Portal Wtorek - 24 pazdziernika 2017 Arety, Marty, Marcina     "Dusza ludzka ma dwa stany: jest polem walki albo pobojowiskiem" - Eliza Orzeszkowa
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Nasz Dziennik
   PRZETARGI
Dostawa i montaż dĽwigu osobowego w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BojszowachPowrót

Dostawa i montaż dĽwigu osobowego w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach




Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej




Adres pocztowy:




Ul.¦więtego Jana 41


43-220 Bojszowy, ¶l±skie






Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Polko -032/3264646



e-mail: gzozbojszowy@poczta.onet.pl



Fax: 032/2189151








Rodzaj zamówienia:-Roboty budowlane





Tryb postępowania:-Przetarg nieograniczony





Okre¶lenie przedmiotu zamówienia:



Dostawa i montaż dĽwigu osobowego w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach





Zakres przebudowy obejmuje zainstalowanie dĽwigu platformowego dla przewozu osób niepełnosprawnych między parterem i piętrem wraz z pomieszczeniami towarzysz±cymi.



Przebudowa obejmuje:



- wykonanie w obrębie dĽwigu obniżonego stropu i stalowych belek podpieraj±cych dĽwig oraz nowe fragmenty stropu – dotyczy stropu nad piwnic±



- wykonanie otworu w stropie nad parterem wraz ze stalowymi belkami podpieraj±cymi pozostałe fragmenty stropu wokół dĽwigu,



- montaż i dostawa dĽwigu osobowego wraz z dokumentacj± odbioru technicznego, prób itp. (w tym przez UDT),



- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego dĽwigu przez odpowiednie służby.





Kryteria oceny ofert:



cena brutto - 100 %







Termin składania ofert:



Data: 2007/04/10





Miejsce składania ofert:
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej,
43-220 Bojszowy
ul. ¦więtego Jana 41








OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/29-1540798





Data publikacji: 2007-03-31



Plik do pobrania: siwz-dzwig_osobowy_gzoz bojszowy.doc
Plik do pobrania: specyfikacja techniczna_gzoz.doc
Plik do pobrania: przedmiar robót_gzoz.doc
Plik do pobrania: WINDA.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl