Portal Sobota - 26 wrzesnia 2020 Cypriana, Justyny, Łucji     "Ludzie nie mog±cy osi±gn±ć tego, co nieodzowne, trudz± się nad tym, co zbędne" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczep± lekk±.Powrót

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczep± lekk±”.
Wójt Gminy Nawojowa na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych /t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)/ unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu oso-bowo-dostawczego z przyczep± lekk±” bowiem nie złożono żadnej oferty.
Data publikacji: 2008-05-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl