Portal ¦roda - 23 pazdziernika 2019 Edwarda, Marleny, Seweryna     "Nie trzeba kłaniać się okoliczno¶ciom a Prawdom kazać, by za drzwiami stały" - Cyprian Kamil Norwid
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 703-08 KOZIEBRODY – MALEWOPowrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby Gminy Raci±ż.
Nr sprawy: RRG.341-7/2007. Działaj±c na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Raci±ż zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Nr 703-08 KOZIEBRODY – MALEWO


Data publikacji: 2007-05-15


Plik do pobrania: ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zał±czniki do SIWZ.doc
Plik do pobrania: Kosztorys ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: Projekt budowlany.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacje techniczne.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl