Portal Środa - 24 lipca 2019 Kingi, Krystyna, Michaliny     
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

2007-05-18 Premia zgodna z prawem

W wyniku efektów swej pracy zarząd miał prawo do wypłaconych nagród - przekonywał wczoraj sąd Jan Parys, były wiceprezes zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Przed warszawskim Sądem Rejonowym Warszawa Śródmieście rozpoczął się proces byłych członków zarządu FPNP, którym prokuratura zarzuca bezprawne wypłacenie premii.

W akcie oskarżenia Janowi Parysowi, Jackowi Pająkowi, Andrzejowi Tłomackiemu i Jackowi Turczyńskiemu prokuratura zarzuca osiągnięcie korzyści majątkowej na skutek bezprawnego wypłacenia premii w sumie ponad 400 tys. złotych. Podczas wczorajszej rozprawy zeznania składał były wiceprezes Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie Jan Parys. Jak zaznaczył, przyznanie premii było zgodne z kodeksem pracy oraz statutem, który określał, iż zarząd odpowiadający za majątek ma również prawo wyznaczać wynagrodzenia. - Z zapisu statutu wynika, że zarząd określa wszystkie wynagrodzenia, zarówno stałe, jak i uznaniowe - zaznaczył. Odnosząc się do zasadności wypłaconych nagród, Parys stwierdził, że zarząd w 1998 roku doprowadził do wzrostu wydajności pracy o 100 procent. Natomiast koszty w porównaniu do 1997 roku wzrosły o jedną czwartą. Jeżeli chodzi o zakres jego obowiązków, to mówił, że znacznie wykraczał on poza kompetencje zapisane w jego umowie o pracę. Nie było tam zapisu o obowiązku prowadzenia międzynarodowych negocjacji ani o uzyskaniu miliarda dolarów dla Fundacji, czego nie dokonał - jak mówił - ani wcześniej, ani później nikt inny. Podkreślił również, że statut mówi o realizowaniu zadania, jakim jest pomoc ofiarom wojennym, i nie ma w nim wzmianki o minimalizacji kosztów. Dodał również, że Fundacja, która nie była przedsiębiorstwem, miała realizować cele statutowe, a nie minimalizować koszty. Dodał ponadto, iż środki na wynagrodzenia i pokrycie innych kosztów, tj. czynszu, poczty czy energii elektrycznej, pokrywane były z odsetek od lokat bankowych albo ze specjalnych funduszy na administrację pochodzących z zagranicy. Przekonywał, że praca zarządu była efektywna, gdyż do Polski wpłynęły wysokie kwoty. - Proszę zamówić ekspertyzę, czy warto ponieść koszt 405 tys. zł, by zyskać 1 mld dolarów - mówił Parys.
W opinii Parysa, media dokonały już wyroku na nim i pozostałych członkach zarządu. Podkreślił, że premie nie uszczupliły wpłat państw-fundatorów, ponieważ były one dokonywane albo z odsetek od lokat, albo z puli przeznaczonej na administrowanie przekazywanymi pieniędzmi.
Jacek Sądej
"Nasz Dziennik" 2007-05-18wa © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł