Portal Sobota - 20 kwietnia 2019 Agnieszki, Amalii, Czecha      "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich". Mikołaj Gogol
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości KrajkowoPowrót

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowowsci Krajkowo, w tym wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej na powierzchni 682 m2.

Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień - 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Data publikacji: 2009-10-05


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień.doc.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 6 - Informacje o wykonawcy.doc.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Wyciąg z dokumentacji projektowej.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl