Portal Sobota - 20 kwietnia 2019 Agnieszki, Amalii, Czecha      "Szczę¶cie człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominaj±c o sobie zaczyna żyć dla bliĽnich". Mikołaj Gogol
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Koncepcja architektoniczno – budowlanej budowy Szkoły Podstawowej z sal± gimnastyczn± w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenuPowrót


Informacja o unieważnieniu konkursu na „Koncepcję architektoniczno – budowlan± budowy Szkoły Podstawowej z sal± gimnastyczn± w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wójt Gminy Nawojowa informuje, że konkurs na „Koncepcję architektoniczno – budowlan± budowy Szkoły Podstawowej z sal± gimnastyczn± w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu” zostaje unieważniony ponieważ żadna praca nie spełnia wymagań regulaminu konkursu.


Uzasadnienie:
Organizator w Regulaminie ustalił maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej w kwocie ok. 8 000 000 zł brutto. W pracy konkursowej okre¶lono przybliżony koszt realizacji budynku szkoły z sal± gimnastyczn± oraz robotami i przył±czami zewnętrznymi, projektem i wyposażeniem obiektów ł±cznie na 39 321 814 zł netto. Kwota ta przekracza prawie pięciokrotnie maksymalny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej , który zaplanował Organizator. W zwi±zku z powyższym po stwierdzeniu, że żadna praca nie spełnia wymagań regulaminu konkurs zostaje unieważniony.


Data publikacji: 2007-12-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl