Portal Poniedziałek - 17 grudnia 2018 Jolanty, Łukasza, Olimpii     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego ¦wi±t Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczę¶cia i pomy¶lno¶ci w Nowym Roku - życz± wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Informacja o zawarciu umowy - Remont drogi gminnej w sołectwie Włosienica ul. Pogodna Powrót

O¶więcim, dnia 06.10.2006r.

UG 3411/WR/7/06

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiaj±cy:
Wójt Gminy
32-600 O¶więcim,
ul. Zamkowa 12
www.oswiecim-gmina .pl

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie Remont drogi gminnej w sołectwie Włosienica ul. Pogodna prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę z Panem Adamem Dębowskim wła¶cicielem firmy Zakład Usług Budowlanych „Dębowski”
32-600 O¶więcim Zaborze , ul. Polna 8.


Uzasadnienie Wyboru Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia :

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w w/w postępowaniu.
Zamówienia udzielono na podstawie art. 66 w zwi±zku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Informację zamieszczono na stronie internetowej www.portal.uzp.gov.pl oraz oficjalnej stronie Zamawiaj±cego .


Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2006-10-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl