Portal ¦roda - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego ¦wi±t Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczę¶cia i pomy¶lno¶ci w Nowym Roku - życz± wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 703-08 KOZIEBRODY – MALEWOPowrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby Gminy Raci±ż.
Nr sprawy: RRG.341-7/2007. Działaj±c na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Raci±ż zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Nr 703-08 KOZIEBRODY – MALEWO


Data publikacji: 2007-05-15


Plik do pobrania: ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zał±czniki do SIWZ.doc
Plik do pobrania: Kosztorys ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: Projekt budowlany.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacje techniczne.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl