Portal / Dom i Rodzina / PORNOGRAFIA Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
Zabójcza PORNOGRAFIA
 
Szkoły bez telefonów
Dyscyplina zamiast likwidacji gimnazjów
W USA są klasy o zaostrzonym rygorze
Bezstresowa szkoła i gdańska tragedia
Gimnazja muszą zniknąć
Nauczyciele funkcjonariuszami publicznymi
Żałoba we wszystkich szkołach
To jest cena medialnego permisywizmu
Ostrzej po wakacjach
Ostrzejsze kary dla nieletnich
Szkoły do przeglądu
E-mail zaufania

To nie dzieci, nie rodzice, nie nauczyciele w głównej mierze są odpowiedzialni za tragiczną śmierć14 – letniej Ani z gimnazjum gdańskiego. Przyczyną przede wszystkim jest WSZECHOBECNY w MEDIACH SEKS I PORNOGRAFIA, do którego wszyscy mają dostęp bez ograniczeń, łącznie z dziećmi. To nic innego, jak super ułatwienie w budowaniu w człowieku TOTALNEGO EGOIZMU, to uczenie postawy używania drugiego człowieka i czerpania z niego przyjemności. Młody człowiek przesiąka tymi obrzydliwymi obrazami i w konsekwencji staje się sprawcą czynów tragicznych a inni na to zezwalają uważając, że to zachowanie dozwolone – skoro wszechobecne w mediach. Skoro w dziecięcych sumieniach nie rodził się sprzeciw wobec poniżających godność człowieka czynów wobec Ani jej kolegów z klasy to świadczy to jasno o tym, że w dzieciach tych sumienie zostało zabite!

Pytajmy się głośno o przyczynę zabicia sumienia w tych dzieciach! Szukajmy korzenia i odrąbmy go skutecznie od naszych dzieci, by nigdy więcej nie dochodziło do takich tragedii!!!

By zmienić tę sytuację potrzeba wielu działań skoordynowanych ze sobą:

  1. konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami, pedagogami, kapłanami, w szerokim i dobrym tego słowa znaczeniu wychowawcami,

  2. koniecznym jest zmiana w kodeksie karnym, którego przepisy jasno uznawałaby udostępnianie młodym treści pornograficznych za przestępstwo. W 2000r. Aleksander Kwaśniewski, ówczesny prezydent niestety zawetował taką ustawę przyjętą już przez parlament. Pan Aleksander Kwaśniewski przyczynił się do demoralizacji tysiąca młodych sumień, pośrednio jego czyn – ustawowe przyzwolenie na zło - stał się jednym z ogniw będących przyczyną tragicznej śmierci Ani,

  3. koniecznym jest przeprowadzenie reformy edukacji-powrót to szkoły klasycznej z relacją mistrz – uczeń zamiast błędnej i krzywdzącej ucznia w swej istocie relacji partnerskiej,

  4. blokada powszechnie dostępnych stron pornograficznych, z seksem w internecie na wzór np. uregulowań w Singapurze. Internet jest udostępniany w Singapurze przez trzech dostawców podlegających Urzędowi Rozwoju Mediów ( MDA ). Ich obowiązkiem jest blokowanie witryn internetowych zagrażających bezpieczeństwu publicznemu , obronności, a także uderzających w inne religie i grupy etniczne. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji nie można także dostać się na strony pornograficzne lub promujące homoseksualizm.

W sytuacji tragedii Ani myli się przyczynę ze skutkiem. Dzieci powinny być tak wychowane, by pozostawione same w klasie zachowywały się godnie wobec siebie i z szacunkiem. To nie chodzi o to, by dzieci nie spuszczać z oka, prowadzić monitoring kamerami w toaletach, budować szkoły policyjne, chodzi o to, by dawać im wolność, ale zanim się ją da, zanim się zamknie za sobą drzwi klasy trzeba je DOBRZE WYCHOWAĆ.

Tragedia ta musi się stać ogniwem zapalnym do dyskusji nad rodziną. Nie wolno nam milczeć.Jest to największe wyzwanie dla rodziny i wychowawców – KONSEKWENCJA.

Jest ona fundamentem, podstawą dobrego wychowania. Obecna sytuacja edukacyjna w szkołach jest antypedagogiką. Jest to dawaniem całkowitej wolności dzieciom. Tak naprawdę jest to brak szacunku dla dziecka.

ANTYPEDAGOGIKA = BRAK SZACUNKU DLA DZIECKA

Teoria antypedagogiki zakłada, że dziecko od 12 roku życia ma prawo do własnego życia seksualnego. Zwracanie się per Ty do rodziców – odczłowieczanie zupełnie relacji pomiędzy członkami w rodzinie.

Kolejność zachowań dorosłego w postępowaniu z dziećmi, podstawą DOBREGO WYCHOWANIA:

  1. polecenie,

  2. upomnienie,

  3. skarcenie – a nie jeszcze raz proszenie – to podstawowy błąd – brak konsekwencji !!!

  4. danie wolności

Antypedagogika jest zmianę tej kolejności.

  1. danie wolności,

  2. wymaganie – dawanie zasad.Najpierw posłuszeństwo, później wolność.

POSŁUSZEŃSTWO -----> WOLNOŚĆ

Tam, gdzie jest proszenie, kończy się wymaganie. Tam, gdzie kończy się wymaganie, kończy się miłość. A co powiedział Jan Paweł II?

WYMAGAJCIE OD SIEBIE, NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”

Im bardziej Cię kocham, tym bardziej od Ciebie wymagam.

Olewam Cię=nic od Ciebie nie wymagam=rób se co chcesz ( „róbta co chceta”)

ea

Do pobrania "Apel do Posłów i Posłanek Sejmu RP o skuteczną obronę przed pornografią" stop_pornografii_formularz.pdf (70.59 Kb)

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł