Portal Wtorek - 22 sierpnia 2017 Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam i¶ć żadn± drog±, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Nasz Dziennik
   PRZETARGI
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 703-08 KOZIEBRODY – MALEWOPowrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby Gminy Raci±ż.
Nr sprawy: RRG.341-7/2007. Działaj±c na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Raci±ż zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Nr 703-08 KOZIEBRODY – MALEWO


Data publikacji: 2007-05-15


Plik do pobrania: ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zał±czniki do SIWZ.doc
Plik do pobrania: Kosztorys ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: Projekt budowlany.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacje techniczne.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl