Portal Wtorek - 22 sierpnia 2017 Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam i¶ć żadn± drog±, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Nasz Dziennik
   PRZETARGI
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:Powrót

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADotyczy: Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:
1) ”Wykonanie 4 mijanek w ci±gu drogi gminnej Frycowa- B±cza Kunina Potok”;
2) „Odcinkowa przebudowa drogi gminnej „Wiejskie – K±cina” w ŻeleĽnikowej Wiel-kiej”;
3) „Przebudowa drogi gminnej Frycowa – Zawodzie na odcinku od rozjazdu z drogi kra-jowej do osiedla Wójtowiczów”.Wójt Gminy Nawojowa na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych /t.j.Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm./ unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:
1) ”Wykonanie 4 mijanek w ci±gu drogi gminnej Frycowa- B±cza Kunina Potok”;
2) „Odcinkowa przebudowa drogi gminnej „Wiejskie – K±cina” w ŻeleĽnikowej Wiel-kiej”;
3) „Przebudowa drogi gminnej Frycowa – Zawodzie na odcinku od rozjazdu z drogi kra-jowej do osiedla Wójtowiczów” - bowiem nie złożono żadnej oferty.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

nazwa zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:
1) ”Wykonanie 4 mijanek w ci±gu drogi gminnej Frycowa- B±cza Kunina Potok”;
2) „Odcinkowa przebudowa drogi gminnej „Wiejskie – K±cina” w ŻeleĽnikowej Wielkiej”;
3) „Przebudowa drogi gminnej Frycowa – Zawodzie na odcinku od rozjazdu z drogi krajowej do osiedla Wójtowiczów”.

Data publikacji: 2007-06-26
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl