Portal Niedziela - 20 wrzesnia 2020 Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią" - Z Talmudu
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

2010-04-27 EBC ostrzega, Rada udaje Greka

Zarząd Narodowego Banku Polskiego najprawdopodobniej nie ugnie się i nie przekaże więcej pieniędzy do budżetu kosztem rezerwy na ryzyko kursowe - wynika z informacji, do których dotarł "Nasz Dziennik". W sukurs w sporze przyszedł mu Europejski Bank Centralny.

Na rozpoczynającym się dzisiaj dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej powinna przyjąć sprawozdanie zarządu Narodowego Banku Polskiego za 2009 rok. Tydzień temu RPP nie podjęła decyzji w tej sprawie wskutek rozbieżności, do jakich doszło pomiędzy sześcioma jej członkami związanymi z koalicją rządową a zarządem banku centralnego i pozostałą częścią Rady. Rządowa większość w RPP przegłosowała wystąpienie do zarządu, aby ten jeszcze raz przekalkulował wyliczenie rezerwy na ryzyko kursowe zaliczanej w koszta, tak aby podwyższyć zysk NBP. Rząd chce "wycisnąć" z banku centralnego około 8 mld zł tytułem zysku, podczas gdy zarząd wyliczył zysk na 4,166 mld zł, resztę środków przeznaczając na stabilizowanie naszej waluty. Wczoraj zebrał się zarząd NBP, aby omówić konfliktową sytuację. Przebieg posiedzenia objęty został ścisłą tajemnicą.

- Mam niemal pewność, że zarząd banku nie ugnie się i nie przeszacuje wysokości rezerwy kursowej - powiedział wczoraj jeden z członków RPP, prosząc o niepodawanie nazwiska. Zaznaczył, że na władze banku wywierana jest "brutalna presja". Chodzi m.in. o groźbę wszczęcia procedury powołania nowego prezesa NBP, wysuniętą przez p.o. prezydenta marszałka Bronisława Komorowskiego.

Pierwszą rundę rozgrywki o zysk NBP rządowa większość Rady przegrała. Okazało się, że przegłosowana przez nią uchwała zmieniająca zasady naliczania zysku NBP, skonstruowana specjalnie na użytek wyprowadzenia pieniędzy, jest niezgodna z prawem unijnym i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Takie stanowisko zajął Europejski Bank Centralny, a także audytor - kancelaria PricewaterhouseCoopers.

Dostarczona członkom Rady opinia Europejskiego Banku Centralnego w tej sprawie, o którą wystąpił tragicznie zmarły w katastrofie pod Katyniem prezes Sławomir Skrzypek, nie pozostawia cienia wątpliwości: EBC ostrzegł w niej, że przyjęty w uchwale sposób wyliczenia zysku oznaczałby, iż bank centralny finansuje budżet, a tego zabrania prawo unijne (a także polska Konstytucja). EBC zaznaczył też, że oczekuje w przyszłości od Rady, że zawczasu będzie zasięgać jego opinii w tak newralgicznych sprawach. To przytyk do niektórych członków RPP, którzy publicznie krytykowali prezesa Skrzypka za konsultowanie uchwały z EBC. Opinia EBC (kompromitująca dla rządowej większości w RPP) została udostępniona zainteresowanym. Żaden z członków RPP, którzy przegłosowali niedozwolone zapisy i publicznie przekonywali o ich słuszności, nie odważył się otwarcie skrytykować wykładni EBC.

- Rada na poprzednim posiedzeniu uchyliła retrospektywność uchwały, przyjmując do wiadomości, że prawo nie może działać wstecz. W pozostałym zakresie koalicyjna większość podtrzymała przyjęte zapisy. Tymczasem cała ta uchwała jest bez sensu i powinna być uchylona - mówi przedstawiciel mniejszości w Radzie. Większość RPP ustaliła, że nowe zasady naliczania zysku będą obowiązywać od bieżącego roku.

Sprawozdanie finansowe NBP musi być przekazane Radzie Ministrów do końca kwietnia. Jeżeli RPP nie przyjmie dokumentu przed tym terminem, zostanie on przekazany w wersji uchwalonej przez zarząd banku, a więc z zyskiem wyliczonym na 4 mld złotych. Wypłata pieniędzy do budżetu następuje 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania przez Radę Ministrów - jeśli nie zatwierdzi ona sprawozdania, to budżet nie otrzyma ani złotówki.

Małgorzata Goss

Nasz Dziennik 2010-04-27jc

 Aktualności
20/09 Trwają dyskusje nad przyszłością Zjednoczonej Prawicy
20/09 MEN: Prawie 100 proc. polskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonuje stacjonarnie
20/09 Polityczny kryzys
20/09 Negocjacje w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
20/09 Wojsko na straży bezpieczeństwa
19/09 Powstanie rząd mniejszościowy?
19/09 Resort zdrowia apeluje o przestrzeganie zaleceń sanitarnych
19/09 Gospodarka w dobrej kondycji
19/09 Ks. kard. R. Sarah: Wspólnota chrześcijan nigdy nie stosowała izolacji i nigdy nie czyniła z kościoła miasta z zamkniętymi bramami. Z radością powróćmy do Eucharystii
 Duchowość, Religia, Kościół
20/09 O wierze w czary
20/09 Ojcze, nie potrzebujesz pokuty!
19/09 Reguła Mistrza a Reguła św. Benedykta
19/09 Lectio Divina #5 Mędrcy ze Wschodu / Mt 2,1-12 /


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł