomnikowym zdjęciu przeżył. Ciężko ranny w walce, aresztowany przez UB 6 VII 1948 r., skazany na karę śmierci, zamienioną na 15 lat więzienia. Przez wiele lat był inwigilowany przez SB, zmarł w roku 1992.

Marian Pluciński "Mścisław"
(1912 Żarnowiec - 1946 Białystok)

Oficer Wojska Polskiego, student USB, uczestnik wojny obronnej 1939 r., oficer 6. Wileńskiej Brygady AK, dowódca szwadronu w 5. Brygadzie. W uzasadnieniu wniosku o Krzyż Walecznych mjr "Łupaszko" napisał: "W każdej akcji bojowej jest dla żołnierzy przykładem odwagi". Aresztowany przez białostockie UB na skutek donosu, został skazany na śmierć i zamordowany 28 VI 1946 roku. Nawet UB wystawiło mu mimowolnie dobrą opinię: "energiczny, odważny, bandycki upór", na swój sposób interpretując słowo "bandycki". Miejsce pochówku "Mścisława" zostało utajnione.

Major Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko"
(9 III 1910 Stryj - 8 II 1951 Warszawa)

Oficer Wojska Polskiego. Ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1934 r.) i otrzymał przydział do 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie. W wojnie obronnej 1939 r. dowódca 3. szwadronu Wileńskiej Brygady Kawalerii. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. W końcu 1939 r. nawiązał kontakt z konspiracją wileńską, przyjmując pseudonim "Łupaszko". Komenda Okręgu AK w Wilnie skierowała go do pierwszego oddziału partyzanckiej AK na Wileńszczyźnie, by przejął dowództwo od ppor. Antoniego Burzyńskiego "Kmicica".
Na skutek podstępnego rozbrojenia i wymordowania oddziału "Kmicica" przez partyzantkę sowiecką, "Łupaszko" rozpoczyna organizowanie własnego oddziału, późniejszej 5. Brygady AK. Pułkownik Aleksander "Wilk" Krzyżanowski, komendant wileńskiej AK, nazwie ją "Brygadą Śmierci" - po otrzymaniu fałszywej wiadomości, że 5. WBAK podzieliła los oddziału "Kmicica". W rzeczywistości tak się nie stało, losy oddziału "Kmicica" były dla "Łupaszki" poważnym ostrzeżeniem. Nigdy nie dał się zaprosić na "rozmowy" z Sowietami bez uzbrojonej eskorty. W okresie dowodzenia Brygadą zdobył mir u podwładnych osobistym przykładem w akcjach bojowych. 5. Brygada, w uzgodnieniu z komendą Okręgu AK, nie uczestniczyła w operacji "Ostra Brama", ruszyła na zachód. "Łupaszko" nawiązał kontakt z komendą Okręgu AK Białystok i podporządkował się jej. W tym czasie jego zastępcą był Leon Beynar, znany jako Paweł Jasienica, później wybitny eseista i autor książek historycznych. W 1945 r. Brygada rozpoczyna walkę zbrojną z sowieckimi siłami bezpieczeństwa i agendami PKWN. Przechodzi na Pomorze Gdańskie i wiosną 1946 r. ponownie rozpoczyna walkę z NKWD, UB i KBW, działaczami komunistycznymi, aktywistami PPR i konfidentami. Kampania pomorska 5. Brygady została zakończona w listopadzie 1946 roku. "Łupaszko" ukrywał się na Białostocczyźnie, na Śląsku, w okolicach Zakopanego. Aresztowany przez UB 26 VI 1948 r. 2 listopada 1950 r. skazany w pokazowym procesie (transmitowanym przez radio) przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci. 8 lutego 1951 r. w więzieniu na Rakowieckiej zamordowany strzałem w tył głowy. Miejsce pochówku nieznane.
W uznaniu patriotycznej postawy i zasług bojowych, Prezydent RP na Uchodźstwie nadał mjr. Zygmuntowi Szendzielarzowi Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari. Decyzją rad miejskich jego imię noszą ulice m.in. w Krakowie, Łodzi i Gdańsku. W marcu 2006 r. Sejm RP uczcił 55. rocznicę jego śmierci specjalną uchwałą.
Używane są dwie formy pseudonimu: "Łupaszko" lub "Łupaszka". W środowiskach kombatanckich dokonuje się jednak rozróżnienia: "Łupaszka" to ppłk Jerzy Dąmbrowski, bohater Samoobrony Wileńskiej w okresie wojny z bolszewikami, zamordowany przez NKWD w roku 1941. "Łupaszko" to mjr Zygmunt Szendzielarz, który swój pseudonim świadomie przejął od ppłk. Dąmbrowskiego.

Henryk Wieliczko "Lufa"
(1922 Wilno - 1949 Lublin)

Harcerz, podporucznik czasu wojny, żołnierz 5. Wileńskiej Brygady AK, w 1946 r. dowódca szwadronu. Odznaczony Krzyżem Walecznych: "W każdej akcji świeci przykładem odwagi i bohaterstwa żołnierzom" (mjr "Łupaszko"). Dowodzony przez niego szwadron wykonywał akcje nie tylko na Pomorzu, lecz także na Warmii i Mazurach. Odznaczał się wyjątkową aktywnością i ruchliwością. Aresztowany przez UB w Siedlcach, już po śmierci "Łupaszki", ppor. Henryk Wieliczko został zamordowany 14 III 1949 r. na Zamku w Lublinie.
oprac. Piotr Szubarczyk
"Nasz Dziennik" 2007-06-29

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł