Portal Poniedziałek - 25 czerwca 2018 Łucji, Witolda, Wilhelma      "Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnica szczęścia". Georges Bernanos
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Budowa boisk sportowych w miejscowości Koziebrody - Etap IPowrót

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KOZIEBRODY - ETAP I na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Raciąż zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Data publikacji: 2008-07-21


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 - Przedmiary robót.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 6 - Informacje o wykonawcy.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl