Portal Czwartek - 1 pazdziernika 2020 Heloizy, Igora, Remigiusza     "Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym podaniem" - Owidiusz
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy RaciążPowrót

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (w maksymalnej ilości 132 sztuk dla ekwiwalentu do 6 RLM i 7-10 RLM), pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie tarczowego złoża biologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj.:
- bioreaktorami oczyszczalni,
- rurociągami i armaturą,
- ewentualnie przepompowniami ścieków oczyszczonych i surowych,
- studniami chłonnymi,
- instalacją elektryczną z automatycznym sterowaniem procesów oczyszczania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w szczególności załącznik nr 9 – charakterystyka obiektu i schemat technologiczny), Specyfikacja Techniczna, Przedmiary Robót.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.24.21 – 9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

przedmiot dodatkowy:
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne


Data publikacji: 2010-08-13


Plik do pobrania: Ogłoszenie o przetargu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ+Załączniki Nr 1-6.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Przedmiary robt.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Charakterystyka obiektu.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl